Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DT#1 O Digitální ...

Podívejte se na první webcast DT#, který se zaměřil na představení konceptu ...

eDEHN#11: Zrušení ...

Na Slovensku byla kdysi vytvořena technická norma pro instalaci ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
3.06.2020 Olomouc patří mezi pět nejvyužívanějších dobíjecích stanic ČEZ. Rychlodobíjecí stanice elektromobilů na ulici Dolní Novosadská u dálnice D35 v Olomouci patří mezi pět nejvyužívanějších dobíjecích stanic provozovaných Skupinou ČEZ. Její obliba rostla také v prvním čtvrtletí letošního i přes korovinarovou pandemii. Množství elektřiny, které z ní řidiči "natankovali" do baterií svých ...
2.06.2020 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020. Český výrobce elektroinstalačního materiálu v Bečově nad Teplou vydává katalog obsahující řadové, patrové, pojistkové, varistorové svorky, rozpojovací svorky, nulové svorky, koncové svěrky, ekvipotenciální svorkovnice, zemnící svorky, stoupačkové svorkovnice, ale také ...
1.06.2020 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání. Model Eaton 3S zajišťuje záložní napájení z baterie během výpadku napájení a pokročilou ochranu proti přepětí pro prevenci poškození při úderech blesku nebo při náhodném přepětí v síti. Pokud výpadek napájení trvá déle něž se očekávalo, software Eaton elegantně vypne počítač, aniž by došlo ke ztrátě dat (pro modely 550VA, 700va a 850VA). Eaton 3S disponuje ...
31.05.2020 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR. Kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce patří dlouhodobě mezi hlavní kontrolní úkoly orgánů inspekce práce. I v roce 2019 byl výrazný převis poptávky po pracovní síle nad její nabídkou. Nedostatek pracovních sil se odrazil i ve velké poptávce po pracovní síle ze ...
27.05.2020 Tesla obnovila výrobu i přes zákaz. Elon Musk uvedl, že znovu rozjíždí výrobu ve své továrně ve Fremontu i přes zákazy vydané okrskem Alameda. Tento krok následuje po jeho prohlášení na sociální síti, kde okrsku Alameda hrozí soudní žalobou. Úředníci proto záhájili s automobilkou Tesla jednání. Ovšem Musk v tom není sám. Mimo jiné dostal i podporu guvernéra, který doufá, že problém mezi ...
26.05.2020 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY. I když pojem sdělovací technika pojí stále více s UTP kabely, přes to k propojování některých technologických prvků stále používáme SYKFY. Slouží k pevnému uložení ve vnitřních prostorách jako instalační kabel pro účely přenosu informačních stavů. Stínění kabelu zaručuje ...
25.05.2020 Z kvalitních pracovních rukavic na K&V ELEKTRO si vybere každý. Myslete na bezpečnost práce a vyberte si typ, materiál a velikost, které jsou pro vaší činnost nejvhodnější. V našem sortimentu najdete například protipořezové, celokožené či dielektrické rukavice, ale i kvalitní kombinované rukavice pro jemnější práci. Ochranné rukavice jsou v ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1036
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

#EH: Elektrický úraz pohledem roku 1950


Document Actions
#EH: Elektrický úraz pohledem roku 1950
Velikou nevýhodou u elektřiny je, že nejeví příznaky, které by upozornily uživatele na nebezpečí, jako je to v jiných případech denního života. Tak např. je-li parní kotel zcela bezpečný a v nejlepším stavu a my o tom víme, přece jen v nás vzbuzuje pocit hrůzy, když se k němu blížíme a cítíme sálavé teplo, slyšíme sykot páry a pod. Mimoděk se stáváme ostražitými. Stejné pocity a ostražitost v nás vzbuzuje rozpálená plotna, vařící voda, veliká výška, hluboká voda a pod. Tyto zjevné příznaky varují člověka, i když není právě soustředěn. Zcela jinak je tomu u elektřiny, tedy u elektrických zařízení ...
Autorský článek, ze dne: 22.09.2017
reklama


Zcela jinak je tomu u elektřiny, tedy u elektrických zařízení a jejich součástí. Zde nepozorujeme nic zvláštního, nic nevidíme a nic nás nevaruje. A přece nevinný dotyk živé části může způsobiti smrt. V některých případech můžeme říci, že je elektřina dokonce záludná a nemůžeme ani spoléhati na zkušenosti, které jsme do určité doby s bezpečností udělali. Tak např. mnohokrát se dotkneme holé živé části a dotyk nemá žádný zlý následek a nemůžeme z toho usuzovat na bezpečnost, neboť najednou při dalším dotyku nastane těžký elektrický úraz.

Úraz elektřinou závisí na mnoha podmínkách, přičemž někdy stačí, splní-li se jedna z nich, jindy zase je třeba, aby se splnilo několik podmínek současně. To záleží přirozeně na tom, do jaké míry je podmínka (po případě podmínky) splněna.

Velmi důležité je, jaký proud projde lidským tělem, neboť jeho velikostí je dán účinek na lidský organismus. Rozhodující je, při jaké velikosti může již proud způsobit smrt. V literatuře se uvádí různá velikost, a to nej častěji od 40 do 80mA (tisícin ampéru). Proud projde tělem tehdy, když se člověk dotkne současně dvou částí nebo předmětů různého napětí (např. dvou vodičů, dvou svorek a pod.) nebo se dotkne živé části (t. j. která je právě pod napětím) a země, nebo částí nebo předmětů spojených se zemí (např. vodiče, když stojí na zemi, nebo živé části a vodovodu nebo ústředního topení a pod.). Velikost proudu závisí na celkovém odporu člověka proti zemi, t. j. jaký odpor má lidské tělo, jaký přechodový odpor má kůže, jaká je obuv, jak prostředí snižuje odpor a pod.

Lidské tělo samo je dobrý vodič. Jeho odpor však není stálý, mění se podle různých okolností a tím se mění i proud, který může projíti tělem. Všeobecně lze říci, že jednotlivé části těla jsou tím vodivější, čím obsahují více vody. Hlavní vodič proudu je krev.


Kůže je špatný vodič
, takže celkový odpor lidského těla je téměř soustředěn v kůži a je v určitých mezích přímo úměrný ploše dotyku. Dále je úměrný měrnému odporu kůže, který se však velmi těžko určuje. Mimo to se odpor zmenšuje s dobou protékání proudu. Záleží na tom, zda jsou ruce zvlhlé potem, vodou nebo vodným roztokem atd.
Suchá obuv značně zvyšuje odpor proti zemi, zejména je-li z dobře isolujících částí (podešev gumová, gumové boty a pod.). Nesmí však míti hřebík, který prochází celou podešví nebo podpatkem a spojuje tak zem s nohou.
Naopak, prostředí někdy značně odpor snižuje, na př. vlhko, mokro, voda a pod. Rovněž horko je nepříznivé, neboť zpocená kůže je dosti vodivá.


Odpor kůže za sucha bývá 2000 ohmů a za vlhka 1000 ohmů. Odpor člověka ve vlhku nebo na vlhké půdě a ve vlhkých botách je asi 2000 ohmů, v suchu a suché obuvi asi 150.000 ohmů.
Z uvedeného vyplývá, že se není třeba obávat elektrického úrazu, není-li napětí větší než 50V v suchém prostředí,
24V ve vlhkém nebo mokrém prostředí, 12V ve zvláště nepříznivých případech (např. ve vaně, pracuje ve vodě apod.).
Kromě proudu (velikosti) mají na úraz vliv ještě jiné okolnosti, za nichž může nastat i těžký úraz, ač jinak by bylo nebezpečí úrazu daleko menší.

Také záleží na druhu proudu, neboť stejnosměrný proud je méně nebezpečný než střídavý a u střídavého proudu záleží zase na kmitočtu. Při kmitočtu kol 50c/s je střídavý proud nej nebezpečnější. Vliv na následek elektrického úrazu má též denní doba, věk osoby (děti jsou na proud mnohem citlivější). Konečně záleží na indisposici člověka jako na únavě, na výživě, na spáleninách, poranění, nemoci a pod. Proud je zejména nebezpečný pro osoby se srdeční vadou.

Stejnosměrný proud rozkládá elektricky buňky v těle. Je-li silný, působí těžké popáleniny a může poškoditi srdce. Střídavý proud s napětím od 50 do 500V vyvolává smrštění svalů (svalové křeče hrudníku nebo srdce). Poskytne-li se postiženému první pomoc ihned po elektrickém úrazu je značně větší vyhlídka na záchranu, ba v některých případech je to rozhodující pro vzkříšení.


Mechanický úraz může nastati tím, že se pohybující části utrhnou nebo že se zařízení upevněná nahoře, nebo některé jeho části uvolní a spadnou, a přitom poraní osobu nebo poškodí okolní předměty. Poranění může také nastati nepřímo, selže-li mechanická část zařízení. Konečně může nastati tím, že se vnější části, které se při obsluze musí uchopiti rukou, nebo části, kterých se lze při obsluze nahodile dotknouti, jsou umístěny tak, a mají takový tvar, že se o ně může obsluhující poraniti. Např. mají ostré hrany nebo mají takový tvar, že se o ně může zachytit oděv a pod.


Závěr
U elektrického zařízení je zvláště dobře pamatováno na bezpečnost, a to jak při výrobě strojů, přístrojů, vodičů a pod., tak při stavbě zařízení na místě. Ve výrobě je bohatě volena isolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, živé části jsou chráněny před dotykem isolací a kryty. Rovněž s mechanického hlediska jsou bohatě dimensovány. Živé části při stavbě zařízení na místě se rovněž chrání před dotykem isolací, uzemněním, nulováním, chráničem anebo se užije v zařízení malého napětí.

Velkým činitelem při ochraně před úrazem je však mimo to opatrnost uživatele. To znamená udržovat zařízení ve stavu jak bylo postaveno, prohlížeti zda není poškozena isolace, rozbité kryty nahraditi ihned novými, nerozdělávati přístroje a pod. jsou-li pod napětím, nedotýkati se třeba i pomůckami jako drátem a pod. živých částí, užívati ochranných pomůcek, kde je to třeba, volati ihned odborníka při poruše, dáti prohlédnouti vadné elektrické zařízení odborníkovi atd. Toto je předmětem předpisů dále uvedených a proto je pečlivě prostudujte, neboť je to v zájmu vaší vlastní bezpečnosti.

Zdroj zde ...
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Skákání po jedné noze mnohým připadá směšné, ovšem asi bychom rádi skákali jako klokani, pokud by nám to mělo zachránit život. Pokud se strojem dotknete vedení vn, kabina začne hořet, začnete panikařit ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933