Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Katalog je určen pro elektromontéry, techniky či údržbáře vedení nízkého a vysokého napětí, projektanty elektrických sítí, techniky servisu, specialisty na veřejné osvětlení a domovní přípojky, bezpečnostní techniky. Krátce nahlížím do posledního ...

Technický průvodce Energetika


Document Actions
Článek
Publikace obsahuje souhrn důležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potřebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství při řešení úkolů v předprojektové přípravě, stavbě, provozu a modernizaci energetických zařízení. Informace jsou využitelné pro úspěšné naplňování ustanovení nových zákonů ČR o hospodaření energií a energetického zákona.
Tým portálu Elektrika, ze dne: 8.07.2002
reklama

Průvodce je vhodný i pro studenty středních a vysokých škol. Informace a postupy řešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a současného stavu znalostí v této oblasti u nás a v zahraničí.

Ve všeobecné části jsou popsány důležité discipliny potřebné a často užívané v energetice tj. statistika, teorie chyb, spolehlivost, termodynamika, elektrotechnika, regulace technologických procesů a metody posuzování ekonomické efektivnosti.

obálka

Další část se zabývá kvalitativními znaky pracovních medií elektrárenských a teplárenských oběhů, konstrukčními a provozními materiály, informacemi o vybraných technologických zařízeních (kotle, turbiny, tepelné výměníky, elektrická zařízení, dopravní zařízení, čerpadla, ventilátory, chemická úprava vody a zařízení pro omezení emisí škodlivin do životního prostředí) a jejich pracovních charakteristikách, metodami a modely pro optimální řízení provozu. Průvodce pojednává i o provozu elektrárenských a teplárenských výrobních jednotek, přenosu a rozvodu elektrické energie v elektrizační soustavě (včetně mezinárodní spolupráce) a teplofikačních soustavách.

Stručný obsah

1. Všeobecná část
1.1 Soustavy jednotek
1.2 Matematická statistika
1.3 Vyrovnávací počet
1.4 Spolehlivost
1.5 Termodynamika
1.6 Elektrotechnika
1.7 Ekonomická efektivnost
1.8 Regulace technologických procesů
2. Konstrukční materiály
2.1 Kritéria jakosti konstrukčních materiálů
2.2 Vlastnosti ocelí
2.3 Keramické žáruvzdorné materiály
3. Termodynamika par
3.1 Vodní páry
3.2 Tabulky syté vody a syté páry
3.3 Tabulky přehřáté vodní páry
3.4 Elektrárenské bloky v ČR
4. Plyny
4.1 Vzduch
4.2 Spaliny z ohnišť kotlů
4.3 Rosný bod
5. Paliva
5.1 Tuhá paliva
5.2 Kapalná paliva
5.3 Plynná paliva
6. Spalování
6.1 Stechiometrické spalovací rovnice
6.2 Přibližný výpočet spotřeby spalovacího vzduchu a objemu vzniklých spalin při dokonalém spalování
6.3 Orientační hodnoty objemů vzduchu a spalin pro paliva spalovaná v ČR
6.4 Přepočty objemů spalovacího vzduchu a spalin
6.5 Emise při spalování fosilních paliv
6.6 Emisní limity k zákonu č.309/91 Sb.
6.7 Kontrola jakosti spalovacích režimů
7. Kotle
7.1 Základní charakteristické veličiny kotlů
7.2 Tepelný výpočet kotle
7.3 Hydraulický výpočet kotle
7.4 Aerodynamický výpočet kotle
8. Tepelné turbíny
8.1 Typy turbín
8.2 Princip funkce
8.3 Energetická bilance parní turbíny
8.4 Chladicí systémy kondenzačních turbín
8.5 Plynové turbíny
9. Tepelné výměníky
9.1 Druhy tepelných výměníků
9.2 Sdílení tepla
9.3 Tepelný výpočet výměníků
10. Koroze a eroze
10.1 Koroze
10.2 Eroze
11. Elektrická část elektráren
11.1 Alternátory
11.2 Transformátory
11.3 Elektrické stanice
11.4 Elektrická vedení v elektrické části elektráren
12. Dopravní zařízení
12.1 Jeřáby
12.2 Dopravníky
12.3 Překládací zařízení
12.4 Potrubní doprava tuhých materiálů
13. Čerpadla
13.1 Energetická bilance čerpacích zařízení
13.2 Hydrodynamická čerpadla
13.3 Charakteristika hydrodynamického čerpadla
13.4 Provoz hydrodynamických čerpadel
13.5 Čerpadla pro elektrárny a teplárny spalující fosilní paliva
14. Doprava vzduchu a spalin
14.1 Přirozený tah
14.2 Ventilátory
15. Chemická úprava vody
15.1 Periodická soustava prvků
15.2 Vybrané ekvivalenty
15.3 Tvrdost vody
15.4 Požadavky na kvalitu vody a páry tepelných elektráren, spalujících fosilní paliva
15.5 Kyslíkový vodní režim
15.6 Chladicí voda
15.7 Kontrola chemického režimu
16. Odsiřovací zařízení
16.1 Metody odsiřování
16.2 Požadavky na sorbent
16.3 Výpočet spotřeby sorbentu
16.4 Produkty odsiřování
17. Snižování emisí NOx
17.1 Mechanizmy vzniku NOx
17.2 Výpočet produkce NOx
17.3 Primární opatření uskutečnitelná řízením spalovacího procesu
17.4 Sekundární opatření ke snížení produkce NOx
18. Odlučování tuhých zbytků po spalování fosilních paliv
18.1 Třídění odlučovačů
18.2 Vlastnosti odlučovacích zařízení
18.3 Některé provozní vlastnosti nejpoužívanějších odlučovačů v energetických výrobnách
18.4 Hodnocení odlučovačů
18.5 Využití a ukládání tuhých zbytků po spalování
19. Provoz tepelných elektráren v elektrizační soustavě a teplofikačních soustavách
19.1 Základní pojmy výkonu, práce a účinnosti energetických zařízení
19.2 Charakteristické diagramy
19.3 Spotřební a nákladové charakteristiky energetických zařízení
19.4 Optimalizace provozu bloků v elektrizační soustavě
19.5 Optimalizace provozu výrobních jednotek v teplofikační soustavě

 

 rozsah 600 stran A5
 autor Zbyněk Ibler st., Jan Karták, Jiřina Mertlová, Zbyněk Ibler ml.
 vazba vázaná V8
 vydal BEN - technická literatura
 vydání 1.
 vydáno duben 2002
 ISBN 80-7300-026-1
 EAN 9788073000264
 obj. číslo 121061
 cena 888 Kč

Objednat na dobírku můžete níže uvedeným formulářem.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
BEN - technická literatura s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie? Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím v transformátoru?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933