Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně


Document Actions
ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
V domácnostech se často setkáváme s neefektivním centrálním ovládáním vytápění, kde jeden termostat řídí teplotu pro celý dům. Toto řešení není ideální pro domy s více generacemi nebo různými teplotními preferencemi a časovými harmonogramy obyvatel. Centrální termostat často vede k nadměrnému vytápění některých oblastí domu, zatímco jiné oblasti mohou zůstat nevytápěné. To způsobuje zbytečné náklady a tepelné ztráty. Všichni dobře známe odkládání důležitých věcí na později. V případě vytápění domu to však nemusí být šťastnou volbou. Mít přetopeno nebo v horším případě mrznout je slušně řečeno "nekomfortní". Pokud si vzpomeneme uprostřed topné sezóny, často nezbývá než to odložit. Pak se na to zapomene a začne další sezóna a ... Ale o jednom rychlém řešení víme ...
Miroslav Minařík, Tým portálu Elektrika, ze dne: 13.11.2023


Za rohem mne zastavil starší soused. Bydlí ve velkém dvougeneračním starším, ale velice pěkném domě. Stěžoval si, že mu topení stále topí jinak než by potřeboval. Navrhl jsem mu místní topenáře. Ti už tam byli, vše zkontrolovali, vyčistili, seřídili a odjeli. Když mi pak popisoval topný systém, pochopil jsem.

Zavolal jsem Jaromíru Pávkovi (EATON) a krátký přepis řešení můžete sledovat zde ...

Modelový příklad. Rodinný dům, či byt s plynovým či elektrickým kotlem. Voda tlačená oběhovým čerpadlem do topného okruhu. Pět a více radiátorů s mechanickými hlavicemi. Jedno venkovní ekvitermní čidlo. Jeden termostat v obývacím pokoji. Dvě rodiny.

MM: Ale co nyní? V listopadu? Když se už topí? To opravdu není na starší ročníky ta správná doba na úpravy topného systému. Topenáři jsou v plném nasazení a ostatní řemesla také zrovna netřou bídu.
JP: V typickém domě se setkáváme s centrálním ovládáním vytápění, kde jeden termostat řídí teplotu pro celý dům. To je však neefektivní, zvláště v případě domů s více generacemi, kde starší obyvatelé potřebují vyšší teplotu a termostat je umístěn v jejich části domu. To vede k tomu, že se topí i v místech, kde to není potřeba, protože mladší generace je během dne v práci a nejsou doma. Navíc, i když je potřeba teplá voda až odpoledne, systém topí celý den, což je zbytečné a vede to k vysokým nákladům na vytápění.


Pro větší náhled kliknout!


JP: Ideální řešení by bylo mít alespoň dva termostaty, pokud zákazník nechce nebo nezná zónovou regulaci a nechce investovat příliš mnoho peněz do komplexního systému. Běžný dům má obvykle od pěti do osmi radiátorů, což je více než dost pro základní jednogenerační byt nebo malý dům. To umožňuje lepší kontrolu nad tím, kde a kdy se topí, a přináší úspory v nákladech na vytápění.

JP: V běžném dvougeneračním domě, který je domovem pro starší rodiče a mladší generaci, často narazíme na problém s vytápěním. Typicky může mít takový dům osm až deset radiátorů, včetně těch v koupelnách. Pokud nechceme investovat příliš mnoho peněz, doporučil bych alespoň dva termostaty – jeden pro starší generaci a druhý pro mladší, plus samostatné řízení kotle. To umožní, aby kotel zatopil pouze v případě, že je v některé části domu skutečně chladno. Často se stává, že se topí v celém domě zbytečně, i přesto, že je to potřeba jen v jedné části.

MM: Představme si starší jednogenerační dům, kde žijí dvě rodiny s různými časovými harmonogramy.
JP: Ano, a právě kvůli tomu dochází k neefektivnímu vytápění celého domu, což vede k velkým tepelným ztrátám.

MM: Představ si, že je listopad a majitel si uvědomí, že zase bude zbytečně vytápět celý dům, když je polovina rodiny v práci. Co bys s tím vytápěním domu udělal?
JP: V takovém případě je nutné přejít na zónovou regulaci, pokud chceme dosáhnout skutečných úspor. To znamená nainstalovat do všech místností a na všechny radiátory bezdrátové termoelektrické hlavice s motorickým pohonem pro regulaci průtoku topné vody.  Nemusíme toto řešení aplikovat v koupelně nebo na chodbě, kde může zůstat jednoduchá termostatická hlavice nastavená na ekonomický režim, který celý den udržuje rozumnou teplotu, například 20 - 21°C. Pro největší a nejčastěji používané místnosti, jako jsou obytné pokoje, bychom měli zvolit řiditelné hlavice, které umožní nastavit různé teploty během dne. A klíčovým prvkem úspor je řízení kotle, které musí reagovat na požadavky z termoelektrických hlavic a ovládat topné médium tak, aby kotel topil pouze když je to nutné. Pokud je požadavek na teplou vodu v jedné zóně, kotel by měl být schopen se spustit, ale pokud jsou všechny místnosti dostatečně vytopené, měl by se kotel vypnout, aby došlo k úsporám. Úspory znamenají, že kotel nevytápí zbytečně.MM: Dobře, tak co přesně potřebujeme od systému Xcomfort, abychom dosáhli našeho cíle?
JP: Pro nejzákladnější a nejúspornější řešení, když nechceme investovat příliš do regulace, stačí instalovat přímo na radiátory bezdrátové termoelektrické hlavice, které jsou vybaveny interním senzorem pro měření prostorové teploty v místnosti. Musíme si ale uvědomit, že snímání teploty přímo u radiátoru není tak přesné a velmi často je otopným tělesem ovlivněno. Nicméně pro menší prostory bez požadavku uživatelské změny teploty na termostatu nebo v aplikaci je toto řešení uspokojivé. Nesmíme ale zapomenout na instalaci spínacího prvku pro ovládání kotle, resp. oběhového čerpadla. V případě, že dům má zásobník topné vody, je potřeba vždy zahrnout bezdrátový prvek pro spínání oběhového čerpadla.
Pro hlavní obytné prostory je důležité, aby teplota nebyla měřena přímo u radiátoru. Doporučuji instalaci samostatných bezdrátových dotykových termostatů. Ty umožňují ovládat a měřit teplotu v konkrétním místě, které si zvolíme, a nemusí to být vždy obvykle u dveří. Tyto termostaty pak řídí všechny hlavice v místnosti, což je ideální pro oblasti s více radiátory, jako jsou obývací pokoje, jídelny a kuchyně. Často se jedná o jeden velký prostor s několika radiátory, kde je termostat velmi užitečný, protože umožňuje nastavit teplotu pro konkrétní čas přímo v místnosti nebo dálkově pomocí chytré jednotky ovládané z mobilního telefonu, což bych rovněž doporučil. Pokud chceme ovládat kotel, je nezbytné mít chytrou jednotku, kterou nazýváme RF Bridge.JP: Většina domů má obvykle jen jeden termostat, a to ještě ne vždy s ekvitermní regulací. Někdy se setkávám s tím, že lidé nemají žádnou pokročilou regulaci teploty, což je více než v polovině případů. Ti, kdo mají dva termostaty, obvykle už nějakou formu regulace používají. V praxi mnoho lidí stále používá staré plynové kotle. U elektrických kotlů často není žádná ekvitermní regulace, jen základní regulátor nebo v lepším případě termostat s displejem, který ovládá stykač v rozvaděči.

MM: Jak bys popsal typický starý dům a jeho vytápění?
JP: U elektrokotlů to obvykle funguje tak, že regulátor zapíná stykač, ale výkon se nastavuje přímo na kotli pomocí přepínačů nebo jističů. U plynových kotlů to může být starý kotel bez ekvitermní regulace, nebo modernější plynový kotel s ekvitermní regulací, který má lepší vnitřní i venkovní regulátory a reguluje výkon podle venkovní teploty. Ale co je nejčastější a jak jsou už staré domy modernizovány, to je těžké říct.


MM: Co by tedy zlepšilo ekonomiku vytápění?
JP: Měli bychom instalovat termoelektrické hlavice v největších místnostech s mnoha radiátory, což by přineslo větší komfort ovládání. Na displeji termostatu bychom viděli teplotu a mohli bychom ji upravit bez nutnosti používat mobilní telefon. V kotelně je potřeba mít spínací prvek pro oběhové čerpadlo, pokud kotel funguje samostatně, jako je to u tepelných čerpadel, nebo pro přímé spínání plynového kotle. A pak je tu Bridge, která by měla být instalována ideálně v místě s nejlepším připojením k internetu, nejlépe uprostřed domu kvůli dosahu signálu.


MM: Jaká je cena a složitost instalace tohoto vytápěcího řešení?
JP: Cena za jednu termoelektrickou hlavici se pohybuje do dvou tisíc korun. Dotykový termostat vyjde na 2500 korun. Pokud se rozhodneme pro použití Bridge, která umožňuje propojení s internetem a vzdálené ovládání, stojí 2900 korun. Spínací aktor, který se používá v kotelně pro ovládání kotle, vyjde na 1500 korun. Celkově by tedy náklady na vybavení domu s pěti radiátory dosáhly přibližně 16 900 korun, a to včetně jednoho dotykového termostatu a chytré jednotky pro pohodlné nastavení individuálních teplot v jednotlivých zónách včetně plánovačů. K tomu bych doporučil přidat ještě bezdrátové tlačítko pro centrální přepínání topných režimů při odchodu z domu.MM: Je možné dodat materiál do jednoho týdne?
JP: Materiál by měl být k dispozici i dříve, ale to není až tak podstatné.

MM: A jak dlouho trvá instalace kvalifikovaným technikem?
JP: Samotná instalace by měla zabrat přibližně tři hodiny. To zahrnuje i čas na kávu a relaxaci, případně vysvětlení systému zákazníkovi, což by mohlo zabrat další hodinu. Samozřejmě to závisí na konkrétním případu.

MM: A po skončení topné sezóny je možné systém dále rozšiřovat?
JP: Ano, existuje mnoho možností, jak systém dále vylepšovat. Můžete začít s základní verzí a v následujícím roce provést další vylepšení.Shrnutí:
Optimální řešení spočívá v implementaci zónové regulace vytápění, která umožňuje nastavit různé teploty pro různé oblasti domu.

Komponenty:
 • Bezdrátové termostatické hlavice: Umožňují individuální regulaci teploty v jednotlivých místnostech
 • Termostat: Umožňuje měření teploty mimo bezprostřední okolí radiátoru, což zvyšuje přesnost a efektivitu regulace
 • Řízené ventily a spínací prvky: Pro ovládání kotle a oběhového čerpadla, což zajišťuje, že kotel topí pouze když je to nutné
 • Dotykové termostaty: Pro hlavní obytné prostory, umožňují detailnější ovládání teploty a mohou být ovládány dálkově
 • Bridge (centrální jednotka): Umožňuje propojení s internetem a dálkové ovládání celého systému.

Výhody:
 • Úspory nákladů: Zónová regulace snižuje náklady na vytápění tím, že topí pouze v místech a časech, kdy je to potřeba
 • Pohodlí: Uživatelé mohou nastavit teplotu podle svých preferencí a harmonogramu
 • Flexibilita: Systém lze postupně rozšiřovat a vylepšovat.

Náklady a instalace:
 • Cena: Náklady na vybavení jednoho radiátoru se pohybují v řádu stovek korun, celkové náklady závisí na počtu radiátorů a zvolených komponent
 • Instalace: Může trvat přibližně tři hodiny plus čas na instruktáž zákazníka, provádí kvalifikovaný technik
 • Rozšiřitelnost: Po skončení topné sezóny je možné systém dále rozšiřovat a vylepšovat

Zónová regulace vytápění je efektivním řešením pro domácnosti s různými teplotními potřebami, které přináší úspory a zvyšuje komfort obyvatel.
Co pro to udělat? Volat Jaromíra Pávka +420 724 281 319
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

xComfort EATON
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Pokud míříte do Brna na veletrh, měli byste vědět proč se 30. jubilejní ročník AMPERu nekoná v pavilonu "P"? Jaký sortiment představí EATON na letošním ročníku AMPERu? Jaké technologie a systémy EATON prezentuje ve výstavní části zaměřené na elektromobily? Jaké jsou hlavní části expozice EATON a na co se každá z nich zaměřuje? A pro fajnšměkry chytrých instalací, co umožňuje modul třetí strany CB02 Kometa a jak přispívá k inteligentnímu řízení domácnosti? Více zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933