Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Úvod přednášky (interference.1)


Document Actions
Článek
Úvod přednášky o elektromagnetické interferenci v zařízení nízkého napětí... Přednáška Ing. Pavla Mindla CSc.
Pavel Mindl, ze dne: 6.03.2000
reklama

Současná moderní přístrojová základna pro výstroj zařízení a rozváděčů, napájených z elektrické rozvodné sítě 3x400/230V je ve stále rostoucí míře osazována elektronickými součástkami. Použití elektronických součástek v přístrojích přináší na jedné straně nebývalé rozšíření funkčních možností, výrazné zmenšení rozměrů a hmotnosti a snížení jejich energetické náročnosti. Na druhé straně se však s rostoucím počtem aplikací objevují problémy se spolehlivostí a funkčností těchto přístrojů. Typickými příznaky jsou občasná selhání (zařízení za určitých okolností mění své funkční vlastnosti, z "neznámých příčin" dochází ke změně nebo výpadku programu u procesorových systémů) nebo v ještě horším případě je část nebo celé zařízení destruováno. Příčiny těchto poruch jsou v podstatě všeobecně známé. Jde ve většině případů o přepěťové vlny, superponované na napájecí napětí. Jejich výskyt je téměř vždy náhodný a těžko předvídatelný. Amplituda a tvar přepěťových vln závisí na charakteru jejich zdroje a momentálních impedančních poměrech v síti.
Přepěťové vlny jsou vyvolávány bud' přírodními jevy, jako jsou například atmosférické výboje během bouřek, nebo spínacími procesy, probíhajícími v energetické síti. Až na některé zvláštní případy je každá spínací operace v elektrickém obvodu spojena s přechodným dějem, při němž napětí nebo proudy převyšují hodnoty, vyskytující se v ustáleném stavu. Míra převýšení závisí na velikosti spínané zátěže, vlastnostech napájecí sítě a charakteristikách spínacího zařízení. Z těchto důvodů jsou amplitudy a četnosti výskytu přepěťových vln v napájecí síti značně náhodnou veličinou. Přechodným spínacím dějům byla již v počátcích elektrotechniky věnována značná pozornost. Teorie přechodných dějů byla detailně propracována a aplikována zejména v energetických rozvodných systémech vysokého a velmi vysokého napětí. Aplikací teoretických poznatků bylo dosaženo jejich vysoké provozní spolehlivosti a bezpečnosti. V sítích nízkého napětí až do doby "elektronizace" byla používána zařízení, jejichž přirozená odolnost byla tak vysoká, že ani běžně se vyskytující přepětí či krátkodobé výpadky napájení nezpůsobovaly vážnější provozní problémy. Charakteristickým znakem těchto zařízení byla vysoká energetická úroveň řídicích a ovládacích signálů vzhledem k úrovni okolního rušení. To umožňovalo snížit citlivost ovládaných zařízení a potlačit vliv rušivých napětí. Uvedené pozitivní vlastnosti byly vykoupeny velkými rozměry zařízení a jejich vysokou energetickou náročností.
Nástupem elektronické součástkové základny do oblasti přístrojů používaných pro řízení toku velkých energií se začala výrazně projevovat rizika nežádoucích interferencí a negativních vlivů silových systémů na elektroniku přístrojů. Systematické práce na potlačení těchto vlivů podnítily vznik nového vědního oboru, elektromagnetické kompatibility. Jeho vznik je přirozenou reakcí člověka na nové problémy v elektrotechnickém oboru.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
... jde o druhou generaci profesionálních, průmyslových napájecích zdrojů, které se pyšní největší účinností a funkcemi, které u běžných zdrojů nižší třídy nenalezneme. Zde se zabýváme tím, co tyto přístroje nesou navíc. Mají například široký rozsah vstupního napájení, proudový výstup je při 24V, je k dispozici 5A, 10A, 20A a 40A ... účinnost třífázového napájecího zdroje se pohybuje k hranici 96,3%. Co signalizuje na zdroji ledkový bargraf? Filip Cenefels ukazuje možnosti parametrizace vstupů a výstupů, možnosti nastavení zátěže, funkce při přetížení ... Více sledujte zde ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933