Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 991
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • V posledních desetiletích se veřejnost s normalizací tak nějak "nemusí". Příčinou je absolutní nepochopení principu normalizace. Nejčastější, slušně řečeno, hoax, je tvrzení, že si to "upekli ti nahoře". Číst můžeme všichni. Stejně tak i navštěvovat ...

KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami


Document Actions
KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
Ondřeje Johannise, produktového specialisty jsme se zeptali na ... Z jakých možností produkce KOPOS lze vybírat vhodnou trubku? Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem? Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu? Jaký je rozdíl v konstrukci mezi elektroinstalační trubkou a chráničkou KOPOSu Kolín? Jak volit velikost trubky vzhledem k počtu a tloušťce protahovaného vedení? Je při protahování vedení trubkami použití lubrikantu doporučující alternativou nebo ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 16.09.2021


... není? Jaké příslušenství KOPOS patří k tuhým trubkám podle jejich pevnosti? Ohýbají se ještě ocelové trubky ohýbačkou nebo se spíš používají hotová kolena? Nebo se používá obojí? Kdy, která varianta? Pokud elektromontážní firma nemá přesné projekční zadání předem, je asi vhodnější ohýbačka? Pokud jde o vertikální vedení v trubce, chráničce, podle čeho určit vzdálenost upevnění? Co v případě nepřístupných šachet jako třeba komínů?

Celou videoreportáž o trubkách a chráničkách sledujte zde!


Textový přepis mluveného slova reportáže ...

 • Z jakých možností produkce KOPOS lze vybírat vhodnou trubku?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín

  KOPOS má velké portfolio trubek. Za prvé si musíme říct, jestli budeme chtít ohebnou nebo tuhou trubku. Dále, kam tu trubku budeme dávat. Jestli jí budeme montovat pod omítku, na omítku, na povrch, nebo do země. Tudíž z toho plyne, že můžeme vybírat z materiálů z PVC, polyetylenu, polypropylenu, nebo u tuhých trubek například z polykarbonátu ABS, který se hodí právě pro ty prostory, kde je velké shromaždiště lidí, aby nedocházelo vlastně při hoření k jejich udušení. Anebo potom můžeme vybírat i speciální, co jsou chráničky pod zem, jak už všichni víte, co jsou například Kopoflexy, které jsou vidět po celé republice na každé stavbě.

 • Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  Co se ve velkoobchodech objevuje, tak to je naše nejprodávanější ohebná trubka pod označením Monoflex. To je nejběžnější trubka, kterou má každý velkoobchod, s nízkým mechanickým namáháním. Používá se vlastně všude. Používá se pod omítku, na omítku, používá se do dutých stěn, do stropů a opravdu je to nejběžnější portfolio, co má každý velkoobchod. Jako bych to srovnal třeba v potravinách "je to rohlik". Je to "rohlik", mají to všichni. Každý to využívá. Z další, co tam všichni mají, jsou chráničky. To jsou dvě základní věci. Ohebná trubka, která se používá pod, tuhá trubka, ta základní zase 320, která se používá na povrch a potom chránička do země. To jsou tři trubky, které drží úplně každý velkoobchod skladem.

 • Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  Záleží na tom, jakou tu trubku budete brát. Jestli budete brát jen tu ohebnou, jsou to malý klubíčka. Tu uvezete obyčejnou malou dodávkou nebo i osobním autem. Kdežto když byste potřeboval tuhou trubku, tak tu už vyrábíme v délce tří metrů. A tu už horko těžko do osobního auta dáte. Takže tam už je hodna dodávka. A Kopoflexy, to jsou velký kluba, který jsou už určený jen do dodávky nebo na nákladní auta. Ale my zavážíme velkoobchody a velkoobchody rádi potom zaváží i zákazníky v dnešní době.

 • Jaký je rozdíl v konstrukci mezi elektroinstalační trubkou a chráničkou?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  Základní rozdíl mezi trubkou elektroinstalační a chráničkou je ve vnějším průměru. Zdůrazňuji to vnější průměr. U elektroinstalační trubky je normou dán maximální vnější průměr. Například, když je to 20mm průměr trubky, maximálně je to 20, ale může to být i níž, například 19,8. Kdežto u chrániček je daný normou, že vnější průměr je minimální. To znamená, když máme průměr chráničky 110, tak minimálně může být 110, ale může být 114, 115 mm. A to je ten základní a největší rozdíl mezi elektroinstalační trubkou a chráničkou. Dále je to samozřejmě podle norem, podle kterých se to vyrábí. Základní norma ČSN EN 61380-1 pro klasické trubky a pomlčka 24 pro chráničky pod zem.

 • Jak volit velikost trubky vzhledem k počtu a tloušťce protahovaného vedení?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  Já řeknu hned na začátku standard. Standard bývá, že pro světelný okruh 3x1,5 se používá průměr 20 nejběžněji. Pro silový, zásuvkový 3x2,5 se používá průměr 25. Ale tohle je, když budeme mít rovnou trasu. Když už tam přijdou nějaké ohyby ať je to jeden ohyb, druhý ohyb, zatáčka o 90 nebo nějaké obcházení už musíme volit vnější průměr, protože sami víme, že kabel se nezlomí o 90°, aby se dal protahovat. Dalším kritériem proč volit větší průměry, co i my doporučujeme, je do budoucna přidávání kabeláže, co je potřeba. Určitě všichni jste zažili nebo víte, že na začátku se naprojektuje, že tam stačí jedna zásuvka, jeden kabel. Ejhle. Za rok potřebujeme vedle vyvíst druhou zásuvku, druhý kabel a nebo třeba jenom drát. A když si nezvolíme správný průměr trubky, tak dojde k tomu, že budeme muset buď vysekávat anebo přidávat napovrch nějaké vedení. Proto my doporučujeme už ze začátku, aby jsme počítali zhruba využití vnitřního průměru na 60%. Ale platí, čím častější ohyby nebo, čím delší délka, tím větší průměr. Takže ideál, když dáváte dva silový, tři silový kabely používat průměr 32 i 40. Je to opravdu, abychom trošku uvažovali do budoucna, že i někdy přijde ta doba, kdy něco budeme potřebovat přidat. A to potom i s protahovacím. Když budeme potřebovat protahovací kabel nebo protahovací pero, když je malý průměr horko těžko už tam někdy něco dostaneme.

 • Je při protahování vedení trubkami použití lubrikantu doporučující alternativou nebo není?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  My proti tomu nic nemáme, proti lubrikantům. Někdo používá třeba i mýdlovou vodu. Jenom vlastně aby byl ten kabel kluzkej a líp se protahoval. Je to z toho důvodu, když je tam už jeden kabel, tak ten kabel se vlastně stáčí. To znamená, že není vždy u jedné strany, uprostřed nebo nahoře, dole. Vždycky jak je to vedení, jsou zatáčky, tak ten kabel leží u jedné, u druhé strany. A když se to protahuje protahovacím perem, tak to pero taky hledá nejsnažší cestu. To znamená, že jednou jde vpravo, jednou vlevo. Takže, když to namažete tím lubrikantem tudíž o sebe vlastně ty povrchy, ty izolace kabelů se nezadíraly, lehce se klouzaly. Kvůli tomu se používá ten lubrikant. Nic proti tomu nemáme. Doporučujeme to, a je to jedna z variant, kterou lze použít u protahování trubek.

 • Jaké příslušenství KOPOS patří k tuhým trubkám podle jejich pevnosti?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  Tuhé trubky vyrábíme v několika pevnostech. Od nízké mechanické až po vysokou mechanickou. Příslušenství vyrábíme jenom v tom nejvyšším, aby pokrylo veškeré portfolio trubek, co my nabízíme. Je to tedy vyráběné na 1250 N, na tu vysokou mechanickou pevnost. A pak to můžete vlastně přiřadit to příslušenství k jakékoliv řadě trubek, co máme v nabídce. To příslušenství, to jsou spojky, jsou to příchytky, kolena jakékoliv barvy, takže od světle šedé, tmavě šedé, černé, nebo bílé. Vždy má tu vysokou mechanickou pevnost a zákazník nebo montér vždycky ví, že jí může použít a nemusí hledat přesně typ k trubce, co je potřeba.

 • Ohýbají se ještě ocelové trubky ohýbačkou nebo se spíš používají hotová kolena? Nebo se používá obojí? Kdy, která varianta?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  My vyrábíme dvě varianty ocelových trubek, buď se závitem nebo bez závitu. Tudíž nabízíme i dvě řady ocelových kolen. Buď se závitem nebo bez závitu. To je první rozdělení. To si zákazník koupí, když potřebuje pár, dvě, tři, pět, deset kolínek. Ví, že je to vždycky o 90°, takže to může namontovat. Když už má jinej úhel než 90°, tak už je na to vhodná ohýbačka, aby si přesně do toho úhlu ohnul trubku. Druhou možností je, když firma pracuje často a potřebuje to, desítky nebo stovky, potom bych doporučoval ohýbačku, aby si na místě trubku zkrátili a tu naší trubku ohnuli na to potřebný, co potřebují.

 • Pokud elektromontážní firma nemá přesné projekční zadání předem, je asi vhodnější ohýbačka?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  Určitě. Ohýbačku a potom, když má závitový trubky, tak potřebuje i závitníky.

 • Pokud jde o vertikální vedení v trubce, chráničce, podle čeho určit vzdálenost upevnění? Co v případě nepřístupných šachet jako třeba komínů?
  Ondřej Johannis, produktový specialista KOPOS Kolín
  No, tak tohle je otázka. Většinou na vertikální stoupání se používají tuhé trubky. A to jen v místech, kde je přístup. My máme i v montážním návodu uvedeno, podle průměru trubky jak často se dává příchytka vertikálně. Běžný postup je vlastně, co metr, to se dává příchytka. Když je větší průměr, tak ta vzdálenost se vlastně zkracuje. Až u té největší je to zhruba co půl metru. Ale narazili jsme právě na stísněné prostory, co jsou například malé šachty nebo nevyužité komíny v barácích. Někdo tam dává chráničku. Už jsem to taky viděl. Ta chránička pro to vhodná není. Chránička je hořlavá a je určená do země. Tudíž do takových prostor vůbec nepatří. A na druhou stranu ani nelze připevnit. Je to stísněný prostor, kde normální montážník se nedosáhne, takže přichycení by bylo jenom nahoře a když to je nějakých pět, šest, sedm metrů, tak vlastně ta chránička i váha kabelů visí jenom na tom jednom bodu, na tom ohybu nahoře a vlastně celou vahou se natahuje. Proto tohle řešení není vhodné. 

Sledujte další produktové díly v archívu Elektrika.TV zde!


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

KOPOS Kolín a.s.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Upevňování konstrukcí pro uložení vedení je pro elektromontéry, obzvlášť v průmyslových aglomeracích, docela zásadní dovedností. Vyžaduje znalosti ze stavebnictví, elektrotechniky a často také chemie. Ovšem úkol montéra, člena elektromontážního dodavatele není totožný s výsledkem zámečníka. Je podstatně širší. Na konstrukci pak ukládá vedení, to zapojuje a celou elektroinstalaci pak musí zprovoznit. Proto lze upevňování považujeme za malou, ovšem důležitou část elektromontáží. Proto každá pracovní pomůcka, zlepšující výkon řemeslníka, je vítaná. Co myslíte, jakou pomůckou je tato vstřelovací pistole?
Kanál nebo lávka? Registr? Kde a proč použijeme lávku? Pokud plánujeme uložení vedení, podle jakých skutečností se rozhodujete? Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy. Umožňuje vytvoření vodorovné, svislé i šikmé trasy. Výhodou kabelové lávky je její konstrukce složená z bočnic a příček, která umožňuje lepší chlazení kabelů. Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny protlačením ve vzdálenosti 300 mm otevřenou stranou profilu nahoru. Kabely je možné k ...
Jaké druhy elektroinstalačních krabic KOPOS vyrábí? Z jakých materiálů? Jaké jsou provozní parametry napětí a teplot pro elektroinstalační krabice KOPOS? Jaké je typické, a naopak atypické využití krabic KOPOS? Existují některé krabice KOPOS pouze na objednávku? Otázky jsme položili Jiřímu Němečkovi, zkušenému produktovému specialistovi. Víme o elektroinstalačních krabicích pod omítku, do zatepleni, do dutých stěn, lištových v uzavřeném provedení plastovém a kovovém, bezhalogenovém provedení, viceúčelových krabicích, krabicích do podlah, betonu. K dispozici jsou však i různé doplňky, pomocné nářadí.
Krátká reportáž pátrá po odpovědích na časté dotazy. Co za systémy se zachováním funkčnosti u KOPOS očekávat? Jaký je zásadní rozdíl mezi normovou a nenormovou konstrukcí kabelové trasy? Jaké prvky lze považovat za použitelné v systémech pro zachování funkčnosti? Je z hlediska délky zachování požární funkčnosti lepší plný nebo drátěný žlab? Jaký význam má označení 4J, 6J, 10J u krabic se systémem se zachováním funkčnosti při požáru? Je možné pro systémy se zachováním funkčnosti použít pro ukotvení trasy i jiné kotvy, hmoždinky a vruty než obvykle? Lze trasou pro zachování funkčnosti při požáru vést i běžnou instalaci?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933