Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice


Document Actions
Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
Dodržování barevného značení je otázkou svědomí, nikoliv peněz! Tak to vtloukal starý mistr učňům do hlav, které měly bohužel ve svém věku na starosti zcela jiné problémy. Ale ti, kteří již dospěli, vzpomínají na tuto poučku a snaží se jí naplňovat. Pokud je to již dlouhá doba, co bylo barevné značení jasnou zprávou, tato kniha pomůže oprášit zbylou mlhovinu šedých odstínů. A oč jde konkrétně? Značení vodičů, svorek, kabelů a vedení, značení sítí, značení na elektrických předmětech. Označování materiálů a konstrukcí z hlediska požární odolnosti a z hlediska reakce na oheň. Stačí takto? Více sledujte zde!
Vilém Gracias, ze dne: 8.07.2022


Barevné značení je, tedy alespoň pro mne, něco jako společné názvosloví. Když řekneme jistič, nemyslíme chránič, když označíme modře, myslíme tím pracovní vodič ... Ať je již názvosloví v každém kraji různě překrucováno, každý odpovědný technik ví, jak je to správně, aby dokázal vyhodnotit odchylku, kterou chce udělat. A s barvami je to totéž. Skutečnost, že osoby bez oprávnění práce na elektrickém zařízení mají tendence barevná značení podceňovat, ba přímo ignorovat. Touto skupinou se však odmítám zabývat.

Pro větší náhled kliknout!

Pokud mám odvádět práci odpovědně, není možné přivádět ostatní kolegy v oboru tím, že nedodržuji smluvený standard. Tento důvod často odděluje profíka od bastlíře. Snad už proto, že se v dnešní době na realizaci vybavení technickými zařízeními budov zabývá více dodavatelů (a to i z jiných zemí). Jejich vzájemná sladěnost by se dala uvažovat společným projektem, ale to reálné určitě není. Nezbývá nám nic jiného než se spoléhat na dodržování smluvených pravidel. Bohužel, díky existenci chybných nebo lehkovážných rozhodnutí nám stejně nezbývá nic jiného než ověření.Co vše objevíme v útrobách tohoto titulu?
 • Značení a informace z hlediska činnosti ve vztahu k elektrickým zařízením
  Obecně o značkách a symbolech, Význam barev ve značení, Vysvětlení pojmů spojených se značením v elektrotechnice, Co se vyznačuje na elektrických předmětech, Značky určené pro laiky, Světelné a zvukové signály, Nápisy, kterými se doplňují některé značky, Velikost značky a vzdálenost od značky, Vyznačení rizikových míst, Značky úniku, jejich osvětlení a velikost, Značky pro osoby s omezenými schopnostmi, Označení CE, Přehled normalizovaných značek na elektrotechnických výrobcích určených pro laiky, Informace o stavech zařízení – ovládače a sdělovače, Rozlišení podle účelu podávané informace (o stavu zařízení, procesu apod.)
 • Značení vodičů, svorek, kabelů  a vedení
  Ochranný vodič, Značení ochranného vodiče, Značení nulového (resp. středního) vodiče, Zvláštní případy ochranného vodiče – vodič PEN, Další vodiče s ochrannou funkcí – vodiče PEM a PEL, Styk vodičů staré a nové instalace – vodiče sloužící k ochraně, Vodiče vedení (pracovní vodiče), Barevné označení vodičů vedení (pracovních vodičů), Písmenové značení vodičů vedení (pracovních vodičů), Označení vodičů vedení (pracovních vodičů) na výkresech, Značení vodičů ve zvláštních případech – řídicí obvody, Značení svorek, Přehled značení vodičů a svorek, Barevné značení žil kabelů a označení kabelů, Označení tras vedení barevnými fóliemi


 • Značení sítí
  Sítě z hlediska napětí, Označování sítí alfanumerickým kódem, Příklady označování druhů sítí ve schématech, Příklady schémat sítí
 • Značení na elektrických předmětech
  Písmenný kód pro označení předmětů v elektrotechnice, Značení z hlediska provedení elektrických předmětů a zařízení, Značení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, Stupně ochrany krytem před vniknutím předmětů, vody a před dotykem – IP kód, Stupně ochrany krytem před nárazem – IK kód, Označení z hlediska odolnosti elektrických předmětů před vnějšími vlivy, Značení na elektrických přístrojích, Údaje uváděné na přístrojích, Přehled značek symbolů a označení na elektrických přístrojích, Značky označující tzv. kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje, Značky označující vhodnost přístroje pro určitá prostředí, Značky shody, schvalovací a certifikační značky, Stupeň znečištění, Označení provozních možností, Značení na pojistkách, Barevný kód značení závitových pojistek, Značení na pojistkách nn, Značení na miniaturních pojistkách, Označení jističů a chráničů, Označení na malých jističích, Označení na proudových chráničích, Charakteristiky jističů podle souboru ČSN EN 60898 a nadproudových ochran proudových chráničů s ochranami podle ČSN EN 61009-1 ed.3, Typy proudových chráničů a jejich vypínací časy, Jmenovité proudy jističů a chráničů, Údaje uváděné na kondenzátorech, Údaje na točivých elektrických strojích a transformátorech, Údaje na točivých elektrických strojích, Výkonnostní štítek elektrického točivého stroje, Druhy zatížení stroje, Tepelné třídy izolace, Údaje na elektrických strojích netočivých – transformátorech, Údaje na malých transformátorech, Údaje na výkonových transformátorech, Označení chlazení na transformátorech, Údaje na přístrojových transformátorech (podle ČSN EN 61869-1:2010), Údaje na přístrojových transformátorech proudu, Údaje na přístrojových transformátorech napětí, Označení svorek strojů, přístrojů a zařízení, Písmeno číslicové značení svorek přístrojů a zařízení, Značení svorek silových (výkonových) transformátorů, Značení svorek kontaktů přístrojů, Značení svorek přístrojových transformátorů, Značení na vidlicích a zásuvkách, Domovní zásuvky a vidlice, Průmyslové zásuvky – příklad označení na štítku, Značení na spotřebičích, Užívaná řazení domovních spínačů, Ochrana před přepětím – označování svodičů přepětí
 • Označování materiálů a konstrukcí z hlediska požární odolnosti a z hlediska reakce na oheň

Kdo tuto příručku přivítá?
Vůbec se mi nezdá smysluplné zde uvádět seznam různých profesí a čekat, že se v něm čtenář najde. Zjednoduším to! Po knize sáhne každý, kdo neleží v aktuálních předpisech a normách, člověk, který se chce rychle dozvědět pouze tuto malou výseč z mnohých elektrotechnických oblastí. Naopak knihu neocení všichni, kteří pracují s ČSN online a dohledávají si všechny souvislosti pravidelně.

Titul je dobrou pomůckou a je již tradičně k dispozici jak v elektronické variantě, tak v tištěné podobě. A také jej lze zakoupit zároveň jako výhodnější balíček (tištěné a elektronické verze jedné příručky). 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Ve světě elektrotechniky, kde aktualizace informací a praktických znalostí jsou klíčové pro bezpečnost a efektivitu práce, přichází kniha "Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky" jako praktický a důležitý zdroj pro profesionály i studenty. Tato příručka, uznávaná zkušenými elektrikáři pro svou ucelenost, aktualizaci a přístupnost, nabízí více než 20 pomůcek a je pravidelně aktualizována v souladu s nejnovějšími normami. S přidáním nových pomůcek a aktualizovaných informací, se kniha stává ještě cennějším průvodcem v praktickém světě elektrotechniky. Krátké pozastavení nad touto publikací naleznete zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933