Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Jaký je rozdíl mezi oprávněním a osvědčením? (2023)


Document Actions
Jaký je rozdíl mezi oprávněním a osvědčením? (2023)
Fyzické osoby získávají osvědčení pro montáže, opravy, revize a zkoušky na technických zařízeních. Žádajíci musí splnit věkové, svéprávnostní a zdravotní podmínky, a předložit odborné vzdělání a praxi odpovídající míře rizika. Platnost 5 let, zkouška písemná a ústní. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou získat oprávnění s odpovědnými osobami za provádění montáží, oprav, revizí, zkoušek a plnění nádob s plyny. Platnost 10 let, zkouška místní šetření.
Filip Horáček, ze dne: 28.07.2023
reklama


Slibuji, že na stará kolena si revizáka udělám! Stejně jako kolega, který si mě roky bere na revize jako podržtašku. Jsem ale jeho nadřízený a tak to je celkem přínosné, tedy pokud mi na revize vyzbyde čas. Byl jsem svědkem poměrně příkré výměny názorů na téma změn na TIČR. Za mě se toho moc nezměnilo, tedy kromě "úředního bezvládí", pokud vím, ředitel je stále zastupován. A tak jsem vyrobil malé shrnutí na téma, které bylo příčinou sporu.

Osvědčení a oprávnění pro vykonávání činností na vyhrazených technických zařízeních

Osvědčení
Osvědčení je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost fyzických osob k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek na vyhrazených technických zařízeních. Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení může být pouze fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:

a) Dosažení minimálního věku 18 let ke dni zkoušky z odborné způsobilosti.
b) Plná svéprávnost.
c) Zdravotní způsobilost pro vykonávání příslušných činností.
d) Předložení důkazu o odborném vzdělání v oboru a stupni odpovídajícím míře rizika a prováděných činností na vyhrazeném technickém zařízení.
e) Předložení důkazu o odborné praxi odpovídající míře rizika a prováděných činností na vyhrazeném technickém zařízení.
f) Předložení osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení, montáží, oprav vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhy vyhrazených tlakových zařízení.

  • Platnost osvědčení je 5 let ode dne jeho udělení.
  • Zkouška z odborné způsobilosti se provádí u pověřené organizace a skládá se z písemné a ústní části.


Oprávnění
Oprávnění je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k provádění montáží, oprav, revizí, zkoušek na vyhrazených technických zařízeních a k plnění nádob s plyny. Žadatelem o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění může být právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která určí jednu nebo více fyzických osob (tzv. "odpovědné osoby"), jež splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností a budou nést odpovědnost za řádné vykonávání těchto činností (platí, pokud podnikající fyzická osoba sama nedisponuje příslušnou odbornou způsobilostí).
  • Platnost oprávnění je 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění.
  • Zkouška z odborné způsobilosti probíhá formou místního šetření, při kterém bude prověřováno, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu.


Pokud to mám shrnout jiným pohledem, pak mi vychází asi toto:

Odborná způsobilost: Osvědčení prokazuje odbornou způsobilost fyzických osob k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených technických zařízení. Naopak oprávnění prokazuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k provádění stejných činností na vyhrazených technických zařízeních a také k plnění nádob s plyny.

Žadatel: Osvědčení může žádat pouze fyzická osoba, která splňuje stanovené podmínky týkající se věku, svéprávnosti, zdravotní způsobilosti, odborného vzdělání a praxe. Naopak oprávnění může žádat právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. V případě podnikající fyzické osoby, která sama nedisponuje příslušnou odbornou způsobilostí, musí určit jednu nebo více odpovědných osob, které budou mít odpovídající odbornou způsobilost a zodpovědnost za prováděné činnosti.

Platnost dokumentu: Osvědčení má platnost po dobu 5 let ode dne jeho udělení, zatímco oprávnění platí po dobu 10 let od data nabytí právní moci rozhodnutí o vydání.

Forma zkoušky: Zkouška z odborné způsobilosti pro osvědčení se skládá z písemné a ústní části a vykonává se u pověřené organizace. Naopak zkouška z odborné způsobilosti pro oprávnění probíhá formou místního šetření, kdy se prověřuje splnění podmínek pro řádné vykonávání činnosti v požadovaném rozsahu.
Informace vždy hledám na TIČR ale ještě raději tam volám! :-)Nač jsem ve svých poznámkách zapomněl?
Dejte vědět v níže otevřeném diskusním vlákně! 
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933