Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • vCo myslíte? Jakou má průměrný kopáč představu o tom, co vykope? Zcela určitě bývá proškolen, ovšem o tom, co říkají nebo říkaly technické normy moc obvykle neví. Oni to ve skutečnosti neví ani někteří elektrikáři. Ale ti si své znalosti zpravidla ...
  • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...

#EH: Měření proudu a napětí v roce 1946


Document Actions
#EH: Měření proudu a napětí v roce 1946
Ze školy jsem už nějaký ten pátek pryč. Jak nám měření základních veličin vysvětlovali na učilišti si nepamatuji. Snad proto, že jsem to už znal a také třeba proto, že dávný výklad ortodoxní stranickou soudružkou nestál za nic. Později se měření proudu a napětí zřejmě dostalo i do osnov základních škol a děti mají dnes podstatně vyšší znalosti. A když tak listuji učebnicemi za posledních pár desítek lroků zpět, nikde se v zázračný "Komenský" nevyskytuje. Ja to učili vás? Nebo jste se to také naučili v nějakém odborném kroužku dřív než ve škole?
Fran.Tuček, ze dne: 16.01.2022
reklama


Mezi nejzákladnější elektrotechnické veličiny se řadí proud a odpor, jejichž součin dává třetí praktickou veličinu napětí. V praxi se měří napětí voltmetrem, proud ampérmetrem a odpor ohmmetrem. Z těchto nejzákladnějších veličin vyplývají podle matematických vztahů odvozené a elektrotechnické praxi zvlášť uzpůsobené další základní veličiny: výkon, práce a účiník střídavého proudu. Jejich hodnoty se v běžné praxii nezjišťují výpočtem z naměřených hodnot příslušného napětí a proudu, nýbrž se zpravidla měří přímo zvláštními přístroji, upravenými vždy pro měření určité veličiny, jako wattmetry, elektroměry a fázoměry.
Poněvadž všechny tyto přístroje nebývají vždy po ruce, je též zevrubná znalost náhradního měření základními přístroji, tedy voltmetrem a ampérmetrem neméně důležitá.

Měření napětí a proudu

Měření v přímém zapojení
Nejjednodušším měřickým úkolem jest měření napětí voltmetrem a proudu ampérmetrem. Jak je viděti na obrázku a). ...


... připojuje se voltmetr vždy paralelně k spotřebiči S (nebo ke zdroji), aby měřil přímo na něm velikost napětí. Při měření napětí takového zdroje nebo elektrického obvodu, který má značný odpor, poklesne při připojení voltmetru s poměrně menším vnitrním odporem napětí a měření není přesné. V takových případech možno správně měřiti jenom přístroji, jež takřka nepotřebují proudu, tedy elektrostatickými voltmetry (jen stejnosměrné napětí), nebo tzv. kompensátory, které se zakládají na poznatku, že dvě stejná napětí působící proti sobě se ruší a nezpůsobí proud, což se obvykle zjišťuje galvanometrem.


Ampérmetr se řadí vždy do serie se spotřebičem (obrázek a), aby procházel jak ampérmetrem, tak spotřebičem vždy tentýž proud. Při měření proudu se podobně může vřaděním ampérmetru se značnějším vnitřním odporem zmenšiti v elektrickém obvodu proud, takže měření je pak rov­něž nepřesné, a to zvláště tehdy, kdy elektromotorická síla je velmi malá. Přesnost měření je proto též závislá na volbě vhodného ampér­metru. Při měření malých proudů v obvodech s malou elektromoto­rickou silou se užívá citlivých elek­trometrů nebo galvanometrů, ji­miž možno měřiti kromě malých proudů i velmi malá napětí.
...
Pro běžné praktické měřické úkoly v elektrických zařízeních se střídavým prou­dem lze užiti na měření napětí a proudu přístrojů elektromagnetických, elektrodynamických nebo tepelných. Všechny tyto přístroje měří efek­tivní hodnotu proudu nebo napětí.

Měření v zapojení s měřicími transformátory
Při měření napětí nad 1000V v zařízeních se střídavým proudem se užívají uvedené přístroje s měřicím i transformátory napětí. Při přesném měření se pak nesmí přehlížeti zvětšená chyba, plynoucí z nepřesné přeměny primárního napětí na sekundární. Užije-li se při složitějším měření více přístrojů, jako voltmetru, ampérmetru a jiných, nutno pamatovati též na chyby, které vzniknou vlivem vlastní spotřeby pří­strojů. Ve vhodné úpravě jest užito měřicího transformátoru proudu ve spojení s ampérmetrem u tzv. Dietzových kleští.Na rozvíracím jádru J, které tvoří čelistě kleští, je nasazena cívka C, jejíž vinutí je spojeno s ampérmetrem. Při měření se čelistmi obejme vodič V, jehož proud se má měřiti. Kolem vodiče s proudem je magnetické pole, které se soustřeďuje v uzavřeném a perem P dotlačo­vaném železném jádru. Střídavým magnetickým polem se indukuje v závitech cívky C elektromotorická síla, úměrná primárnímu proudu ve vodiči V. Ampérmetr je cejchován přímo na primární hodnotu proudu. Kleští lze též užiti na měření proudu vodičů s vysokým na­pětím.
VZPOMÍNÁTE, JAK TI VE ŠKOLE VYSVĚTLOVALI
měření proudu a napětí?
Dejte vědět v níže otevřené diskusi!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Elektronický obchod za posledních deset let zcela změnil léta zažité tradice spotřebitelského nakupování. Obchodování mezi podnikajícími (B2B) je ovšem dost odlišná a složitější. S nadsázkou můžeme tvrdit, že se o dobytí svatého grálu B2B snaží mnoho různých aktivit. Mezinárodní online platforma merXu rozšiřuje alternativu obchodování mezi podnikajícími kromě mnohých dalších oborů, také do oblasti elektrotechniky. Co je cílem tohoto řetězce? Jak se přes něj prodává a nakupuje?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
ISMET je vlastně bývalá společnost ELTEK specializující se na transformátorový sortiment širokého výkonového spektra, včetně dalších souvisejících produktů a komponent. Využili jsme letošního veletrhu Amper k návštěvě prezentace Ismetu, abychom získali informace o změnách ve společnosti i nových produktech ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933