Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ELKOV: Mobilní ...

Velkoobchod v prodeji elektroinstačního materiálů má více funkcí než pouze ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.08.2019 Soutěž skupiny ČEZ zvýšila návštěvnost Dlouhých strání. Cestovatelská soutěž Léto s krajinou Skupiny ČEZ, při níž lidé navštěvují energeticky nebo architektonicky zajímavé vodní elektrárny, zvýšila počet návštěvníků vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Jen v červnu, kdy soutěž začala, vzrostl počet návštěvníků elektrárny a horní nádrže o 9 procent na 11.400 lidí. Soutěž probíhá až do konce srpna. Její ...
22.08.2019 TIP na prostorový omezovač maximální teploty. Používá se pro zajištění před tepelným přetížením určitého prostoru. Disponuje teplotním rozsahem -40°C až 60°C, v krytí IP65. Tento legendární prvek průmyslové automatizace známe z elektroinstalací mnoha výrobních provozů. Kde jste tento omezovač viděli nasazený nejčastěji vy? Jakým jiným senzorem byste nahradili tento omezovač? Tedy by to tedy bylo technicky možné a ...
21.08.2019 Robot YuMi umožňuje nepřetržité testování bankomatů. Švýcarská společnost Abrantix AG, která dodává platební software, využila robota ABB YuMi pro testování běžných operací s bankomatem, jako je například vložení karty, zadání kódu PIN, a odebrání či vložení bankovek, tak, jak to běžně dělají lidé. Rozsah testování je tak vyčerpávající, že robot YuMi se v souladu se svým programem dokonce ...
20.08.2019 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat. Směrovače jsou navrženy pro provoz ve spojení s portálem myREX24 V2. Kompletní parametrizace a vzdálená údržba se provádí prostřednictvím portálu. Kromě vzdálené údržby mohou routery REX 250 číst také data z PLC, vizualizovat a generovat alarmy. Pro vzdálenou údržbu a přenos dat používá průmyslový směrovač šifrovaný tunel VPN založený na ...
19.08.2019 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem. Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou ...
16.08.2019 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření. Jednocestný senzor řady HG-T pracuje s pásovým laserovým paprskem o výšce 10mm pro měření plochy, například pro kontrolu okraje hrany. Řada je dodávána se dvěma různými snímacími hlavicemi, které se liší pouze rozměry. Tenký typ je o 10mm užší než standardní typ a dobře zapadá do strojů s velmi omezeným prostorem. Funkce vyrovnání paprsku výrazně zjednodušuje a ...
15.08.2019 Kde nalezne uplatnění multifunkční analyzátor sítě pro nn i vn? Je navržen pro monitorování elektrických parametrů třífázových i jednofázových sítí nn a vn. Design přístroje je postaven na 16 bitovém mikroprocesoru, krerý zaručuje přesné měření se vzorkováním 128 vzorků na periodu v každé fázi. Dle normy EN 50160 jsou napětí a proudy měřeny kontinuálně každou periodu a ve všech fázích. Přístroj může být volitelně vybaven rozhraním RS485. Lze tak ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 105
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Stále se hovoří o digitalizaci, ovšem málokdo dokáže definovat všechny oblasti ve který se tyto technologické změny projevují nejvíce. Pokud hovoříme naopak o revizích, tak tam se metody ověřování v zásadě tolik neliší. To, co je stále vychytanější je ...
 • Pro někoho je půjčovna nářadí naprosto běžná služba jako například knihovna. Pro jiného jde o drahý a zbytečný servis bez kterého se určitě obejde. Žádná jediná, svatá pravda jako obvykle neexistuje. Využití půjčovny je výsledkem rozhodnutí. To ...

Chránič v zásuvce


Document Actions
Chránič v zásuvce
Spolehlivá ochrana osob a spotřebičů. Bezpečnostní SRCD (Socket Residual Current Device). Přístroje, které samočinně odpojí zařízení při výskytu zemního poruchového proudu v obvodu. To může nastat např. tehdy, dotkne-li se osoba elektrického spotřebiče, který má vadnou izolaci.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 20.04.2004

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSUVKY SRCD (SOCKET RESIDUAL CURRENT DEVICES)

Tyto přístroje samočinně odpojí zařízení při výskytu zemního poruchového proudu v obvodu. To může nastat např. tehdy, dotkne-li se osoba elektrického spotřebiče, který má vadnou izolaci.

Zásuvky s proudovými chrániči instalované v koupelnách, kuchyních, dětských pokojích, dílnách, garážích a na balkónech nezvyšují pouze úroveň ochrany, ale v zásuvkovém provedení nabízejí plnohodnotnou ochranu (samočinným odpojením od zdroje na základě poruchového proudu) v souladu s normami a předpisy ČSN 332000-4-41 a ČSN 33 2000-4-47. V době kratší než 30 milisekund rozpoznají vzniklý poruchový proud střídavý nebo pulzující stejnosměrný.

Bezpečnostními zásuvkami jsou tyto proudy přerušeny dříve, než by mohlo dojít k vážným zraněním osob a zvířat nebo k poškození cenných předmětů. Funkce těchto bezpečnostních zásuvek není závislá na napájení, a proto tyto zásuvky nepotřebují podpěťovou ochranu. To znamená, že zásuvky jsou neustále připraveny k provozu a nemusí se zapínat např. po výpadku elektrické sítě. To je umožněno elektromechanickým principem jejich funkce.

Integrovaný posuvný přepínač slouží k zapínání zásuvky do pohotovostního stavu a rovněž k opětovnému zapnutí proudového chrániče po jeho vybavení, ať již při poruše na připojených elektrických zařízeních nebo po provedeni funkčního testu vestavěným tlačítkem.

Při vzniku poruchového proudu se kromě zásuvky, do které je zapojen vadný spotřebič, odpojí i zásuvky, které jsou k ní připojeny přes její měřicí systém (u provedení FIF 16/2). Spotřebiče nepřipojené na tuto zásuvku zůstanou nadále v provozu, takže při použití těchto zásuvek není vypínána celá sekce elektroinstalace jako při použití klasického proudového chrániče v rozvodnici. Uživatel může zásuvku sám opět zapnout a nerušeně pokračovat v práci poté, co odpojí ze zásuvky vadný spotřebič. Tím není zatěžován obslužný personál a také se snižuje nebezpečí úrazů v důsledku paniky vzniklé výpadkem napájení v celé budově při vypnutí centrálního proudového chrániče.

Námitka laika může znít:

"Jistič mi přece také odpojí vadný spotřebič!".

To je pravda, ale je nutno si uvědomit, při jakém proudu jistič vypne - v bytovém sektoru se používají nejčastěji jističe s jmenovitými proudy 6, 10 nebo 16A. Navíc, aby jistič vypnul rychle, musí proud v obvodu několikanásobně překročit jmenovitou hodnotu. Oproti jističi, který chrání především spotřebič nebo vedení zejména v případě zkratu nebo při proudovém přetížení obvodu, reaguje proudový chránič na proud "unikající" z obvodu. Ten bývá řadově 1000x menší než vypínací proud jističe. Hodnoty proudů a nejdelší přípustné vybavovací časy vycházejí z pozorování účinků elektrického proudu na lidské tělo a jsou předepsány normou. Pro ochranu osob se používají jmenovité vybavovací proudy 30mA (někdy 10mA), přičemž chránič vypíná spolehlivě již asi při 2/3 jmenovité hodnoty.

Domovní aplikace
Dříve se u nás proudové chrániče používaly minimálně. U nových staveb nebo po renovacích musí instalace vyhovět novým předpisům dle zákona.

Povinné použiti

 • koupelny a bazény
 • venkovní zásuvky

Dobrovolné použiti

 • dětské pokoje
 • kuchyně
 • obývací pokoje
 • zásuvky, ke kterým se připojují spotřebiče provozované ve venkovním prostředí
 • domácí dílny
 • balkóny
 • garáže

Výhody užití SRCD

 • decentralizovaná ochrana proudovým chráničem pro renovace a adaptace

 • přímá použitelnost v TN-C obvodech (L, PEN)

 • rychlá a čistá montáž bez požadavků na sekání

 • žádné falešné spouštění vlivem nepřehledných okruhů a spojení

 • výrobek vysoké kvality jako proudové chrániče do rozvaděčů (RCD)

 • viditelná ochrana proudovým chráničem

 • provozuschopnost a ovladatelnost v místě použití

 • v případě spuštění je vypnut pouze připojený spotřebič

Komerční aplikace

 • hotely

 • nemocnice

 • letiště

 • veřejně budovy

 • pracovní prostory

 • školy

 • sportovní zařízení

"Nelze uhlídat vše, co kdo připojí, pokud nepoužijete zásuvku s proudovým chráničem."

 • Při aktivaci klasické ochrany proudovým chráničem (RCD) je odpojena celá skupina zásuvek a připojených spotřebičů, i když vybavení způsobil pouze jediný z nich

 • Při aktivaci musí být přivolán pracovník údržby, který zjistí a odstraní závadu a zapne proudový chránič (RCD)

Výhody užití SRCD

 • decentralizovaná ochrana pro volně přístupné zásuvky

 • uživatelé mohou zprovoznit aktivovanou SRCD sami nezávisle na personálu údržby

 • nedochází k panice, nehodám a pochybnostem, protože jsou odpojeny pouze vadné spotřebiče a přístroje

 • viditelná ochrana proudovým chráničem

Aplikace v originálních zařízeních

 • koupelnové skříně

 • zásuvkové pásy, transformátorové rozvodny

 • schránky tísňového volání

 • telefonní budky

 • zřizovací instalace, lokomotivy, vagóny, pracovní prostory a stroje včetně zásuvek pro servis, dohlížení, úklid a údržbu

 • nouzové a mobilní elektrogenerátory

Provozovatelé si přejí chránit zaměstnance a návštěvy před riziky souvisejícími s užíváním elektřiny.

Výhody SRCD

 • zásuvka, která má integrovanou ochranu před poruchovým proudem jednoduše a přímo přizpůsobené řešení

 • v případě vybavení SRCD může uživatel nezávisle na znalosti místní elektrické instalace znovu připojit energii posuvným přepínačem, který je součástí krytu této bezpečnostní zásuvky

 • doplňková ochrana SRCD jako prodejní argument

Technické informace

Jmenovité napětí: 230V AC (45 až 60Hz)
Jmenovitý proud:16A
Reziduální pracovní proud IΔn: 30mA (citlivost na pulzní proud)
Teplota okolního prostředí: -25 až +80°C
Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008
Připojovací průřez: 1,5 až 2,5mm2 (bezšroubové svorky), lze připojit měděné nebo hliníkové vodiče
Vestavná hloubka: 32mm

Bezpečnostní zásuvka

Objednací číslo

s vestavěným proudovým chráničem 5526A-A02359 B
bez výstupních chráněných vodičů 5526A-A02359 C
Typové číslo: FIF 16 5526A-A02359 R
   

Bezpečnostní zásuvka

Objednací číslo

s vestavěným proudovým chráničem 5526A-A02369 B
s výstupními chráněnými vodiči 5526A-A02369 C
Typové číslo: FIF 1612

5526A-A02369 R

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933