Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Světelné zdroje a svítidla jsou v elektrotechnice samostatnou disciplínou. Nás elektrotechniky zajímá především způsob zapojení, instalace a výběr vhodného typu, aby splňoval předepsané normativní parametry. Podstatně větší byznys se však odehrává se ...
 • Projektanti budou muset zahrnout nové požadavky na požární zabezpečení již ve fázi návrhu. Budou potřeba detailnější plány a dokumentace, aby bylo zajištěno splnění všech požárních norem. Montážní práce budou časově náročnější a nákladnější. Budou ...

Příbuzná témata k
Systém HAKEL ISOLGUARD ZIS ve zdravotnické izolované síti

eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana

 • 15.04.2021
eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ... Read more

eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení

 • 1.04.2021
eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
Přednáška má za cíl upozornit na rizika spojená s bleskem, která v sobě zahrnují nemocniční zařízení, nejen z hlediska projektování nových zařízení, ale také z pohledu rekonstrukcí stávajících staveb. Mnohdy se jedná o komplexy budov některé jsou zděné jiné zase železobetonové, ale většinou s dřevěným krovem. Střechy mohou být s pálenou nebo s plechovou krytinou. Zateplení je většinou provedeno z polystyrénu nebo z minerální vaty. Na střešních konstrukcích mohou být buď klimatizace nebo i fotovoltaické panely. Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která ... Read more

Celá přednáška Jiřího Sluky o zdravotnických prostorech

 • 29.07.2018
Celá přednáška Jiřího Sluky o zdravotnických prostorech
Pokud připouštíte, že vaši práci může následně kontrolovat Státní odborný dozor, respektive TIČR, pak si možná rádi pustíte záznam přednášky inspektora, který popisuje co vše je v podrobnostech hledáčku kontrol. Pokud se stále řídíte dle staré ČSN 33 2140, tak je načase si všimnout důležitých změn v normě nové. Pro představu jde mimo klasické zdravotnictví také ... Read more

HMV: Rádia a léčebné přístroje v domácnosti pohledem roku 1950

 • 24.11.2017
HMV: Rádia a léčebné přístroje v domácnosti pohledem roku 1950
Jak se v době minulého tisíciletí hovořilo o rádiích nebo třeba o spotřebičích určených k léčení? Některé tehdejší rady k odstranění závad jsou při představě dnešního použití více než úsměvné. Dnes v přijímačích jednak nemá běžný spotřebitel co upravovat a dokonce v mnohých případech jsou zařízení tak levná, že i doprava bude dražší. Také si povšimněte, koho měl tenkrát spotřebitel kontaktovat! Napadlo by vás něco podobného dnes jen vyzkoušet? :-) Read more

Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť

 • 31.03.2015
Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
Kam se správně umísťuje transformátor pro zdravotnickou IT síť? Jaké normě musí odpovídat ochranné oddělovací transformátory ve zdravotnických prostorách skupiny 2? A jakou hodnotu nesmí překročit unikající proud výstupního vinutí do země při měření bez zátěže? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku. Read more

Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech

 • 19.03.2015
Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
Pro revize ve zdravotnickém prostředí platí zvláštní pravidla. Jak se při těchto revizích postupuje? Jak se správně provádí měření elektrostatických podlah? A jak se měří přechodové či izolační odpory, unikající proudy nebo impedance smyčky? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v tomto článku. Read more

Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710

 • 3.03.2015
Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi normami ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710? Jak se liší v požadavcích na zdravotnickou izolovanou soustavu, proudové chrániče, ochranu oddělením obvodů nebo na omezení dotykového napětí v místnostech určených k přímým zásahům na srdci? To se dozvíte v tomto článku. Read more

Automatické odpojení při poruše ve zdravotnických prostorech

 • 19.02.2015
Automatické odpojení při poruše ve zdravotnických prostorech
V případě poruchy v síti se vyžaduje automatické odpojení. Úvodním požadavkem u této ochrany je, aby při současném připojení více elektrických zařízení k jednomu obvodu, nedocházelo k jeho nežádoucímu vypínání proudovým chráničem. V jakých skupinách lékařských prostorů jsou požadované proudové chrániče a jaké typy proudových chráničů tu můžeme použít? Jaké proudové chrániče se požívají u sítě TN a jaké u sítě TT? To se dozvíte v tomto článku. Read more

Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech

 • 23.01.2015
Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
Jak mají být uspořádány zásuvkové vývody na všech místech pro pacienty? Jaká je klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory? A jaké všeobecné požadavky platí pro bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2? Odpovědi na otázky a další informace k tématu naleznete v tomto článku. Read more

Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech

 • 5.01.2015
Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
V každém zdravotnickém prostoru skupin 1 a 2 musí být provedeno doplňující ochranné pospojování. Jak má být správně připojeno? Mezi jaké části se instalují vodiče zajišťující vyrovnání potenciálů? Jaká kontrola se při revizi provádí u elektrostaticky vodivých podlah? To se dozvíte v tomto článku. Read more

Rozvaděče ve zdravotnických prostorách

 • 19.12.2014
Rozvaděče ve zdravotnických prostorách
Rozvaděče ve zdravotnickém prostředí musí splňovat požadavky uvedené v souboru norem ČSN EN 61439. Jakou dokumentaci je nutné požadovat při jejich revizi? Jak mají být umístěny rozvaděče k napájení hlavních rozvodů a bezpečnostních obvodů? To se dozvíte v tomto článku. Read more

Měření izolačního odporu ZP dle ČSN EN 62353

 • 19.09.2013
Měření izolačního odporu ZP dle ČSN EN 62353
Co vše potřebujeme vědět, než se pustíme do měření izolačního odporu zdravotnických prostředků? Norma ČSN EN 62353 pouze poskytuje prostředky pro zkoušení izolačního odporu. Jak provádíme měření a jakým napětím? Izolační odpor se dle ČSN EN 62353 měří podle schémat zapojení, které naleznete v tomto článku ... Read more

Kontrola parametrů elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků

 • 3.09.2013
Kontrola parametrů elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků
Co se v případě zdravotnických prostředků měří při kontrole elektrické bezpečnosti? Jak postupovat pokud by vaše měření mohlo poškodit měřený zdravotnický prostředek? Podle normy ČSN EN 62353 se měření provádějí pomocí měřicího přístroje, schopného dodávat proud alespoň 200 mA do zátěže 500Ω. Norma ČSN EN 60601-1 vyžaduje měření proudem 25A. Read more

Periodická bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku

 • 21.08.2013
Periodická bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku
Co vše se kontroluje v případě zdravotních prostředků? Opakované kontroly, kontroly bezpečnosti, technické kontroly, kalibrace ... a víte podle jakých pravidel? Znáte české normy pro kontrolu elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků? Například ČSN EN 62353 definuje základní požadavky na provádění periodicky opakovaných kontrol a zkoušek po opravách zdravotnických prostředků. Read more
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933