Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 33
Osobní nástroje

eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení


Document Actions
eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
Přednáška má za cíl upozornit na rizika spojená s bleskem, která v sobě zahrnují nemocniční zařízení, nejen z hlediska projektování nových zařízení, ale také z pohledu rekonstrukcí stávajících staveb. Mnohdy se jedná o komplexy budov některé jsou zděné jiné zase železobetonové, ale většinou s dřevěným krovem. Střechy mohou být s pálenou nebo s plechovou krytinou. Zateplení je většinou provedeno z polystyrénu nebo z minerální vaty. Na střešních konstrukcích mohou být buď klimatizace nebo i fotovoltaické panely. Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 1.04.2021


Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která hodnotí požární klasifikací stavebních výrobků a konstrukcí staveb, nejsou zahrnuty požadavky na zkoušení blesku a to, impulzním bleskovým proudem o hodnotě až 200 kA, vlnou 10/350 nebo 400 A, po dobu 0,5 s. Proto také izolace jako např. minerální vaty, polystyrény a další stavební materiály (PVC, atd) jsou klasifikovány jako nehořlavé z pohledu blesku.
Z výše uvedených důvodů musí být podle normy ČSN EN 62305-2 ed.2, tab. C5 za stavby s vysokým rizikem požáru pokládány stavby postavené z hořlavých materiálů, stavby se střechou zhotovenou z hořlavého materiálu nebo stavby s měrným požárním zatížením větším než 800 MJ/m2 i přesto, že z požárně-bezpečnostního řešení vychází jako stavby s obvyklým rizikem.Někdy je velice obtížné dodržet pro svody, které jsou provedeny holým drátem
, dostatečnou vzdálenost s. Jedná se především o případy:
 • ve vyšší patrech budov, kde z jedné strany vede holý drát a z druhé vedou elektrické instalace k citlivým přístrojům např. v operačních sálech, či v jednotkách ARO nebo JIP,
 • na střechách může dojít k přiblížení holého drátu ke kovovým konstrukcím klimatizačních jednotek nebo fotovoltaických panelů.

Hlavní cíle ochrany před bleskem pro nemocniční zařízení:
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem pacientů, nemocničního personálu a návštěv pacientů v průběhu bouřkové aktivity. Především se jedná o prostory operačních sálů, oddělení ARO a JIP.
 • Ochrana před požárem v nemocničních zařízeních.
 • Ochrana elektrických a elektronických přístrojů před bleskem a přepětím.

Vyhodnocení rizik pro nemocniční zařízení:
 • Stavba s veřejnou službou pro páteřní síť nemocnic.
 • Pohyb osob pro tyto pracoviště:
  - Operační sály (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál).
  - Oddělení ARO (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál).
  - Oddělení JIP (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál).
  - Lůžkové oddělení (pacienti, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál a návštěvy)
  - Kanceláře (lékaři, zdravotní sestry, administrativní pracovníci).
U všech výše uvedených oddělení se bude dále jednat o:
 • Úklidové služby
 • Servisní a revizní činnosti
 • Rozvodny a údržba (pracovníci údržby).

#210401 eDEHN44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
Problematiku objasnili: Jiří Kutáč a Eva Černochová ŠtíhelováDotazy položené během živého vysílání:
 • Je ve zdravotnictví také nutný výpočet rizik nebo o tom nikdo nepolemizuje a je to podle nějaké šablony? Předpokládám, že to buď dnes zazní nebo mi to někdo vysvětlí :-)
 • K jakým častým chybám ve zdravotnictví dochází v případě OPBP? Aktivní hromosvody se snad na nemocnicích nevyskytují. Nebo existuje nějaké taková zdravotní zařízení kterému je nutno se již z profesní podstaty vyhnout? ... Nemocnice v Domažlicích má 3 "aktivní bambule" ...
 • Která nemocniční zařízení se musí před bleskem a přepětím chránit prioritně?
 • Na co si mám dávat pozor při instalování vodičů HVI?
 • Může být u power long délka svodu delší než 11,25m?
 • Existují nějaké typické případy zdravotnického prostředí, kdy je použití izolovaného svodu naprosto nezbytné? Obvykle si vystačíme s běžným holým vodičem.
 • Platí pro ochranu zdravotní elektroniky před přepětím tatáž pravidla rozmístění ochranných prvků jako v domácnosti nebo jde o větší hustotu nebo třeba větší důraz na pospojování?
 • Pokud instaluji systém Faradayovy klece, musím na každém patře propojit podružný rozvaděč s armováním? Pokud ano, musím provést ještě něco dalšího?
 • Co je ve zdravotnictví větší zlo, chybějící přepěťovka nebo špatný systém pospojování?
 • Mohu umístit vodič HVI také do betonu, pod omítku nebo do kovové trubky? Nebude to s něčím kolizní?
 • Uvažuje se o nějaké normě, která by hodnotila také hořlavost (reakci na oheň) materiálů z hlediska účinku blesku? Na základě jakých informací tedy projektant hromosvodů zjistí, že se jedná o stavbu s vysokým rizikem požáru, když PBŘ není pro toto hodnocení relevantní? Přeci jen nemusí být odborníkem na požární bezpečnost staveb a materiálů. Kde sežene relevantní informace, když to v normách není řešeno?
 • Musí se v nemocnici chránit UPS před přepětím zvlášť nebo stačí jejich vnitřní ochrana?
 • Z jakého důvodu se osazují a schvalují státními orgány "opuchlé" hromosvody nejen na zdravotnických zařízeních? Už se někdy někomu něco přihodilo?
 • Na jaké hodnoty proudu/napětí jsou testovány vodiče HVI? Pokud se hovoří se až o 200kA možného bleskového proudu, má HVI rezervu i na takové anomálie?


Odpovědi na výše uvedené dotazy sledujte zde!

OBJEDNEJTE SI NA TYTO UDÁLOSTI
studijní podklady
níže uvedenou objednávkou!
       


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 8)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

eDEHN
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ...
Faradayova klec je druhým možným řešením ochrany před bleskem, které je možné volit, když není vhodné chránit objekt za pomoci izolované jímací soustavy. Ochrana před bleskem za pomoci neizolovaného hromosvodu – neizolovaný LPS je řešení, které nabízí vysokou spolehlivost ochrany, ale musí být provedená správně. Stejně jako není správným řešením částečně izolovaný hromosvod, není ani částečně vytvořená Faradayova klec, tím správným a efektivním řešením. Co dál tedy? Tím se zabývá tato přednáška eDehn #210318
Jak běžně postupujeme při návrhu jímací soustavy? Děláme to správně, nebo opomíjíme řadu technických náležitostí, které souvisejí s návrhem hromosvodu? Volíme správnou metodu pro vyšetření ochranných prostorů? Jaký typ hromosvodu běžně navrhujeme a jaký zvolit s ohledem na použité stavební a konstrukční materiály na stavbě. Zkusme si každý odpovědět! Jaký je správný postup při ochraně před bleskem? V kterých případech se vypracovává analýza rizika? Na co si dát pozor v projektové dokumentaci? Pro které typy staveb je vhodná metoda valící se koule? Na tyto otázky bude hovořit Daniel Anděl v tomto webcastu ...
Z hasičského hlediska patří požáry plechových střech k velmi komplikovaným situacím. Je to způsobeno především nepřístupností, často vlivem skrytých ložisek, sendvičovým typům střech a také vlivem mnoha vrstveným izolačním materiálům s různorodou vznětlivostí. Odhalit všechna skrytá ložiska a zárodky požárů bývá i pro rutinní hasiče velmi náročné a pro jejich práci bývá využívána často termokamera, která nedestruktivním způsobem může posoudit vícevrstevné střešní konstrukce. Sledujte přednášku o této problematice v živém vysílání ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933