Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
 • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...
Nacházíte se zde: Úvod » Oblasti

Témata z alespoň jedné oblasti

Vzdělání, Pracovník, Podnikající, Projekty, Rozpočtář, Inspekce, revize, Zkušebnictví, Bezpečnost zařízení, Bezpečnost práce, Veličiny, Mistři, vedoucí práce, Zdravotnictví, Zemědělství, Shromaždiště, Diskuze, Ochrany před úrazy, Jištění a dimenze, EMC, Vnější vlivy, Koupelny, Značky, Terminologie, Připravované normy, Připomínky z teorie

Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-537 Vydání 12/94

 • 11.06.2002
Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 33 2000-5-537 Vydání 12/94
Co musí být zřetelně vyznačeno na přístrojích sloužících k odpojování? Jak musí být navrženy přístroje pro vypínání z důvodu mechanické údržby?

Na Internet s GINem?

 • 4.06.2002
Na Internet s GINem?
Přirovnáme jednou analogový modem (kterým se teď připojuje většina uživatelů Internetu) k "pazourku" z pravěku? Jak být na Internetu dosažitelný stále? Jedna z možností, požádat GINa!

Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím

 • 30.05.2002
Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím
Ochrana elektrických stanic před přepětím, Ochrana před přímým úderem blesku, Užití výběhových lan a uzemnění stožárů, chráněné zaústění vedení do stanice, opatřené bleskojistkami nebo omezovači přepětí, chrání el.zařízení stanice....

Ochrana elektrických strojů točivých před přepětím

 • 28.05.2002
Ochrana elektrických strojů točivých před přepětím
Mají-li se spojit elektrické stroje točivé vn s venkovním vedením, spojí se přes transformátor s dvojím odděleným vinutím (izolační transformátor).

K čemu je dobrý PDA?

 • 23.05.2002
K čemu je dobrý PDA?
Co to je PDA? Jakou to má souvislost s elektrotechnikou? Není to pouze pro manažery firem? Bude taková elektronická hračka užitečná třeba reviznímu technikovi?

Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810

 • 21.05.2002
Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810
Tato norma pojednává o opatření u elektrických silových zařízení,které poskytují ochranu před přímým úderem blesku a účinky atmosférických a provozních přepětí. Norma platí pro novou projekci a rekonstrukci.

Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím.

 • 14.05.2002
Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím.
Chráněné zaústění vedení do stanice, opatřené bleskojistkami nebo omezovači přepětí, chrání elektrické zařízení stanice.

Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810

 • 6.05.2002
Ochrana před přepětím v silových zařízeních podle ČSN 38 0810
Tato norma pojednává o opatření u elektrických silových zařízení, které poskytují ochranu před přímým úderem blesku a účinky atmosférických a provozních přepětí. Norma platí pro novou projekci a rekonstrukci.

Ochrana venkovních vedení před přepětím

 • 29.04.2002
Ochrana venkovních vedení před přepětím
Vodiče venkovních vedení vvn a zvn se chrání před přímými údery blesku jedním nebo několika zemnícími lany. Vodiče venkovních vedení vvn a zvn se chrání před přímými údery blesku jedním nebo několika zemnícími lany. Od ochrany pomocí lana lze upustit u vedení procházejících oblastmi se zvláštními geologickými a klimatickými podmínkami za předpokladu, že bude respektován ...

Ochrana stanic před přepětím

 • 15.04.2002
Ochrana stanic před přepětím
Před údery blesku do vodivých částí venkovní stanice se chrání pomocí hromosvodů instalovaných na sloupech rozvodného zařízení nebo stojícími hromosvody.

Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (ČSN EN 60079-17 Vydání 3/99)

 • 29.03.2002
Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (ČSN EN 60079-17 Vydání 3/99)
(díl.1) Elektrická zařízení nainstalovaná v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou navržena tak, že mají takové vlastnosti, aby jejich provoz v těchto výbušných atmosférách byl možný a bezpečný. Toto je zejména závislé na neporušenosti vlastnosti těchto předmětů po celou dobu jejich provozu.

Schéma zapojení kontrolní vidlice

 • 15.03.2002
Schéma zapojení kontrolní vidlice
Schematické zapojení drobné pomůcky k rychlému zjištění správně zapojené zásuvky.

Kontrolní vidlice zapojení zásuvky

 • 13.03.2002
Kontrolní vidlice zapojení zásuvky
Pomůcku, kterou jste si v obchodě nepořídili. Možná takové starší pomůcky a zlepšováky stojí za prozkoumání. Když už se nedají v dnešních podmínkách použít, poslouží alespoň k inspiraci.

Bezpečnostní předpisy pro obloukové sváření kovů ČSN 05 0630 (vydána 2/93)

 • 12.03.2002
Bezpečnostní předpisy pro obloukové sváření kovů ČSN 05 0630 (vydána 2/93)
Tato norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření. Před obloukovým svářením se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem se musí provést bezpečnostní opatření, které zabrání pádu svářeče po případném zasáhnutí elektrickým proudem. Rozsah a druh bezpečnostních opatření určí vedoucí práce.

Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)

 • 8.10.2001
Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
Stanovisko Energetického ústavu k ochraně před bleskem hromosvodem Pulsar. V diskusích a konferencích je stále omílaná otázka aktivních hromosvodů. Jsou opravdu účinné? Mají lepší účinost než běžný Franklinův hromosvod? Je schválen aktivní hromosvod pro ČR? Má certifikát EZÚ? A mnoho dalších. Zde si můžete přečíst stanovisko EGÚ Brno a také našeho předního odborníka na oblast atmosférického přepětí Ing. Františka Popolanského, CSc.
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933