Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.09.2019 Líbí se vám průmyslový styl v interiérech? Pokud se někdo ptá starého elektromontéra, zpravidla dostane kladnou odpověď. V minulých dobách byly domovy vybaveny ovládacími tlačítky a signálkami snad u každého elektrikáře. Dnes si lze povšimnout velice podobných záměrů architektů. V obývacím pokoji lampa v nevýbušném provedení z šachty, stavební reflektory v kuchyni nebo dokonce ...
18.09.2019 Mico Pro – nyní s vlastním napájením. V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví, pomáhají identifikovat vzniklé poruchy. Všechny verze inteligentních modulů MICO až dosud vyžadovaly přivedení 24VDC z napájecího zdroje až na vstupní svorky. Tato nutnost nyní odpadá díky nejnovějšímu přírůstku ...
17.09.2019 Propojovací kanály VK od OBO. Značku OBO vidíme často na parapetních kanálech nebo velkých nosných systémech. Dnes se zaměříme na daleko menší výrobek a to na kanál VK. Propojovací kanály zajišťují čisté uložení kabelů ve skříňovém rozvaděči a všechny varianty jsou vyrobeny z bezolovnatého materiálu. Pro profesionální instalaci zapojení máte na výběr z propojovacích kanálů VK o rozměrech ...
16.09.2019 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována. Budování sítě pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončeno. Síť momentálně pokrývá 96% české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která ...
13.09.2019 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7. Konektor je speciálně přizpůsobený požadavkům vysokorychlostního kabelu. Koncepce stínění je navržena tak, aby stínění párů vodičů odolalo rušení nejen před vnějšími vlivy, ale také před sousedním párem a to po celé délce kabelu. Stáčené kontakty modulu jsou průmyslovým standardem a měly by být instalovány pomocí krimpovacích kleští se 4 trny. Potřeba ...
12.09.2019 Pozvánka na 56. konferenci SRVO. Blíží se 56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se uskuteční dne 24.10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Konference na téma "Role státu při obnově veřejného osvětlení" proběhne pod záštitou resortů, které podporují kvalitu osvětlení veřejného prostoru s uvedenými tématy: SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni. Legislativní ...
11.09.2019 Před 60 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh. Dodnes nevynechal jediný ročník. 6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností přes 80 tisíc lidí a více jak šestnácti sty vystavujícími firmami. Letos se koná 7-11.října. Šedesátý první ročník ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 109
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Přiřítit se do Hradce Králové s šestnácti koňmi je asi pro mnohé nepochopitelné. Ovšem uvnitř otevřené karoserie svět kolem vypadá jinak. Co mají elektrikáři se starými veterány? Asi tolik, co s elektromobilitou. Ovšem být odborníkem ať již čehokoliv ...
Nacházíte se zde: Úvod » Oblasti

Témata z alespoň jedné oblasti

Připravované normy

NP8# Vyhláška padesát je pouze jednou z částí, říká Radek Roušar

 • 24.12.2018
NP8# Vyhláška padesát je pouze jednou z částí, říká Radek Roušar
Pro nás elektrotechniky je hlavním zaklínadlem pojem vyhláška padesát. Ovšem většina z nás se na tento předpis tak soustředí, že již nemá kapacitu vnímat, kde se nachází v naší současné legislativě. Ta se na rozdíl od vyhlášky padesát neustále vyvíjí. Pro stručné, ale výstižné objasnění jsme se s kamerou obrátili na Radka Roušara, právně vzdělaného prezidenta ESČ. Aktuální stav sledujte v následujících dílech pořadu NP8# ...

Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku

 • 2.10.2014
Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
Jaké jsou nové a připravované normy v oblasti elektrotechniky či nová norma pro staveništní rozvaděče? Jaké technické normalizační informace platí v oblasti pravidel pro elektrotechniku? A jak probíhá zavádění souboru HD 60364? Odpovědi na tyto otázky a další informace z této oblasti se dozvíte v článku Vincenta Csirika.

ÚNMZ draftuje odborníky na Facebooku ...

 • 17.07.2014
ÚNMZ draftuje odborníky na Facebooku ...
Facebook jako informační "metla lidstva" se těší velké podpoře Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Nevidí se tak často, že by státní úřad podpořil či využil soukromý subjekt tak jako v tomto případě ÚNMZ. Obsah, který pro Facebook tvoří, je ovšem opravdu zajímavý! Dovolím si tvrdit, že facebookový profil je informačně výživnější než skoupé www stránky úřadu. Do jisté míry je to diskriminace těch, kteří sociální sítě nechtějí používat. Kdo ovšem "zatne zuby", neprohloupí a získá opravdu pěkný přehled toho, co se děje nového v normalizaci.

Připravovaná TNI 33 2130

 • 20.04.2011
Připravovaná TNI 33 2130
S ohledem na časté dotazy na problematiku úprav bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Co bude tato norma obsahovat, se dočtete zde ...

Instalace v uličkách pro obsluhu nebo údržbu

 • 19.08.2010
Instalace v uličkách pro obsluhu nebo údržbu
Na základě mezinárodní normy IEC 60364-7-729 vzniká nová ČSN 33 2000-7-729, která nahradí současně platnou ČSN 33 2000-4-481:1997. Proberme si tuto novou část normy ČSN 33 2000, doplňující požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem ...

Hlavní změny připravované v ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody

 • 28.08.2009
Hlavní změny připravované v ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2130 je platnou normou od roku 1983. Její stáří znamená značnou zastaralost některých požadavků a hlavně odkazů na další elektrotechnické normy. Nová norma by mohla být k dispozici v pololetí 2009 a budou do ní promítnuty i požadavky požární ochrany a bezpečnost staveb.

TNI 34 1390 Ochrana před bleskem

 • 9.03.2009
TNI 34 1390 Ochrana před bleskem
V případě, že je norma nejasná nebo těžko pochopitelná, vydá se Technická normalizační informace snažící se srozumitelným jazykem vyložit obsah normy. Co najdete v TNI 34 3190 Ochrana před bleskem, čtěte zde ...

O návrzích provedení a provozu dočasně instalovaných zařízeních ...

 • 11.06.2008
O návrzích provedení a provozu dočasně instalovaných zařízeních ...
Nová ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov – Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech ...

Některé změny v ČSN pro elektrické instalace v budovách

 • 6.06.2008
Některé změny v ČSN pro elektrické instalace v budovách
Jaké budou např. zásadní odlišnosti od platné ČSN 33 2000-7-701:1997? Seznamte se s nejčastějšími dotazy k této normě. Například jak se postupuje při výměně bytového jádra a provedení následné elektroinstalace ... Umísťování zásuvek a vypínačů ...

Rozsah platnosti nové ČSN 33 2000-7-706

 • 21.05.2008
Rozsah platnosti nové ČSN 33 2000-7-706
Seznamte se s rozsahem platnosti nové ČSN 33 2000-7-706. Nově připravovaná ČSN 33 2000-7-706 - Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -Omezené vodivé prostory ...

Normy, které se připravovaly pro rok 2007

 • 26.11.2007
Normy, které se připravovaly pro rok 2007
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení (pravidla pro elektrotechniku) ČSN 33 2000 elektrické instalace budov“ obsahuje všechny platné normy zařazené pod třídícím znakem 33 2000 ... Seznamte se s aktualizovaným přehledem zavádění souboru norem IEC

Pravidla pro elektrotechniku 2007 ...

 • 22.11.2007
Pravidla pro elektrotechniku 2007 ...
Máte zcela jasno v používání slovesných tvarů jako jsou výrazy "musí, nesmí, je možné, není možné"? ... a jejich využívání v praxi v návaznosti na technické předpisy. Z článku vyplyne, že při využívání technických norem je třeba postupovat obezřetně a dodržovat zásady uvedené na konci ...

Normy, co vyšly do února 2007

 • 16.11.2007
Normy, co vyšly do února 2007
Nové normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku vydané od října 2005 do února 2007. Přehled titulů s krátkými komentáři. Zrekapitulujte si svůj přehled!

Norma o instalaci v karavanech

 • 22.03.2007
Norma o instalaci v karavanech
Jak vysokým krytí je nutné, pokud je zásuvka karavanu vystavena působení vlhka? Kde musí být v karavanu provedeno odbočování a spojování vodičů? Kde musí být umístěn hlavní spínač,kterýmlze odpojit vnitřní elektroinstalaci karavanu?

ČNI: Tématické balíčky za zvýhodněnou cenu

 • 26.09.2006
ČNI: Tématické balíčky za zvýhodněnou cenu
Rozšíření služeb ČNI pro uživatele technických norem ČNI připravil, v rámci lepšího zpřístupnění technických norem jejich uživatelům, další výhodnou službu, a to v podobě cenově příznivých balíčků svých produktů.
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933