Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
 • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...
Nacházíte se zde: Úvod » Oblasti

Témata pokrývající všechny uvedené oblastí

Terminologie

Slova mohou být stejně složitá jako obvody v elektrotechnice!

 • 23.09.2023
Slova mohou být stejně složitá jako obvody v elektrotechnice!
Diskuse na sociálních sítích ve světě v oblasti elektroinstalace připomínají skutečnost, že jazyk a terminologie mohou být stejně složité jako samotné obvody. Ačkoli různé národy mohou mít různé názvy pro stejné věci, je nezbytné, aby odborníci na elektroinstalace byli schopni pochopit podstatu a fungování různých systémů. V konečném důsledku není důležité, zda je vypínač nazýván dvouvodičovým, třívodičovým nebo jakýmkoli jiným způsobem. To, na čem skutečně záleží, je, že světlo se rozsvítí, když je to potřeba, a že systém je bezpečný pro všechny uživatele. A proto odborníci svého druhu ctí své názvosloví ...

Průmysl 4.0 - Inovace ve společnosti Siemens

 • 27.05.2015
Průmysl 4.0 - Inovace ve společnosti Siemens
V poslední době se ve vyspělých ekonomikách hodně mluví o tzv. průmyslové revoluci 4.0 či průmyslu 4.0. Této problematice se mj. aktivně věnuje koncern Siemens, světový leader v oblasti vyspělé techniky a inovací. V tomto rozhovoru se dozvíte, co vlastně koncepce 4.0 je, jakou roli v ní hraje Siemens a co může její implementace přinést nám všem. Na otázky odpovídal Jaromír Studený.

Kdo je Elektronaut?

 • 29.08.2014
Kdo je Elektronaut?
Víte, kdo je to Elektronaut? Je to člověk, který se noří do hlubin elektrotechniky celou svou bytostí a plave v moři elektrotechnických informací jako ryba ve vodě. Mirek Minařík s Markem Zahradníčkem představili na AMPERu 2014 znak pro elektrikáře, kteří cítí elektriku od srdce, tedy pro ty správné elektronauty. Jak znak vypadá a co vyjadřuje? Jak ho můžete získat a kam si ho můžete nalepit? Sledujte článek s videem.

LPE: Typy ochran pro elektrické sítě, jejich výběr a realizace #2

 • 8.08.2014
LPE: Typy ochran pro elektrické sítě, jejich výběr a realizace #2
Typy ochran pro elektrické sítě, jejich výběr a realizace. Tak zněl název přednášky Františka Kosmáka. V její druhé části se zaměřil například na dovolená dotyková napětí UTp, ochranu v sítích IT nebo rozlišení ochran v sítích vysokého napětí s napětím nad 1000V. Přednášku obohatil i o zajímavé příklady z praxe - opakované požáry transformátorů či výbuch domu. Kdy může být upuštěno od ochrany rámu u průchodek? Jaké proudy se uvažují pro dimenzování při ochraně zemněním? Sledujte jeho přednášku...

ÚNMZ draftuje odborníky na Facebooku ...

 • 17.07.2014
ÚNMZ draftuje odborníky na Facebooku ...
Facebook jako informační "metla lidstva" se těší velké podpoře Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Nevidí se tak často, že by státní úřad podpořil či využil soukromý subjekt tak jako v tomto případě ÚNMZ. Obsah, který pro Facebook tvoří, je ovšem opravdu zajímavý! Dovolím si tvrdit, že facebookový profil je informačně výživnější než skoupé www stránky úřadu. Do jisté míry je to diskriminace těch, kteří sociální sítě nechtějí používat. Kdo ovšem "zatne zuby", neprohloupí a získá opravdu pěkný přehled toho, co se děje nového v normalizaci.

Typy ochran pro elektrické sítě, jejich výběr a realizace #1

 • 19.06.2014
Typy ochran pro elektrické sítě, jejich výběr a realizace #1
Ochrana v elektrických sítích s Františkem Kosmákem. Vyhodnocení vnějších vlivů. Problémy u fotovoltaických elektráren. Co je to elektrická stanice. Rozdělení sítí, správné názvosloví. Jak správně studovat normu. Ochrana před atmosférickou elektřinou. Ochranné jiskřiště. Normy o vnějších vlivech. Instalace nad AC 1kV. Co je to třídící znak ...

Říká se hromosvod, ale do domu přece udeří blesk, proč se nepoužívá slovo bleskosvod?

 • 1.11.2011
Říká se hromosvod, ale do domu přece udeří blesk, proč se nepoužívá slovo bleskosvod?
V celkem nedávných dobách, byli lidé zvyklí rozlišovat mezi blýskáním se na obloze, které je neohrožovalo a úderem hromu, který zapaloval, ničil a zabíjel. Setkání s takovýmto blízkým úderem třeba do stromu je natolik hrůzné, že v představách našich předků došlo ke spojení zvukového projevu s destrukcí a zapálením. Více o hromu a blesku zde ...

TEORIE: Elektrické spínací přístroje

 • 14.10.2010
TEORIE: Elektrické spínací přístroje
K čemu slouží spínací přístroje? Podle jakých kategorií spínače dělíme? Na jakém principu je ve spínači veden proud tak, aby začal procházet? Proč je nutné udržovat kontakty v provozu čisté? Zopakujte si teorii! Více informací naleznete zde ...

INBUS nebo IMBUS? Konečně vysvětlení!

 • 30.01.2006
INBUS nebo IMBUS? Konečně vysvětlení!
Tak jak je to tedy s tím písmenem u šestihranného profilu? Po mých průzkumech se objevily dva silné tábory tvrdící jednu z možností. A jak to tedy je doopravdy?

Požárně bezpečnostní zařízení (1.)

 • 19.12.2005
Požárně bezpečnostní zařízení (1.)
Víte který předpis ukládá povinnosti na úseku požárně bezpečnostních zařízení? Druhy požárně bezpečnostních zařízení. Seznamte se také se základními pojmy. (Požárně bezpečnostní zařízení, vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení, průvodní dokumentace, ....)

VTZ: Provokativní otázky (1.)

 • 18.11.2004
VTZ: Provokativní otázky (1.)
Naše terminologie v praxi - Provokativní otázky, o to víc provokativní odpovědi, aneb víme vůbec o čem hovoříme, když mluvíme o vyhrazených technických zařízeních a s nimi spojenými otázkami (podnikání v elektrotechnice, odborná způsobilost v elektrotechnice a projektování elektrických zařízení)?

Obchodni jednáni na veletrho

 • 21.01.2004
Obchodni jednáni na veletrho
Domluvíte se s hanáckým Jarynem? Před vstupem do EU se bychom měli umět dorozumět v prvé řadě doma. Jak můžeme sledovat některé naše elektrotechniky, hovoří sice stejnou řečí, ale navzájem si nerozumí. Proto je dobré se učit cizí nářečí!
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933