Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

KNIHA: Provozní měření v elektrotechnice


Document Actions
KNIHA: Provozní měření v elektrotechnice
Podívejme se na další užitečnou knihu z archívu IN-EL. Tentokrát o činnosti, která je prakticky od elektrotechnika neoddělitelná. Samozřejmě ne každý elektrotechnik musí být automaticky zdatný ve všech zde uvedených metodách a výpočtech, ovšem je více než praktické vědět třeba to, co ostatní možná znají. Začítám se do knihy, která vyšla ještě pod hlavičkou společnosti STRO.M v roce 1996. Tehdy se autoři publikace pozastavovali nad významem analogových měřicích přístrojů. Ty dnes, po takové době, známe zpravidla od sběratelů ...
Vilém Gracias, ze dne: 28.12.2021


Pokud tvrdím, že jsem nepotkal elektrikáře, který by neuměl měřit vše, co u své práce potřebuje, je to patrně tím, že jsem se pohyboval stále mezi profíky svého oboru. Ne vždy však člověk zná vše, co znát potřebuje. Například když dostává úkol, který doposud neřešil. A ten okamžik naopak zažíváme všichni.Pro náhledy kliknout zde!


Pozorní čtenáři znají, ze zdejšího diskusního fóra, mylné způsoby měření mnoha neznalých spotřebitelů. Ovšem osoba znalá s vyšší kvalifikací (nebo ať se jí od 1.7.2022 bude říkat jakkoliv) musí znát co a jakou metodou měřit. A samozřejmě také čím měřit a jak správně odečítat.

Autoři popisovali principy měřicích přístrojů analogových číslicových, převodníků a základní měřicí metody elektrických měření, včetně měřicích systémů. Rozsah této publikace sledujte zde ...

 • ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA MĚŘICÍ PROSTŘEDKY A MĚŘICÍ METODY
  Měřicí prostředky, Měřicí metody a přesnost měření, Vyhodnocení výsledků měření

 • ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
  Princip činnosti a popis konstrukce, Přesnost a chyby analogových měřicích přístrojů, Magnetoelektrické měřicí přístroje, Elektromagnetické přístroje, Elektrodynamické a ferodynamické přístroje, Indukční přístroje, Elektrostatické přístroje, Ostatní měřicí přístroje

 • MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN
  Převodníky pro měření střední hodnoty napětí a proudu (usměrňovače), Měřicí zesilovače, Převodníky pro měření efektivní hodnoty, Převodníky pro měření maximální hodnoty, Převodníky pro měření součtu a rozdílu, Převodníky pro měření součinu a podílu, Měřicí transformátory, Měřicí transformátory napětí, Měřicí transformátory proudu

Pro větší náhled kliknout!

 • ČÍSLICOVÉ MULTIMETRY
  Přesnost číslicových měřicích přístrojů, Analogově-číslicové převodníky, Kompenzační analogově-číslicové převodníky, A/Č převodník napětí – časový interval, Integrační převodník A/Č s jednoduchou integrací, Číslicový voltmetr s dvojí integrací, Paralelně-komparační analogově-číslicový převodník, Číslicově-analogové převodníky, Rušení u číslicových měřicích přístrojů a jeho potlačení, Specifikace multimetru pro provozní měření, Vzorkování

 • OSCILOSKOPY A ZAPISOVAČE
  Osciloskopy, Analogové osciloskopy, Vysokofrekvenční a vzorkovací osciloskopy, Paměťové osciloskopy, Číslicové osciloskopy, Osciloskop a měřený obvod (sonda), Zapisovače, Registrační zapisovače, Souřadnicové zapisovače, Číslicové zapisovače (plottery)

Pro větší náhled kliknout!


 • MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDU
  Etalony a referenční zdroje, Měření stejnosměrných napětí, Změna rozsahu stejnosměrného voltmetru, Kompenzační metody měření napětí, Měření napětí naprázdno a při zatížení (akumulátor), Měření střídavých napětí, Měření stejnosměrných proudů, Měření střídavých proudů, Klešťové ampérmetry, Registrační přístroje, Zkoušečky

 • MĚŘENÍ VÝKONU A PRÁCE ELEKTRICKÉHO PROUDU
  Měření výkonu stejnosměrného proudu, Měření výkonu střídavého proudu, Měření činného výkonu jednofázového proudu, Měření činného výkonu v trojfázové soustavě napětí, Měření jalového výkonu, Měření zdánlivého výkonu, Měření práce elektrického proudu

 • MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO POSUNU
  Měření kmitočtu, Měření fázového rozdílu

 • MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU A IMPEDANCE
  Obecné metody měření odporů, Měření odporů výchylkovými metodami, Měření odporů můstkovými metodami, Měření malých odporů, Měření odporu zemniče, Měření odporu ochranných vodičů, Měření přechodových odporů, Měření velkých odporů, Měření izolačního odporu elektrického zařízení, Měření unikajícího proudu, Měření izolačního odporu podlah a stěn, Obecně o měření impedancí, kapacit a indukčností, Měření impedance výchylkovými metodami, Měření impedance můstkovými metodami, Měření impedance smyčky

Pro větší náhled kliknout!


 • MĚŘICÍ SYSTÉMY
  Měřicí systém se sběrnicí IMS-2, Měřicí systémy využívající sériové linky RS-232, Měřicí systémy na bázi zásuvných desek do osobních počítačů, Modulární měřicí systémy, Měřicí systémy se sběrnicí VXI

 • ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN
  Snímače neelektrických veličin, Měření teploty, Měření teploty odporovými teploměry, Měření teploty termoelektrickými články, Bezdotykové měření teploty, Měření vibrací, Měření tlaku, Měření posuvu a natočení, Měření světelného záření, Měření umělého osvětlení, Měření osvětlení vnitřních prostor, Měření venkovního osvětlení

 • BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MĚŘENÍ V ELEKTROTECHNICE

I když bych přivítal takovou publikaci zpracovanou od lidí z praxe, ted v mém případě ze staveb a továren, našel jsem zde mnoho inspirativních a užitečných informací. Například v jedné kapitole jsou zpracována elektrická měření v provozu nejčastěji měřených neelektrických veličin.

A jak je to s výukou měření dnes? Můžeme si zaplatit komerční kurs, navštívit přednášku některého distributora měřicích přístrojů nebo pátrat v literatuře. A to bohužel platí pro elektrotechniky, učně, studenty a bohužel i pro vyučující. Dokonce ani ti dnes nemají jinou možnost volby.

Autoři publikace: Antonín Matoušek, František Hradil


Odkud se dnes učit správně měřit?
Jaké dáte tipy, odkud se učit?
Dejte ostatním vědět v níže otevřeném diskusním tématu!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTTerminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933