Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 49
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních hal obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody, ať datové, silové, nebo přípojky vzduchu, vody, ... přičemž v mnohých případech vedení bývá ukryto pod ...
  • Pardubický výrobce datových rozvaděčů má také ve své nabídce různá provedené kabelových žlabů. Pokud máte do projektu převážně IT systémy, lze uvažovat nad jediným dodavatelem datových skříní i kabelových tras. Tento výrobce patrně nemdisponuje ...

#EH: Jak se po válce měřilo a čím


Document Actions
#EH: Jak se po válce měřilo a čím
V době digitalizace málokoho napadne přesnost měření, nebo způsob záznamu měřených veličin. I když první měření, které nás v elektrotechnice napadne, je elektroměr, měříme toho daleko více. A to v jiných oborech a jiné skutečnosti než hodnoty odebíraného proudu v čase. Jak se uvažovalo v poválečném období, v době precizní hodinářské techniky? Dnes nepotřebujeme mnoho znalostí, abychom měli něco pod kontrolou. Stačí trošku googlit, naklikat do košíku a zaplatit. Přes to nejde o chování odborníka. Ten zná více. Má znalostní přesahy. Vůbec nepotřebuje znát způsoby měření minulého tisíciletí a přesto v mnohých případech prastaré principy zná ...
Fran.Tuček, ze dne: 16.04.2021
reklama


Pro toho, kdo vysedává po knihovnách asi není těžké informace dohledávat. Všichni ti, kteří jsou svým celoživotním vzdělávání odkázání na sběr bodů a návštěvy komerčních vzdělávacích událostí, se patrně dozví vše o novinkách a marketingových akcích, ale historický exkurs se nekoná. Vraťme se tedy alespoň krátce do elektrotechnické historie ...

Snad v každém technickém odvětví se naskýtá otázka měření základních ve­ličin, podle nichž se zpravidla posuzuje činnost zařízení, nebo se hodnotí jeho výkon či práce. V žádném technickém oboru není však měření tak obsáhlé a mnohostranné jako právě v elektrotechnice. Sezřením k elektroměrovém u oboru budiž z těchto obšírných možností měření objasněn aspoň onen úsek, který je v přímé a nebo v blízké souvislosti s cejchováním a seřizováním elektroměrů.

Měření základních veličin přístroji, které jsou pro daný úkol vhodně sestaveny, takže přímo udávají buď velikost anebo aspoň určitý podíl, popřípadě násobek mě­řené hodnoty, nečiní zpravidla žádných potíží ani méně zkušeném u technikovi. Důležitější upozornění a pokyny bývají obvykle udány ve stručném návodě, uloženém ve skřínce přístroje. Zevrubný základní popis těchto zvláštních přístrojů bude uveden při každém druhu měření.

Poněvadž ty to speciální přístroje jsou sestaveny vždy pro určitý druh měření, měří se jim i zcela jednoduše. Po zápětí se na stupnicích přímo odčítají žádané hod­noty bez jakýchkoliv předběžných výpočtů a úvah. Nebývá však tak snadné řešit složitější měřické úkoly, u žije-li se obvyklých základních přístrojů, které bývají nejčastěji po ruce a jejichž naměřené údaje nejsou při takovém druhu měření konečným výsledkem, nýbrž se musí ještě násobit, popřípadě dělit i různým i počtářsky zjištěným i činiteli, anebo je nutno tyto naměřené hodnoty navzájem násobiti nebo dělit podle daných zákonů.Pro taková měření je třeba určité měřické průpravy a jistých teoretických zna­lostí. Má-li se správně a účelně měřit, je bezpodmínečně nutná aspoň zevrubná zna­lost vzájemných elektrických vztahů měřených činitelů. Pro lepší osvojení nutných měřických znalostí a pro snazší vniknutí do základních měřických zásad, bude při
popisu jednotlivých měření navzájem srovnáváno vnější spojení s vektorovým průběhem měřených prvků. V přímé souvislosti bude zároveň poukázáno na nejnut­nější elektrotechnické zákony a matematické vztahy základních veličin.

Pro jednotnější představu je především třeba zmínit se stručně o zásadních principech jednotlivých základních měřicích přístrojů.

Podle způsobu ukazování se rozlišují tyto měřicí přístroje na:
a) ručičkové,
b) zapisující,
c) přístroje s počítacími strojky,
d) zrcátkové.

a) Přístroje ručičkové
mají otočné ústrojí, jehož pohyb se přenáší na ručičku, ukazující na stupnici velikost měřené veličiny. Charakter nejčastěji užívaných stupnic je zřejmý z obr. 14. Stupnice rovnoměrná má rovnoměrné dělení po celé své délce. Stupnice kvadratická má zhuštěnější dělení při svém začátku. Stupnice s potlačenou nulou je očíslována teprve provozně důle­žitým i hodnotami. Podobný účel má stupnice s roztaženým dělením uprostřed, která umožňuje přesnější odčítání provozních hodnot. Zřídka užívaná je stupnice logaritmická s potlačenou nulou. Tento druh stupnice obsáhne poměrně velký měřicí rozsah a způsobuje v celé délce stálou odčítací chybu, kterou výhodu jiné stupnice nemají. Ručičkové přístroje jsou v běžné praxi nejobvyklejší měřicí přístroje.

b) Přístroje zapisující obsahují zaří­zení, zaznamenávající změny měřené veličiny na posouvajícím se papíře, který pak podává jasný diagram časového průběhu mě­řené veličiny. Posun papíru obstarává obvykle hodinový strojek.

c) Přístroje s počítacími strojky udávají hodnotu měřené veličiny za nějakou dobu (např. u elektroměrů, měřících práci v kWh nebo množství proudu v Ah).

d) Přístroje zrcátkové mají otočné ústrojí opatřené lehkým zrcátkem, odrážejícím světelný paprsek, jehož pohyb se bud’ subjektivně sleduje dalekohledem, nebo se promítá přes úzkou štěrbinu a soustavu čoček na stínítko se stupnicí.

Těchto přístrojů se užívá jen pro přesná měření v laboratořích.


Obr. 14. Užívaná dělení stupnic měřících přístrojů.


Podle principu se v zásadě rozeznávají tyto měřicí přístroje:
a) magnetoelektrické,
b) elektromagnetické,
c) elektrodynamické,
d) přístroje s točivým polem ,
e) tepelné,
f) elektrostatické,
g) resonanční
VZPOMÍNÁTE JAK SE MĚŘILO
mechanickými přístroji?
Dejte vědět v níže otevřené diskusi!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Na českém trhu se objevil měřicí přístroj BEHA AMPROBE 2100-Delta. Co u modelu 2100 Delta překvapí? K jakému měření je konstruován? Měření stejnosměrných proudů tento přístroj sice neumožňuje, ovšem jeho využití je i tak velice velké. Je určený pro elektrikáře, údržbáře, revizní techniky, kohokoliv, kdo potřebuje měřit proudy do rozsahu 200A AC a napětí do 1kV AC a 1500V DC. Pro ty, kdo hledají novou zkoušečku do brašny a nechtějí s sebou tahat více přístrojů zároveň, je to univerzální multifunkční přístroj. V této krátké videoreportáži uvidíte kompletní představení nového pomocníka ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933