Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.08.2020 TIP na katalog osvětlení venkovních prostor. Theben ve svém portfoliu nabízí reflektory s LED světelným zdrojem a různé senzory pohybu s jednoduchou montáží a ovládáním. Přístroje cílí k úspoře energie, zvýšení komfortu uživatele a bezpečnosti objektů. Ale také naleznete například nepřímé osvětlení domovních fasád, náladová osvětlení zahrady, domovních dveří nebo teras. Jednotlivé typy svítidel, jejich funkce a ...
14.08.2020 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV. Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o ...
12.08.2020 Největší svítící šperk na světě používá kabely LAPP. Česká sklářská společnost vytvořila pro tichomořský hotel největší svíticí šperk na světě. Monumentální svítidlo ve tvaru dvou vlnících se draků váží 40 tun a každý z nich je dlouhý 32 metrů. Jejich těla pokrylo 2,5 milionu křišťálů. Broušené kameny jsou také podsvícené programovatelnými LED moduly, které jsou řízeny a napájeny ...
12.08.2020 COMPAS: Digitální továrna v praxi! Vlastimil Braun popisuje jak se uvádí do života principy Průmyslu 4.0. Společnost COMPAS automatizace nabízí vlastní řešení digitalizace výrobních procesů, založené na integraci podnikových systémů ERP - MES - automatizace technologií. V oboru průmyslové automatizace kompletní řešení elektrozařízení, řídicích systémů, čidel a akčních členů od analýzy přes ...
11.08.2020 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ: malé provedení, velký účinek! Nové kompaktní tlačítko nouzového zastavení řady RMQ v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a jedinečné konstrukční provedení. Bezpečnější díky podsvícení! Podsvícený prstenec po celém obvodu tlačítka může v závislosti na oblasti použití plnit širokou škálu funkcí. Ať už slouží jako signalizace stisknutí ...
10.08.2020 Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I/O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon. Pro různé aplikace jsou zapotřebí různé ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Každý systém který něco řídí má nějaké reset tlačítko. Pokud má jít o nadnárodní kybernetický systém řídící ekonomiku a má být na něm závislých miliony lidí, pak by se na záchrannou bezpečností alternativu mělo myslet také. Ale kdo, čím jak? Tedy tak ...
 • Zaklínadlo AFDD nemusí být velkou neznámou. Tedy pokud máme šanci se dozvědět ucelené informace a nikoliv útržky názorů nebo článků časopisů. Naštěstí výrobci přístrojů poskytují svým produktům takový informační servis, že nemáme problém potřebné ...
Nacházíte se zde: Úvod » Oblasti

Témata z alespoň jedné oblasti

Zkušebnictví

Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL

 • 9.11.2011
Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
Stále se setkáváme s nepodloženými domněnkami o špatném spojení bezšroubových svorek. Na odborném učilišti v Sokolnicích u Brna spolu s třiceti odborníky z řad projektantů, revizních techniků, elektroinstalatérů a učitelů podrobujeme bezšroubové německé svorky WAGO a americké stáčecí konektory IDEAL těžkou zkouškou pětinásobkem udávaného jmenovitého proudu. Zaznamenali jsme ...

CHAUVIN-ARNOUX: Profesionální multifunkční tester instalací C.A 6116

 • 12.10.2010
CHAUVIN-ARNOUX: Profesionální multifunkční tester instalací C.A 6116
AKČNÍ NABÍDKA ... ten, kdo již používá starší typ C.A 6115, ten ocení nový vzhled a funkce, které přináší novým modelem profesionálního testeru Chauvin-Arnoux. Intuitivní ovládání s kvalitní nápovědou na displeji ocení v terénu každý skutečný praktik a proto se tento přístroj řadí na výsluní přístrojů ...

Revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení

 • 25.02.2010
Revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení
Víte, že pro revize nevýbušných zařízení platí nejen normy, ale i nařízení vlády č. 406/2004Sb.? V nové normě byl vypracován zvláštní postup pro revize těchto zařízení, který více zohledňuje povahu prováděných revizí a větší nebezpečí vnějších vlivů z hlediska poruchy nevýbušných elektrických zařízení a nedostatečné údržby.

Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

 • 8.02.2010
Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
Ve všech členských zemích CENELEC platí národní podoba normy IEC 60974-4, která stanovuje postupy pro kontrolu zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu během provozu a po opravách. Z jakých kroků se skládá takováto kontrola? Jaké jsou dovolené hodnoty unikajících proudů?

Problematika starých a na ně navazujících nových instalací při provádění revize

 • 23.10.2009
Problematika starých a na ně navazujících nových instalací při provádění revize
Miloslav Valena ve videospotu sděluje posluchačům své zkušenosti z rekonstrukcí elektroinstalací. Podívejte se na záznam z přednášky, kterou lze ještě nyní získat včasnou objednávkou ...

Zvláštnosti provádění revizí na zařízení vysokého napětí

 • 30.01.2009
Zvláštnosti provádění revizí na zařízení vysokého napětí
Má revize elektrického zařízení vn nějaká specifika? Jednou z věcí, kterou se liší od běžné revize částí do 1kV je, že se revize nedá dělat kdykoli a vždy je nutné zařízení vypnout, přičemž většinou je nutné vypnout celé zařízení. Jaké soubory norem platí pro vn zařízení?

LPE: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

 • 20.11.2008
LPE: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
Jaké jsou požadavky na spojovací zařízení pro svařovací vodiče? Co vše vizuálně kontrolujeme? Jak měříme unikající proud? Jak je oddělen vstupní a svařovací proud? Čeho si všímat u přístrojů pro zapínání a vypínání? Co vše musí být podrobeno typovým zkouškám uvedením elektrod na trh?

Výchozí revize

 • 25.07.2008
Výchozí revize
Jak se změnila definice prohlídky revidovaného zařízení? Seznamte se s jednotlivými body. Prohlídka, zkoušení, spojitost vodičů, izolační odpor elektrické instalace, izolační odpor, ochrana automatickým odpojením od zdroje, měření impedance smyčky, ověření úbytku napětí, ověření úbytku napětí, doplňková ochrana, kontrola sledu fází, vypracování zprávy o výchozí revizi ...

GMC: Katalog multimetrů, měřicích a revizních přístrojů

 • 9.07.2008
GMC: Katalog multimetrů, měřicích a revizních přístrojů
Jste revizní technik, elektrikář, údržbář, vývojář, energetik? Hledáte kvalitní měřící přístroj s patřičným příslušenstvím a softwarem do výbavy? Nahlédněte do katalogu nového sortimentu, který na českém trhu zastupuje…

Provádění revizí el. spotřebičů v domácnostech

 • 15.05.2008
Provádění revizí el. spotřebičů v domácnostech
V odborných elektrotechnických kruzích se v poslední době velmi často skloňuje pojem provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, a to především souvislosti údajného rozporu, kdy na pracovišti se provádět revize musí a na ty samé spotřebiče v domácnosti se revize provádět nemusí. Na tuto otázku již ...

L.P.ELEKTRO: Instruktážní film revizí strojů na CD

 • 29.05.2007
L.P.ELEKTRO: Instruktážní film revizí strojů na CD
Instruktážní film na téma revizí strojů natočila vzdělávací agentura L.P.Elektro s obsazení pracovníka ITI a ILLKO Blansko. Seznamte se s lákavým obsahem, který nenechává chladným ani zkušeného revizního technika ...

Stupně ochrany

 • 16.04.2007
Stupně ochrany
Uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení. Tabulka – Stupně ochrany podle způsobu uchopení rukou a členění prostorů. Tabulka – Stupně ochrany u zařízení a instalací do AC 1000V a DC 1500V. Podmínky uzemnění v síti TN.

Ochrana malým napětím SELV a PELV

 • 3.04.2007
Ochrana malým napětím SELV a PELV
Je elektrické oddělení obvodu základní ochranou? Kdy musí být elektrické oddělení obvodu omezeno na jeden spotřebič napájený z jednoho neuzemněného zdroje s jednoduchým oddělením?

Podmínky ochrany sítě TT

 • 28.03.2007
Podmínky ochrany sítě TT
Jak musí být spojeny všechny neživé části chráněné společně stejným ochranným přístrojem? Při poruše, tj. průrazu napětí ze živé na neživou část, dojde vlastně k zemnímu spojení. Protože je uzel zdroje uzemněn, prochází poruchový proud ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy, odtud ochranným vodičem a ...

Automatická odpojování při poruchách

 • 1.03.2007
Automatická odpojování při poruchách
Čím se zajišťují požadavky na ochrany automatickým odpojením? U čeho musí být provedena doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči? Na čem závisí celistvost uzemnění instalace? Při poruše, tj. průrazu napětí ze živé na neživou část, dojde vlastně ke zkratu. Zkratový proud prochází ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy a odtud ochranným vodičem ke zdroji. Aby bylo zajištěno odpojení zařízení s poruchou, musí ...
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933