Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Co víš o transformátoru?


Document Actions
Co víš o transformátoru?
Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie? Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím v transformátoru?
Martin Ondráček, ze dne: 26.05.2024
reklama


Malé, domácí cvičení, jako rozcvička v historii ...

Transformátor, princip, význam a použití

Co je transformátor?
Transformátor je elektrický stroj bez pohyblivých částí, který slouží k zvyšování nebo snižování napětí střídavého proudu na principu elektromagnetické indukce. Tento vynález je klíčový pro efektivní přenos elektrické energie na dlouhé vzdálenosti a umožňuje dodávku elektrické energie s různými napětími podle potřeb spotřebitelů.

Princip fungování transformátoru

Transformátor pracuje na základě elektromagnetické indukce. Jeho základní složení zahrnuje železné jádro a dvě cívky: primární vinutí a sekundární vinutí. Primární vinutí je připojeno ke zdroji střídavého napětí. Toto napětí vytváří střídavé magnetické pole v železném jádru, které indukuje napětí v sekundárním vinutí. Poměr napětí mezi primárním a sekundárním vinutím je dán poměrem počtu závitů těchto vinutí.

Složení transformátoru

Transformátor se skládá z následujících hlavních částí:


 • Železné jádro
  Slouží k vedení magnetického toku a je složené z plechů, aby se minimalizovaly vířivé proudy a ztráty
 • Primární vinutí (P)
  Přivádí se do něj elektrická energie
 • Sekundární vinutí (S)
  Z něj se odebírá transformovaná energie s vyšším nebo nižším napětím než v primárním vinutí
 • Transformace střídavého proudu
  Transformátory jsou ideální pro transformaci střídavého proudu, protože tento proud neustále mění své napětí a směr, což je nezbytné pro vytváření střídavého magnetického pole v jádru transformátoru. Střídavé magnetické pole indukuje napětí v sekundárním vinutí podle počtu jeho závitů. Pokud má sekundární vinutí více závitů než primární, výstupní napětí bude vyšší než vstupní a naopak

Použití transformátorů

Transformátory se používají v různých oblastech a aplikacích:
 • Přenos elektrické energie
  Velké elektrárny jsou často vzdálené od míst spotřeby. Pro efektivní přenos energie na dlouhé vzdálenosti je nutné používat velmi vysoké napětí, které je následně snižováno pomocí transformátorů na bezpečné hodnoty pro koncové spotřebitele
 • Distribuce energie
  Ve městech se napětí postupně snižuje z vysokých hodnot až na standardní hodnoty pro domácí spotřebiče (např. 230V)
 • Průmyslové aplikace
  Transformátory se používají v průmyslu pro napájení různých strojů a zařízení, které vyžadují specifické napětíVýznam transformátorů

Transformátory hrají klíčovou roli v moderní elektrické infrastruktuře. Umožňují efektivní přenos elektrické energie na velké vzdálenosti, čímž snižují ztráty energie a zvyšují spolehlivost elektrických sítí. Díky transformátorům můžeme využívat elektřinu v různých napěťových úrovních podle potřeby, což je nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz elektrických zařízení.Transformátor je nezbytným zařízením v elektrických sítích, které umožňuje zvyšování a snižování napětí střídavého proudu. Jeho princip fungování na základě elektromagnetické indukce a absence pohyblivých částí z něj činí ideální stroj pro přenos a distribuci elektrické energie. Bez transformátorů by moderní elektrické sítě nemohly efektivně fungovat.
Otázky a odpovědi
 • Co je transformátor a jaký je jeho princip činnosti?
  Transformátor je elektrický stroj bez pohyblivých částí, který mění napětí střídavého proudu pomocí elektromagnetické indukce. Princip činnosti spočívá ve vytváření střídavého magnetického pole v železném jádru, které indukuje napětí v sekundárním vinutí
 • Jaké části tvoří transformátor a jakou roli hrají?
  Transformátor se skládá z železného jádra a dvou vinutí (primárního a sekundárního). Železné jádro vede magnetický tok, primární vinutí přijímá elektrickou energii a sekundární vinutí ji odevzdává spotřebičům s požadovaným napětím
 • Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním vinutím transformátoru?
  Primární vinutí je napojeno na zdroj elektrické energie a vytváří magnetické pole. Sekundární vinutí indukuje napětí v důsledku magnetického pole a odebírá transformovanou energii
 • Kde se přivádí elektrická energie a kde se odvádí ve transformátoru?
  Elektrická energie se přivádí do primárního vinutí a odvádí se ze sekundárního vinutí.
 • Jaká je funkce železného magnetického obvodu ve transformátoru?
  Železný magnetický obvod vede magnetický tok vytvořený primárním vinutím a indukuje napětí v sekundárním vinutí
 • Jaký typ proudu lze transformovat pomocí transformátoru? Proč nelze transformovat stejnosměrný proud bez dalšího opatření?
  Transformovat lze pouze střídavý proud nebo proud s měnlivou hodnotou. Stejnosměrný proud nelze efektivně transformovat, protože nevytváří střídavé magnetické pole nezbytné pro elektromagnetickou indukci
 • Jaký je vztah mezi magnetickým polem a svícením žárovky v transformátoru? Vysvětlete na základě pokusu s žárovkou a spínačem.
  Žárovka svítí pouze tehdy, když je proud neustále zapínán a vypínán, což vytváří měnící se magnetické pole. Stálé magnetické pole u stejnosměrného proudu nevytváří indukované napětí v sekundárním vinutí, a proto žárovka nesvítí
Toto je můj stručný výběr o principu transformátoru. Najdete a doplníte víc?
Zdroje mého článku zde ...
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933