§8 Revizní technik Nařízení vlády 194/2022Sb.


§8 Revizní technik Nařízení vlády 194/2022Sb.

 • (1) Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.
 • (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí:

  a)
  4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem 6) jako E1A a E2A,
  b) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem 6) jako E3A,
  c) pro rozsah označený jiným právním předpisem 6) jako E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,
  d) pro rozsah označený jiným právním předpisem 6) jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.


Více o revizních technicích

Zdroj

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
Příbuzné termíny