§19 odstavec 1 Zákon 250/2021 Sb.


§19 odstavec 1 Zákon 250/2021 Sb.

(1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu (viz Zákon 262/2006 Sb., §103, odst. 2.)

Zdroj

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
Příbuzné termíny