Elektrické riziko

Elektrické riziko je zdroj možného zranění nebo poškozeni zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení.


Poznámka: Prevenci rizik řeší Zákoník práce v § 132a. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen rizika vyhledávat, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich minimalizaci.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny