Ochranná zábrana

Část, která brání nahodilému přímému dotyku (dotyku živých částí), ale nebrání úmyslnému přímému dotyku (dotyku živých částí).

(Electrically) protective obstacle
Part preventing unintentional direct contact, but not preventing direct contact by deliberate action.

Zdroj
ČSN IEC 60050-195
Příbuzné termíny