Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu? (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 18.01.2023
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2023 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?


Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
Rekonstrukce elektroinstalace je pro někoho snem, pro jiného černou můrou, nebo také blížící se zakázkou. S čím, kromě dobře zpracované dokumentace, je dobré počítat a nač myslet? Zvláště pokud jde o rekonstrukci bytového domu. Více rodin, hodně uživatelů, více komunikace, více možných konfliktů ... například je nutné zvažovat, zda bude zcela rekonstruováno celé technické zařízení budovy nebo pouze elektrické rozvody. Je nutné rovněž znát úvahy o změně stupně elektrizace bytů; to souvisí především s úvahou o případné změně média pro ...
Autorský článek, ze dne: 18.01.2023
Rekonstrukce elektrických rozvodů v bytových domech má některá specifika, která musí respektovat investor, projektant i montážní firma.

1.
V tuzemských podmínkách je nutné počítat s tím, že rekonstrukce bytového domu bude obvykle probíhat v domě obývaném, za plného provozu domácností uživatelů.

 • Velmi důležitým prvkem pro maximálně plynulý průběh kompletní rekonstrukce bytového domu bez vyklizení je pozitivní postoj uživatelů bytů. Toto je základním úkolem investora, ale i projektanta při styku s uživateli bytů a v neposlední řadě i montážní firmy, která rekonstrukci provádí.
 • Důležité je seznámit uživatele s bezpečnostními riziky stávajících rozvodů, s vyšším komfortem u nových rozvodů a s možností uplatnění individuálních přání v rámci možností (např. umístění zásuvek atd.).
 • Za důležité je rovněž považována všeobecná znalost harmonogramu prací, která dává uživatelům bytů pocit spoluúčasti na rekonstrukci.
 • Projektant musí být i poradcem uživatelů bytů při navrhování elektrického zařízení bytu a rovněž musí být schopen vysvětlit důležitost určitých prvků instalace, které současný uživatel okamžitě nevyužije (např. samostatný obvod pro myčku nádobí apod.).
 • Projektant musí mít při návrhu elektrických rozvodů rovněž stále na mysli, že část bytu musí být funkční, jednotlivé místnosti je nutné rekonstruovat jako celek, neboť rekonstrukce probíhá v obývaném bytě.
 • Obdobná pravidla platí i pro montážní firmu, tj. dělení prací na etapy po místnostech, počítat s nutností instalace provizorní bytové rozvodnice (po dobu rekonstrukce stálé bytové rozvodnice a rozvodů od ní k jednotlivým místnostem).

Prováděcí firma musí do časového a personálního plánu (ale i cenově) počítat s pomocnými pracemi, které nejsou při běžných elektromontážních pracích běžné.Pro větší náhled kliknout!
Reálné foto Jan Franěk


Jedná se především o:
 • přesun nábytku a zařízení bytů za účelem přípravy pracoviště,
 • zajištění podlahovin proti poškození, nadměrnému či neodstranitelnému znečištění,
 • demontáž a zpětná montáž zárubní dveří při omezené manipulaci s vedením a případnou demontáž zárubňových spínačů,
 • zpětný přesun nábytku a zařízení bytu,
 • konečný úklid,
 • oprava malby,
 • likvidace demontovaných částí elektrických rozvodů, svítidel a případně i nahrazovaných elektrických spotřebičů,
 • zajištění posudku statika, má-li dojít k frézování drážek do panelů.
V každém případě je nutné všechny tyto činnosti ošetřit smluvně mezi investorem a prováděcí firmou.


2.
Elektrické rozvody v bytových domech mají určitá specifika, která je nutné bezpodmínečně respektovat (např. nemožnost výměry některých zabudovaných částí vedení, elektrické rozvody v bytovém jádře, velmi tenké příčky problematické pro uložení vedení, problematika prostupů z podlaží do podlaží atd.).

Projektové přípravě rekonstrukce elektrických rozvodů bytového domu musí předcházet důkladný průzkum (revize) elektrických rozvodů a jejich uložení.

To platí především u panelových bytových domů a těch částí světelných a zásuvkových obvodů, které jsou zabudovány v dutinách stropních či stěnových dílů, resp. jejichž části jsou uloženy přímo do podlah vlastních či sousedních bytů.


3.
Objekty byly vybavovány elektrickými rozvody a zařízením v minimálním přípustném standardu. Rovněž volbě materiálu předcházela úvaha o omezené životnost TZB i celého objektu. V mnoha bytech lze narazit na již částečně rekonstruované rozvody, převážně ale provedené v systému sítě TN-C.

Velmi často existují dodatečné části rozvodu zřízené bez ohledu na základní bezpečnostní požadavky, které jsou uživateli považovány za bezpečné (např. přímá montáž stále využívaných zásuvek na kuchyňský nábytek z hořlavého materiálu a v místech s dalším zdrojem tepla, používání vodiče YH pro pevné zásuvkové rozvody, laické opravy poškozených přístrojů a svítidel atd.).

Vybavení elektrickým zařízením je nutné navrhnout a provést minimálně v rozsahu ČSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody s ohledem na materiálové vlastnosti vodičů a zajištění možnosti výměny opotřebovaných přístrojů v budoucnosti a s ohledem na to, že u bytových rozvodů se neprovádějí pravidelné revize, použijí-li se zásadně vodiče s měděnými jádry.

4.
Je nutné zvažovat, zda bude zcela rekonstruováno celé technické zařízení budovy (TZB) nebo pouze elektrické rozvody. Je nutné rovněž znát úvahy o změně stupně elektrizace bytů; to souvisí především s úvahou o případné změně média pro vaření, či decentralizací přípravy teplé užitkové vody.Pro větší náhled kliknout!
Reálné foto Jan Franěk


5.
V současné době uplatňované „vnější vlivy“ (v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy) a poznatky z havárií elektrických rozvodů v bytových domech, vedou k zásadním změnám v návrhu, volbě materiálu, provedení a montáži elektrických rozvodů.

6.
Při návrhu a provedení elektrických rozvodů je rovněž nutné vycházet z požadavku úspor elektřiny při zachování, resp. zvýšení kvality bydlení.
Karel Dvořáček
Tip na knihu o rekonstrukcích elektroinstalací ZDE!Jaké body rekonstrukce instalace
bytového domu doporučujete vy?TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.