Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Představte si, že míjíte firmu KOPOS každý den a jednoho dne se rozhodnete prozkoumat, co se skrývá za jejími červenými zdmi. Má krátká poznámka je jedné z předních českých výrobních společností elektroinstalačního materiálu. Prohlídku provozů nových ...
 • Než se mé zápisky, knihy, normy, skripta a staré katalogy uklidí na smetiště, ještě se podělím o několik vzpomínek. Když se dnes procházím po velkých stavbách, vše funguje podstatně lépe jako kdysi za nás. Na vše je dnes více času, materiál je ...

Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?


Document Actions
Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
Rekonstrukce elektroinstalace je pro někoho snem, pro jiného černou můrou, nebo také blížící se zakázkou. S čím, kromě dobře zpracované dokumentace, je dobré počítat a nač myslet? Zvláště pokud jde o rekonstrukci bytového domu. Více rodin, hodně uživatelů, více komunikace, více možných konfliktů ... například je nutné zvažovat, zda bude zcela rekonstruováno celé technické zařízení budovy nebo pouze elektrické rozvody. Je nutné rovněž znát úvahy o změně stupně elektrizace bytů; to souvisí především s úvahou o případné změně média pro ...
Autorský článek, ze dne: 18.01.2023
reklamaRekonstrukce elektrických rozvodů v bytových domech má některá specifika, která musí respektovat investor, projektant i montážní firma.

1.
V tuzemských podmínkách je nutné počítat s tím, že rekonstrukce bytového domu bude obvykle probíhat v domě obývaném, za plného provozu domácností uživatelů.

 • Velmi důležitým prvkem pro maximálně plynulý průběh kompletní rekonstrukce bytového domu bez vyklizení je pozitivní postoj uživatelů bytů. Toto je základním úkolem investora, ale i projektanta při styku s uživateli bytů a v neposlední řadě i montážní firmy, která rekonstrukci provádí.
 • Důležité je seznámit uživatele s bezpečnostními riziky stávajících rozvodů, s vyšším komfortem u nových rozvodů a s možností uplatnění individuálních přání v rámci možností (např. umístění zásuvek atd.).
 • Za důležité je rovněž považována všeobecná znalost harmonogramu prací, která dává uživatelům bytů pocit spoluúčasti na rekonstrukci.
 • Projektant musí být i poradcem uživatelů bytů při navrhování elektrického zařízení bytu a rovněž musí být schopen vysvětlit důležitost určitých prvků instalace, které současný uživatel okamžitě nevyužije (např. samostatný obvod pro myčku nádobí apod.).
 • Projektant musí mít při návrhu elektrických rozvodů rovněž stále na mysli, že část bytu musí být funkční, jednotlivé místnosti je nutné rekonstruovat jako celek, neboť rekonstrukce probíhá v obývaném bytě.
 • Obdobná pravidla platí i pro montážní firmu, tj. dělení prací na etapy po místnostech, počítat s nutností instalace provizorní bytové rozvodnice (po dobu rekonstrukce stálé bytové rozvodnice a rozvodů od ní k jednotlivým místnostem).

Prováděcí firma musí do časového a personálního plánu (ale i cenově) počítat s pomocnými pracemi, které nejsou při běžných elektromontážních pracích běžné.Pro větší náhled kliknout!


Jedná se především o:
 • přesun nábytku a zařízení bytů za účelem přípravy pracoviště,
 • zajištění podlahovin proti poškození, nadměrnému či neodstranitelnému znečištění,
 • demontáž a zpětná montáž zárubní dveří při omezené manipulaci s vedením a případnou demontáž zárubňových spínačů,
 • zpětný přesun nábytku a zařízení bytu,
 • konečný úklid,
 • oprava malby,
 • likvidace demontovaných částí elektrických rozvodů, svítidel a případně i nahrazovaných elektrických spotřebičů,
 • zajištění posudku statika, má-li dojít k frézování drážek do panelů.
V každém případě je nutné všechny tyto činnosti ošetřit smluvně mezi investorem a prováděcí firmou.


2.
Elektrické rozvody v bytových domech mají určitá specifika, která je nutné bezpodmínečně respektovat (např. nemožnost výměry některých zabudovaných částí vedení, elektrické rozvody v bytovém jádře, velmi tenké příčky problematické pro uložení vedení, problematika prostupů z podlaží do podlaží atd.).

Projektové přípravě rekonstrukce elektrických rozvodů bytového domu musí předcházet důkladný průzkum (revize) elektrických rozvodů a jejich uložení.

To platí především u panelových bytových domů a těch částí světelných a zásuvkových obvodů, které jsou zabudovány v dutinách stropních či stěnových dílů, resp. jejichž části jsou uloženy přímo do podlah vlastních či sousedních bytů.


3.
Objekty byly vybavovány elektrickými rozvody a zařízením v minimálním přípustném standardu. Rovněž volbě materiálu předcházela úvaha o omezené životnost TZB i celého objektu. V mnoha bytech lze narazit na již částečně rekonstruované rozvody, převážně ale provedené v systému sítě TN-C.

Velmi často existují dodatečné části rozvodu zřízené bez ohledu na základní bezpečnostní požadavky, které jsou uživateli považovány za bezpečné (např. přímá montáž stále využívaných zásuvek na kuchyňský nábytek z hořlavého materiálu a v místech s dalším zdrojem tepla, používání vodiče YH pro pevné zásuvkové rozvody, laické opravy poškozených přístrojů a svítidel atd.).

Vybavení elektrickým zařízením je nutné navrhnout a provést minimálně v rozsahu ČSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody s ohledem na materiálové vlastnosti vodičů a zajištění možnosti výměny opotřebovaných přístrojů v budoucnosti a s ohledem na to, že u bytových rozvodů se neprovádějí pravidelné revize, použijí-li se zásadně vodiče s měděnými jádry.

4.
Je nutné zvažovat, zda bude zcela rekonstruováno celé technické zařízení budovy (TZB) nebo pouze elektrické rozvody. Je nutné rovněž znát úvahy o změně stupně elektrizace bytů; to souvisí především s úvahou o případné změně média pro vaření, či decentralizací přípravy teplé užitkové vody.Pro větší náhled kliknout!
Reálné foto Jan Franěk


5.
V současné době uplatňované „vnější vlivy“ (v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy) a poznatky z havárií elektrických rozvodů v bytových domech, vedou k zásadním změnám v návrhu, volbě materiálu, provedení a montáži elektrických rozvodů.

6.
Při návrhu a provedení elektrických rozvodů je rovněž nutné vycházet z požadavku úspor elektřiny při zachování, resp. zvýšení kvality bydlení.Jaké body rekonstrukce instalace
bytového domu doporučujete vy? 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933