Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 31.05.2018
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2021 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací


IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
Chcete se stát projektantem elektrických zařízení a instalací? Ač si to spotřebitelé nemyslí, vše by mělo začínat právě touto profesí. Odborník by měl být tvůrcem nadčasových výsledků, které budou bezpečné a funkční desítky let po uvedení do provozu. K takovému výkonu však potřebuje hodně informací a použitelných znalostí. Ty základní se dají samozřejmě dohledat v k tomu zaměřené literatuře. Karel Dvořáček aktualizoval publikaci již potřetí. Co příručka skrývá?
Igor Nováček, ze dne: 31.05.2018Po dlouhá léta byl projektant a revizní technik spojen vyhláškou 50/1978 Sb. Dnes se čím dál častěji hovoří o tomto profesním rozpojení, kdy má projektant zůstat v péči výlučně ČKAITu (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Mezitím co u školení a přezkoušení z vyhlášky padesát si projektanti a revizní technici efektivně vyměňovali zkušenosti, to samé nelze tvrdit v případě sbírání bodů pro ČKAIT. Projektant potřebuje znalosti teoretické elektrotechniky odpovídající minimálně střednímu odbornému elektrotechnickému vzdělání, základní elektrotechnické předpisy a dobře se v nich orientovat a zároveň sledovat
jejich vývoj, zákony, vyhlášky a vládní nařízení, které se problematiky návrhu elektrických rozvodů dotýkají, a sledovat jejich změny, zkušenosti získané při zpracovávání projektů jako člen týmu, případně i jako realizátor (člen realizačního týmu) elektromontážních prací ...


Pro větší náhled kliknout!

Co v knize nalezneme?
Uvádím pouze názvy kapitol a to pro představu. Profese dnešního projektanta podléhá známému "učit se" snad ještě více, než tomu bylo kdysi. A nejsem si jistý, že by nám to možnost něco "vygooglit" vždy usnadnila.
 • projekt, projektování
 • základní požadavky vyplývající ze stavebního zákona a navazujících vyhlášek na elektrické rozvody
 • možnosti a podmínky zjištění dodávky elektřiny
 • ochranná pásma elektrizační soustavy
 • základní podmínky pro projektování telekomunikačního zařízení a elektronických komunikací
 • vnější vlivy a zásady při jejich určování
 • základní požadavky na bezpečnost elektrických rozvodů
 • provedení elektrických rozvodů v objektech pro bydlení, administrativních a obdobných budovách
 • umělé osvětlení v objektech pro bydlení a v administrativních budovách
 • projektová dokumentace
 • legislativní předpisy a technické normy


Pro větší náhled kliknout!

Z mého pohledu jde o velice dobrý informační materiál, který dává jasně najevo, co musí projektant vědět, ne-li minimálně tušit. I když se v této branži pohybuji již vice než čtvrt století, recence mne přinutila obsah pečlivě projít a oživit si to, co jsem zaručeně věděl a dnes už ne. :-) Kontrolní otázky k jednotlivým kapitolám simulují dotaz kladený na mne ať již klientem, kontrolním orgánem nebo i samotnou situací v mé praxi.


Pro větší náhled kliknout!

Proti minulé době mi připadá, že profese projektanta silně ztrácí. Stárneme a mladých na dohled nevidět. Samozřejmě, že mladí projektanti existují a často mají tolik práce, že se někde ukazovat se jim prostě do pracovního kalendáře nevejde. Tato kniha se mi líbí a jsem rád, že dochází k aktualizacím.
Teorie ovšem není všechno. Mě osobně nejvíce pomáhají diskuse.elektrika.cz, kde se často rozebírá opravdu každý detail.
Pokud vás kniha zaujala, máte možnost si vybrat variant papírového a elektronického provedení zde!
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o. - Gorkého 2573, Pardubice - 466 303 032 - info@in-el.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.