Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Třífázový motor na jednofázové síti (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 5.08.2000
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Třífázový motor na jednofázové síti


Máme-li takový elektromotor na 3-fáz. proud a k dispozici jen 1-fáz. síť, můžeme si třetí...
ze dne: 5.08.2000

Praktický návod: Jak přimět nafoukaný třífázový motor, aby šlapal na jednofáz. síť. 
Je třeba zdůraznit pro provoz z jednofázové sítě jsou vhodné třífázové motory menšího výkonu (zhruba do 2kW).
Pro snadný a hladký průběh připadají v úvahu tyto 3-fáz.motory:
1) které lze na svorkovnicích přepojit do trojúhelníku. 
2) vinutí musí být na napětí 230V (poznáte to ze štítkového údaje Y/D 400/230) 

Pozn.: U jiných motorů, které mají vinutí v zapojení do trojúhelníku dimenzované na 400V, je nutné použít jednofáz. transformátor 230V/400V. Toto řešení však už není tolik elegantní. 

Máme-li takový elektromotor na 3-fáz. proud a k dispozici jen 1-fáz. síť, můžeme si třetí pracovní vodič vytvořit fázovým posunem o 90° pomocí kondenzátoru (nazvu jej provozní kondenzátor C1).
Velikost provozního kondenzátoru závisí na mnoha faktorech:

- na fázovém proudu
- na účiníku motoru (cos fí)
- na provedení motoru (poměr počtu drážek statoru oproti drážkám rotoru,počet pólových dvojic)
- na provozních podmínkách (motor se rozbíhá naprázdno,nebo od počátku do protitlaku)

Rozběhový moment se při zapojení na jednofázovou síť sníží na 30-40% a výkon asi na 70-80% oproti výkonu při napájení z trojfázové sítí.
Pro motory malých výkonů, nebo motory, které spouštíme naprázdno nám stačí jen (jeden) provozní kondenzátor C1.
U trvale zatížených motorů, nebo motorů větších výkonů musíme navíc použít ještě rozběhový, spouštěcí kondenzátor C2, který se krátkodobě, po dobu rozběhu motoru, připojí paralelně k provoznímu kondenzátoru. Zapojení svorkovnice motoru spolu s kondenzátory je na obrázku.

Trvale připojený provozní kondenzátor je označen C1, přídavný spouštěcí C2. 
Reverzaci provedeme podle červené linky.(v podstatě jde o přepojení fázového, nebo nulového vodiče na opačnou stranu kondenzátorů. 

Hodnoty těchto kondenzátorů pro menší motorky běžných velikostí jsou uvedeny v tabulce.

Hodnoty kondenzátorů    
Příkon motoru (W)

Kapacita (mikroF)

  C1  C2
100 - 200  5 - 8  8 - 10
200 - 300  8 - 12  10 - 16
300 - 500  10 - 16  16 - 24 
500 - 750  16 - 25  25 - 40
750 -1000  25 - 35  40 - 60 (70)

V zásadě platí, že při malé kapacitě C2 se motor rozbíhá ztěžka a dlouho. Bude-li však kapacita C2 příliš velká, budou jím vlivem nízké kapacitní reaktance protékat vysoké proudy.
Oboje vyvolá možnost průrazu kondenzátoru, nebo spálení vinutí motoru. Chce to vyzkoušet a vyladit. Důležité aby motor nehučel.
Vhodnou kombinaci kondenzátorů poznáme podle velikosti proudu, která se nejvíce blíží hodnotě proudu uvedené
na štítku motoru, pro napětí 230V. 
Graf pro odhad hodnoty rozběhových kondenzátorů podle ČSN 35 8351. Výsledná kapacita je zde míněna jako součet hodnot kondenzátorů C1 a C2 

UPOZORNĚNÍ: Všechny použité kondenzátory musí bezpečně vydržet špičkové napětí sítě, které je cca o 50% vyšší než provozní síťové napětí (efektivní). Použijte kondenzátory s provozním napětím min. 330V pro síť 230V. Kondenzátory, které jsou přímo určené jako rozběhové, bývají označovány napětím, pro které jsou určeny.
V žádném případě nepoužívejte elektrolytické kondenzátory. Ten se smí použít pouze pro stejnosměrný proud. Po krátké době připojení k síti se prudce zahřeje a exploduje.

Pro chytré hlavy:
1) Je možné takto zapojený motor rozběhnout nahrazením kondenzátoru odporem?
2) V případě, že by se motor s odporem místo kondenzátoru rozběhnul dojde ke změně smyslu otáčení? 

Odpověď zašlete na adresu DoDo@elektrika.cz .
Na celou problematiku se jistě dá nahlížet daleko "vědečtěji". Nicméně tyto informace jsou ověřené v praxi. Podle Vašich reakcí se můžeme k této problematice v budoucnu opět vrátit a důkladněji rozebrat.

kutil DoDo


Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.