Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

Příbuzná témata k
Průmyslové pásky Anticor

#EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)

  • 23.10.2022
#EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
Skutečnost, že hodnota izolace v prvcích elektroinstalacích je důležitým faktorem bezpečnosti a spolehlivého provozu, věděli už před stoletím. Tehdy však nebyly k dispozici dnešní komfortní digitální přesné přístroje revizních techniků. V jakém stavu byla tehdejší instalační elektrotechnika prozradí tento krátký exkurs do světa pravěkého "revizního technika". Jste připraveni k překladu? Tak čtěte ... Větev A se od vedení vyjmutím pojistky odpojí. Positivní pól stroje spojí se se zemí. Do negativního pólu zapne se voltmetr jak skizza znázorňuje ... Read more

HROBAŘ: Ruční lampa v komíně

  • 30.07.2015
HROBAŘ: Ruční lampa v komíně
Myslíte, že je bezpečné vzít si na vyčištění a opravu komínu ruční lampu s kovovou objímkou a rozbitým ochranným sklem? Jaroslav Novotný v tomto příběhu z poloviny minulého století usoudil, že se mu nemůže nic stát. O nějakou chvíli později ho našli, jak leží v kouřovém kanále a nejeví žádné známky života. Co se v kanále stalo a jak to s panem Novotným nakonec dopadlo? Read more

OPAKOVÁNÍ: Dvojitá nebo zesílená izolace

  • 18.04.2014
OPAKOVÁNÍ: Dvojitá nebo zesílená izolace
Jaké musí obsahovat elektrické zařízení značky? Jaké zásady platí, když mají elektrická zařízení základní izolaci, přídavnou izolaci nebo zesílenou izolaci? Kdy musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič? Sledujte základní informace a své případné dotazy směřujte do diskusního tématu pod tímto článkem ... Read more

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

  • 19.06.2009
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
Nové vydání ČSN EN 60204-1 ed.2.obsahuje několik důležitých změn oproti předcházejícímu vydání ve vazbě na ČSN 33 2000-4-41 ed.2“. Tato norma přinesla z hlediska „Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím“ poměrně velké množství změn. To je i případ normy ČSN EN 60204-1 ed.2. Jaké změny v ochraně před nebezpečným dotykem živých částí? Read more

Pokládka kabelů a pohled revizního technika

  • 31.03.2009
Pokládka kabelů a pohled revizního technika
Víte, co jsou nejčastější prohřešky při pokládce a které mohou zapříčinit pozdější poruchu? Jste revizní technik? Jak kontrolujete skryté elektrozařízení, speciálně uložení kabelů v zemi? Jste v průběhu stavby fyzicky na místě samém? Poruchy způsobené nesprávnou pokládkou ... Read more

Vztahy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2

  • 25.03.2009
Vztahy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2
Jak se změnily základní normy? Jedná se o poslední (třetí) vydání této normy ČSN 33 2000-4-41, která má na rozdíl od předchozích vydání (1996 a 2000) naprosto jinou strukturu. Hlavním důvodem je existence ČSN EN 61140 ed. (3/2003), ve které se uplatňují požadavky na ochranu osob a hospodářských zvířat ... Read more

Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace

  • 2.01.2009
Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
Není izolace jako izolace. Co musí izolace splnit, aby bylo možno nazývat zařízení s ochranou třídy II? Jak si poradit s prvky, například závěsy, ovládací rukojeti, které procházejí izolačním krytem? Jak poznám, že dané zařízení je provedeno v třídě ochrany II? Read more

Dvojitá nebo zesílená izolace

  • 24.01.2008
Dvojitá nebo zesílená izolace
Která značka vyznačuje na zařízení dvojitou nebo zesílenou izolaci? Která zařízení se mohou doplnit přídavnou izolací až v průběhu výstavby (montáže elektrické instalace)? Kromě případu, kdy tento způsob ochrany je jako jediný uplatněn v celé instalaci, musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení ... Read more
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933