Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Terminolog » Spotřebiče třídy ochrany 0

Spotřebiče třídy ochrany 0

Document Actions
Spotřebiče třídy ochrany 0. Jsou to spotřebiče, u nichž ochranu před úrazem elektrickým proudem zajišťuje pouze základní izolace. To znamená, že na spotřebiči nejsou žádné takové části, které by se spojovaly s ochranným vodičem. Neznamená to však, že by na spotřebiči neživé části vůbec nebyly.

Abychom si uvědomili, jaký to má význam, připomeneme si, co neživé části jsou. Jsou to vodivé části elektrického zařízení, kterých se lze dotknout. Tyto části při řádném stavu spotřebiče, a to především jeho základní izolace, nejsou živé. Mohou se však stát živými při poruše této základní izolace. Ta totiž odděluje neživé části od částí živých. Uvedená skutečnost neznamená, že na spotřebiči třídy ochrany 0 není ochrana před úrazem elektrickým proudem vůbec zajištěna. Na takovémto spotřebiči je zajištěna (z hlediska mezinárodní terminologie) ochrana na základní úrovni tedy ochrana základní, tj. postaru
řečeno ochrana před dotykem živých částí. Tuto ochranu zajišťuje právě základní izolace.

Jak je to však s ochranou při poruše (neboli postaru s ochranou před dotykem neživých částí)? Vždyť při porušení základní izolace se na neživé části objeví napětí. O této ochraně ČSN EN 61140 ed. 2:2003 i ed. 3:2016 praví, že se jedná o zařízení bez jakéhokoliv opatření pro ochranu při poruše. Ovšem v tabulce 1 edice 2 této normy se uváděly jako možné podmínky pro připojení zařízení třídy ochrany 0 k instalaci jednak nevodivé okolí anebo elektrické oddělení zajištěné samostatně pro každé zařízení. Z edice 3 ČSN EN 61140 byly již tyto možnosti vypuštěny, a pro zařízení třídy ochrany 0 je předepsáno, že musí být používána pouze pro zařízení určená pro připojení pomocí šňůry a vidlice k obvodům provozovaným na napětí nepřekračující 150V vůči zemi. Takže dnes u zařízení nad 150V vůči zemi se ani při splnění podmínek nevodivého okolí nebo elektrického oddělení použití zařízení třídy ochrany 0 nepřipouští. V České republice a ani předtím v Československu se použití zařízení, a tedy ani spotřebičů třídy ochrany 0 nepřipouštělo již od začátku uplatňování výše uvedeného rozdělení elektrických zařízení podle tříd ochrany před úrazem elektrickým proudem. Směly se však po určitou dobu používat spotřebiče třídy ochrany 0I, které se připojovaly s využitím ochranného vodiče v přívodu, takže se uplatňovaly jako zařízení třídy ochrany I.Ještě k otázce zařízení třídy ochrany 0: uplatňuje se někde výše uvedené opatření, kterému se podle platných norem říká ochrana nevodivým okolím? V současné době v běžné praxi již ne. Ale v době, kdy nebylo vůbec známo, že by spotřebič měl zůstat bezpečný i v případě průrazu izolace, se vlastně při poruše uplatňoval pouze tento způsob ochrany. Připomeňme si ještě, že dříve, a v některých oblastech Československa až do osmdesátých let minulého století, se v elektrických instalacích používalo napětí 120V a statistiky prokazují, že nebezpečí smrtelných úrazů elektrickým proudem u zařízení napájených tímto napětím je diametrálně nižší než nebezpečí úrazu při používání napětí 230V.

Ovšem dnes za to, že smrtelné úrazy elektrickým proudem při používání vadných elektrických zařízení jsou poměrně vzácné, vděčíme nejen dobré izolaci používané na elektrických předmětech, ale do určité míry i tomu, že většinou, z důvodu izolovaného okolí, se obvod elektrického proudu, který by procházel lidským tělem, nemá kudy uzavřít. Je to tím, že podlahy a podlahoviny, i když to nebyl hlavní záměr jejich výrobců, zajišťují značný izolační odpor vůči neutrální zemi. Ovšem nespoléhejme na to, ani na to, že by na poruchové proudy měl včas zareagovat citlivý proudový chránič.

Dnes se ochranou izolovaným okolím samozřejmě nerozumí, že osoba, která pracuje se spotřebičem, musí být dostatečně opatrná. Ale pro daný prostor, pokud je v něm výjimečně (například z provozních důvodů) uplatňován tento způsob ochrany, jsou v současné době předepsána důkladná opatření. Jsou stanoveny minimální odpory podlah a stěn vůči zemi a zejména pak do tohoto prostoru nesmějí zasahovat žádné uzemněné části. To znamená, že v něm nesmějí být tělesa ústředního topení, vodovod ani jiná uzemněná potrubí, pokud nejsou napojena na izolační potrubí nebo pokud nejsou od neživé části spotřebiče třídy ochrany 0 dostatečně vzdálena, či nejsou od prostoru oddělena dostatečnou zábranou. Do uvedeného prostoru nesmí zasahovat ani uzemněný ochranný vodič.