Komutace

Komutace

  1. děj ve stejnosměrném elektrickém stroji, při kterém v cívce vinutí dochází ke změně směru proudu, přičemž cívka je přes lamely komutátoru zkratována sběracím kartáčem
  2. přechod z propustného stavu polovodičové diody nebo tyristoru do blokovacího stavu, u tyristoru tento přechod zajišťují tzv. obvody vlastní komutace. Viz komutátor.

Komutátor


Autor
Redakce slovníku
Zdroj
Všeobecná encyklopedie, vydal Diderot Praha, 1999
Příbuzné termíny