Ochrana před úrazem elektrickým proudem v koupelně pomocí užití malého napětí SELV a PELV

Ochrana malým napětím je ochranné opatření, které je založeno na jedné ze dvou různých sítí malého napětí: SELV nebo PELV.

Toto ochranné opatření vyžaduje:
Použití SELV a PELV je dle čl. 414 ČSN 332000-4-41 ed. 3 považováno za ochranné opat-
ření účinné za jakýchkoliv okolností.

Dále ČSN 332000-7-701 ed. 2 vyžaduje, aby ochrana před dotykem živých částí (SELV nebo PELV) v zóně 0, 1 a 2 byla zajištěna u všech elektrických zařízení pomocí:

Zdroj bezpečného napětí musí být vždy označen značkou.

Zdroj
ČSN 332000-7-701 ed. 2
Příbuzné termíny