AFDD

Oblouková ochrana AFDD (Arc Fault Detection Device)
v severoamerickém prostoru označované AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter – přerušovač obvodu s obloukovou poruchou) chrání před požáry způsobenými elektřinou, zvyšují bezpečnost osob a hmotného majetku.

Poruchové elektrické oblouky mohou vznikat:
a) kontaktem mezi fází a st ředním vodičem
b) kontaktem mezi fází a ochranným vodičem
c) přerušením vodiče

Oblouková ochrana je ochranný přístroj k detekci poruchového elektrického oblouku. Umí zjistit a odpojit poruchu v pevných elektrických instalacích i v připojených elektrických spotřebičích, ve vadných pohyblivých a prodlužovacích přívodech již v samých počátcích jejího vzniku. To dokážou mnohem dříve, než by zaúčinkovaly klasické jisticí a ochranné přístroje, včetně citlivých proudových chráničů.

Přístroje AFDD zajišťují ochranu před sériovými a paralelními poruchami doprovázenými poruchovým elektrickým obloukem Je ovšem t Je ovšem třeba si také uv eba si také uvědomit, že paralelní poruchu domit, že paralelní poruchu proudový chráni proudový chránič vypínat nemusí. U proudového chrániče, který je do obvodu zařazován z důvodu ochrany před požárem, se více méně spoléháme na to, že porucha mezi dvěma vodiči s různými napětími (např. mezi fázovým a nulovým vodičem) přeroste do poruchy mezi fázovým a ochranným vodičem, resp. mezi fází a neživou nebo cizí vodivou částí. Proudový chránič nevypíná zkrat ani přetížení.

Zdroj
Více zde ...
Příbuzné termíny