Nadproudová ochrana

Zařízení určené pro přerušení obvodu, jestliže proud vodičem v obvodu bude po určenou dobu překračovat předem stanovenou hodnotu.

Overcurrent protective device
Device provided to interrupt an electric circuit in case the conductor current in the electric circuit exceeds a predetermined value for a specified duration.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny