Ochrana omezením trvalého proudu a náboje

Ochrana před úrazem proudem navržením obvodu nebo zařízení tak, aby za normálních podmínek a za podmínek jedné poruchy trvalý proud a náboj byly omezeny na úroveň nižší, než je nepezpečná úroveň.

Protection by limitation of steady-state current and electric charge

Protection against electric shock by electric circuit or equipment design so that under normal and fault conditions the steady-state current and electric charge are limited to below a hazardous level.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny