Základní ochrana

Ochrana před úrazem proudem v bezporuchovém stavu.

Basic protection
Protection against electric shock under fault-free conditions.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny