Ochrana při poruše

Ochrana před úrazem proudem při jedné poruše.

Fault protection

Protection against electric shock under single-fault conditions.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny