Ochrana před úrazem proudem

Soubor opatření, která omezují riziko úrazu proudem.

Protection against electric shock

Provision of measures reducing the risk of electric shock.

Zdroj
ČSN IEC 60050-826
Příbuzné termíny