Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Události
ABB - Jeden dům, jedno řešení - ČÁST 2
online MS Teams po registraci,
21.04.2021
ABB - Jeden dům, jedno řešení - ČÁST 1
online MS Teams po registraci,
22.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
26.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
26.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
27.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
27.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
28.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
29.04.2021
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Téma týdne » Výbušné prostory

Téma týdne číslo 47
>>> Výbušné prostory <<<


Výběr článku z archívu portálu na toto téma. (Sledujte prosím datum vydání!)

UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy

Provozní činnost, provozní informace a znalosti ... nějak takto by se dala stručně popsat učebnice zaměřená na prostory s výbuchem a vysoké napětí. Víte jaká jsou pravidla při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu? Jak vypadá příkaz "V"? Jaké jsou proměnné při určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu? V čem je důležitá teplotní třída plynů? Co si připomenout v případě oprav a renovací nevýbušných zařízení? A vysoké napětí? Začněme třeba otázkou, která norma je základem pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení ...

KNIHA: Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím ...

... výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Exové prostředí není zrovna doménou řadového elektrikáře i když existují mezi námi skuteční znalci této problematiky, stále jsme tu my, kteří ji znají z doslechu nebo velice nesourodě. Kam jít pro více znalostí? Že by odskočit si dostudovat nějaký bakalářský obor? Ponořit se do technických norem? Navštěvovat kurzy a semináře? Zaměstnat se pro získání praxe? Ano, vše to jsou alternativy, které vedou k odborné kvalifikaci. Ovšem na počátku je vhodné si projít přehled všech zákoutí ...

OPP#28 Mohou být přepěťové ochrany instalovány v nebezpečných zónách?

Plynové stanice, sklady hořlavých kapalin, zbrojní sklady nebo i některé laboratoře se považují za zóny s nepezpečím výbuchu. Mohou být přepěťová ochranná zařízení instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny? Pokud ano za jakých okolností? Na tuto problematiku jsme se ptali českých specialistů v oboru. Co vše musí splňovat? Existují i jiná než standardní provedení přepěťových ochran?

Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?

V dubnu roku 2013 došlo k velkému výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze. Zraněno bylo 43 lidí a škoda se vyšplhala na 275 milionů korun. Závada byla zjištěna v místě křížení plynového potrubí s trakčním vedením. Určit přesnou příčinu však nebylo snadné. Mezi možné hypotézy patřil vznik elektrického oblouku, vířivé proudy, vznik galvanického článku či bludné proudy v kombinaci s elektrochemickou reakcí.

Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku

Řízené odpaly dřevěného prachu, černouhelného prachu, práškové barvy a hliníku. To všechno mohli v sobotu 6. června 2015 vidět návštěvníci pokusných štol VVUÚ ve Štramberku. Prohlédnout si také mohli štoly, kde se běžně testují například skla odolná proti výbuchu či trezorové dveře. V minulosti zažil tento areál i ničivý výbuch při zkoušce sádrové hráze, při kterém byla kompletně vytřískána všechna okna v areálu.

Topný kabel do výbušného prostředí od Generi

Česká firma Generi vyrábí elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jejich novinkou jsou topné kabely, které nám na AMPERu 2015 představili zástupci firmy Zdeněk Kinšt a Václav Kinšt. Topné kabely Generi jsou schváleny pro teplotní třídy použitím stabilizovaného návrhu. To umožňuje použití kabelů v prostředí s nebezpečím výbuchu bez omezovacích termostatů.

GENERI: Katalog standardních nevýbušných elektrických zařízení 2014

Řešíte elektroinstalace v zónách se zvýšenou koncentrací výbušných plynů, par nebo prachů? A máte dobrý přehled o tom, jaké elektroinstalační prvky je možné provozovat v takovém prostředí? Podívejme se na katalog, který obsahuje zařízení navržená a konstruovaná způsobem, který za běžných provozních podmínek zamezí nebezpečí exploze. Tato zařízení jsou označována značkou Ex jako zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ochrany proti výbuchu se zaměřením na revize

Jan Pohludka prozrazuje informace z oblasti normalizace ochrany proti výbuchu se zaměřením na revize a instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu. Co vše v této přednášce zaznělo? Nové normy pro použití zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Norma pro nevýbušná elektrická zařízení. Normy pro motory napájené frekvenčním měničem. Jiskrově bezpečná zařízení. Norma pro zajištěné provedení. Prevence a ochrana proti výbuchu - příloha "b". Revize a preventivní údržba instalací v nebezpečných prostorech. Dokumentace pro revize nevýbušných zařízení. Dodatečné záznamy. Dokument o ochraně proti výbuchu. Typy ochrany proti výbuchu ...

O novém svítidle Minimex od Elektrosvit

Rozhovor Stanislava Cieslara s Robinem Rajsiglem, technologem a konstruktérem nového svítidla do výbušných prostředí. Co se dozvíte? Koncepci svítidla MINIMINEX. Proč byla zvolena LED technologie. Z jaké série vychází nové svítidlo. Budou stará svítidla nahrazena novými. Spolupráce se zahraničními firmami. Jak náročný je vývoj svítidla. Spolupráce s vysokou školou. Další zajímavé projekty. Svítidla v koksárně Ostrava. Probíhá kontrola nevýbušnosti i v provozu ...

KNIHA: Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů

Málokdo si připouští, že se v prostorech s nebezpečím výbuchu pohybuje často a přece tomu tak je. Tato kniha má přinést čtenáři základní představu o tom, co je to prostor s tímto nebezpečím, jak se v něm chovat, jak v něm instalovat bezpečně. Kniha je vhodná nejen pro pracovníky ve zmíněných prostředích, ale také pro ty, kteří navrhují zařízení nebo i činnost v EXových prostředích.

OKD: Redakční fárání -750m v Darkově

Cesty a taje elektrotechniky nás dovedly až 750 metrů hluboko! Tentokrát jsme zkoumali život elektrikáře v dole. V lednu tohoto roku jsme sfárali spolu v Českou televizí do dolu Darkov. Své zážitky a videozáznamy jsme shrnuli stručně v tomto třicetiminutovém povídání. Nikdo z nás by tam asi pracovat nechtěl, ale je tam co k objevování ...

GENERI: Generální ředitel Zdeněk Kinšt o firmě a ještě něco navíc ...

Zdeněk a Václav Kinšt hovoří nejen o firmě GENERI! Generi vyrábí nevýbušná elektrická zařízení. Společnost byla založena v roce 1993 jako český výrobce a v současné době má do 40 stálých zaměstnanců. Firma je certifikována dle systému jakosti ISO 9001:2001 a systémů jiných zemí.

UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ: Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích

Unie soudních znalců uspořádala II. seminář o "Zkušenostech soudních znalců z praxe a ze šetření mimořádných událostí v ČR a SR." Z této akce přinášíme výňatek ze sborníku zabývající se mimořádnou událostí v areálu bioplynové stanice v Malšicích ...

IRIS: Rizika nebezpečí výbuchu požáru a prevence

Portál Elektrika.cz mi dává skvělou možnost cestovat a objevovat. Objevovat šikovné a pracovité lidi. A právě o těchto skupinách je podle mého názoru morální povinností informovat ostatní. Co bylo praktickou perličkou tohoto semináře? Ukázka exploze pilin, mouky, uhelného a nakonec hliníkového prachu. Jak to vypadalo v praxi za hotelem, se podívejte v tomto videoklipu.

IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"

Vzdělávací agentura IRIS Elektro opět připravila na začátek dubna 2011 konferenci s tematikou rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence. Letos již desátou v pořadí. Podrobnější informace včetně seznamu přednášek naleznete zde ...

Umístění elektrického zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par

Inspekce měla posoudit, zda vybavení provozovaného zařízení odpovídá prostoru s nebezpečím výbuchu. Kontrola odhalila nedodržení zabezpečení, včetně porušení několika k tomuto vztahujících se ČSN. Proč došlo ke zvýšenému riziku výbuchu a které konkrétní normy byly porušeny?

Revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení

Víte, že pro revize nevýbušných zařízení platí nejen normy, ale i nařízení vlády č. 406/2004Sb.? V nové normě byl vypracován zvláštní postup pro revize těchto zařízení, který více zohledňuje povahu prováděných revizí a větší nebezpečí vnějších vlivů z hlediska poruchy nevýbušných elektrických zařízení a nedostatečné údržby.

Nejčastější závady při revizi nevýbušných zařízení

Jaké jsou nejčastější závady při revizi nevýbušných zařízení? Jsou dokonce zjistitelné bez měřících přístrojů. Několik případů je vyjmenováno zde. Jedná se o vadné pevné uzávěry, špatné provedení, vady závěrů s vnitřním přetlakem, závady na jiskrově bezpečných zařízeních ...

IRIS: Soubor nových norem problematiky prostředí Ex

Ostravská vzdělávací agentura IRIS vydala další publikaci, která shromažďuje ucelené informace k problematice "Ex". Tato v pořadí již třetí sbírka norem a souvisejících informací slouží těm elektrotechnikům, kteří se zabývají projektováním, realizací nebo revizemi v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Čemu věnovat pozornost při revizi nevýbušných elektrických zařízení?

Víte, že v roce 2009 a dalších dvou letech bude docházet k přepracování všech norem v oblasti elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu (slučováním požadavků pro hořlavé plyny a páry a hořlavé prachy do společných norem) a revizní technici tak budou muset zvládnout v krátkém čase nově požadavky a nové postupy pro revize?

GENERI: Katalog nevýbušných elektrických zařízení

Které tlačítko, rozvaděč zvolíte pro elektroinstalaci v prostorách s nebezpečím výbuchu? Které komponenty zvolíte pro elektro výzbroj stroje, nebo výrobní linky, který má pracovat ve výbušném prostředí ...?

EM Brno: Nevýbušné asynchronní elektromotory

Navrhujete nebo repasujete zařízení s elektromotory do prostor s nebezpečím výbuchu? EM Brno má pro vás řešení. Provedení elektromotorů pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu se značně liší od běžných motorů.

IRIS: Sborník přednášek o ochraně před bleskem a přepětím

Oblast ochrany před bleskem v prostředích s nebezpečím výbuchu je pro většinu elektrotechniků velká neznámá, proto se mnozí autoři rozhodli uspořádat konferenci a spolu s ní i sborník přednášek. Sborník přednášek o ochraně před bleskem a přepětím.

Výbušné prostředí a výběr materiálu (5.)

Pro napájecí systém pro pevné závěry se historicky v Evropě používají kabely a odpovídající kabelové vývodky, v zámoří (USA a Kanada) se používá výlučně trubkový systém. K funkci pevného závěru přispívají k zabránění přenosu výbuchu základní tři principy. Kabelové trasy v nebezpečných prostorech mají být....

Výbušné prostředí a výběr materiálu (4.)

Na rozdíl od nevýbušných zařízení, která jsou bezpečná při jedné nebo dvou nezávislých poruchách není možno kabely chránit a každé mechanické poškození nebo selhání izolace (zkrat v kabelu) představuje nebezpečí výbuchu ...

Doporučení pro omezení rizik nebezpečných prostorů...

... ve kterých se uplatňují vnější vlivy BE3N1 a BE3N2 s příklady ochranných opatření a stanovení zón. Představení prvního vydání knihy pojednávající o problematice výbušných prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, stejně tak hořlavých plynů a par.

Výbušné prostředí a výběr materiálu (3.)

Výběr a instalace elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení. Nejvýraznější změnou, která ovlivnila výrazně celou oblast ...

Výbušné prostředí a výběr materiálu (2.)

Do kterých kategorií se nově rozdělují nevýbušná zařízení? Co jsou to důlní a povrchová zařízení? Výběr a instalace elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení.

Výbušné prostředí a výběr materiálu (1.)

Výběr a instalace elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu, revize a údržba nevýbušných elektrických zařízení. Nejvýraznější změnou, která ovlivnila výrazně celou oblast zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu je vydání nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (přebírá Směrnici 94/9/EC), kterým se stanoví.....

Pracovní lampa do výbuchu....

Ruční svítilna v nevýbušném provedení je pro mnohé nepostradatelnou pomůckou. Představujeme typ německého výrobce. Seznamte se s jejími parametry, podrobnostmi o instalaci, uvádění do provozu a údržbě!

Elektro v praxi, díl 3.

Publikace olomouckého vzdělávacího střediska Solidteam. Vysoké napětí a výbuchy. Určeno pro přípravu na zkoušky a následné použití v praxi. Podívejte se co obsahuje tento třetí díl.....

Nevýbušná elektrická zařízení

Na jaké skupiny se rozdělují nevýbušná zařízení? Jaké jsou maximální teploty? Jaké nápisy použít? ČSN EN 50014 (33 0370) Vydání 1.93 a 3.95, změna 1:10/98

Předpisy pro prostory s nebezpečím výbuchu výbušin

Předpis stanovuje podmínky pro projektování, výstavbu, provozování a údržbu elektrických zařízení v prostředích, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušin a výrobků obsahujících tyto výbušiny. ČSN 33 2340 schválena 7/97, s účinností 6/80, změna 10/82 a 12/87.

Mobilní telefon GSM v nevýbušném provedení ?!

Pokud se pohybujete v prostorách s nebezpečím výbuchu je dobré nejiskřit! V různých prostorách plynáren, lakoven, benzínových skladišť a jiných nebezpečných prostor jsou elektrická zařízení v nevýbušném provedení namístě!

Elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů

Oblast určování prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů a konstrukčních a instalačních požadavků pro nevýbušná elektrická zařízení byla v posledním období výrazně ovlivněna novou evropskou i českou legislativou. Návazně dochází k velkým změnám i v technické normalizaci týkající se této oblasti. Příručka obsahuje praktické rady a poznatky související se zařazováním nebezpečných prostorů podle nové ČSN EN 60079-10 (33 2320) a připravované EN pro zařazování prostorů s hořlavými prachy.


Diskuse na toto téma

Máte k tématu co říct? Pošlete nám váš názor!Termíny tohoto tématu

reklama
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933