Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Události
WAGO - Vývojové prostředí e!COCKPIT
online MS Teams po registraci,
28.01.2021
SCHRACK - Způsob objednávání M2000 na e-shopu
online MS Teams po registraci,
28.01.2021
WAGO - Instalační WAGO svorky
online MS Teams po registraci,
4.02.2021
HAGER - Používání proudových chráničů
ClickMeeting, vstup po přihlášení,
9.02.2021
WAGO - Vývojové prostředí e!COCKPIT
online MS Teams po registraci,
11.02.2021
SCHRACK - Měření strukturované kabeláže
online MS Teams po registraci,
11.02.2021
WAGO - Systém Lighting Management
online MS Teams po registraci,
18.02.2021
WAGO - Vývojové prostředí e!COCKPIT
online MS Teams po registraci,
25.02.2021
SCHRACK - Instalace konstrukce do skříní WST
online MS Teams po registraci,
25.02.2021
WAGO - Systém Energy Data Management
online MS Teams po registraci,
4.03.2021
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Téma týdne » Přepěťové ochrany

Téma týdne číslo 9
>>> Přepěťové ochrany <<<


Výběr článku z archívu portálu na toto téma. (Sledujte prosím datum vydání!)

Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti

... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...

Posuzování starých hromosvodů

Pohled na staré hromosvody mohou být ve skutečnosti různé, technické, legislativní, emocionální, praktické, bezpečnostní. Ať již má rozhodující právo kdokoliv, tedy investor ignorující fyzikální zákony, či širší technický kontext, nebo nejistý provozovatel, který si pojistí i svá morčata před infarktem. Technicky smýšlející jedinci se na problematiku díváme z pohledu funkce vnitřního časostroje, ať již ukazuje čas v Evropě nebo Americe. Proto si opakujeme a připomínáme některé základní body ...

Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly?

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (RSM) založenej na elektro-geometrickom modeli (EGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (ESE) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie ∆t, a teda prírastku dĺžky ústretového výboja ∆L, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany R_P v ľubovoľnej výške podľa vyššie uvedených noriem. Kľúčové slová: norma NF C 17-102, aktívny zachytávač, pasívny zachytávač, metóda valivej gule, ochranný priestor, polomer ochrany ...

eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran

Svodiče přepětí jsou nedílnou součástí elektrických instalací již po několik desítek let. Nestačí svodič jen tak instalovat, musí se dobře zapojit a umístit na správné místo. Každý svodič přepětí má různé parametry, které je důležité nejenom znát, ale ověřit jejich vhodnost na daném místě. Je problém, když je svodič na vyšší než provozní napětí? Jaké vlastnosti musí mít jeho vnitřní konstrukce, která je zodpovědná za jeho bezpečnost? O tomto všem budeme hovořit ve webcastu ...

Proč výpočet ochranného prostoru aktivních jímačů Gabriela Kresčanka dělá takový rozruch?

Proč výpočet ochranného prostoru aktivních jímačů Gabriela Kresčanka dělá takový rozruch?

eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305

Znáte srovnání požadavků na ochranu před bleskem podle „staré“ normy ČSN 34 1390 a podle „nového“ souboru ČSN EN 62305 ed.2? V příkladech se zaměřujeme především na jímací soustavu, soustavu svodů a dostatečné vzdálenosti. Norma ČSN 34 1390 ze dne 29. 1. 1969 v odstavci II. Základní ustanovení – „Ochrana před bleskem podle této normy vyhovuje současným znalostem o atmosférické elektřině a o účincích atmosférických výbojů a současnému stavu techniky“, tj. 50 let stará norma. Naopak „nový“ soubor ČSN EN 62305 ed.2 platí více než 13 let ...

eDEHN#20: Základní principy hromosvodu

Vnější ochrana před bleskem se realizovala příliš strojeně a celá desetiletí se prostě dělala, aniž by její strůjce přemýšlel o její podstatě. Zopakujeme si základní principy, které jsou v ochraně před bleskem dány od konce 18. století a které neustále precizujeme díky množství měření a poznatků o fyzikální podstatě blesku. Je překvapivé, že základní principy ochrany před bleskem jdou velmi jednoduše vysvětlit i laikům, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a naopak lidé s těmito znalostmi v nich tápou.

eDEHN#11: Zrušení STN 34 1398 pro ESE

Na Slovensku byla kdysi vytvořena technická norma pro instalaci aktivních hromosvodů. Po určité době se norma označila za neplatnou a byla zrušena. Za jakých okolností došlo ke zrušení tohoto předpisu? Víme, že podobně jako v Česku se setkaly dvě skupiny. Příznivci ESE, obchodníci a distributoři s technickou opozicí. Mezitím, co první skupina apelovala především na vydané certifikáty, druhá dokazovala nedostatky přímo v technické rovině. V tomto technickém diskusním vlákně se brzy objeví podrobnosti, které vedly k následnému zrušení STN 34 1398 ...

eDEHN#8: Dvě třetiny modulu jako bonus! To jde, ne?

Představení nové řady svodičů přepětí pro datové obvody. BLITZDUCTORconnect je svodič přepětí pro ochranu informačních a řídících systémů nejenom před přepětím, ale i bleskovým proudem. Tyto technologie vyžadují, aby instalací svodičů přepětí nedocházelo ke vzniku dalších komplikací v instalaci. BLITZDUCTORconnect plní širokou škálu požadavků v jednom výrobku. Je kompaktní, protože jeho šířka je pouze ...

eDEHN#6: Hromosvod na RD jednoduše nebo složitě?

S příchodem normy ČSN 62 305 se začaly množit názory, že se ochrana před bleskem dělá zbytečně složitá a drahá. Kdysi to bylo jednodušší. Samozřejmě se nezřídka ještě objevují názory, že jde o lobby výrobců hromosvodního materiálu. Jak je to ve skutečnosti? Opravdu mezi námi existují odborníci, kteří se domnívají, že jsou normy tvořeny především proto, aby bylo co prodávat? A co pak máme na střeše rodinného domu očekávat? Něco jednoduchého nebo složitého?

S advokátem Jiřím Kaňkou o hromosvodech

Právní pohled na navrhování, provoz a údržbu elektrických zařízení zajímá každého s odpovědností za některý z procesů. I přesto, že některé učební osnovy středních škol uvádí informace o právním minimu, podle našeho průzkumu se znalosti a představy pracovníků hodně liší. V následujícím záznamu se k této problematice vyjadřuje advokát, který se seznámil s právními podrobnostmi souvisejícími s ochranou před bleskem. Jde o 40 edukativních minut pro každého, komu není lhostejné co ...

KROZ#20 Mohu absencí přepěťové ochrany v rozvaděči něco způsobit?

Případů, kdy se šetří na nepravém místě, je celá řada. Nejvíce pomýlených vzniká u neověřených domněnek. Zvláště u přístrojů, jejichž činnost není patrná z pouhého pohledu. A jak dobře víme, různí investoři staveb seškrtávají zbytné položky. A tak se často stěhujeme do technicky vybavených holobytů, kde není vůbec pamatováno, že žijeme v 21. století a požadavky na technické vybavení se podstatně liší od toho, co bývávalo v minulosti standardem. A tak se může snadno stát, že investor škrtne přepěťové ochrany. Nejsou peníze, respektive marži dodavatel stavby přece potřebuje, ne?

#OPP35: Pohled německého požárního preventisty na aktivní hromosvody

Nejen na českém trhu se objevuje technická anomálie nazývaná ESE. Technický svět se na rozdíl od obchodního světa neřídí politickými, náboženskými, nebo emotivními rozhodnutími. Správná technická rozhodnutí jsou založena na ověřených, řekněme tvrzeních uznávaných odborníků. Situace s instalací aktivních hromosvodů je již dlouhá léta kontroverzní činností. A i přes dloholeté snahy docílit jednoho finálního, rozhodujícího judikátu, stále se to nedaří. Podívejme se na sousední Německo, které tiše následujeme i přes to, že chceme zůstat sami sebou. Je případ ESE projevem vzdoru nebo spíše českého legislativního nepořádku?

JSS: O výpočtu dostatečné vzdálenosti podle ČSN 34 1390

Ten, kdo cestuje po oblastech, kde platila ČSN 34 1390, tak ví, že výpočet dostatečných vzdáleností zůstávalo především jako přání této normy. Dodnes se ještě můžeme setkávat s živými legendami hlásající vzdálenosti dle osobních algoritmů. Ale skutečnost, že se tato znalost prosazovala, zůstává v archívu TIČR. Opravdu u zkoušek na revizního technika musel správný postup výpočtu zaznít z úst přezkušovaného. Ale i přes tuto skutečnost vidíme na mnohých praktických realizacích často neuvěřitelné kombinace ...

JSS: Bleskový proud má být sveden bez nežádoucích následků

Každá norma má nějaké své poslaní. Buď popisuje řešení konkrétní situace nebo svým obsahem doplňuje jiné normy. O čem hovořila stará norma 34 1390 jako předpis o ochraně před bleskem? Jan Hájek říká ... je potřeba dbát na to, aby proud bleskového výboje byl sveden do země bez nežádoucích následků pro chráněný objekt. To je zabránění přeskokům, nebezpečným rozdílům potenciálu mezi vodivé předměty. A jak to vypadá v praxi? Třeba na plechových střechách? Ve velmi častých případech je to děs, běs co nacházíme ...

Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...

... zní jako aprílový vtip! Pokud totiž pohlédneme na některé stavby, například hala brněnského letiště, kde se tyčí ochrana před bleskem v konfliktu s naší legislativou, pak titulek opravdu vyznívá jako vtip. Technicky orientovanému člověku není třeba tolik vysvětlovat. Zpravidla chápe technické principy a legislativní souvislosti. Bohužel, situace mezi neznalými uživateli je často v obou oblastech mizivá. V takových případech je v nadlidských možnostech dosáhnout stavu, kdy je byť správné řešení přijato jako seriozní. Pozorně si přečtěte sdělení advokáta ...

Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019

V dnešní digitalizované informační době se reference předávají nejčastěji, jak jinak, než zase digitálně. Nejoblíbenější formou jsou lajky sociálních sítí. Jsou sice anonymní, ale jednoduchost odklepnutí baví nejen ty, co lajk udělí, ale i marketéry. Těm se naopak lajky dobře sčítají. My, digitálního marketingu také dobře znalí, přes všechno dáváme přednost osobním referencím a ptáme se těch, kteří se svou odbornou praxí opravdu zabývají nepřetržitě ...

Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu

V řadě výrobků jsou pro nás němečtí producenti vzorem. Pokud máme hovořit o hromosvodním materiálu, který připadá nezasvěceným osobám jako obyčejný kus "kovu", pak pro inspiraci míří hodně odborníků do bavorského Neumarktu. Toto německé město hromosvodní přívlastek nesejme, protože zde sídlí dva oboroví lídři. Johann Pröpster, konstruktér hromosvodních součástí letos oslavil 40 let svého podniku. S Wolfgangem Marksem a naší "zvědavou" kamerou jsme se vydali na podrobnou obhlídku této známé továrny hromosvodů. Tiskové zprávy "od stolu" jsou často nicneříkající, proto se raději spoléháme na vlastní oči a uši ...

Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

Podívejme se na katalog pojednávající o produktech ochrany před bleskem a přepětím předního evropského výrobce. Ovšem výrobce, který svým produktům poskytuje velice dobrou technickou podporu. Nejen hromosvodáři, ale všichni, co navrhují ochranu před přepětím se vybavují informacemi, které umožňují správná rozhodnutí. Kromě toho jde snad o jediného výrobce modulových přístrojů, který si dává záležet i na designu provedení! Co vše tento technický sešit obsahuje?

DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!

Pokud veletržními uličkami pouze procházíme, díváme se, tedy aniž bychom se ptali na podrobnosti, můžeme velice snadno přehlédnout zásadní novinky. Tak se mohlo stát i u expozice DEHN. Mnozí ji znáte. Vévodí ji červená barva a je zaplavena tématikou ochrany před bleskem a přepětím. A v takovém případě lze opravdu snadno přehlédnout nový modulový DEHNguard ACI. Obsahuje dvě části, které spolu ve vzájemné kombinaci dosahují poměrně překvapivých výsledků a zlehčují instalaci a zabezpečují větší provozní spolehlivost zařízení, které ...

JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?

Snad každý elektrikář, pamětník, který kdy instaloval hromosvody, rád vzpomíná na starou ČSN 34 1390 jako na vychytanou, jednoduchou, srozumitelnou a plně dostačující normu. Naopak ČSN EN 62 305 i přesto, že je nejnověší sbírkou znalostí odborníků z celého světa, je považována za zbytečnost, nerozum, nebo dokonce malomyslnými nazývána za prosazené lobby. V některých případech se nabízí otázka, jak se tedy mají správně tvořit normy? Ale co je tou magií, že je dnes naplatná norma stále tolik oblíbená? Notabene když už víme, že je dnes naprosto nedostatečná?

JSS: Co bylo potřebné znát ze staré normy pro lepší pochopení ČSN 62 305?

Zajímalo nás, které části staré 34 1390 bylo nutné dobře znát, aby nám nová 62 305 byla pochopitelnější. Kudy chodím, tudy slyším buď o jednoduchosti a dostatečnosti staré ČSN 34 1390, nebo naopak o složitosti a naprosté zbytečnosti nové ČSN EN 62 305. Po tolika letech od vydání platné normy stále někdo nechápe a nezná její význam? Jsou opravdu autoři této EN normy tak nesvéprávní? Nebo se máme spíše sami pozorně začíst do již vydaných řádů technických doporučení? Odpověď Jana Hájka mne překvapila.

JSS: Co bylo ve staré ČSN 34 1390 patrně mylně pochopeno?

Skutečnost, že vyjde norma a ta se po dobu životnosti užívá, samo o sobě ještě vůbec neznamená, že je aplikovaná správně. Norma se nečte, norma se studuje, připomíná František Kosmák. Pak je celkem pochopitelné, že pokud někdo zná normu pouze z doslechu a sám si ji podrobně neprozkoumal, může docházet k omylům a dlouhou dobu se držet zcela mylných závěrů. Vzhledem k dávné distribuci ČSN a možnostem odborné veřejnosti při zaměstnání studovat, se není čemu divit, že některé pasáže ČSN 34 1390 zažily "protlak tichou poštou". Ve kterých částech?

JSS: Kdo musí znát velice dobře dnes již neplatnou ČSN 34 1390?

Z mnoha stran slyšíme, že stará ČSN 34 1390 byla skvělá, jednoduchá a jasná. Pokud se však podíváme na znalosti pamětníků této normy podrobněji, zjistíme, že ne všichni znají to, co by se o této ČSN předpokládalo. Co předpokládáme po revizních technicích pokud revidují staré provedení hromosvodů podle tehdejšího předpisu? Předpokládáme opravdu hodně! Revizní technik dnešní doby má poměrně dost práce s pochopením stávajících informací, než aby o večerech navíc studoval něco, co je již překonané a neplatí. A právě to vysvětluje tento díl #JSS ...

JSS: O seriálu Jak sestřelit staříka

Není snad událost, na které by si někdo nestěžoval, že stará ČSN 34 1390 byla skvělá a nová 62 305 je zbytečně složitá. Ono na té staré normě nebylo všechno v pořádku, jak se tvrdí? Je možné, že by autoři normy udělali chybu, nebo je to naopak a stěžovatelé neznají všechny důležité informace? Jan Hájek si připravil svou vlastní pomůcku a my z ní udělali krátký stejnojmenný seriál: Jak sestřelit staříka. Naleznete ho v několika dílech tak, aby se k jednotlivým částem mohli vyjadřovat i další. Nejde o žádné dogma, ale spíš o informace, které mohly v minulosti vaší pozornosti ujít ...

IP007# Neformálně o jedinečném klubu ILPC v roce 2019

Když jsem se před mnoha léty dozvěděl o novém klubu odborníků na ochranu před bleskem a přepětím, nenapadlo mne, že se v budoucnu z takové události stane tak jedinečný zdroj praktických událostí. Během každého roku navštívím desítky odborných seminářů, mám možnost srovnání různých úrovní, způsobů a obsahu předkládaných sdělení. Přes to, že jsem sám frekventantem, závěr by měli činit jiní. Ovšem jiní zase nemají tolik co k porovnání, co já. Proto se pokusím odkrýt některé jiné úhly pohledu a sdělte si své zkušenosti mezi sebou v níže otevřeném diskusním tématu ...

Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů

Každá inovace, novinka přináší pozitiva, pro která jsou vyráběna, však souběžně také i negativní stránku věci, kterou spotřebitelé nevidí a dokonce i někteří odborníci přehlíží. Naší novou výzvou je LED osvětlení. Pokud jde o lampičku u nočního stolku v ložnici, nepřemýšlejme příliš. Jaké problémy vyvstávají v případě spínání osvětlení rozsáhlých výrobních hal nebo třeba pouličního veřejného osvětlení? Jde o velké zapínací proudy, neblaze působící na kontakty spínacích ...

Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?

Zvyk je železná košile, říkávala babička. Ovšem výrazy elektrotechnika by neměly pramenit z pouhého zvyku, aniž by tušil, zda je vyslovovaný termín ten správný pro vsazení do myšlenkového sdělení. Mezi odborníky se často setkáváme s nesprávným výběrem nebo vyslovováním odborných výrazů. Existuje mnoho odborných synonym a homonym. Některá mohou být v odborných textech nekonfliktní, jiná naopak ano. V tomto článku se pokusím objasnit, proč se ve své praxi přikláním výrazu "hromosvod". A co vy ostatní? Následujete zvyk nebo máte své zdůvodnění?

OBO: Příručka ochrany před bleskem

O ochraně přepětí bylo již řečeno vše! Do jisté míry s tím lze souhlasit, ale pouze v danou chvíli, v daném okamžiku. Ochrana proti blesku a přepětí je natolik obsáhlá problematika a neustále se vyvíjí, že odborníkovi zabere dost měsíců intenzivního studia a přesto nezná zcela vše. Na českém odborném trhu existuje mnoho katalogů vyráběných přepěťových ochran. Převážně jde o tiskoviny pro orientaci při nalezení a výběru. Před sebou mám příručku, která uvádí víc než jen přehled výroby. Praktické a také závazné informace jak chránit ...

DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech

Hromosvodní ochrana. Když procházím ulicí a dívám se na střechy a vidím výtvory, které někdo dokázal postavit, ptám se často, proč jsou hromosvody takto provedené, nebo proč nejsou vůbec. Nejčastěji slýchávám, že hromosvod nepotřebuje, protože je v dolíku. Nebo, že hromosvod má soused. Nebo že je v blízkosti sloup veřejného osvětlení ...

OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Situace v ochraně proti blesku a přepětí se neustále vyvíjí. Proto výrobci přepěťových ochran neustále aktualizují své příručky. Je tomu tak i v případě OEZ. V tomto informačním materiálu naleznete typická jednoduchá řešení, která zodpovídají většinu otázek. Samozřejmě se vše točí okolo principů ČSN EN 62 305. Co je to přepětí? Jak vzniká? Co způsobuje? Jak se proti jeho účinkům chránit? Odpovědi nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Přepětí nedokážeme zrušit a ani předpovídat. Nemusíme se s ním ale smířit a nechat ho páchat škody na ...

OPP#32 Lze zapojit více svodičů přepětí do série?

Znáte možné zapojení přepěťových ochran? Pokud jsou zapojené přepěťové ochrany do série, čeho tím docílíme? Je pravda, že tím zvýšíme ochrannou úroveň? Nebo to zvýší účinnost? Odolnost? Je vůbec možné takové zapojení? Pokud ano, v kterých případech? Zapojení do série se na vyšším napětí používá a jak dalece to má smysl na napětí nízkém? Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série vy?

DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018

Dnešní nová obydlí již automaticky uvažují o jímací soustavě, patřičným počtem svodů. Pokud tedy výpočet rizika neprozradí zbytnost ochrany před bleskem. Oddálený hromosvod známe od počátků Divišova hromosvodu, přesto si někteří odborníci blesk úmyslně konstrukcí hromosvodu přitahují do objektu a paradoxně se následně moc nesnaží jej odpovědně svést do země. Ale to není příběh katalogu hromosvodních součástí, který mám před sebou. Ten pochází z dílny značky, kde platí Ohmův a Kirchhofův zákon ...

OPP#27 Jaká bude funkčnost svodiče přepětí bez připojeného PE vodiče?

Připojit přepěťovou ochranu do obvodu je jednoduché, ale pokud není v pořádku PE vodič, funkce ochrany bude ovlivněna. Mnozí si povšimli, že se doporučují dostatečné průřezy vodičů PE. Dokonce někdy až podezřele velké. Proč kladou odborníci takovou váhu právě na vodič PE, když to někteří lehkovážně odmítají a vážnost takového tvrzení snižují? Co vše vlastně chráníme přepěťovou ochranou? Kdy může být přepěťová ochrana škodlivá? Jak tedy zajistíme, aby měla přepěťová ochrana nulovou účinnost? Je to jednoduché! Poslechněte si naše odborníky ...

OPP#26 Jaká je správná vzdálenost mezi svodiči přepětí?

Kdysi se mezi jednotlivými stupni přepěťových ochran musela dodržovat předepsaná vzdálenost. Mnozí si pamatují stočené vodiče do kruhu, aby se dosáhlo potřebné indukčnosti. Pak se objevily modulové provedení nahrazující vedení. A v praxi bývala instalace provedena různě. Jak se na tuto problematiku pohlíží v dnešní době? Byla tato pravidla poplatná době? Jsou již překonaná vývojem přepěťových ochran? Jak dalece máme tuto zkušenost zapomenout? Ptáme se českých odborníků na problematiku právě v tomto díle ...

OPP#25 Mohou být dvě přepěťové ochrany typ 3 zapojené vedle sebe?

V praxi se názory na umístění přepěťových ochran třetího (dříve D) stupně opravdu různí. Ať si spotřebitel osadí více stupňů než je potřeba v domnění, že tím vytvoří lepší ochranu nebo zůstávají prostory osazené jediným stupněm tohoto typu. Projektant ví často více než ostatní, ale z křišťálové koule nevěští. Nezná přesné rozmístění spotřebičů, aby navrhl přesné umístění a počet třetích stupňů. Tato činnost pak zůstává na samotném provozovateli a těch, co mu radí. A co o tom víme my?

Znáte účinky blesku?

Blesk může zabít nebo podpálit. To se obecně ví, ale i když se žádná z alternativ nestane, vždy se něco průchodem bleskového proudu změní. A v této oblasti dochází argumenty většině účastníků. Připomeňme si některá zjištěná fakta o účincích blesku. Jaké známe účinky bleskového proudu a na čem závisí? Například tepelné účinky bleskového proudu jsou spojeny průchodem tohoto proudu vodiči LPS a dány prů­řezem, elektrickým odporem vodičů LPS a vrcholovou hodnotou proudu ...

OPP#24 Jaký je v hlavním rozvaděči význam jističe v sérii s přepěťovými ochranami?

Zahlédli jste v rozvaděči zapojené jističe v sérii se svodičem přepětí? Někdy tam není nic a jindy jsou použity tavné pojistky. Víte jaké jsou rozdíly v užití pojistek a nebo jističů? Bude přepěťová ochrana pracovat stejně s do série zapojenou pojistkou stejně tak jak s jističem? Instalatér v praxi nad tím přemýšlet nemusí, on ochranu nenavrhuje stejně tak jak ji nenavrhuje revizní technik, ale princip by tedy mohli znát! Sledujte, co k tomuto tématu říkají naši přední odborníci ...

Jaké znáte druhy blesků?

Jde jen o jeden výboj? Jak velký rozdíl napětí se při výboji blesku vyrovnává? Cesta blesku je vypočítatelná a má svá fyzikální pravidla. Co víte o kanálu blesku? Jak dlouhé jsou vertikální a horizontální blesky? Jaká nebezpečí očekávat od přímých, nepřímých, blízkých nebo vzdálených blesků? Z hlediska polohy úderu blesku se rozlišují tyto příčiny škod na údery do stavby, údery do inženýrských sítí a také údery v blízkosti inženýrských sítí ...

OPP#23 Instaluje se SPD stupeň 3 ke sklokeramickým deskám?

Třetí stupeň přepěťových ochran se doporučuje instalovat v bezprostřední blízkosti chráněných zařízení. Tradičně se počítá s koutkem elektroniky obývacího pokoje a také s hnízdy periférií počítačových pracovišť. Ale co taková sklokeramická deska v kuchyni? Jde o hodně citlivé a drahé zařízení, ať připojeno jedno nebo třífázově. Možná to výrobci nebudou chtít slyšet, ale v tomto případě jde o spotřebič s plánovanou životností a její případné prodloužení je na uživateli ...

Jak vzniká bouřka a blesky

Asi všichni víme z mnoha zdrojů, že blesk vzniká za bouřky a jde o hodně silný přírodní elektrostatický výboj. O jeho síle se vedou neustálé polemiky, podobně jako o jeho pravděpodobných cestách do země. Jaká je struktura bouřkového mraku? Co je spouštěčem bleskového výboje? Výboje se liší jak v mechanice výboje, tak v parametrech blesku. Na rovinách u nízkých budov se vyskytují blesky typu sestupného negativního výboje nebo sestup­ného pozitivního výboje a na velmi vysokých objektech ...

OPP#22 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?

Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím? Investor nemá ponětí, co je to přepětí a jaké škody napáchá. Jak tuto problematiku jednoduše vysvětlit technicky nevzdělanému uživateli? V praxi často slyšíme různé výmluvné argumenty, které s praxí nemají nic společného. Jak komunikovat s investorem? Co mu objasnit? Jak vysvětlit? A pokud klient nemá patřičný rozpočet, jde o jiný příběh ...

OPP#20 Lze kombinovat přepěťové ochrany pro sítě TN-S a TN-C?

Lze v síti TN-S použít třípólový svodič blesků TN-C a doplnit ho pro čtvrtý pól dalším modulem? V některých případech se v rozvodnicích setkáváme s různými kombinacemi přístrojů. A jak dalece se u přepěťových ochran doporučuje kombinovat spolu více výrobců? S jakými kombinacemi se setkáváme v praxi? Sledujte tento díl seriálu OPP#, ve kterém odpovídají odborníci z praxe a zástupci renomovaných výrobců přepěťových ochran na našem trhu ...

OPP#19 Musí být přepěťové ochrany jištěny?

Víte, jak je to s jištěním přepěťových ochran? V minulosti se častokrát hovořilo, že u jiskřišťových svodičů bleskových proudů dochází při vzniku oblouku uvnitř svodiče k silnému snížení vnitřního odporu. Záleží na technologii konstrukce svodiče, zda jde téměř o zkrat nebo zda je odpor natolik vysoký, že následný proud ze sítě nízkého napětí trvá krátkou dobu a je daleko nižší než při zkratu. Pokud není dobře ošetřeno „vnitřní zhášení“ následného proudu přímo v ochraně, děje se tak předřazeným jištěním vně bleskojistky ...

OPP#12 Umístit SPD2 před nebo za proudový chránič?

Kam patří druhý stupeň přepěťové ochrany? Před nebo za proudový chránič? Jak bude reagovat přepěťová ochrana a jak chránič? Jsou objekty, kde je navržen kombinovaný stupeň T1+T2, ale existují rozsáhlé objekty s podružnými rozvaděči. Jak se na tuto poměrně častou problematiku dívají čeští odborníci, sledujte v tomto dílu technologického videoseriálu #OPP ...

OPP#11 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?

Jak je to s přepěťovými ochranami v novostavbách? Je opravdu nutné při dnešním množství domácích spotřebičů ještě zvažovat zda aplikovat přepěťové ochrany či nikoliv? Nařizuje ochranu předpis a my si toho nejsme vědomi? Pokud půjde o budovu osazenou technologiemi, i bez výpočtu rizika výsledek známe. Ale co třeba developer? Postaví bytové jednotky a nemá ponětí o budoucím vybavení. Argument o nedostatku prostředků u soudu neobstojí. Jde o porušení zákona ...

Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!

Aktivní jímače byly doposud především dobře postaveným byznysem než spolehlivou ochranou. Toto řešení využíval většinou investor neznalý technických podrobností, který vsadil na výhodnou alternativu. Na Slovensku se však našla "ostrá tužka", která podrobila předkládané parametry jímačů ESE kontrolním výpočtům. Zajímá vás, čím byly aktivní jímače vyřazeny z horizontu použití všemi, kteří pochopili Kirchhoffovy zákony?

OPP#6 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?

Pokud je na budově instalován hromosvod, jakou důležitost hrají následující tři stupně ochrany, které projektanti navrhují v projektu? Jaké nesmyslné argumenty slýcháváme v praxi od spotřebitelů? Poslechněte si proč jsou tři stupně ochrany zásadní přímo od produktových manažerů výrobců přepěťových ochran v tomto díle technologického videoseriálu. Popisují co se děje na síti při přepětí a také se zmiňují o normativních dokumentech, které tato fakta jen potvrzují ...

OPP#5 Mají různé přepěťové ochrany různé funkce?

Na trhu se objevuje mnoho různých značek a provedení přepěťových ochran. Jaká je mezi nimi kompatibilita? Které aspekty máme uvažovat v případě návrhu ochrany před přepětím? Jaký mají názor na kombinaci různých výrobců přepěťových ochran v jedné instalaci čeští odborníci se dozvíte v dalších díle videoseriálu OPP# ...

Informační materiály ILPC DEHN 2016-17 přivítá každý hromosvodář

Kdo se zajímá o ochranu před bleskem, přepětím a sestavuje si všechny souvislosti do svého logického celku, pak s největší pravděpodobností zkratku ILPC zná. Zná, protože bude nejspíše členem tohoto klubu také. Jak a proč vznikl? Jak dnes funguje v praxi? Jak se do něj přihlásit? Na to odpověděl Jan Hájek, jeden ze zakladatelů českého ILPC. Jde tradičně o rychlou spontánní reportáž, kdy jsme ho zachytili doma ...

OPP#4 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je jeho morální povinností informovat, že instalovaná technologie nemá ochranu před přepětím? Má to oznámit i v případě, že v projektu přepěťové ochrany nejsou vůbec navrženy a měly by být? Co na tuto problematiku odpověděli čeští odborníci, sledujte ve videoseriálu OPP …

OPP#3 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?

Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné? Jejich práci nikdo nevidí. Je tato investice skutečně přínosná? Pokud je v sázce spotřební elektronika za tisíce korun, pak je rozhodnutí o ochraně před přepětím klíčové. Co na otázku přítomnosti instalovaných přepěťových ochran odpověděli čeští specialisté této problematiky, sledujte v tomto dílu videoseriálu OPP …

OPP#1 Kdy je přepěťová ochrana povinná?

Je přepěťová ochrana povinná? Má cenu se takovou investicí zabývat? Kde je to nutnost a kde dobrovolnost? Víte jak nad touto otázkou uvažují někteří spotřebitelé? Připojujeme se vzdáleně na dva elektrotechniky s otázkou jak vnímají důležitost nasazení přepěťové ochrany jejich klienti. A jak na stejnou otázku povinnosti užití přepěťových ochran reagovali čeští specialisté této problematiky? Sledujte první díl videoseriálu OPP ...

DEHN: Oddálené jímací soustavy pro fotovoltaické aplikace

Jaké je nejvhodnější řešení ochrany před bleskem a přepětím u fotovoltaických aplikací, které jsou na střechách? Jaké jsou komponenty pro izolovanou (oddálenou) jímací soustavu? O tom jsme na veletrhu AMPER 2016 diskutovali s Janem Hájkem a Daliborem Šalanským. Představili nám například systém DEHNiso-Combi nebo vodiče HVI s vysokonapěťovou izolací.

ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?

Je přepětí totéž co nadpětí? Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy. Jak dlouho trvá nadpětí a jak můžeme přepětí rozdělit? Jak dlouho trvá nadpětí a jak dlouho přepětí? Sledujte další díl seriálu ARisk s Edmundem Pantůčkem.

Katalog Novinky DEHN 2016

Útlá tiskovina s tím nejlepším od Dehn+Söhne. Obsahuje přehled všeho, co se v tomto roce objevilo v sortimentu přepěťových ochran a hromosvodních součástí nového. V detailním popise jednotlivých prvků nalezneme i nová objednací čísla. V závěru mnozí přivítají dvě administrativní pomůcky pro odpovědné hromosvodáře a revizní techniky.

Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI

Pokud chcete ochránit objekt před bleskem a neznáte přesné složení konstrukce budovy a trasy inženýrských sítí, nemůžete odpovědně stanovit bezpečné vzdálenosti od svodů. Možným řešením je použití izolovaných vn vodičů. Podívejte se na reportáž o instalaci izolovaného vodiče HVI od společnosti DEHN + SÖHNE na budově brněnské společnosti REMET.

Výpočet rizika dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. a jímače ESE

V časopise Elektroinstalatér vyšly články, ve kterých Velkoobchod Vysočina obhajoval použití aktivních jímačů NIMBUS. V reakci na tyto články a dotazy čtenářů zveřejnilo vedení subkomise Ochrana před bleskem při TNK 22 odbornou reakci na výše uvedené články. Rovněž já osobně se své praxi neustále setkávám s dotazy, jak je to s výpočtem rizika u alternativních hromosvodů, které mají fungovat na jiném principu než klasické pasivní jímací soustavy. Proto jsem se odborné stanovisko předsedy a místopředsedy subkomise rozhodl rozšířit podrobněji o souvislosti plynoucí přímo z vlastního výpočtu rizika.

Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?

V časopise Elektroinstalatér 4/2015 byl na stranách 37 až 41 publikován rozsáhlý propagační článek aktivních jímačů. Nutno bohužel říci, že obsahující i nepravdivé až lživé informace, obzvláště pak v kapitole Použitá legislativa pro návrh aktivního bleskosvodu: "Vzhledem k tomu, že nová ČSN EN 62305-1 až 4 neřeší problematiku návrhu aktivních bleskosvodů a tedy ji ani nepopírá, lze se při návrhu aktivního bleskosvodu opřít o ČSN EN 33 2000-5-51 čl. 5/1." Autor článku evidentně nemá příliš povědomí o existenci té které normy, neb druhá citovaná EN norma neexistuje, resp. existuje bez označení EN, ale s přívlastkem ed. 3.

Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?

Hrozí realizátorovi aktivního hromosvodu dodatečně nějaký postih? Tuto otázku jsme položili odborníkovi na ochranu před bleskem a přepětím Janu Hájkovi. Ve většině případů v České republice zaplatil selhání ochrany prostřednictvím aktivního hromosvodu majitel objektu. Jak je to s platností norem a ochranou před bleskem u veřejných zakázek? A jak přistupují úředníci k nahlášení špatného provedení hromosvodu?

Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398

Slovenská norma STN 34 1398 zaměřená na ochranu před účinky blesku a aktivní hromosvody je špatný vtip. Podle této normy mají materiály úplně jiné izolační vlastnosti, než vyplývá ze všech vědeckých prací. A to není zdaleka vše. Co si o této normě, která až nyní prochází připomínkování ze strany odborné veřejnosti, myslí odborník na ochranu před bleskem a přepětím Jan Hájek?

Šokující výpovědi Jana Hájka #7: Jak může být aktivní hromosvod na letištní hale?

Odletová hala brněnského letiště v Tuřanech dostala v roce 2007 ocenění Stavba roku. Přitom je na ní ale instalován aktivní hromosvod, jehož instalace na místech sloužících jako shromaždiště osob je v rozporu s předpisy. Jak je možné, že někdo takové provedení hromosvodu navrhl a schválil? A kdo za tuto chybu nese trestní odpovědnost? Na tyto a další otázky odpovídal odborník na ochranu před bleskem a přepětím Jan Hájek.

"Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost

Riziko je vyjádřením vztahu mezi velikostí ztráty a pravděpodobností vzniku události. Analýza rizika určí slabá místa systému, prevence snižuje počet takových míst. Elektrická rizika znamenají ohrožení provozuschopnosti systému a také možnost následných škod po případném výpadku. Snížení rizika znamená zvýšení provozně-technické bezpečnosti objektu, instalace a personálu. Snižování rizik znamená cyklický proces vyhledávání možného rizika a tvorbu opatření k omezení nebo zamezení takového stavu.

DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM

Společnost DEHN+SÖHNE představuje dvě novinky v ochraně před přepětím. DEHNbloc MAXI CI je svodič přepětí SPD typu 1 s integrovaným předjištěním, který chrání elektrická a elektronická zařízení před přímými účinky blesku a před přepětím. Svodič DEHNvario 2 BY S 150 FM byl speciálně vyvinutý pro ochranu elektronických akustických zařízení, obzvlášť pro varovné systémy v zabezpečovací technice.

"Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost

Riziko je vyjádřením vztahu mezi velikostí ztráty a pravděpodobností vzniku události. Analýza rizika určí slabá místa systému, prevence snižuje počet takových míst. Elektrická rizika znamenají ohrožení provozuschopnosti systému a také možnost následných škod po případném výpadku. Snížení rizika znamená zvýšení provozně-technické bezpečnosti objektu, instalace a personálu. Snižování rizik znamená cyklický proces vyhledávání možného rizika a tvorbu opatření k omezení nebo zamezení takového stavu.

DEHN: Svodiče přepětí pro zajištění bezpečnosti osob i majetku

Po úderu blesku do korun okolních stromů došlo k zapálení penzionu, včetně vedlejší budovy. Část bleskového proudu přešla kořenovým systémem stromů přes napájecí kabel ohradníku a zahradního osvětlení do vedlejší budovy, kterou zapálila. Ve stejném okamžiku se vzňala také hlavní budova v důsledku průchodu bleskového proudu propojovacím kabelem mezi budovami. V rozvaděčích, které byly umístěny v hlavní a vedlejší budově, nebyly instalovány svodiče přepětí. Tato mimořádná událost je jen jednou z mnoha, které se staly v důsledku chybějících nebo chybně navržených přepěťových ochran.

Šokující výpovědi Jana Hájka #2: Co zjistily kontroly ochrany před bleskem?

Ochrana před bleskem a přepětím v České republice je ve většině případů instalována špatně. Lidé dávají přednost levnějším řešením s levnými komponenty, které ale často nesplňují předpisy. Dokazují to kontroly konkrétních provedení ochrany před bleskem, které se svými kolegy provádí odborník Jan Hájek. Jaké konkrétní nedostatky se vyskytují například u zemnících soustav?

DEHN log#22: Patice DEHNguard PCB

DEHNguard PCB je patice určená k osazování na tištěné spoje. Patice se napájí na tištěný spoj a následně slouží jako rezervní místo pro umístění svodiče přepětí. Patice je určená prioritně do průmyslu. Instalují ji především výrobci zařízení, která jsou pevně připojená k napájecí soustavě. Patice obsahuje kontakt, který může předávat dálkovou signalizaci. Zároveň obsahuje kódování, které zamezuje tomu, aby byl osazený nevhodný modul přepěťové ochrany. Instalovat ji lze i do zařízení, která jsou vystavena vibracím.

DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2015/16

Na trhu se objevila montážní příručka hromosvodů německého výrobce DEHN+SÖHNE, který určuje trendy v oblasti ochran proti blesku a přepětí. Bez nadsázky jde o materiál, který nechybí v žádné technické polici dnešního elektrotechnika. Ti, kteří hledají hlavně levné zboží nepotěším, tady se hovoří především o spolehlivém řešení. A již nyní prozradím, že to nejzajímavější začíná na straně 266.

OBO: Inovace svodičů

Dosažení deklarované životnosti a spolehlivosti elektrických nebo elektronických zařízení je zpravidla podmíněno realizací systému komplexní ochrany před účinky blesků a dalších druhů impulsních přepětí. Stejný význam jako instalace vnější ochrany před bleskem má proto také realizace kvalitního systému vyrovnání potenciálů uvnitř celého chráněného prostoru. O ochraně pracovních vodičů, elektrických rozvodů budov a o nových provedeních modulárních svodičů typových řad V50 a V20 společnosti OBO Bettermann se dočtete v tomto článku.

PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem

Přepěťové ochrany nebo svodiče přepětí jsou často instalovány v místech, kde se složitě provádí údržba či prevence. Přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ dává výrobci či provozovateli možnost nejenom sledovat, zda je svodič v pořádku nebo přetížen, ale také mít dohled nad tím, jak se vyvíjí stárnutí svodiče a kdy by bylo dobré jej preventivně vyměnit. Informace je pak předávána do kontrolního systému či do počítače, který ji dále zpracuje. O inteligentních přepěťových ochranách jsme na AMPERu 2014 hovořili s Edmundem Pantůčkem ze společnosti Phoenix Contact. Co jsme se ještě dozvěděli?

DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům

Jak je to s ochranou před bleskem pro rodinné domy? Pro každý rodinný domek se provádí analýza rizika škod. Výsledkem tohoto výpočtu je stanovení, zda je nutný hromosvod. A pokud ano, tak na jaké technické úrovni. Hromosvod je v dnešním pojetí především prostředkem protipožární ochrany budov, ale kompletní ochrana před bleskem zajišťuje i ochranu vnitřního vybavení budov elektrickými a elektronickými zařízeními. Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině

Jaké platí normy a zásady pro hromosvody na kovové střešní krytině? Za jakých předpokladů může být střešní krytina využita jako náhodný jímač? A jak se liší instalace hromosvodu na kovových střechách od instalace u střech sestavovaných z relativně malých stavebních dílců? Odpovědi na otázky a další informace k tématu instalace hromosvodů na kovových střechách se dozvíte v tomto článku.

Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE

Aktivní hromosvody ESE vyvolávají řadu emocí, někteří je nadšeně propagují a jiní upozorňují na rizika a případy jejich selhání. Na AMPERu 2014 jsme o systému ESE diskutovali s elektrotechnikem Pavlem Fialou a fyzikem Ivanem Gabašem. Jak se tito akademici staví k tomuto způsobu ochrany před bleskem? Považují jeho objev za zlomový? Co říká na instalaci aktivních hromosvodů v ČR platná norma a jak je to s dodržováním jejích požadavků v praxi? Sledujte diskusi v tomto článku s videoklipem.

DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec

Aktivní jímače ESE jsou využívány jako alternativní ochrana před bleskem. Při jejich instalaci a dimenzování ale dochází k chybám, které mohou zapříčinit například požár, ohrožení osob dotykovým napětím či zavlečení bleskových proudů do budovy. Jaké jsou nejčastější chyby při instalaci jímačů ESE? Jak se vypočítá velikost ochranného prostoru a jak dostatečná vzdálenost? A k jakým konkrétním příkladům selhání jímačů ESE v minulosti došlo? To se dozvíte v tomto článku.

Edmund Pantůček o EMC a reálných rizicích

Soudní znalec v oboru elektrotechnika Edmund Pantůček nabízí poradenské a znalecké služby, spolupráci při přípravě projektů či stavební dozor v oblasti elektrotechniky a protipožární ochrany. Na AMPERu 2014 promluvil o tom, co plánuje dělat v budoucnu, kdo je jeho typickým klientem, jaké služby nabízí, jaká školení plánuje, kde na něj nalezneme kontakt nebo jaký je rozdíl mezi prací soudního znalce a jiných odborníků. Sledujte článek s videem.

MERSEN: Katalog Jištění elektrických obvodů/Přepěťové ochrany

Ještě neznáte výrobce Mersen? Značka vznikla spojením jedné známé a druhé pro mě naprosto neznámé značky. Podívejme se na dnes aktuální katalog, který popisuje pojistky a pojistkové systémy a částečně i přepěťové ochrany. Proč uvádím částečně? Inu, pokud se podíváme na rozsáhlou problematiku ochrany proti blesku a přepětí, pak mi v tomto katalogu vyčleněná část připadá nezvykle malá. Posuďte sami ...

OEZ: Modulární přístroje Minia - pro klidný spánek i za bouřky

Úder blesku může způsobit rozsáhlé škody. Vzniká při něm přepětí, proti jehož následkům je třeba se bránit. Existují různé typy přepěťových ochran. Jak zvolit to správné provedení, abyste kvůli škodám nepřišli o klidný spánek?

S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2

Jak správně postupovat při instalaci hromosvodu? V jaké části stavby je dobré hromosvod namontovat? Jak postupovat u stavby, která je obklopena stromy? Jaké instalační trubky nepoužívat pro skryté svody? To vše se dozvíte v druhé části rozhovoru s Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o ochraně před bleskem.

OBO: Nový design série přepěťových ochran V20 a V50

Zajímáte se o ochranu proti přepětí? Jde pro vás o každodenní problematiku? Na letošním Light+Building OBO představilo nové série přepěťových ochran spolu s novým designem. Na německém trhu by se měly objevit postupně v průběhu tohoto roku. Podívejme se co zachytily naše objektivy a co nám k tomu řekli techničtí zástupci německého OBO Bettermann. Podívejte se co u nás ještě není. Fotografie, video a krátké poznámky přímo z expozice OBO ...

S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů

S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem jsme si povídali o tom, zda jsou instalace hromosvobodů v České republice provedeny správně. Jak často se stává, že je hromosvod proveden špatně? Jak je na tom Česká republika ve srovnání se zahraničím? A v čem se nejčastěji chybuje?

PHXC: Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana

Požadavek dostupnosti elektrických zařízení nelze oddiskutovat, ochrana před bleskem a opatření proti působení EMC řeší pouze část problému - pro obvody měření a regulace (MaR) je důležitá dobrá ochrana proti vlivům přepětí. Vzhledem k počtu signálů v projektech MaR musí být zařízení přepěťové ochrany schopna nejen splňovat požadavky na snadnou instalaci a rychlou opravitelnost, ale také spolehlivě plnit svou funkci. Na trh přichází skupina přepěťových ochran PLUGTRAB PT-IQ, která plní nové požadavky a úkoly.

Ochrana průmyslu před přepětím v bodech

Uvažujete o ochraně před bleskem a přepětím průmyslového objektu? Prvním krokem by mělo být vyhodnocení možných rizik. Následuje výběr zóny ochrany před bleskem a správné dimenzování předjištění. Je nutno také uvažovat ochranu datových vedení a zařízení. Seznamte se s celým postupem Jiřího Kutáče, který shrnuje v bodech základní aspekty při uvažování o ochraně před bleskem a přepětím v průmyslových prostředích právě v tomto článku!

Jiří Kutáč o normách a předpisech na AMPERu 2014

Jiří Kutáč ze společnosti Dehn+Söhne hovořil s Josefem Košťálem, šéfredaktorem časopisu ELEKTRO, o staré normě ČSN 34 1390, podle které se několik desetiletí prováděla ochrana před bleskem. Josefa Košťála zajímaly důvody nahrazení novou inovovanou normou ČSN EN 62 305, která přivedla do rozpaků nejednoho realizátora hromosvodů. Další zásadní otázka, která padla před Jiřího Kutáče se týkala konkrétních vylepšení v nové normě.

Aktivní hromosvody se provádí na nižší technické úrovni!

David Černoch, správce vysílačů jednoho mobilního operátora hovoří o nedostatcích při ochraně před bleskem a přepětí podle francouzské normy NF C 17-102 pro aktivní hromosvody. Zásadním problémem je chronické nedodržování bezpečných vzdáleností svodů, resp. absolutní ingorace vnitřních rozvodů a souvisejících technologií. A zásadním proto, že v případě opačném by zhotovitel postupoval dle principu ČSN EN 62 305, a pak už by instalovaný aktivní hromosvod pozbyl ekonomického efektu pro který jej investoři pořizují.

Vzpomínka na vztyčení prvních bleskosvodů ...

... dnes spíše hromosvodů před účinky atmosférické elektřiny a přepětí jak u zařízení vn, vvn, tak u zařízení nn. Nejdříve krátký pohled do historie nejstarší ochrany kdy bylo použito uzemnění. Prokop Diviš, český přírodovědec, fyzik, a také kněz v r. 1742 zjistil, že blýskání a hřmění za bouřky je elektrické podstaty a jde o stejný jev jako při jeho dřívějších pokusech se statickou elektřinou.

PHXC: Inteligentní přepěťová ochrana

Nová řada systému Plugtrab PT-IQ od společnosti Phoenix Contact je první generací systémů přepěťových ochran, která je vybavena proaktivním monitorováním funkce přepěťových ochran signálových rozhraní. Žlutá barva stavové kontrolky indikuje, že v důsledku častých přepětí bylo dosaženo limitní odolnosti. Řídící jednotka řídí sběrnicový pás osazený ochrannými zařízeními. Funguje jako zdroj napájení a vyhodnocuje všechny stavové signály. Systém je volně ...

S Jiřím Kutáčem o zápisu z jednání subkomise TNK 97 o ESE

V dubnu tohoto roku se na půdě přažského ÚNMZ setkali členové subkomise TNK 97 se zástupci výrobců aktivních jímačů. Jednání se vedlo v obhajování svých argumentů, kdy členové TNK uváděli technické nesoulady, naopak zástupci aktivních hromosvodů tyto technické pohledy přehlíželi a celou problematiku zjednodušovali. Očekával jsem od zástupců ESE konečně vysvětlení, však k mému překvapení byla argumentace stále stejná. Situace je taková, patologická ...

Jan Hájek o aktivních hromosvodech #2

Podle toho co nás učili ve škole, je aktivní hromosvod nesmysl. Jan Hájek ukazuje svou nabídku jednoduchého hromosvodu. Poukazuje, že na trhu existují jedinci, kteří mají rychlá instantní řešení. Co potřebuje projektant k návrhu aktivního hromosvodu nejvíce? Jan Hájek si připravil srovnání. Link na stránky podpory aktivních hromosvodů. Ukázka toho, proč je zřejmě aktivní hromosvod zajímavý. Jednoduché a elegantní řešení pomocí aktivního hromosvodu. Drobná nepřesnost. Popis dostatečné vzdálenosti, kterou projektant aktivního hromosvodu nedodržuje. Důvod, proč bude aktivní hromosvod dražší než bylo uvedeno. Uvedený dokument poskytuje pouhá 2% informací, které je nutné znát. Francouzský standard nenabízí reálná řešení. Poměr zastánců ESE vůči odborníkům na fyziku ...

Jan Hájek o aktivních hromosvodech #1

Podle staré ČSN 34 1390 hromosvody nyní již realizovat nelze. Ve věstníku UNMZ 2013-1 se máme řídit normami platnými v České republice. Co dělá aktivní hromosvod na brněnském letišti v Tuřanech? Na čí straně je vlastně Jan Hájek? Za jakých jiných okolností můžeme instalovat aktivní hromosvod, když ne podle ČSN? Co vlastně máme očekávat od hromosvodní soustavy? Co francouzké řešení na rozdíl od světového vlastně nesplňuje? Ukázka toho, proč nemůže být francouzské řešení v praxi realizovatelné. Existují dokumenty o nefunkčnosti aktivního hromosvodu? Co mám k dispozici v rozhodování, který systém zvolit? Projektant se má rozhodnout podle toho, zda má strach z budoucnosti ...

Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8

Jindřich Nezval se ve svých vzpomínkách tentokrát vrátil k věcem, které byly potřeba počítat. Jak se tedy dříve navrhoval hromosvod a jiné elektrikářské práce? 00:23 Co Jindřich Nezval říká na elektrotechnický kalendářík 01:23 Jak se navrhovaly hromosvody kdysi 02:02 A jak se dnes navrhuje dnes 02:30 Historka o hromosvodu 04:00 Co je hromosvod 04:28 Proč si pořídit hromosvod ...

Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory

V této podkapitole došlo k několika změnám. Oproti předchozímu vydání normy se v této edici více toleruje průchod vodičů nebezpečným prostorem s preferencí pevně přivařených spojů, což je z hlediska praxe ta nejlepší a nejlogičtější metoda. Všechny části vnějšího LPS (jímací soustava a svody) se musí nacházet ...

Lhůty revizí LPS (hromosvodů)

U LPS (hromosvodů), které jsou již instalovány dle požadavků ČSN EN 62305-1 až 4 se doporučené termíny pravidelných revizí uvádí v ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2. Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV) by měly být vizuálně kontrolovány každých 6 měsíců, elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. U hromosvodů montovaných dle ČSN 34 1390, se lhůty stanoví...

Použité materiály u hromosvodu

ČSN EN 62305-3 sice skryté svody neřeší, ale v praxi se s nimi setkáváme, a proto je nutné vědět, jak má být skrytý svod instalován: Skrytý svod je nutno uložit do nehořlavého podloží stěny. Svod je nutno mechanicky uchytit zejména v místech jeho ohybu a to zejména v jeho horní části. Jelikož elektrochemická reakce mezi holým drátem a omítkou stěny, může způsobovat poškození materiálu, a proto je doporučeno ...

Metoda valící se koule

Metoda valící se koule: Jedná se o novou metodu, která je vhodná pro všechny případy. Principem této metody je, aby se koule dotýkala pouze jímačů (jímací soustavy). Poloměr valící se koule se liší dle třídy LPS, jak je uvedeno v ČSN EN 62305-3 ...

Zkušební svorka hromosvodu

Při kontrole je nutné zkontrolovat stav vodičů pod zkušební svorkou, při pravidelné revizi např. po 5 letech se předpokládá, že ve venkovním prostředí bude poměrně dost zkorodované (pokud není prováděna pravidelná údržba), a proto je dobrým zvykem v rámci pravidelní revize většinou zkušební svorky vyměnit za nové a vodiče svodu a zemniče v místech spojení řádně ošetřit.

Základní ochranná opatření proti LEMP

Tato kapitola byla v podstatě již rozebírána v předcházející kapitole, kde bylo vysvětleno, že soustava pospojování minimalizuje rozdíly potenciálů a může snížit magnetické pole. V předcházející kapitole však nebyla zmíněna velmi důležitá problematika a to je pospojování na rozhraních zón LPS, které musí být provedeno pro všechny kovové části a inženýrské sítě (kovová potrubí, napájecí vedení apod.). Pospojování musí ...

Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu

Ekvipotenciální pospojování musí být provedeno mezi částmi hromosvodu a všemi vodivými částmi objektu, tak jak bylo popsáno již v předchozích částech přednášky. V podstatě se dá říci, že objektů s nebezpečím výbuchu platí, že ekvipotenciální pospojování musí být provedena na 100%, tak aby v žádném případě nedošlo k jiskření, a revizní technik na to musí brát při revizi zřetel a místa pospojování musí kontrolovat jak vizuálně, tak i ...

Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2

Do úvodu kapitoly byla vložena následující věta: "Návrh SPM by měl být prováděn odborníky zabývajícími se bleskem a ochranou proti přepětí, kteří mají rozsáhlé znalosti v EMC a praxi s instalacemi". Tímto upozorněním mělo být zřejmě zdůrazněno, aby nedocházelo k podceňování navrhování ochrany a nebylo toto navrhování bráno na tzv. lehkou váhu. Dále v této úvodní kapitole přibyly informace o SPM, která by se měla ...

TREMIS: Součásti pro hromosvody

Alternativa k renomovaným značkám, které tvoří směr ochrany před bleskem. Pokud nepotřebujete poradit s návrhem hromosvodu a neobáváte se nepředvídaných situací, pak je zde dostupné a levné řešení. Uvedený sortiment je česká výroba dle všech důležitých certifikátů a zkoušek. Podívejme se, co vše tento výrobce nabízí ...

Metoda ochranného úhlu

Metoda ochranného úhlu: je vhodná pro jednoduché tvary budov, používá se zejména tyčových a oddálených hromosvodů, ale využití je možné i v případě hřebenové soustavy, nevýhodou je ohraničení použití této metody v závislosti na výšce, která se vztahuje ke třídě LPS (k poloměru valící se koule), ochranné prostory tyčového jímače mají zcela pokrývat chráněný objekt ...

Prohlídka hromosvodu

Pokud je to možné, lze jako náhodné jímače využívat i některé části stavby: Kovové oplechování, jsou-li různé díly trvale elektricky propojeny a při dodržení minimální tloušťky oplechování ...

Smrt na stadionu

Projektant, dodavatel ESE jímače a jeho výrobce vytvořili falešnou atmosféru bezpečí na stadionu KIUM tím, že deklarovali schopnost ESE jímače poskytovat rozsáhlý ochranný prostor kolem něj. Tato smrt by neměla být orgány klasifikována jako nešťastná náhoda, protože zde došlo k trestuhodné nedbalosti. Zpráva o osudném použití aktivního jímače (ESE) v Malajsii. Od autorů Z. A. Hartono & I. Robiah

Postupy při revizi hromosvodu

V ČSN EN 62305-3, čl.7.2. "Postupy při revizi" se uvádí, že revize by měly být provedeny tímto způsobem: Během provedení stavby, aby bylo možno zrevidovat uložený zemnič; Po instalaci LPS; Periodicky v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby, například korozní problémy a třídu LPS; Po změnách nebo opravách, nebo je-li známo že do stavby udeřil blesk. Během periodických revizí je obzvlášť důležité ...

Elektromagnetická kompatibilita a inteligentní domy

Moderní řídicí elektronika, na kterou jsme byli dříve zvyklí pouze u automatizační techniky, audio-vizuální techniky nebo u lékařských přístrojů, dnes pomáhá vylepšit výrobky s mnohdy jednoduchým využitím o mnoho pro uživatele příjemných funkcí. Za všechny můžeme jmenovat možnost dálkového ovládání procesů, interaktivní a intuitivní přístup k ovládání díky grafickému rozhraní, snadnější rozhodování na základě přesných ...

Revize hromosvodů dle požadavků nového souboru ČSN EN 62305 - 1 až 4 včetně aktuálních změn

Úvodem k této přednášce, bych chtěl upozornit, že se jedná o normu, která je zřejmě nejrozporuplnější normu, která za posledních 15 let vyšla. Paradoxní je na tom, že jsme si jako "revizáci" ještě nezvykli na nový soubor norem ČSN EN 62305, který vyšel v roce 2006 a již v září roku 2011 byly vydány dvě nové edice z řady norem, řešících ochranu před bleskem, a to ČSN EN 62305-1 ed.2 a ČSN EN 62305-4 ed.2. V lednu tohoto roku byla ...

Pozvánka na 4. seminář "Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců"

Unie soudních znalců pořádá v pořadí čtvrtý seminář, na téma "Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců". Seminář je určen nejen soudním znalcům, ale i revizním technikům, projektantům a pracovníkům v oboru elektro. Přednášky jsou zpracovány do tištěného sborníku. Sborníky budou vydávány pouze účastníkům, kteří ...

Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně

To, že lze udělat klasický hromosvod dobře a funkčně, o tom už jsme se několikrát přesvědčili. Jak ale udělat hromosvod, aby nedevastoval fasádu domu a byl přesto funkční? Právě před takový problém byl postaven Wolfgang Marks, a jak elegantně tento problém neviditelného hromosvodu vyřešil?

Projektování a montáž pro ochranu před bleskem ...

... v souladu s mezinárodními normami a technickými normami s využitím TNI 34 1390. Jan Hájek popisuje jak vznikají časté chyby při navrhování hromosvodních systémů. Popisuje co se děje s materiálem, kterým prochází bleskový proud. Jak vznikala ...

SCHNEIDER ELECTRIC: Svodiče bleskových proudů a přepětí

Katalog spojený s aplikační příručkou určitě zaujme všechny odborníky, kteří navrhují nebo třeba i jen prověřují konstrukce na ochranu elektrických zařízení před ochranou před přepětí. Tento útlý sešit doplňuje široký sortiment tohoto výrobce, což je jeden z důvodů proč si odborná veřejnost vybírá prvky EMC právě této značky. Co vše nám tento sešit prozradí?

Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?

Od podzimu 2011 postupně přichází v platnost edice 2 souboru norem na ochranu proti blesku a přepětí. Souběh edice jedna a dvě platí pouze pro provedení realizací projektů vzniklých podle edice jedna před vydáním edice dvě. Nové projekty by již zásadně měly být prováděny dle edice dvě. Bohužel ČSN EN 62305-2 ed.2 nebyla v EU prozatím přijata. Oproti verzi platné mimo EU jsou v současnosti v připomínkovacím řízení ...

POUČNÉ NOVINY: Fotovoltaické panely na střeše domu

POUČNÉ NOVINY začaly kdysi vycházet na stejném papíře a dokonce i ze stejné tiskárny jako naše ELECTRO Times. Za Poučnými novinami stál Jan Hájek se svou skupinou odborníků a také tolik populární KníŠkou. Poučné noviny však nebyly zaměřeny na odborníky. Byly psány jazykem jejich zákazníků, tedy spotřebitelů ...

Hrom aby do toho (ne) praštil

Sešel se rok s rokem a máme tady nové normy ČSN EN 62305 – 1, 3 a 4 ed. 2. No a co nového nám normy nesou? V podstatě nic moc. V principu vůbec nic no a i těch malicherností co jsou, nijak moc není. Ale je to fajn, že pořád něco děje a člověk se nemusí jenom rekreovat, vymýšlet koníčky a sport, blbnout s děckama a tak. Proto jsem napsal program, software, který se stal nástupcem původních programů Hromosvody PLUS a Návrh LPS ...

Konvenční vs. nekonvenční hromosvod

Z důvodu stále se rozvíjející celosvětové debaty na téma "konvenční" (Faradayova klec) versus "nekonvenční" (ESE, Early Streamer Emission) hromosvod se rozhodla redakce časopisu Elektroinstalatér oslovit celosvětově uznávané odborníky v oblasti ochrany před bleskem a položit jim několik otázek. Učinila tak prostřednictvím svého zahraničního dopisovatele Dipl. Ing. Petera Respondeka (BUSSYSTEME, Berlin).

Wolfgang Marks o značce PROEPSTER

Proepster se zabývá výhradně ochranou před bleskem. Wolfgang Marks představuje některé novinky a názorně ukazuje, jak lze udělat hromosvod tak, aby nepoškodil estetiku domu a zároveň byl plně funkční a chránil to, co chránit má. To, že hromosvod často zachraňuje budovy a majetek, je poměrně známá věc. Často se však můžeme setkat s problémem, který mnoho majitelů domů odrazuje od pořízení a ...

Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012

Článek je zaměřen na prevenci rizika před účinky blesku, atmosférického a spínacího přepětí. Přináší novelizovaný soubor harmonizované ČSN EN 62305-1 až 4 po změnách jejich částí 1 a 4 ze září 2011 a části 3 z ledna 2012 ve vazbě na požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů a technických norem. Obdobně je soubor 62305 označen v ostatních členských zemích Evropské unie podle národního zatřídění.

PHOENIX CONTACT: Novinka pro měření impulzních a zkratových proudů

LIGHTNING MONITORING SYSTEM, výrobek společnosti PHOENIX CONTACT, je inteligentní sestava, která v reálném čase rozpozná, analyzuje a poskytne k dalšímu zpracování všechny důležité parametry rázových proudů například při průběhu blesku nebo při činnosti svodičů přepětí určených pro sítě vysokého napětí. Měření probíhá to v rozsahu od 5 do 250 kiloampér. Z naměřených hodnot je možno zjistit přibližný průběh...

PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC

Přes několik desetiletí, po která jsou prvky ochrany proti přepětí a přepěťová ochrana jako součást EMC probírány a instalovány, dochází stále k opominutím a chybám. Tyto chyby, opomenutí a omyly často degradují ochranu a přispívají k obecnému názoru – ono vlastně není třeba ochranu proti přepětí budovat, jelikož nesplní předpokládanou funkci.

Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje

Bleskosvody Pulsar patří mezi tzv. aktivní hromosvody, označované také anglickou zkratkou ESE (Early Streamer Emission systém). Výrobcem je Hélita ze skupiny ABB, který jakožto specialista v oblasti bleskosvodů má již více než 80 let zkušeností. V čem jsou výhody tohoto bleskosvodu jak funguje jeho systém? Kde se tyto bleskosvody testovaly?

DEHN: Svodič přepětí SPD typu 1 – vlnolam bleskových proudů

Průchod bleskového proudu může způsobit nejen dynamické, tepelné poškození, ale také zničení elektrických a elektronických zařízení, která nejsou chráněna před elektromagnetickým impulzem. Účinek bleskového proudu je možno přirovnat k působení kinetické energie "záplavové vlny". Tvar vlny bleskového proudu 10/350µs je definován ...

DEHN: Je možná unifikace ochrany před bleskem?

Neustále se setkáváme s názory, že nejjednodušší a nejméně komplikované by pro všechny bylo zařadit objekty podle typu budovy do třídy LPS a zbytečně se tak nezatěžovat výpočtem rizika. Je možné jednoduše zařazovat objekty do tříd LPS podle jejich druhu, dělat typové hromosvody a určit tak optimální cenu na každý druh objektu? Je možná unifikace ochrany před bleskem?

DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím

Rodinný dům je nejčastěji zmiňovaný případ objektu, který je potřeba chránit před bleskem a přepětím, je to také nejčastěji se vyskytující stavba. Jak správně realizovat ochranu před bleskem a přepětím od jímače přes zemnící soustavu až po uzemnění? Jak správně udělat vnitřní ochranu před bleskem a přepětím? Více čtěte zde ...

KOVOBLESK: Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění

Český výrobce hromosvodářských prvků z Opavy, který se specializuje také na technické kartáče. Před sebou mám šitý technický sešit. Na třinácti stranách představuje materiál k sestavení ochrany proti blesku včetně uzemňovacích prvků. Spíš než katalog jde opravdu o technický sešit. Obsahuje všechny důležité informace k dodávanému portfoliu. Fotografie, popisky, kótování, objednací čísla ...

HROMOSVODY pohledem soudního znalce

Jiřího Kutáče známe jako odborníka a technického poradce společnosti DEHN+SOEHNE. Stál za překladem ČSN EN 62 305. Před několika roky stal nezávislým soudním znalcem specializace ochrana před bleskem a přepětím. V letošním roce byla ustavena Unie soudních znalců České republiky. o poslání tohoto sdružení a o souvisejících informacích jsme hovořili v živém vysílání ...

Slyšel jsem, že je za bouřky lepší vypnout mobilní telefon, abych nebyl zasažen bleskem.

Už nám zakázali telefonování v autě a teď se prý blíží zákaz i telefonování během bouřky! Jde o vtip nebo opravdu hrozí nějaké nebezpečí? Telefonování za bouřky a jeho nebezpečí bych přiřadil mezi tzv., Urban legend. Legenda o černém autě začínala také tmavým kočárem a tak tomu je i s použitím mobilu za bouřky. 

CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus

První hromosvodní centrum v České republice bylo před třemi léty otevřeno v odborném učilišti v Chomutově. Minulý týden se objevilo na zcela nové adrese. Vše v souvislosti s narozeninami LUMA Plus a rekonstrukcí jejich sídla ...

Seminář: Praktické zkušenosti soudních znalců při řešení soudních sporů v ČR a SK

Zajímá vás problematika ochrany a přepětí? Chce znát souvislosti skryté za ohromnou množinou předpisů? Navštivte druhý seminář s názvem "Praktické zkušenosti soudních znalců při řešení soudních sporů v ČR a SK".

DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem

Komplexní ochrana před bleskem v sobě zahrnuje několik důležitých celků. Skládá se ze systému vnější ochrany, neboli hromosvodu a dále ze systému vnitřní ochrany, do kterého můžeme zahrnout základní pospojení všech neživých částí elektroinstalace, velkých kovových hmot, případně využití stínění budov. Více zde ...

DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti

Hromosvodní součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-XX. Součásti jsou rozděleny podle své funkce do několika skupin, jako jsou například spojovací součásti (svorky), vodiče pro svody či zemniče. Více zde ...

Jak pohlížet na rozvaděče a instalace pohledem EMC

Elektromagnetická kompatibilita znamená schopnost elektrické instalace, přístroje či systému pracovat uspokojivě v daném elektromagnetickém prostředí, aniž by sám přístroj či systém způsoboval nepřípustné elektromagnetické rušení jakéhokoli jiného přístroje v tomto prostředí. Jaká jsou rizika bezvýpadkového provozu a jak je eliminovat, co je to rizikový management a mnoho dalších zajímavostí se dočtete zde ...

Potěmkinův hromosvod

Ochrana před bleskem tu "nějaká" je. Zda něco opravdu chrání, to již není tak důležité. Investor má papír, který si zaplatil ... Další důkaz toho, že investor dokáže koupit opravdu cokoliv. Možná v budoucnu se bude prodávat i papírový hromosvod. O tom, že se kupec najde, již nepochybuji ...

OEZ: Ochrana proti přepětí

Pokud vás zajímá ochrana před účinky přepětí v podání OEZ, sledujte tento záznam přednášky. Dozvíte se smysl použití, princip ochrany proti přepětí, definice přepětí, jak umístit přepětovou ochranu proti blesku vzhledem k objektu, jak umístit přepěťovou ochranu v rozvaděči či jaká by měla být délka přívodních vodičů k přepěťovým ochranám.

Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)

Podle které normy se stanoví lhůty revizí hromosvodů montovaných dle ČSN 34 1390? Jaký je názor na instalace aktivních hromosvodů? Které certifikáty byly u nás vydány na aktivní bleskosvody? Co na aktivních hromosvodech TIČR posuzuje?

DEHN: Nový katalog DEHN + SÖHNE 2011

Na stole mi leží červený katalog DEHN + SÖHNE vydaný v březnu 2011. Už po zběžném prolistování je mi jasné, že nepíšu ani tak recenzi na katalog, jako spíše na knihu s obsahem ochrany před bleskem. Podrobnosti z obsahu naleznete zde ...

DEHN: Bulletin IP ILPC 2011

Máte již tuto technickou tiskovinu? Byla k dostání na AMPERu i Electronu. Na zhruba 80 stranách se dozvíte to, co se do produktových katalogů nevejde. Pokud jste odborník činný v praxi, máte možnost jej obdržet i tudy ...

### HROMOSVODY #1 Historie s Janem Hájkem a Milanem Burešem

Záznam živého vysílání. Vzpomínka na aplikace hromosvodů od roku 1950. Jak spotřebitelé vnímali hromosvody. Proč se na střechách obydlí používal netřesk. Říká se u nás a ve světě hromosvod nebo bleskosvod? Kde je v Česku první hromosvod? Co udělal Franklin lépe než Diviš? Znáte jména Josef Tadeáš Klinkoš, Josef Stepling, Unterberger? O měření hromosvodů. Zmínka o prvním předpisu o homosvodech v ČR. Co udělat se starou knihou o ...

DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů

Součásti pro hromosvody musí být nejenom velmi odolné vůči vlivu počasí, aby si zachovaly dlouhodobou připravenost bezezbytku splnit svou povinnost, ale musí mít také takovou formu, která maximálně zjednoduší a zrychlí montáž. Informace o nových komponentech pro stavbu hromosvodů naleznete zde ...

Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy

Příklad z praxe, kdy montážní firma instalovala hřebenovou jímací soustavu na nevhodný druh střechy, čímž došlo k pochybení vůči ČSN 341390 čl.40. Znáte znění tohoto článku? Tušíte v čem spočívala neshoda s požadavky normy?

JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?

Nová řada norem s sebou kromě návodu, jak ochranu před bleskem realizovat, přinesla hlavně objasnění principů ochrany před bleskem a jejich vysvětlení. Tyto principy jsou již od konce 18. století stejné a tak se normy od počátku 20. století v principech od sebe moc neliší ...

Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2

Zvážit a provést ochranu před bleskem je zákonem danou povinností. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305 ověřuje, je-li její úroveň pro konkrétní případy dostatečná. Jaká jsou stanovena kritéria, které volby a parametry mohou značně ovlivnit výsledek výpočtu si povíme v následujícím článku ...

OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS

Tento výrobce elektroinstalačního materiálu patří s kvalitou produktů na světový seznam jedniček. Pro každou část sortimentu vydává speciální technickou podporu. Pokud ještě nevlastníte letošní katalog přepěťových ochtan s označením TBS, pak se můžete seznámit s bližšími informacemi v následujícím článku.

KLIMŠA: Klíčové slovo je zodpovědnost, aneb projekty hromosvodů

Již něco přes rok je v platnosti nová norma ČSN 62305. Mohlo by se zdát, že se elektrotechnici s touto normou už sžili. Avšak někteří stále normu odmítají a realizaci hromosvodů se vyhýbají, aby se nemuseli učit nové věci. Jak to vidí David Klimša, autor nejrůznějších softwarů pro odborníky v oboru elektro, čtěte zde ...

KNIHA: Ochrana před bleskem a přepětím

Držím před sebou první knihu o ochraně před blesky. O čem spolu píší Jiří Kutáč a Ján Meravý? Některé publikace se opravdu musí nejen celé přečíst, ale také porovnat s tím, co se děje kolem nás! Podívejte se na komentáře z praxe, na časté chyby nebo také jak chránit takový hromosvod jakým je bezesporu větrná elektrárna ...

DEHN: Nové komponenty pro zjednodušení realizace izolovaných hromosvodů DEHNiso DLH

V případě vytváření izolovaných jímacích soustav se u obzvláště plochých střech setkáváme při jejich realizaci s nedostatečnou nabídkou materiálů pro jejich vytvoření. Použít klasickou betonovou podpěru není možné pro jejich malou výšku (55mm), která není pro vytvoření požadované izolační trasy dostatečná ...

KLIMŠA: Novinka - Návrh LPS

Potřebujete vytvořit dokumentaci návrhu vnějšího i vnitřního LPS? Očekávate od programu pro návrh, že bude intuitivní a bude vás při práci navádět? Zkuste průvodce návrhem hromosvodu, uzemnění, vnitřní ochrany před přepětím - novinku z dílny Davida Klimši ...

Kdo zvládá hromosvody dle ČSN 62305?

Norma ČSN 62305 - Ochrana před bleskem, je v platnosti již čtvrtým rokem. Zajímalo nás, jak rozšířená je její (ne)znalost v oboru. Otázky jsme položili revizním technikům, projektantům a řemeslníkům z elektrotechnického oboru ...

O hromosvodech pohledem odborníků

Každou hodinu zasáhne zemský povrch na milión blesků. Vznikají velmi vysoká napětí a bleskové proudy i vyšší než 200.000 ampér. To chce pořádnou a spolehlivou ochranu. A jak to je s ochranou hromosvodem u vás? ...

KníŠka: Program na výpočet rizika Milana Kauckého

Čtení těžkopádných vět z norem může být pro někoho tvrdým oříškem. Přitom některá z podpůrných řešení, jako například školení či software, umožňují uživateli snadněji pochopit danou problematiku. Stačí si jen vybrat, co komu vyhovuje ...

IN-EL: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem

David Klimša známý svými výpočetními pomůckami napsal publikaci ze svého úhlu pohledu o ochraně před bleskem. Již prvním prolistováním zjistíme, že je tato složitá část elektrotechniky napsána volným, nenásilným jazykem. Jazykem nás, kteří čtou technické příručky v sedě na žebříku nebo jednou rukou v rozvaděči ...

KNÍŠKA: Zkušební svorka a její správná výška

V rámci asi nejúspěšnější šňůry školení s tématikou ochrany před bleskem zazněla velmi často otázka, jaká je dle řady norem ČSN EN 62305 správná výška pro umístění zkušební svorky? Pro ty, kteří nechtějí čekat až na podzim, kdy vyjde DVD se záznamem tohoto školení, přinášíme tuto pasáž, která se tohoto častého dotazu týká ...

DVD s výukovým obsahem o správné konstrukci hromosvodů

Jak správně sestavit konstrukci hromosvodu? Potřebujete informace z oblasti ochrany před bleskem a přepětím, ale nemáte čas jezdit po seminářích a školeních? Nyní máte k dispozici nové výukové DVD autorů publikace o ochraně před bleskem KníŠky. Více informací o novém počinu Honzy Hájka a Dalibora Šalanského zde ...

Oddálený hromosvod názorně!

Neznáte základní princip oddáleného hromosvodu? Myslíte si, že jde o technický výmysl? Oddálený hromosvod však není tak nová myšlenka. Již sám Prokop Diviš tak uvažoval. Pokud se chcete seznámit s jiným případem analogie, sledujte tento videospot!

Požadavky na údržbu elektrických zařízení a hromosvodů ...

... podle nových právních předpisů a technických norem. Zkusme malou rekapitulaci požadavků technických norem, ze kterých vyplývá povinnost revizního technika, aby se zaměřil nejen na stav dokumentace a technického zařízení, ale také na údržbu. Dále nejde opomenout nové pojetí ochrany před bleskem, kde je mimo požadavky na revize dle norem ČSN EN 62305 nově stanoven i požadavek ...

Proč chalupář zemřel zásahem blesku?

Loňského dubna se mohla veřejnost dozvědět z televizního zpravodajství informaci, že po zásahu blesku byl usmrcen muž uvnitř objektu vybaveného funkčním hromosvodem. Některá média to dávala za vinu kulovému blesku. Jak to ve skutečnosti mohlo být? Pokus o seriózní vysvětlení čtěte zde ...

DEHN: Čestné uznání na AMPERu 2009 za HVI® light

Společnost DEHN+SÖHNE doplňuje systém DEHNconductor o další komponentu, izolovaný vodič HVI® light. Nově vyvinutý izolovaný vodič HVI® light doplňuje osvědčený systém DEHNconductor o provedení pro architektonicky náročné realizace. V nabídce jsou vodiče HVI® light bez uzemňovací koncovky a svorky pro připojení k potenciálovému vyrovnání ...

TNI 34 1390 Ochrana před bleskem

V případě, že je norma nejasná nebo těžko pochopitelná, vydá se Technická normalizační informace snažící se srozumitelným jazykem vyložit obsah normy. Co najdete v TNI 34 3190 Ochrana před bleskem, čtěte zde ...

OBO: Ochrana před transientními jevy a blesky

OBO reprezentuje v celoevropském měřítku již několik desetiletí úzkou špičku výrobců a dodavatelů systémových řešení pro ochranu stavebních objektů před transientními přepětími a blesky. Zmíněnou čelní pozici společnosti OBO Bettermann na trhu dokládají ostatně i její poslední inovační kroky v této oblasti ...

DEHN: Jiskřiště - svodič bleskových proudů SPD typu 1 v napájecích sítích nn

Moderní systémy ochrany před bleskem jsou v současné době instalovány v zemích CENELEC dle platného evropského souboru norem EN 62305 [1]. Soubor norem popisuje koncepci zón ochrany před bleskem, která má v praxi mnohostranné použití ...

DEHNSUPPORT: Software řízených rizik dle ČSN EN 62305-2

Hledáte software k posouzení rizik úderů do konstrukce? Společnost Dehn+Soehne vydává na podporu projektování ochran před bleskem aplikaci DEHN support. Ta poskytne technikovi uživatelské rozhraní, kterým lze posoudit jak dalece jsou chráněny projektované objekty z hlediska doporučení norem. Kolik stojí? Odpovídá Jiří Kutáč ...

Blesk zpomaleně

Blesk natočený vysokorychlostní kamerou. Zdroj Youtube.com

ŽAMBERK: Zde bydlel Prokop Diviš!

Prokopa Diviše si spojujeme s Příměticemi, ovšem on je žamberský rodák. A také v Žamberku Helvíkovicích je malé muzeum jeho rodiště, kde naleznete shromážděné informace o jeho osobě a činech. Koukněte krátce kde tento velikán vyrůstal ...

Občanské judo natáčelo závady hromosvodní soustavy přímo na střeše domu

Televize Nova natáčela v pořadu Občanské judo problematiku závad hromosvodních soustav. Tyto aktivity médií se musí podpořit, protože neodborná veřejnost v mnohých případech nabírá velice zkreslené domněnky.

ŠVÉDSKO: Představujeme nový program valících se koulí ...

... ze švédského univerzitního města Uppsala píše doktor Dudáš. Právě se účastní 29. mezinárodní konference ICLP. Ta se pořádá každé dva roky. Před dvěma lety byla v Japonsku. Témata pokrývají celou problematiku od vývoje bleskového výboje přes vnější a vnitřní ochranu až po uzemnění ...

HANNOVER: Toho dne se opravdu blýskalo ...

Aby se neblýskalo, když byl takový zájem! Všechny přitahovala energie, které se v přírodě bojíme. Ochočený a drezůrovaný výboj poslušně přeskakoval z jímače na jímač. Nechyběla ani podívaná, kdy krotitel strká hlavu mezi ostré špičáky nebezpečné šelmy ...

KNIHA: Hromosvody a zemniče

Papírové čtení o hromosvodech podstatně čtenější formou, než ve čtyřdílné normě. Další alternativu k problematice ČSN EN 62 305 přináší autoři Kutáč, Hladký, Rous v druhém přepracovaném vydání. Podívejme se na náhled a obsah této publikace ...

MARKS: Řešením je oddálený hromosvod

Z kterých částí jsou sestaveny osvědčené systémy? Jaká je nejjednodušší varianta oddáleného hromosvodu? Co je důležitou podmínkou při plánování tohoto systému? Jaký má tento jednoduchý způsob ochrany význam u řešení, které vyžaduje přechody různých materiálů?

MARKS: Soubor norem ČSN EN 62305

Je ČSN 341390 norma opravdu tak překonaná? Které části obsahují soubory norem ČSN EN 62305? Pro členské státy CENELEC vyplývá povinnost zavést zmíněné normy do národních normalizačních soustav a postupně zrušit platnost dosud existujících národních norem týkající se ochrany před bleskem, které jsou v rozporu se souborem evropských norem EN 62305. V České republice je to norma ...

CHOMUTOV: První hromosvodní centrum v Česku!

První hromosvodní centrum v Česku a slavnostní přestřižení kulatiny! Dne 31.1. 2008 se v Chomutově konalo otevření Centra praktického vzdělávání hromosvodářů a elektrotechniků. Toto centrum vybudovala firma Luma Plus za významné podpory firmy DEHN+SÖHNE, jejíž výrobky v České republice distribuuje.

Podle 341390, 62305 nebo jak chceme?

Jsou věci, kterým nerozumím ... i z tramvaje mohu vidět, že se hraje mimo platné normy. Aniž bych kdekoliv zašel, jsem z projektu, revize a čehokoliv dalšího schopen poznat, že jde o podvod nebo hloupost. Nemusím udělat ani krok po žebříku, schodech nebo čemkoliv co vede do kopce.

Blesk zapálil střechu hotelu s aktivním hromosvodem!

Na hotelu byl řádně instalován aktivní hromosvod. I přes to blesk udeřil do jeho bezprostřední blízkosti. Případ se dobře ututlal pro vyplacení pojistného. Celá aféra zřejmě nebyla tak velká aby ji někdo dál vyšetřoval. Můžeme tedy věřit aktivním hromosvodům? Požárníkům? Pojišťovnám?

Zlom v oboru odborných školení

V pátek 26. října jsme byli svědky téměř historického zlomu v oboru odborných školení pro ochranu před bleskem a přepětím. Celá akce začala nenápadně ...

Ochrana před bleskem

Kde se musí všude instalovat ochrana před bleskem? Znáte opravdu všechny definovaná místa? musím mít na objektu hromosvod? Normy jsou přece nezávazné... ... co říká Vyhláška 137/98 Sb. "O obecných technických požadavcích na výstavbu"?

Roky 1957- 58: Škody na zemědělských objektech bez hromosvodu

Škody na zemědělských objektech bez hromosvodu ... Zde se také nic nezměnilo, i když je fakt, že zemědělských objektů bez hromosvodu ubylo, ale kdo nemá hromosvod ten se diví.

Rok 1950: Úraz předsedkyně MNV bleskem

Koncem září 1950 asi v 16 hodin šla po silnici vedoucí z Lomnice nad Popelkou k Jilemnici tehdejší předsedkyně MNV Želechy. Za Lomnicí se silnice znatelně sklání do prolákliny zvané "V rybníčkách".

Rok 1949: Letadlo a blesky

Blesk jdoucí k zemi nebo blesk mezi mraky může zasáhnout letadlo. Jeden takový případ tu popíšeme aspoň v hlavních rysech: Na počátku léta 1949 startovalo letadlo ... Letadlo bývá zapojeno v trase blesku velmi často, nejkritčtější je zásah při startu či přistání.

1957: Jízda v automobilu a traktoru

Karosérie je sice pneumatikami izolována, dlužno však uvážit význam prudkého bouřkového deště, který svádí náboj blesku s karosérie k zemi. Dosud nebyla nikde uveřejněna zpráva, která by nasvědčovala opaku ...

Rok 1954: Usmrcení bleskem za jízdy na motocyklu

Dne 20. 6. 1954 asi v 16:30 hod. byl na silnici vedoucí z Horních Otaslavic k státní silnici Prostějov-Vyškov, zabit bleskem při jízdě na motocyklu M.B., nar. v r. 1934. Byl ihned mrtev ...

Rok 1958: Případy zabití bleskem

Psal se rok 1958. V odborné literatuře je zaznamenán případ smrtícího a zápalného blesku, který se při výzkumných pracích podařilo zachytit průkopníku moderního výzkumu blesku, švédskému profesoru ...

K nejasnostem nového souboru norem ČSN EN 62305

Objasnění některých mylných domněnek ve výkladu nové ČSN EN 62 305 připravil Jiří Kutáč, spolupřekladatel této normy do českého znění. ... všechny stávající stavby se budou revidovat dle staré normy ČSN 34 1390, avšak dojde-li ke ...

Blesky se nechaly slyšet ....

Blesky zřejmě vytušily něco o nové ČSN EN 62 305 a zažehly přes sto požárů. Čtvrteční a páteční bouřky dělaly starosti mnohým provozovatelům budov po celé republice. V okamžiku blízkého úderu blesku elektrikář zpytuje svědomí nad provedením své vlastní ochrany před přepětím ...

PRUŠÁNKY 2007: Nová norma hromosvodů je pouze účelné lobby výrobců!

... pokud mohl před projektovat, montovat a revidovat zařízení na ochranu před bleskem kdokoliv, pak po listopadu to už nebude dělat nikdo ... pronesl na elektrotechnickém dnu Jaroslav Miklík.

EL-SOFT: Hromosvody PLUS – mezičlánek mezi teorií a praxí

Čekání na nové normy na hromosvody a přepěťové ochrany je za námi a většina z nás se s nimi již seznamuje. Doufám, že program HROMOSVODY PLUS umožní mnoha lidem problematiku ochrany před bleskem strávit a začít žít podle nových norem ČSN EN 62305.

IRIS: Sborník přednášek o ochraně před bleskem a přepětím

Oblast ochrany před bleskem v prostředích s nebezpečím výbuchu je pro většinu elektrotechniků velká neznámá, proto se mnozí autoři rozhodli uspořádat konferenci a spolu s ní i sborník přednášek. Sborník přednášek o ochraně před bleskem a přepětím.

I takto může být připojen Internet

Necháváte si zavést do bytu internetové připojení? A už vás napadlo, kdo to bude instalovat? Myslíte, že se jedná o renomované odborníky? Možná ano, možná ne ...

KNIHA: Ochrana před bleskem a přepětím

Ostravští autoři Alexej Satinský, Jiří Kutáč, vydali publikaci na aktuální téma EMC. Magická ČSN EN 62305 ...1, 2, 3, 4, 5 ... Stručné výklady, obrázky, vysvětlení, komentáře. Jedná se o právně závazný dokument části norem, které bezpochyby nyní mnohé zajímají ...

Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390 (4/4)

Pro vedení nebo vnější vodivé části, které vedou do stavby, je vždy nutno u vstupu do stavby zajistit pospojování proti blesku (buď přímo nebo přes SPDs). Víte kdy u staveb není nutno dodržet dostatečnou vzdálenost? Pravidelné revize jsou základními podmínkami pro spolehlivou údržbu LPS. O čem a kdy musí být informován majitel objektu?

LPE (3/4): Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390

Víte jak musí být rozmístěny svody jímací soustavy? Svody nesmí být uloženy v okapech a okapových troubách, i v případě jsou-li obaleny izolací. A které části staveb lze považovat za náhodný svod? Spoje pospojování musí být provedeny pokud možno co nejkratším a nejpřímějším způsobem. SPDs musí mít následné parametry ...

Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390 (2/4)

K čemu je určen vnější hromosvod? V kterém případě se používá oddálený hromosvod? Seznamte se s typickými příklady staveb. Jímací soustava by měla být umístěna na rozích stavby, nebezpečných (nebo nechráněných) (především na horních částech fasády) podle jedné nebo více následných metod. Jaké jsou dovolené metody pro stanovení ... ?

Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390 (1/4)

Zajímají vás informace o ČSN EN 62305? Podívejme se o čem pojednávají její jednotlivé části ... Soubor norem ČSN EN 62305 část 3 se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem (hromosvodem). Systém ochrany před bleskem (LPS) se skládá z vnější a vnitřní ochrany. Vnější ochrana by měla chránit stavbu před požárem nebo mechanickými účinky bleskového proudu a také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle stavby ...

Výzkumy na jímačích ESE (4/4)

Zajímají vás podrobné naměřené hodnoty? Četnost průrazů k radioaktivním jímacím tyčím. Průrazná napětí pro uspořádání deska-tyč; spínací ráz 250/2 500µs, délka průrazu 1m. Četnost průrazů k radioaktivním jímacím tyčím ve srovnání ke konvenčním jímacím tyčím v závislosti na relativní vlhkosti. Přečtěte si vědecké závěry.

Výzkumy na jímačích ESE (3/4)

Na čem se prováděla měření? Popis relevantních testů jímačů. Jaká byla napětí pro konvenční jímače a jímače ESE? Přímá souvislost mezi dobou do průrazu a průrazným napětím neexistuje. Uskutečněná měření dokazují, že nejen zkoušené tyčové jímače ESE jsou neúčinné, nýbrž také, že koncepce, na níž se zakládá popis činnosti aktivních jímačů, je nepravdivá.

Výzkumy na jímačích ESE (2/4)

Dosud realizovaný výzkum na jímačích ESE. Víte kdo provedl měření průrazných napětí pro uspořádání deska-hrot s průraznou vzdáleností 1,5m a s jakým výsledkem? Rodinný domek v obci Kamieniec Wroclawski byl chráněn pomocí tyčového jímače ESE, který byl instalován ve výšce 13m a blesk zasáhl místo v deklarované ochranné zóně ...

Výzkumy na jímačích ESE (1/4)

Víte, odkud se vzal nápad s užitím radioaktivních prvků ke zlepšení ochranných účinků tyčových jímačů? Co na to říkají světoví vědci? Kolik se již prodalo těchto typů jímače? Seznamte s porovnáním aktivních a konvenčních jímacích zařízení ...

Výzkumy na jímačích ESE (autor a zdroje)

Poznámka překladatele: Tento článek je pouze příspěvkem k diskuzi o alternativních řešeních ochrany před bleskem. V České republice je povinost respektovat vyhlášku č. 137/98 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, která zavazuje ČSN 34 1390 jako nejnižší možný technický standard.

KNIHA: Ochrana před bleskem, EN / IEC 62305, Jiří Kutáč 2006

Firma BEN – technická literatura s.r.o. distribuuje ve svých pobočkách, včetně zásilkové služby, žhavou knižní novinku: OCHRANA PŘED BLESKEM, EN / IEC 62305.

KLIMŠA: Hromosvody a přepěťové ochrany

Jak na to, aneb kuchařka od A po Z? Všichni víme, že je vcelku problém najít odpovědi na důležité otázky pohromadě a uceleně a to z pohledu někoho, kdo se pohybuje v praxi, běhá po střeše a nemá k dispozici víc než metr na měření. Vznikl tak program „Hromosvody a přepěťové ochrany.“

Ochrana proti blesku a přepětí versus legislativa a normy (2.)

Protože je stále mnoho nejasností, je-li nějakým předpisem dána povinnost chránit objekty před účinky blesku a přepětí, pokusil jsem se vypsat a shrnout vše, co jsem k tomuto tématu našel v zákonech a normách.

Ochrana proti blesku a přepětí versus legislativa a normy (1.)

Protože je stále mnoho nejasností, je-li nějakým předpisem dána povinnost chránit objekty před účinky blesku a přepětí, pokusil jsem se vypsat a shrnout vše, co jsem k tomuto tématu našel v zákonech a normách.

DEHN: Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov

V pražském muzeu Policie ČR se konala mezinárodní konference „Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov“. Zaměření konference bylo orientováno na pracovníky pojišťoven, Hasičského záchranného sboru, Státního úřadu inspekce práce a další odborné pracovníky přicházející do styku s problematikou ochrany před bleskem a přepětím.

Divišova korespondence s L. Eulerem a Petrohradskou akademií věd

Až do první poloviny dvacátého století chyběla v Divišovském bádání Divišova korespondence s L. Eulerem, význačným matematikem švýcarského původu, tehdy ředitelem Berlínské akademie věd.

Aktivní hromosvod nezabránil zapálení mostu

Vzhledem k tomu, že stavební společnost je spojena s francouzkým kapitálem, jako hromosvod byl použit aktivní jímač, bohužel se nepíše nic o výrobci a počtu těchto ozdob. Výsledkem byla nucená odstávka tohoto důležitého dopravního bodu ...

Chování při bouřce (8/8) Jak se chovat během akcí pořádaných pod širým nebem?

Na rovných a rozsáhlých plochách jsou diváci a účinkující zábavných nebo sportovních podniků vystaveni stejnému ohrožení bleskem jako v otevřeném terénu, proto sledujte i tyto následující pokyny.

Elektrokaps - Přepětí a hromosvod

Podívejte se na první z kreslených elektrotechnických příběhů, které jsme vydali na popud vás, čtenářů našeho portálu. Nejkratší je o aktivním hromosvodu a druhý je o chybějícím svodiči přepětí....

Praktická realizace ochrany objektu před bleskem (2.)

Moderní postupy při řešení ochrany objektů před bleskem. Připravovaná Norma IEC 62 305. Na závěr několik fotografií. Na obrázku je znázorněn jímač hromosvodní ochrany, jehož svod je umístěn na distančních podpěrách......

Chování při bouřce (5/8)

Co musí být respektováno při vodních sportech? Bouřka je prostě nezkrotný přírodní živel a proto je na místě velká opatrnost i co se týče vodních sportů. Určitě nebude příjemné pobývat v lodi s kterou si hraje bouřka jako s kouskem papíru.

Jaký drát použít....?

Jaký drát použít na střechu s krytinou z titanzinkových plechů? Přečtěte si mé stanovisko k montáži svodů z drátu FeZn a AlMgSi...

Popis domu sloužící pro základní projektovou rozvahu

Praktická ukázka z realizace hromosvodu. Které materiály byly použity, se dozvíte v tomto příspěvku. Tento popis dobře poslouží pro základní projektovou rozvahu.....

Hromosvody Pröpster objev Ameriky?

Obrátil se na mne čtenář s dotazem, zda nemůžeme identifikovat výrobce pod označením Pröpster. Protože zastoupení tohoto výrobce je o několik ulic opodál, rád jsem vyhověl. O několik dnů později na odborném semináři přišla opět řeč na toto téma....

Chování při bouřce (6/8)

Jak nebezpečné jsou bouřky v horách? Kdo už na vlastní kůži zažil nezkrotnou moc bouřek ve velehorách, ví, že pro turisty a horolezce představuje pobyt na horách během bouřky mimořádné nebezpečí, především pro velký počet exponovaných míst jako jsou například vrcholy hor a kříže na vrcholcích, ale také pro rychle se měnící povětrnostní podmínky.

Chování při bouřce (4/8)

Jaká nebezpečí vznikají v silničním provozu při bouřce? Jakkoliv se zdá být jízda autem v bouřce bezpečná, tak je důležité mít v podvědomí určité zásady a být si vědom jistých rizik, která mohou vzniknout, když se stáváte účastníkem silničního provozu za těchto okolností.

Chování při bouřce (3/8)

Překvapeni bouřkou ve volné přírodě - co teď? Opravdu není nutné přestat chodit do přírody kvůli strachu z bouřky, ale je na místě znát jistá bezpečnostní opatření jak sebe a druhé ochránit před možným nebezpečím vyplývajícím z této situace.

Chování při bouřce (2/8)

Jak se zachovat v pevných budovách při bouřce? Jaká jsou základní pravidla chování při bouřce v místech, kde není pořádný hromosvod, nebo tam kde vůbec není?

Chování při bouřce (1/8)

Jak se zachovat při bouřce během kempování? Mnoho z nás vyráží na dovolenou s karavanem či do stanu a často míváme, přijde-li bouřka, dosti nepříjemný pocit z toho, jestli jsme opravdu všechno zabezpečili správně. Proto si raději znovu zopakujme několik důležitých zásad.

Jaké ochrany? A kam?

ODPOVÍDÁ WOLF! Jaké použít přepěťové ochrany a po jakých vzdálenostech jestliže je několik výrobních objektů napájených z rozvodny. V budovách jsou stroje, které mají občas nějakou přepěťovou ochranu a osvětlení s elektronickými předřadníky.....

Namotat cívku místo indukčního modulu?

ODPOVÍDÁ WOLF! Co instalovat do zařízení s čerpadly s řídicím systémem aby neodcházelo řízení a měření? Zařízení není rozsáhlé. Představa mezi Dehnventil DV a DEHNrail namotat 5m kabelu, v kobkách je na to dost místa.

Ochrana před přepětím

O ochraně před přepětím šířícím se po napájecí síti existuje dosti bohatá literatura a masivní tržní tlak výrobců. Pouze připomenu, že použití částečné ochrany pouze v jednom stupni není spolehlivé..... Záznam z přednášek "Informačních dnů Schrack 2004"....

Oddálený hromosvod

Často plné střechy technologií vyvolávají otázku jak je ochránit před atmosférickým přepětím. Jaká se použije jímací soustava? Jakým způsobem? Přečtěte si názor odborníků....

K čemu je hromosvod v domě.... (2.)

Co je smysl pospojování? Pospojování v koupelně ano, či ne? Stačí pouze proudový chránič? Jak vlastně funguje proudový chránič? Kudy prochází poruchový proud 0,03A?

K čemu je hromosvod v domě.... (1.)

Elektrikáři všech zemí, pospojujte se! Aneb k čemu je hromosvod v domě. Jak by na nich mohlo proti potenciálu vznikat dotykové napětí a co je to ten potenciál? Musí se vodič pospojování připojit přímo na kolíky zásuvek? Všech, které tam jsou? Musí se vodič pospojování připojit i na pračku?

Uzel proti přepětí! To tu ještě nebylo!

Jak chrání své počítače někteří profíci z oblasti informačních technologií? Aneb barevná kuriozita z Invexu 2003. Malé zamyšlení, jak je vlastně neodborná veřejnost neinformovaná o této problematice ....

Systém detekce blesků

Zajímá vás aktuální počet atmosférických výbojů? Chcete vědět zda je bouřka blízko vašeho bydliště, chaty, dovolené.... ? Systém pro detekci blesků se do nedávna mohlo pochlubit především Německo, ovšem nyní je už.......

Pojízdné a převozní prostředky.

Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích. Víte co musí obsahovat výkonnostní štítek? Jaké musí být použity bezpečnostní tabulky? Kdy nemusí být tato zařízení chráněna před bleskem?

Atmosférická energie (základní pojmy 18.)

Teorii o vzniku atmosférické energii je víc než dost, ovšem...! Jak vlastně vzniká blesk? Víte kolik různých druhů blesků rozeznáváme? Co je to Eliášův oheň? K čemu je hromosvod?

Výboje a plazma (základní pojmy 15.)

Znáte definici plazmy? Jaká je souvislost mezi plazmou a bleskem? Jaký je proud průměrného blesku? A jaký je nejvyšší zaznamenaný proud blesku?

Ochrana sdělovacích vedení a zařízení ...

....proti přepětí a nadproudu atmosférického původu. ČSN 33 4010 Schválená 12/89 s účinností od 1/91. Tato norma určuje zásady ochrany sdělovacích vedení a zařízeních k nim připojených před účinky přepětí a nadproudu vzniklých působením atmosférických výbojů.

Provozní přepětí (základní pojmy 10.)

Kde se projevují provozní stavy přepětí? Čím se chráníme proti přepětí? Jak se projevuje provozní přepětí? Které normy řeší tuto problematiku?

Pospojování v novostavbě.

Za bouřky bych se nesprchoval s klidným vědomím! Pokud bych nebyl na vlastní oči přesvědčen jak je provedeno pospojování v budově! Faradayova klec v rodinném domě? Není to přeháňka? Aneb jak se utíká před přepětím...

Ochrana transformoven vn/nn před přepětím

Co se nemusí chránit před přepětím? Čím se chrání transformovny? Co se uzemní u rozděleného zemniče nn a vn?

Opatření u venkovních a kabelových sítí do 35kV proti provoznímu přepětí

Proč se kompenzují střídavé ........ sítě? Co se užívá k vypínání venkovních vedení? Kde naleznete ventilovou bleskojistku?

Ochrana venkovních vedení vn, vvn a zvn před přepětím.

Před čím se chrání vedení? A čím se chrání venkovní vedení? Čím dosáhneme zvýšení izolaci na vedení se zemnícím lanem?

Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím

Ochrana elektrických stanic před přepětím, Ochrana před přímým úderem blesku, Užití výběhových lan a uzemnění stožárů, chráněné zaústění vedení do stanice, opatřené bleskojistkami nebo omezovači přepětí, chrání el.zařízení stanice....

Ochrana elektrických strojů točivých před přepětím

Mají-li se spojit elektrické stroje točivé vn s venkovním vedením, spojí se přes transformátor s dvojím odděleným vinutím (izolační transformátor).

Ochrana střídavých rozvodných zařízení nad 1kV před přepětím.

Chráněné zaústění vedení do stanice, opatřené bleskojistkami nebo omezovači přepětí, chrání elektrické zařízení stanice.

Ochrana stanic před přepětím

Před údery blesku do vodivých částí venkovní stanice se chrání pomocí hromosvodů instalovaných na sloupech rozvodného zařízení nebo stojícími hromosvody.

Používání aktivních hromosvodů - je legální?

Obracím se na Vás s dotazem, zda je u nás legalizováno používání aktivních hromosvodů (typu PULSAR apod.), v případě že ano, tak jaké typy možno použít?

Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)

Stanovisko Energetického ústavu k ochraně před bleskem hromosvodem Pulsar. V diskusích a konferencích je stále omílaná otázka aktivních hromosvodů. Jsou opravdu účinné? Mají lepší účinost než běžný Franklinův hromosvod? Je schválen aktivní hromosvod pro ČR? Má certifikát EZÚ? A mnoho dalších. Zde si můžete přečíst stanovisko EGÚ Brno a také našeho předního odborníka na oblast atmosférického přepětí Ing. Františka Popolanského, CSc.


Diskuse na toto téma
24.08.2004 Hromosvod Al
6.07.2004 Hromosvod AL

Máte k tématu co říct? Pošlete nám váš názor!
Příbuzná klíčová slova
33 3070, kuriozity, pospojování, 33 2000-5-54, 33 2000-4-41, led, střešník, hromosvod teorie, wolf, dehn 07, EMC a zákonné požadavky, plazma, výrobci zastoupení, ochrana před bleskem, svod, svodič, výbušné prostředí, dehn 09, schrack, edehn, luma04, ochrana před přepětím, hromosvody ještě dle 34 1390, blesk, přepětí a škody, OPP#, normy, klimša, Prokop Diviš, obo 09, dehn, 33 3060, 33 0420, 38 0810, internet, hrobař, proudový chránič principy, amper09, dehn 11, 33 4030, 42 3019, 34 2100, 42 6341, 33 2050, 33 2000–3, 34 5640, 33 4000, 33 0300, 33 3101, 34 3100, 34 2030, 33 1390, přístroje do rozvaděčů, jištění, elektrokaps, transformovny, 341390, dehn 08, phoenix 14, phoenix 15, terminologie, vozidla, 34 5612, 34 5611, 34 1010, 34 1330, dehn05, podpětí, hvi, pojistky,
reklama
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933