Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Události
ABB - Jeden dům, jedno řešení - ČÁST 1
online MS Teams po registraci,
22.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
26.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
26.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
27.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
27.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
28.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
29.04.2021
PRAHA - Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha,
30.04.2021
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Téma týdne » Hromosvody

Téma týdne číslo 46
>>> Hromosvody <<<


Výběr článku z archívu portálu na toto téma. (Sledujte prosím datum vydání!)

Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti

... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...

Posuzování starých hromosvodů

Pohled na staré hromosvody mohou být ve skutečnosti různé, technické, legislativní, emocionální, praktické, bezpečnostní. Ať již má rozhodující právo kdokoliv, tedy investor ignorující fyzikální zákony, či širší technický kontext, nebo nejistý provozovatel, který si pojistí i svá morčata před infarktem. Technicky smýšlející jedinci se na problematiku díváme z pohledu funkce vnitřního časostroje, ať již ukazuje čas v Evropě nebo Americe. Proto si opakujeme a připomínáme některé základní body ...

Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly?

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (RSM) založenej na elektro-geometrickom modeli (EGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (ESE) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie ∆t, a teda prírastku dĺžky ústretového výboja ∆L, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany R_P v ľubovoľnej výške podľa vyššie uvedených noriem. Kľúčové slová: norma NF C 17-102, aktívny zachytávač, pasívny zachytávač, metóda valivej gule, ochranný priestor, polomer ochrany ...

eDEHN#28: Konstrukce jímačů od 20 cm po 20 metrů 2. díl DNES ŽIVĚ od 11:00

Jímač, jímací tyč je součástí jímací soustavy, která se stará o bezpečné přijmutí výboje blesku a pomůže ho nasměrovat jímací soustavou k uzemnění. Konstrukce jímačů vypadá jednoduše, ale je velmi důležité zabezpečit to, aby jímač stál i po té, kdy zafouká vítr a jeho majitel se nebál každé větší bouřky. Jak to vše zařídit prakticky? Dnes není čas na pokusy. Při návrhu musíme vycházet z předchozích úspěšných řešení ...

eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305

Znáte srovnání požadavků na ochranu před bleskem podle „staré“ normy ČSN 34 1390 a podle „nového“ souboru ČSN EN 62305 ed.2? V příkladech se zaměřujeme především na jímací soustavu, soustavu svodů a dostatečné vzdálenosti. Norma ČSN 34 1390 ze dne 29. 1. 1969 v odstavci II. Základní ustanovení – „Ochrana před bleskem podle této normy vyhovuje současným znalostem o atmosférické elektřině a o účincích atmosférických výbojů a současnému stavu techniky“, tj. 50 let stará norma. Naopak „nový“ soubor ČSN EN 62305 ed.2 platí více než 13 let ...

eDEHN#20: Základní principy hromosvodu

Vnější ochrana před bleskem se realizovala příliš strojeně a celá desetiletí se prostě dělala, aniž by její strůjce přemýšlel o její podstatě. Zopakujeme si základní principy, které jsou v ochraně před bleskem dány od konce 18. století a které neustále precizujeme díky množství měření a poznatků o fyzikální podstatě blesku. Je překvapivé, že základní principy ochrany před bleskem jdou velmi jednoduše vysvětlit i laikům, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a naopak lidé s těmito znalostmi v nich tápou.

eDEHN#11: Zrušení STN 34 1398 pro ESE

Na Slovensku byla kdysi vytvořena technická norma pro instalaci aktivních hromosvodů. Po určité době se norma označila za neplatnou a byla zrušena. Za jakých okolností došlo ke zrušení tohoto předpisu? Víme, že podobně jako v Česku se setkaly dvě skupiny. Příznivci ESE, obchodníci a distributoři s technickou opozicí. Mezitím, co první skupina apelovala především na vydané certifikáty, druhá dokazovala nedostatky přímo v technické rovině. V tomto technickém diskusním vlákně se brzy objeví podrobnosti, které vedly k následnému zrušení STN 34 1398 ...

eDEHN#6: Hromosvod na RD jednoduše nebo složitě?

S příchodem normy ČSN 62 305 se začaly množit názory, že se ochrana před bleskem dělá zbytečně složitá a drahá. Kdysi to bylo jednodušší. Samozřejmě se nezřídka ještě objevují názory, že jde o lobby výrobců hromosvodního materiálu. Jak je to ve skutečnosti? Opravdu mezi námi existují odborníci, kteří se domnívají, že jsou normy tvořeny především proto, aby bylo co prodávat? A co pak máme na střeše rodinného domu očekávat? Něco jednoduchého nebo složitého?

S advokátem Jiřím Kaňkou o hromosvodech

Právní pohled na navrhování, provoz a údržbu elektrických zařízení zajímá každého s odpovědností za některý z procesů. I přesto, že některé učební osnovy středních škol uvádí informace o právním minimu, podle našeho průzkumu se znalosti a představy pracovníků hodně liší. V následujícím záznamu se k této problematice vyjadřuje advokát, který se seznámil s právními podrobnostmi souvisejícími s ochranou před bleskem. Jde o 40 edukativních minut pro každého, komu není lhostejné co ...

#OPP35: Pohled německého požárního preventisty na aktivní hromosvody

Nejen na českém trhu se objevuje technická anomálie nazývaná ESE. Technický svět se na rozdíl od obchodního světa neřídí politickými, náboženskými, nebo emotivními rozhodnutími. Správná technická rozhodnutí jsou založena na ověřených, řekněme tvrzeních uznávaných odborníků. Situace s instalací aktivních hromosvodů je již dlouhá léta kontroverzní činností. A i přes dloholeté snahy docílit jednoho finálního, rozhodujícího judikátu, stále se to nedaří. Podívejme se na sousední Německo, které tiše následujeme i přes to, že chceme zůstat sami sebou. Je případ ESE projevem vzdoru nebo spíše českého legislativního nepořádku?

Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...

... zní jako aprílový vtip! Pokud totiž pohlédneme na některé stavby, například hala brněnského letiště, kde se tyčí ochrana před bleskem v konfliktu s naší legislativou, pak titulek opravdu vyznívá jako vtip. Technicky orientovanému člověku není třeba tolik vysvětlovat. Zpravidla chápe technické principy a legislativní souvislosti. Bohužel, situace mezi neznalými uživateli je často v obou oblastech mizivá. V takových případech je v nadlidských možnostech dosáhnout stavu, kdy je byť správné řešení přijato jako seriozní. Pozorně si přečtěte sdělení advokáta ...

Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu

V řadě výrobků jsou pro nás němečtí producenti vzorem. Pokud máme hovořit o hromosvodním materiálu, který připadá nezasvěceným osobám jako obyčejný kus "kovu", pak pro inspiraci míří hodně odborníků do bavorského Neumarktu. Toto německé město hromosvodní přívlastek nesejme, protože zde sídlí dva oboroví lídři. Johann Pröpster, konstruktér hromosvodních součástí letos oslavil 40 let svého podniku. S Wolfgangem Marksem a naší "zvědavou" kamerou jsme se vydali na podrobnou obhlídku této známé továrny hromosvodů. Tiskové zprávy "od stolu" jsou často nicneříkající, proto se raději spoléháme na vlastní oči a uši ...

JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?

Snad každý elektrikář, pamětník, který kdy instaloval hromosvody, rád vzpomíná na starou ČSN 34 1390 jako na vychytanou, jednoduchou, srozumitelnou a plně dostačující normu. Naopak ČSN EN 62 305 i přesto, že je nejnověší sbírkou znalostí odborníků z celého světa, je považována za zbytečnost, nerozum, nebo dokonce malomyslnými nazývána za prosazené lobby. V některých případech se nabízí otázka, jak se tedy mají správně tvořit normy? Ale co je tou magií, že je dnes naplatná norma stále tolik oblíbená? Notabene když už víme, že je dnes naprosto nedostatečná?

JSS: Co bylo potřebné znát ze staré normy pro lepší pochopení ČSN 62 305?

Zajímalo nás, které části staré 34 1390 bylo nutné dobře znát, aby nám nová 62 305 byla pochopitelnější. Kudy chodím, tudy slyším buď o jednoduchosti a dostatečnosti staré ČSN 34 1390, nebo naopak o složitosti a naprosté zbytečnosti nové ČSN EN 62 305. Po tolika letech od vydání platné normy stále někdo nechápe a nezná její význam? Jsou opravdu autoři této EN normy tak nesvéprávní? Nebo se máme spíše sami pozorně začíst do již vydaných řádů technických doporučení? Odpověď Jana Hájka mne překvapila.

JSS: O seriálu Jak sestřelit staříka

Není snad událost, na které by si někdo nestěžoval, že stará ČSN 34 1390 byla skvělá a nová 62 305 je zbytečně složitá. Ono na té staré normě nebylo všechno v pořádku, jak se tvrdí? Je možné, že by autoři normy udělali chybu, nebo je to naopak a stěžovatelé neznají všechny důležité informace? Jan Hájek si připravil svou vlastní pomůcku a my z ní udělali krátký stejnojmenný seriál: Jak sestřelit staříka. Naleznete ho v několika dílech tak, aby se k jednotlivým částem mohli vyjadřovat i další. Nejde o žádné dogma, ale spíš o informace, které mohly v minulosti vaší pozornosti ujít ...

IP007# Neformálně o jedinečném klubu ILPC v roce 2019

Když jsem se před mnoha léty dozvěděl o novém klubu odborníků na ochranu před bleskem a přepětím, nenapadlo mne, že se v budoucnu z takové události stane tak jedinečný zdroj praktických událostí. Během každého roku navštívím desítky odborných seminářů, mám možnost srovnání různých úrovní, způsobů a obsahu předkládaných sdělení. Přes to, že jsem sám frekventantem, závěr by měli činit jiní. Ovšem jiní zase nemají tolik co k porovnání, co já. Proto se pokusím odkrýt některé jiné úhly pohledu a sdělte si své zkušenosti mezi sebou v níže otevřeném diskusním tématu ...

Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?

Zvyk je železná košile, říkávala babička. Ovšem výrazy elektrotechnika by neměly pramenit z pouhého zvyku, aniž by tušil, zda je vyslovovaný termín ten správný pro vsazení do myšlenkového sdělení. Mezi odborníky se často setkáváme s nesprávným výběrem nebo vyslovováním odborných výrazů. Existuje mnoho odborných synonym a homonym. Některá mohou být v odborných textech nekonfliktní, jiná naopak ano. V tomto článku se pokusím objasnit, proč se ve své praxi přikláním výrazu "hromosvod". A co vy ostatní? Následujete zvyk nebo máte své zdůvodnění?

DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech

Hromosvodní ochrana. Když procházím ulicí a dívám se na střechy a vidím výtvory, které někdo dokázal postavit, ptám se často, proč jsou hromosvody takto provedené, nebo proč nejsou vůbec. Nejčastěji slýchávám, že hromosvod nepotřebuje, protože je v dolíku. Nebo, že hromosvod má soused. Nebo že je v blízkosti sloup veřejného osvětlení ...

DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018

Dnešní nová obydlí již automaticky uvažují o jímací soustavě, patřičným počtem svodů. Pokud tedy výpočet rizika neprozradí zbytnost ochrany před bleskem. Oddálený hromosvod známe od počátků Divišova hromosvodu, přesto si někteří odborníci blesk úmyslně konstrukcí hromosvodu přitahují do objektu a paradoxně se následně moc nesnaží jej odpovědně svést do země. Ale to není příběh katalogu hromosvodních součástí, který mám před sebou. Ten pochází z dílny značky, kde platí Ohmův a Kirchhofův zákon ...

Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!

Aktivní jímače byly doposud především dobře postaveným byznysem než spolehlivou ochranou. Toto řešení využíval většinou investor neznalý technických podrobností, který vsadil na výhodnou alternativu. Na Slovensku se však našla "ostrá tužka", která podrobila předkládané parametry jímačů ESE kontrolním výpočtům. Zajímá vás, čím byly aktivní jímače vyřazeny z horizontu použití všemi, kteří pochopili Kirchhoffovy zákony?

Katalog Novinky DEHN 2016

Útlá tiskovina s tím nejlepším od Dehn+Söhne. Obsahuje přehled všeho, co se v tomto roce objevilo v sortimentu přepěťových ochran a hromosvodních součástí nového. V detailním popise jednotlivých prvků nalezneme i nová objednací čísla. V závěru mnozí přivítají dvě administrativní pomůcky pro odpovědné hromosvodáře a revizní techniky.

Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI

Pokud chcete ochránit objekt před bleskem a neznáte přesné složení konstrukce budovy a trasy inženýrských sítí, nemůžete odpovědně stanovit bezpečné vzdálenosti od svodů. Možným řešením je použití izolovaných vn vodičů. Podívejte se na reportáž o instalaci izolovaného vodiče HVI od společnosti DEHN + SÖHNE na budově brněnské společnosti REMET.

Výpočet rizika dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. a jímače ESE

V časopise Elektroinstalatér vyšly články, ve kterých Velkoobchod Vysočina obhajoval použití aktivních jímačů NIMBUS. V reakci na tyto články a dotazy čtenářů zveřejnilo vedení subkomise Ochrana před bleskem při TNK 22 odbornou reakci na výše uvedené články. Rovněž já osobně se své praxi neustále setkávám s dotazy, jak je to s výpočtem rizika u alternativních hromosvodů, které mají fungovat na jiném principu než klasické pasivní jímací soustavy. Proto jsem se odborné stanovisko předsedy a místopředsedy subkomise rozhodl rozšířit podrobněji o souvislosti plynoucí přímo z vlastního výpočtu rizika.

Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?

V časopise Elektroinstalatér 4/2015 byl na stranách 37 až 41 publikován rozsáhlý propagační článek aktivních jímačů. Nutno bohužel říci, že obsahující i nepravdivé až lživé informace, obzvláště pak v kapitole Použitá legislativa pro návrh aktivního bleskosvodu: "Vzhledem k tomu, že nová ČSN EN 62305-1 až 4 neřeší problematiku návrhu aktivních bleskosvodů a tedy ji ani nepopírá, lze se při návrhu aktivního bleskosvodu opřít o ČSN EN 33 2000-5-51 čl. 5/1." Autor článku evidentně nemá příliš povědomí o existenci té které normy, neb druhá citovaná EN norma neexistuje, resp. existuje bez označení EN, ale s přívlastkem ed. 3.

Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?

Hrozí realizátorovi aktivního hromosvodu dodatečně nějaký postih? Tuto otázku jsme položili odborníkovi na ochranu před bleskem a přepětím Janu Hájkovi. Ve většině případů v České republice zaplatil selhání ochrany prostřednictvím aktivního hromosvodu majitel objektu. Jak je to s platností norem a ochranou před bleskem u veřejných zakázek? A jak přistupují úředníci k nahlášení špatného provedení hromosvodu?

Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398

Slovenská norma STN 34 1398 zaměřená na ochranu před účinky blesku a aktivní hromosvody je špatný vtip. Podle této normy mají materiály úplně jiné izolační vlastnosti, než vyplývá ze všech vědeckých prací. A to není zdaleka vše. Co si o této normě, která až nyní prochází připomínkování ze strany odborné veřejnosti, myslí odborník na ochranu před bleskem a přepětím Jan Hájek?

Šokující výpovědi Jana Hájka #7: Jak může být aktivní hromosvod na letištní hale?

Odletová hala brněnského letiště v Tuřanech dostala v roce 2007 ocenění Stavba roku. Přitom je na ní ale instalován aktivní hromosvod, jehož instalace na místech sloužících jako shromaždiště osob je v rozporu s předpisy. Jak je možné, že někdo takové provedení hromosvodu navrhl a schválil? A kdo za tuto chybu nese trestní odpovědnost? Na tyto a další otázky odpovídal odborník na ochranu před bleskem a přepětím Jan Hájek.

"Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost

Riziko je vyjádřením vztahu mezi velikostí ztráty a pravděpodobností vzniku události. Analýza rizika určí slabá místa systému, prevence snižuje počet takových míst. Elektrická rizika znamenají ohrožení provozuschopnosti systému a také možnost následných škod po případném výpadku. Snížení rizika znamená zvýšení provozně-technické bezpečnosti objektu, instalace a personálu. Snižování rizik znamená cyklický proces vyhledávání možného rizika a tvorbu opatření k omezení nebo zamezení takového stavu.

"Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost

Riziko je vyjádřením vztahu mezi velikostí ztráty a pravděpodobností vzniku události. Analýza rizika určí slabá místa systému, prevence snižuje počet takových míst. Elektrická rizika znamenají ohrožení provozuschopnosti systému a také možnost následných škod po případném výpadku. Snížení rizika znamená zvýšení provozně-technické bezpečnosti objektu, instalace a personálu. Snižování rizik znamená cyklický proces vyhledávání možného rizika a tvorbu opatření k omezení nebo zamezení takového stavu.

DEHN log#21: Základna do plochy střechy pro osazení jímací tyčí

Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy? Se základnou do plochy střechy od společnosti DEHN+SÖHNE. Základna se umístí na trámy střechy a umožňuje uchycení trubkové jímací tyče o výšce až 1,5 metru a o průměru 10 nebo 16 milimetrů. Základna obsahuje upevňovací svorky, kterými se přichytí na krovy. Jímací tyč se do základny pevně připevní třemi šrouby, které mají nanesené lepidlo na závitech. Celé řešení je pak možné doplnit krytkou v cihlové či černé barvě.

DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2015/16

Na trhu se objevila montážní příručka hromosvodů německého výrobce DEHN+SÖHNE, který určuje trendy v oblasti ochran proti blesku a přepětí. Bez nadsázky jde o materiál, který nechybí v žádné technické polici dnešního elektrotechnika. Ti, kteří hledají hlavně levné zboží nepotěším, tady se hovoří především o spolehlivém řešení. A již nyní prozradím, že to nejzajímavější začíná na straně 266.

DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům

Jak je to s ochranou před bleskem pro rodinné domy? Pro každý rodinný domek se provádí analýza rizika škod. Výsledkem tohoto výpočtu je stanovení, zda je nutný hromosvod. A pokud ano, tak na jaké technické úrovni. Hromosvod je v dnešním pojetí především prostředkem protipožární ochrany budov, ale kompletní ochrana před bleskem zajišťuje i ochranu vnitřního vybavení budov elektrickými a elektronickými zařízeními. Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině

Jaké platí normy a zásady pro hromosvody na kovové střešní krytině? Za jakých předpokladů může být střešní krytina využita jako náhodný jímač? A jak se liší instalace hromosvodu na kovových střechách od instalace u střech sestavovaných z relativně malých stavebních dílců? Odpovědi na otázky a další informace k tématu instalace hromosvodů na kovových střechách se dozvíte v tomto článku.

Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE

Aktivní hromosvody ESE vyvolávají řadu emocí, někteří je nadšeně propagují a jiní upozorňují na rizika a případy jejich selhání. Na AMPERu 2014 jsme o systému ESE diskutovali s elektrotechnikem Pavlem Fialou a fyzikem Ivanem Gabašem. Jak se tito akademici staví k tomuto způsobu ochrany před bleskem? Považují jeho objev za zlomový? Co říká na instalaci aktivních hromosvodů v ČR platná norma a jak je to s dodržováním jejích požadavků v praxi? Sledujte diskusi v tomto článku s videoklipem.

DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec

Aktivní jímače ESE jsou využívány jako alternativní ochrana před bleskem. Při jejich instalaci a dimenzování ale dochází k chybám, které mohou zapříčinit například požár, ohrožení osob dotykovým napětím či zavlečení bleskových proudů do budovy. Jaké jsou nejčastější chyby při instalaci jímačů ESE? Jak se vypočítá velikost ochranného prostoru a jak dostatečná vzdálenost? A k jakým konkrétním příkladům selhání jímačů ESE v minulosti došlo? To se dozvíte v tomto článku.

S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2

Jak správně postupovat při instalaci hromosvodu? V jaké části stavby je dobré hromosvod namontovat? Jak postupovat u stavby, která je obklopena stromy? Jaké instalační trubky nepoužívat pro skryté svody? To vše se dozvíte v druhé části rozhovoru s Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o ochraně před bleskem.

S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů

S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem jsme si povídali o tom, zda jsou instalace hromosvobodů v České republice provedeny správně. Jak často se stává, že je hromosvod proveden špatně? Jak je na tom Česká republika ve srovnání se zahraničím? A v čem se nejčastěji chybuje?

Jiří Kutáč o normách a předpisech na AMPERu 2014

Jiří Kutáč ze společnosti Dehn+Söhne hovořil s Josefem Košťálem, šéfredaktorem časopisu ELEKTRO, o staré normě ČSN 34 1390, podle které se několik desetiletí prováděla ochrana před bleskem. Josefa Košťála zajímaly důvody nahrazení novou inovovanou normou ČSN EN 62 305, která přivedla do rozpaků nejednoho realizátora hromosvodů. Další zásadní otázka, která padla před Jiřího Kutáče se týkala konkrétních vylepšení v nové normě.

Aktivní hromosvody se provádí na nižší technické úrovni!

David Černoch, správce vysílačů jednoho mobilního operátora hovoří o nedostatcích při ochraně před bleskem a přepětí podle francouzské normy NF C 17-102 pro aktivní hromosvody. Zásadním problémem je chronické nedodržování bezpečných vzdáleností svodů, resp. absolutní ingorace vnitřních rozvodů a souvisejících technologií. A zásadním proto, že v případě opačném by zhotovitel postupoval dle principu ČSN EN 62 305, a pak už by instalovaný aktivní hromosvod pozbyl ekonomického efektu pro který jej investoři pořizují.

Vzpomínka na vztyčení prvních bleskosvodů ...

... dnes spíše hromosvodů před účinky atmosférické elektřiny a přepětí jak u zařízení vn, vvn, tak u zařízení nn. Nejdříve krátký pohled do historie nejstarší ochrany kdy bylo použito uzemnění. Prokop Diviš, český přírodovědec, fyzik, a také kněz v r. 1742 zjistil, že blýskání a hřmění za bouřky je elektrické podstaty a jde o stejný jev jako při jeho dřívějších pokusech se statickou elektřinou.

S Jiřím Kutáčem o zápisu z jednání subkomise TNK 97 o ESE

V dubnu tohoto roku se na půdě přažského ÚNMZ setkali členové subkomise TNK 97 se zástupci výrobců aktivních jímačů. Jednání se vedlo v obhajování svých argumentů, kdy členové TNK uváděli technické nesoulady, naopak zástupci aktivních hromosvodů tyto technické pohledy přehlíželi a celou problematiku zjednodušovali. Očekával jsem od zástupců ESE konečně vysvětlení, však k mému překvapení byla argumentace stále stejná. Situace je taková, patologická ...

Jan Hájek o aktivních hromosvodech #2

Podle toho co nás učili ve škole, je aktivní hromosvod nesmysl. Jan Hájek ukazuje svou nabídku jednoduchého hromosvodu. Poukazuje, že na trhu existují jedinci, kteří mají rychlá instantní řešení. Co potřebuje projektant k návrhu aktivního hromosvodu nejvíce? Jan Hájek si připravil srovnání. Link na stránky podpory aktivních hromosvodů. Ukázka toho, proč je zřejmě aktivní hromosvod zajímavý. Jednoduché a elegantní řešení pomocí aktivního hromosvodu. Drobná nepřesnost. Popis dostatečné vzdálenosti, kterou projektant aktivního hromosvodu nedodržuje. Důvod, proč bude aktivní hromosvod dražší než bylo uvedeno. Uvedený dokument poskytuje pouhá 2% informací, které je nutné znát. Francouzský standard nenabízí reálná řešení. Poměr zastánců ESE vůči odborníkům na fyziku ...

Jan Hájek o aktivních hromosvodech #1

Podle staré ČSN 34 1390 hromosvody nyní již realizovat nelze. Ve věstníku UNMZ 2013-1 se máme řídit normami platnými v České republice. Co dělá aktivní hromosvod na brněnském letišti v Tuřanech? Na čí straně je vlastně Jan Hájek? Za jakých jiných okolností můžeme instalovat aktivní hromosvod, když ne podle ČSN? Co vlastně máme očekávat od hromosvodní soustavy? Co francouzké řešení na rozdíl od světového vlastně nesplňuje? Ukázka toho, proč nemůže být francouzské řešení v praxi realizovatelné. Existují dokumenty o nefunkčnosti aktivního hromosvodu? Co mám k dispozici v rozhodování, který systém zvolit? Projektant se má rozhodnout podle toho, zda má strach z budoucnosti ...

#EH: Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8

Jindřich Nezval se ve svých vzpomínkách tentokrát vrátil k věcem, které byly potřeba počítat. Jak se tedy dříve navrhoval hromosvod a jiné elektrikářské práce? 00:23 Co Jindřich Nezval říká na elektrotechnický kalendářík 01:23 Jak se navrhovaly hromosvody kdysi 02:02 A jak se dnes navrhuje dnes 02:30 Historka o hromosvodu 04:00 Co je hromosvod 04:28 Proč si pořídit hromosvod ...

Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory

V této podkapitole došlo k několika změnám. Oproti předchozímu vydání normy se v této edici více toleruje průchod vodičů nebezpečným prostorem s preferencí pevně přivařených spojů, což je z hlediska praxe ta nejlepší a nejlogičtější metoda. Všechny části vnějšího LPS (jímací soustava a svody) se musí nacházet ...

Použité materiály u hromosvodu

ČSN EN 62305-3 sice skryté svody neřeší, ale v praxi se s nimi setkáváme, a proto je nutné vědět, jak má být skrytý svod instalován: Skrytý svod je nutno uložit do nehořlavého podloží stěny. Svod je nutno mechanicky uchytit zejména v místech jeho ohybu a to zejména v jeho horní části. Jelikož elektrochemická reakce mezi holým drátem a omítkou stěny, může způsobovat poškození materiálu, a proto je doporučeno ...

Metoda valící se koule

Metoda valící se koule: Jedná se o novou metodu, která je vhodná pro všechny případy. Principem této metody je, aby se koule dotýkala pouze jímačů (jímací soustavy). Poloměr valící se koule se liší dle třídy LPS, jak je uvedeno v ČSN EN 62305-3 ...

Další požadavky na jímací soustavu

Vzdálenost pokládaných vodičů jímací soustavy od střechy závisí na tom, z jakého materiálu je střecha provedena. Při prohlídce je nutné kontrolovat, zda vzdálenosti jímacího vedení odpovídají následujícím požadavkům: Je-li střecha z nehořlavého materiálu, mohou být vodiče jímacího vedení položeny přímo na střeše stavby. Je-li střecha z lehce hořlavého materiálu, musí být dodržena vzdálenost mezi ...

Metoda mřížové soustavy

Metoda mřížové soustavy: Je určena pro ochranu rovinných střech tak, aby vodiče jímací soustavy byly umístěny na okrajích, převisech a na hřebenech střechy, když je sklon střechy větší než 1:10. Rozměry ok jsou uvedeny v ČSN EN 62305-3 a opět záleží na tom, o jakou třídu LPS se jedná.

Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2

Do úvodu kapitoly byla vložena následující věta: "Návrh SPM by měl být prováděn odborníky zabývajícími se bleskem a ochranou proti přepětí, kteří mají rozsáhlé znalosti v EMC a praxi s instalacemi". Tímto upozorněním mělo být zřejmě zdůrazněno, aby nedocházelo k podceňování navrhování ochrany a nebylo toto navrhování bráno na tzv. lehkou váhu. Dále v této úvodní kapitole přibyly informace o SPM, která by se měla ...

TREMIS: Součásti pro hromosvody

Alternativa k renomovaným značkám, které tvoří směr ochrany před bleskem. Pokud nepotřebujete poradit s návrhem hromosvodu a neobáváte se nepředvídaných situací, pak je zde dostupné a levné řešení. Uvedený sortiment je česká výroba dle všech důležitých certifikátů a zkoušek. Podívejme se, co vše tento výrobce nabízí ...

Metoda ochranného úhlu

Metoda ochranného úhlu: je vhodná pro jednoduché tvary budov, používá se zejména tyčových a oddálených hromosvodů, ale využití je možné i v případě hřebenové soustavy, nevýhodou je ohraničení použití této metody v závislosti na výšce, která se vztahuje ke třídě LPS (k poloměru valící se koule), ochranné prostory tyčového jímače mají zcela pokrývat chráněný objekt ...

Prohlídka hromosvodu

Pokud je to možné, lze jako náhodné jímače využívat i některé části stavby: Kovové oplechování, jsou-li různé díly trvale elektricky propojeny a při dodržení minimální tloušťky oplechování ...

Smrt na stadionu

Projektant, dodavatel ESE jímače a jeho výrobce vytvořili falešnou atmosféru bezpečí na stadionu KIUM tím, že deklarovali schopnost ESE jímače poskytovat rozsáhlý ochranný prostor kolem něj. Tato smrt by neměla být orgány klasifikována jako nešťastná náhoda, protože zde došlo k trestuhodné nedbalosti. Zpráva o osudném použití aktivního jímače (ESE) v Malajsii. Od autorů Z. A. Hartono & I. Robiah

Postupy při revizi hromosvodu

V ČSN EN 62305-3, čl.7.2. "Postupy při revizi" se uvádí, že revize by měly být provedeny tímto způsobem: Během provedení stavby, aby bylo možno zrevidovat uložený zemnič; Po instalaci LPS; Periodicky v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby, například korozní problémy a třídu LPS; Po změnách nebo opravách, nebo je-li známo že do stavby udeřil blesk. Během periodických revizí je obzvlášť důležité ...

Revize hromosvodů dle požadavků nového souboru ČSN EN 62305 - 1 až 4 včetně aktuálních změn

Úvodem k této přednášce, bych chtěl upozornit, že se jedná o normu, která je zřejmě nejrozporuplnější normu, která za posledních 15 let vyšla. Paradoxní je na tom, že jsme si jako "revizáci" ještě nezvykli na nový soubor norem ČSN EN 62305, který vyšel v roce 2006 a již v září roku 2011 byly vydány dvě nové edice z řady norem, řešících ochranu před bleskem, a to ČSN EN 62305-1 ed.2 a ČSN EN 62305-4 ed.2. V lednu tohoto roku byla ...

Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně

To, že lze udělat klasický hromosvod dobře a funkčně, o tom už jsme se několikrát přesvědčili. Jak ale udělat hromosvod, aby nedevastoval fasádu domu a byl přesto funkční? Právě před takový problém byl postaven Wolfgang Marks, a jak elegantně tento problém neviditelného hromosvodu vyřešil?

Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?

Od podzimu 2011 postupně přichází v platnost edice 2 souboru norem na ochranu proti blesku a přepětí. Souběh edice jedna a dvě platí pouze pro provedení realizací projektů vzniklých podle edice jedna před vydáním edice dvě. Nové projekty by již zásadně měly být prováděny dle edice dvě. Bohužel ČSN EN 62305-2 ed.2 nebyla v EU prozatím přijata. Oproti verzi platné mimo EU jsou v současnosti v připomínkovacím řízení ...

POUČNÉ NOVINY: Fotovoltaické panely na střeše domu

POUČNÉ NOVINY začaly kdysi vycházet na stejném papíře a dokonce i ze stejné tiskárny jako naše ELECTRO Times. Za Poučnými novinami stál Jan Hájek se svou skupinou odborníků a také tolik populární KníŠkou. Poučné noviny však nebyly zaměřeny na odborníky. Byly psány jazykem jejich zákazníků, tedy spotřebitelů ...

Hrom aby do toho (ne) praštil

Sešel se rok s rokem a máme tady nové normy ČSN EN 62305 – 1, 3 a 4 ed. 2. No a co nového nám normy nesou? V podstatě nic moc. V principu vůbec nic no a i těch malicherností co jsou, nijak moc není. Ale je to fajn, že pořád něco děje a člověk se nemusí jenom rekreovat, vymýšlet koníčky a sport, blbnout s děckama a tak. Proto jsem napsal program, software, který se stal nástupcem původních programů Hromosvody PLUS a Návrh LPS ...

Konvenční vs. nekonvenční hromosvod

Z důvodu stále se rozvíjející celosvětové debaty na téma "konvenční" (Faradayova klec) versus "nekonvenční" (ESE, Early Streamer Emission) hromosvod se rozhodla redakce časopisu Elektroinstalatér oslovit celosvětově uznávané odborníky v oblasti ochrany před bleskem a položit jim několik otázek. Učinila tak prostřednictvím svého zahraničního dopisovatele Dipl. Ing. Petera Respondeka (BUSSYSTEME, Berlin).

Wolfgang Marks o značce PROEPSTER

Proepster se zabývá výhradně ochranou před bleskem. Wolfgang Marks představuje některé novinky a názorně ukazuje, jak lze udělat hromosvod tak, aby nepoškodil estetiku domu a zároveň byl plně funkční a chránil to, co chránit má. To, že hromosvod často zachraňuje budovy a majetek, je poměrně známá věc. Často se však můžeme setkat s problémem, který mnoho majitelů domů odrazuje od pořízení a ...

Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012

Článek je zaměřen na prevenci rizika před účinky blesku, atmosférického a spínacího přepětí. Přináší novelizovaný soubor harmonizované ČSN EN 62305-1 až 4 po změnách jejich částí 1 a 4 ze září 2011 a části 3 z ledna 2012 ve vazbě na požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů a technických norem. Obdobně je soubor 62305 označen v ostatních členských zemích Evropské unie podle národního zatřídění.

Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje

Bleskosvody Pulsar patří mezi tzv. aktivní hromosvody, označované také anglickou zkratkou ESE (Early Streamer Emission systém). Výrobcem je Hélita ze skupiny ABB, který jakožto specialista v oblasti bleskosvodů má již více než 80 let zkušeností. V čem jsou výhody tohoto bleskosvodu jak funguje jeho systém? Kde se tyto bleskosvody testovaly?

KOVOBLESK: Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění

Český výrobce hromosvodářských prvků z Opavy, který se specializuje také na technické kartáče. Před sebou mám šitý technický sešit. Na třinácti stranách představuje materiál k sestavení ochrany proti blesku včetně uzemňovacích prvků. Spíš než katalog jde opravdu o technický sešit. Obsahuje všechny důležité informace k dodávanému portfoliu. Fotografie, popisky, kótování, objednací čísla ...

Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt

"Máme vedle domu vysoký strom, my hromosvod nepotřebujeme." To je věta, kterou ve své praxi slyšel snad každý z těch elektrotechniků, co se věnují ochraně před bleskem. Kde se v lidech tato falešná představa bere? Proč se za bouřky pod stromem nestojí? Jak se chovají listnaté a jak jehličnaté stromy při zásahu bleskem? To vše se dočtete zde ...

HROMOSVODY pohledem soudního znalce

Jiřího Kutáče známe jako odborníka a technického poradce společnosti DEHN+SOEHNE. Stál za překladem ČSN EN 62 305. Před několika roky stal nezávislým soudním znalcem specializace ochrana před bleskem a přepětím. V letošním roce byla ustavena Unie soudních znalců České republiky. o poslání tohoto sdružení a o souvisejících informacích jsme hovořili v živém vysílání ...

CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus

První hromosvodní centrum v České republice bylo před třemi léty otevřeno v odborném učilišti v Chomutově. Minulý týden se objevilo na zcela nové adrese. Vše v souvislosti s narozeninami LUMA Plus a rekonstrukcí jejich sídla ...

DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem

Komplexní ochrana před bleskem v sobě zahrnuje několik důležitých celků. Skládá se ze systému vnější ochrany, neboli hromosvodu a dále ze systému vnitřní ochrany, do kterého můžeme zahrnout základní pospojení všech neživých částí elektroinstalace, velkých kovových hmot, případně využití stínění budov. Více zde ...

DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti

Hromosvodní součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-XX. Součásti jsou rozděleny podle své funkce do několika skupin, jako jsou například spojovací součásti (svorky), vodiče pro svody či zemniče. Více zde ...

Potěmkinův hromosvod

Ochrana před bleskem tu "nějaká" je. Zda něco opravdu chrání, to již není tak důležité. Investor má papír, který si zaplatil ... Další důkaz toho, že investor dokáže koupit opravdu cokoliv. Možná v budoucnu se bude prodávat i papírový hromosvod. O tom, že se kupec najde, již nepochybuji ...

Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)

Podle které normy se stanoví lhůty revizí hromosvodů montovaných dle ČSN 34 1390? Jaký je názor na instalace aktivních hromosvodů? Které certifikáty byly u nás vydány na aktivní bleskosvody? Co na aktivních hromosvodech TIČR posuzuje?

### HROMOSVODY #1 Historie s Janem Hájkem a Milanem Burešem

Záznam živého vysílání. Vzpomínka na aplikace hromosvodů od roku 1950. Jak spotřebitelé vnímali hromosvody. Proč se na střechách obydlí používal netřesk. Říká se u nás a ve světě hromosvod nebo bleskosvod? Kde je v Česku první hromosvod? Co udělal Franklin lépe než Diviš? Znáte jména Josef Tadeáš Klinkoš, Josef Stepling, Unterberger? O měření hromosvodů. Zmínka o prvním předpisu o homosvodech v ČR. Co udělat se starou knihou o ...

DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů

Součásti pro hromosvody musí být nejenom velmi odolné vůči vlivu počasí, aby si zachovaly dlouhodobou připravenost bezezbytku splnit svou povinnost, ale musí mít také takovou formu, která maximálně zjednoduší a zrychlí montáž. Informace o nových komponentech pro stavbu hromosvodů naleznete zde ...

JAN HÁJEK: Blesková válka č. 6 - Jak má vypadat skrytý svod podle ČSN 34 1390?

Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.

JAN HÁJEK, DEHN: Aby vám dobře stál, i když fouká vítr

Lidová tvořivost nezná hranice a tak se i ochrana před bleskem stala oborem, kde se tito umělci vyskytují. Některé výtvory, tedy to, co je omylem nazýváno jímačem, mají problém se stabilitou již za pouhého působení gravitace, natož když se vyskytne takový neobvyklý a venku neočekávaný přírodní úkaz, jakým je vítr ...

JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?

Nová řada norem s sebou kromě návodu, jak ochranu před bleskem realizovat, přinesla hlavně objasnění principů ochrany před bleskem a jejich vysvětlení. Tyto principy jsou již od konce 18. století stejné a tak se normy od počátku 20. století v principech od sebe moc neliší ...

Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2

Zvážit a provést ochranu před bleskem je zákonem danou povinností. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305 ověřuje, je-li její úroveň pro konkrétní případy dostatečná. Jaká jsou stanovena kritéria, které volby a parametry mohou značně ovlivnit výsledek výpočtu si povíme v následujícím článku ...

OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS

Tento výrobce elektroinstalačního materiálu patří s kvalitou produktů na světový seznam jedniček. Pro každou část sortimentu vydává speciální technickou podporu. Pokud ještě nevlastníte letošní katalog přepěťových ochtan s označením TBS, pak se můžete seznámit s bližšími informacemi v následujícím článku.

KLIMŠA: Klíčové slovo je zodpovědnost, aneb projekty hromosvodů

Již něco přes rok je v platnosti nová norma ČSN 62305. Mohlo by se zdát, že se elektrotechnici s touto normou už sžili. Avšak někteří stále normu odmítají a realizaci hromosvodů se vyhýbají, aby se nemuseli učit nové věci. Jak to vidí David Klimša, autor nejrůznějších softwarů pro odborníky v oboru elektro, čtěte zde ...

KNIHA: Ochrana před bleskem a přepětím

Držím před sebou první knihu o ochraně před blesky. O čem spolu píší Jiří Kutáč a Ján Meravý? Některé publikace se opravdu musí nejen celé přečíst, ale také porovnat s tím, co se děje kolem nás! Podívejte se na komentáře z praxe, na časté chyby nebo také jak chránit takový hromosvod jakým je bezesporu větrná elektrárna ...

DEHN: Nové komponenty pro zjednodušení realizace izolovaných hromosvodů DEHNiso DLH

V případě vytváření izolovaných jímacích soustav se u obzvláště plochých střech setkáváme při jejich realizaci s nedostatečnou nabídkou materiálů pro jejich vytvoření. Použít klasickou betonovou podpěru není možné pro jejich malou výšku (55mm), která není pro vytvoření požadované izolační trasy dostatečná ...

Kdo zvládá hromosvody dle ČSN 62305?

Norma ČSN 62305 - Ochrana před bleskem, je v platnosti již čtvrtým rokem. Zajímalo nás, jak rozšířená je její (ne)znalost v oboru. Otázky jsme položili revizním technikům, projektantům a řemeslníkům z elektrotechnického oboru ...

O hromosvodech pohledem odborníků

Každou hodinu zasáhne zemský povrch na milión blesků. Vznikají velmi vysoká napětí a bleskové proudy i vyšší než 200.000 ampér. To chce pořádnou a spolehlivou ochranu. A jak to je s ochranou hromosvodem u vás? ...

IN-EL: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem

David Klimša známý svými výpočetními pomůckami napsal publikaci ze svého úhlu pohledu o ochraně před bleskem. Již prvním prolistováním zjistíme, že je tato složitá část elektrotechniky napsána volným, nenásilným jazykem. Jazykem nás, kteří čtou technické příručky v sedě na žebříku nebo jednou rukou v rozvaděči ...

KNÍŠKA: Zkušební svorka a její správná výška

V rámci asi nejúspěšnější šňůry školení s tématikou ochrany před bleskem zazněla velmi často otázka, jaká je dle řady norem ČSN EN 62305 správná výška pro umístění zkušební svorky? Pro ty, kteří nechtějí čekat až na podzim, kdy vyjde DVD se záznamem tohoto školení, přinášíme tuto pasáž, která se tohoto častého dotazu týká ...

DVD s výukovým obsahem o správné konstrukci hromosvodů

Jak správně sestavit konstrukci hromosvodu? Potřebujete informace z oblasti ochrany před bleskem a přepětím, ale nemáte čas jezdit po seminářích a školeních? Nyní máte k dispozici nové výukové DVD autorů publikace o ochraně před bleskem KníŠky. Více informací o novém počinu Honzy Hájka a Dalibora Šalanského zde ...

KURIOZITY: Stačí, že jsem ten hromosvod povolil ...

... hyzdit to tady ale nebude, oznámil majitel domu po té, co nechal celou budovu zaomítat. Pokrčil jsem rameny a šel si po své práci. Normy jsou doporučující řešení, nelze jejich postup vyžádat proti vůli majitele. Pokud majitel vyhodnotí svá rizika, je oprávněn se rozhodnout sám, jak chce. Inu každý svého štěstí strůjce.

TNI 34 1390 Ochrana před bleskem

V případě, že je norma nejasná nebo těžko pochopitelná, vydá se Technická normalizační informace snažící se srozumitelným jazykem vyložit obsah normy. Co najdete v TNI 34 3190 Ochrana před bleskem, čtěte zde ...

DEHNSUPPORT: Software řízených rizik dle ČSN EN 62305-2

Hledáte software k posouzení rizik úderů do konstrukce? Společnost Dehn+Soehne vydává na podporu projektování ochran před bleskem aplikaci DEHN support. Ta poskytne technikovi uživatelské rozhraní, kterým lze posoudit jak dalece jsou chráněny projektované objekty z hlediska doporučení norem. Kolik stojí? Odpovídá Jiří Kutáč ...

ŽAMBERK: Zde bydlel Prokop Diviš!

Prokopa Diviše si spojujeme s Příměticemi, ovšem on je žamberský rodák. A také v Žamberku Helvíkovicích je malé muzeum jeho rodiště, kde naleznete shromážděné informace o jeho osobě a činech. Koukněte krátce kde tento velikán vyrůstal ...

Občanské judo natáčelo závady hromosvodní soustavy přímo na střeše domu

Televize Nova natáčela v pořadu Občanské judo problematiku závad hromosvodních soustav. Tyto aktivity médií se musí podpořit, protože neodborná veřejnost v mnohých případech nabírá velice zkreslené domněnky.

KNIHA: Hromosvody a zemniče

Papírové čtení o hromosvodech podstatně čtenější formou, než ve čtyřdílné normě. Další alternativu k problematice ČSN EN 62 305 přináší autoři Kutáč, Hladký, Rous v druhém přepracovaném vydání. Podívejme se na náhled a obsah této publikace ...

MARKS: Soubor norem ČSN EN 62305

Je ČSN 341390 norma opravdu tak překonaná? Které části obsahují soubory norem ČSN EN 62305? Pro členské státy CENELEC vyplývá povinnost zavést zmíněné normy do národních normalizačních soustav a postupně zrušit platnost dosud existujících národních norem týkající se ochrany před bleskem, které jsou v rozporu se souborem evropských norem EN 62305. V České republice je to norma ...

CHOMUTOV: První hromosvodní centrum v Česku!

První hromosvodní centrum v Česku a slavnostní přestřižení kulatiny! Dne 31.1. 2008 se v Chomutově konalo otevření Centra praktického vzdělávání hromosvodářů a elektrotechniků. Toto centrum vybudovala firma Luma Plus za významné podpory firmy DEHN+SÖHNE, jejíž výrobky v České republice distribuuje.

Podle 341390, 62305 nebo jak chceme?

Jsou věci, kterým nerozumím ... i z tramvaje mohu vidět, že se hraje mimo platné normy. Aniž bych kdekoliv zašel, jsem z projektu, revize a čehokoliv dalšího schopen poznat, že jde o podvod nebo hloupost. Nemusím udělat ani krok po žebříku, schodech nebo čemkoliv co vede do kopce.

Blesk zapálil střechu hotelu s aktivním hromosvodem!

Na hotelu byl řádně instalován aktivní hromosvod. I přes to blesk udeřil do jeho bezprostřední blízkosti. Případ se dobře ututlal pro vyplacení pojistného. Celá aféra zřejmě nebyla tak velká aby ji někdo dál vyšetřoval. Můžeme tedy věřit aktivním hromosvodům? Požárníkům? Pojišťovnám?

Zlom v oboru odborných školení

V pátek 26. října jsme byli svědky téměř historického zlomu v oboru odborných školení pro ochranu před bleskem a přepětím. Celá akce začala nenápadně ...

DEHN: Skryté svody - žhavé téma

Dvě předchozí části seriálu byly směrovány k poměrně úzké skupině specialistů, tento díl se týká v podstatě všech projektantů, montážních firem a revizních techniků. Skryté svody jímací soustavy jsou totiž častým ... Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 10)

K nejasnostem nového souboru norem ČSN EN 62305

Objasnění některých mylných domněnek ve výkladu nové ČSN EN 62 305 připravil Jiří Kutáč, spolupřekladatel této normy do českého znění. ... všechny stávající stavby se budou revidovat dle staré normy ČSN 34 1390, avšak dojde-li ke ...

PRUŠÁNKY 2007: Nová norma hromosvodů je pouze účelné lobby výrobců!

... pokud mohl před projektovat, montovat a revidovat zařízení na ochranu před bleskem kdokoliv, pak po listopadu to už nebude dělat nikdo ... pronesl na elektrotechnickém dnu Jaroslav Miklík.

EL-SOFT: Hromosvody PLUS – mezičlánek mezi teorií a praxí

Čekání na nové normy na hromosvody a přepěťové ochrany je za námi a většina z nás se s nimi již seznamuje. Doufám, že program HROMOSVODY PLUS umožní mnoha lidem problematiku ochrany před bleskem strávit a začít žít podle nových norem ČSN EN 62305.

I takto může být připojen Internet

Necháváte si zavést do bytu internetové připojení? A už vás napadlo, kdo to bude instalovat? Myslíte, že se jedná o renomované odborníky? Možná ano, možná ne ...

KNIHA: Ochrana před bleskem a přepětím

Ostravští autoři Alexej Satinský, Jiří Kutáč, vydali publikaci na aktuální téma EMC. Magická ČSN EN 62305 ...1, 2, 3, 4, 5 ... Stručné výklady, obrázky, vysvětlení, komentáře. Jedná se o právně závazný dokument části norem, které bezpochyby nyní mnohé zajímají ...

Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390 (4/4)

Pro vedení nebo vnější vodivé části, které vedou do stavby, je vždy nutno u vstupu do stavby zajistit pospojování proti blesku (buď přímo nebo přes SPDs). Víte kdy u staveb není nutno dodržet dostatečnou vzdálenost? Pravidelné revize jsou základními podmínkami pro spolehlivou údržbu LPS. O čem a kdy musí být informován majitel objektu?

LPE (3/4): Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390

Víte jak musí být rozmístěny svody jímací soustavy? Svody nesmí být uloženy v okapech a okapových troubách, i v případě jsou-li obaleny izolací. A které části staveb lze považovat za náhodný svod? Spoje pospojování musí být provedeny pokud možno co nejkratším a nejpřímějším způsobem. SPDs musí mít následné parametry ...

Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390 (2/4)

K čemu je určen vnější hromosvod? V kterém případě se používá oddálený hromosvod? Seznamte se s typickými příklady staveb. Jímací soustava by měla být umístěna na rozích stavby, nebezpečných (nebo nechráněných) (především na horních částech fasády) podle jedné nebo více následných metod. Jaké jsou dovolené metody pro stanovení ... ?

Připravovaný soubor norem pro ochranu před bleskem - ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem“ a změna Z5 ČSN 34 1390 (1/4)

Zajímají vás informace o ČSN EN 62305? Podívejme se o čem pojednávají její jednotlivé části ... Soubor norem ČSN EN 62305 část 3 se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem (hromosvodem). Systém ochrany před bleskem (LPS) se skládá z vnější a vnitřní ochrany. Vnější ochrana by měla chránit stavbu před požárem nebo mechanickými účinky bleskového proudu a také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle stavby ...

Výzkumy na jímačích ESE (4/4)

Zajímají vás podrobné naměřené hodnoty? Četnost průrazů k radioaktivním jímacím tyčím. Průrazná napětí pro uspořádání deska-tyč; spínací ráz 250/2 500µs, délka průrazu 1m. Četnost průrazů k radioaktivním jímacím tyčím ve srovnání ke konvenčním jímacím tyčím v závislosti na relativní vlhkosti. Přečtěte si vědecké závěry.

Výzkumy na jímačích ESE (3/4)

Na čem se prováděla měření? Popis relevantních testů jímačů. Jaká byla napětí pro konvenční jímače a jímače ESE? Přímá souvislost mezi dobou do průrazu a průrazným napětím neexistuje. Uskutečněná měření dokazují, že nejen zkoušené tyčové jímače ESE jsou neúčinné, nýbrž také, že koncepce, na níž se zakládá popis činnosti aktivních jímačů, je nepravdivá.

Výzkumy na jímačích ESE (2/4)

Dosud realizovaný výzkum na jímačích ESE. Víte kdo provedl měření průrazných napětí pro uspořádání deska-hrot s průraznou vzdáleností 1,5m a s jakým výsledkem? Rodinný domek v obci Kamieniec Wroclawski byl chráněn pomocí tyčového jímače ESE, který byl instalován ve výšce 13m a blesk zasáhl místo v deklarované ochranné zóně ...

Výzkumy na jímačích ESE (1/4)

Víte, odkud se vzal nápad s užitím radioaktivních prvků ke zlepšení ochranných účinků tyčových jímačů? Co na to říkají světoví vědci? Kolik se již prodalo těchto typů jímače? Seznamte s porovnáním aktivních a konvenčních jímacích zařízení ...

Výzkumy na jímačích ESE (autor a zdroje)

Poznámka překladatele: Tento článek je pouze příspěvkem k diskuzi o alternativních řešeních ochrany před bleskem. V České republice je povinost respektovat vyhlášku č. 137/98 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, která zavazuje ČSN 34 1390 jako nejnižší možný technický standard.

KLIMŠA: Hromosvody a přepěťové ochrany

Jak na to, aneb kuchařka od A po Z? Všichni víme, že je vcelku problém najít odpovědi na důležité otázky pohromadě a uceleně a to z pohledu někoho, kdo se pohybuje v praxi, běhá po střeše a nemá k dispozici víc než metr na měření. Vznikl tak program „Hromosvody a přepěťové ochrany.“

DEHN: Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov

V pražském muzeu Policie ČR se konala mezinárodní konference „Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov“. Zaměření konference bylo orientováno na pracovníky pojišťoven, Hasičského záchranného sboru, Státního úřadu inspekce práce a další odborné pracovníky přicházející do styku s problematikou ochrany před bleskem a přepětím.

Divišova korespondence s L. Eulerem a Petrohradskou akademií věd

Až do první poloviny dvacátého století chyběla v Divišovském bádání Divišova korespondence s L. Eulerem, význačným matematikem švýcarského původu, tehdy ředitelem Berlínské akademie věd.

Aktivní hromosvod nezabránil zapálení mostu

Vzhledem k tomu, že stavební společnost je spojena s francouzkým kapitálem, jako hromosvod byl použit aktivní jímač, bohužel se nepíše nic o výrobci a počtu těchto ozdob. Výsledkem byla nucená odstávka tohoto důležitého dopravního bodu ...

Elektrokaps - Přepětí a hromosvod

Podívejte se na první z kreslených elektrotechnických příběhů, které jsme vydali na popud vás, čtenářů našeho portálu. Nejkratší je o aktivním hromosvodu a druhý je o chybějícím svodiči přepětí....

Praktická realizace ochrany objektu před bleskem (2.)

Moderní postupy při řešení ochrany objektů před bleskem. Připravovaná Norma IEC 62 305. Na závěr několik fotografií. Na obrázku je znázorněn jímač hromosvodní ochrany, jehož svod je umístěn na distančních podpěrách......

Jaký drát použít....?

Jaký drát použít na střechu s krytinou z titanzinkových plechů? Přečtěte si mé stanovisko k montáži svodů z drátu FeZn a AlMgSi...

Hromosvody Pröpster objev Ameriky?

Obrátil se na mne čtenář s dotazem, zda nemůžeme identifikovat výrobce pod označením Pröpster. Protože zastoupení tohoto výrobce je o několik ulic opodál, rád jsem vyhověl. O několik dnů později na odborném semináři přišla opět řeč na toto téma....

K čemu je hromosvod v domě.... (2.)

Co je smysl pospojování? Pospojování v koupelně ano, či ne? Stačí pouze proudový chránič? Jak vlastně funguje proudový chránič? Kudy prochází poruchový proud 0,03A?

K čemu je hromosvod v domě.... (1.)

Elektrikáři všech zemí, pospojujte se! Aneb k čemu je hromosvod v domě. Jak by na nich mohlo proti potenciálu vznikat dotykové napětí a co je to ten potenciál? Musí se vodič pospojování připojit přímo na kolíky zásuvek? Všech, které tam jsou? Musí se vodič pospojování připojit i na pračku?

Systém detekce blesků

Zajímá vás aktuální počet atmosférických výbojů? Chcete vědět zda je bouřka blízko vašeho bydliště, chaty, dovolené.... ? Systém pro detekci blesků se do nedávna mohlo pochlubit především Německo, ovšem nyní je už.......

Atmosférická energie (základní pojmy 18.)

Teorii o vzniku atmosférické energii je víc než dost, ovšem...! Jak vlastně vzniká blesk? Víte kolik různých druhů blesků rozeznáváme? Co je to Eliášův oheň? K čemu je hromosvod?

Výboje a plazma (základní pojmy 15.)

Znáte definici plazmy? Jaká je souvislost mezi plazmou a bleskem? Jaký je proud průměrného blesku? A jaký je nejvyšší zaznamenaný proud blesku?

Používání aktivních hromosvodů - je legální?

Obracím se na Vás s dotazem, zda je u nás legalizováno používání aktivních hromosvodů (typu PULSAR apod.), v případě že ano, tak jaké typy možno použít?

Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)

Stanovisko Energetického ústavu k ochraně před bleskem hromosvodem Pulsar. V diskusích a konferencích je stále omílaná otázka aktivních hromosvodů. Jsou opravdu účinné? Mají lepší účinost než běžný Franklinův hromosvod? Je schválen aktivní hromosvod pro ČR? Má certifikát EZÚ? A mnoho dalších. Zde si můžete přečíst stanovisko EGÚ Brno a také našeho předního odborníka na oblast atmosférického přepětí Ing. Františka Popolanského, CSc.


Diskuse na toto téma
24.08.2004 Hromosvod Al
6.07.2004 Hromosvod AL

Máte k tématu co říct? Pošlete nám váš názor!Termíny tohoto tématu

reklama
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933