Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Události
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
23.04.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
24.04.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
25.04.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
21.05.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
22.05.2024
OLOMOUC - DEHN: Seminář IP ILPC
Olomouc, Hotel Prachárna, Křelovská 91,
22.05.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
23.05.2024
PRAHA - Plošné ozvučení budov i exteriérů
Praha, Dvůr Čertousy,
23.05.2024
OSTRAVA - DEHN: Seminář IP ILPC
Ostrava, Hotel Harmony, 28.října 170,
24.05.2024
OSTRAVA - Plošné ozvučení budov i exteriérů
Ostrava, školící středisko DEXON,
30.05.2024
BRNO - Plošné ozvučení budov i exteriérů
Brno, hotel Atlantis,
6.06.2024
OSTRAVICE - 35. ODBORNÝ SEMINÁŘ SEPETNÁ se Solid Team
Ostravice, Horský hotel Sepetná,
10.06.2024
OSTRAVICE - 35. ODBORNÝ SEMINÁŘ SEPETNÁ se Solid Team
Ostravice, Horský hotel Sepetná,
11.06.2024
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Téma týdne » Přípojky

Téma týdne číslo 15
>>> Přípojky <<<


Výběr článku z archívu portálu na toto téma. (Sledujte prosím datum vydání!)

Revize připojovacích podmínek ČEZd k 1.4.2022

Na 61. konferenci Solidteamu ve Šternberku René Čumpelík objasnil některé změny připojovacích podmínek ČEZ distribuce k 1.4.2022. Proč se připojovací podmínky revidovaly? Do aktualizace se promítly rozvaděče v nové PNE, vyhláška o měření elektrické energie a také cenové sazby ERÚ. V následujícím sdělení máte možnost sledovat dvě části. Technická fakta a fotografické záznamy z praxe. Definice názvosloví. Například co to znamená "záložní zdroj". Dozvíte se také změny v ukládání hlavního domovního vedení a také, že z odběrného místa pro nabíjení elektromobilů se nesmí napájet jiné obvody ...

#EH: Venkovní přípojky nn a ochrana před přepětím

Jak se před půl stoletím definovala venkovní přípojka rodinného domu? Komu tehdy patřila? Jaká byla konstrukce tehdejší přípojky? Jak přísné byly předpisy v ochraně proti blesku a přepětí? Byl to již v té době relevantní problém nebo je to pouze novodobá problematika? Podívejme se do literatury v té době aktuální ... přívod spojen s přípojkou, a končí hlavními pojist­kami na elektroměrové desce. Vodiče jsou ukončeny na konzole, na střešníku nebo na ...

Přívodní a elektrická vedení na staveništích

Podle kterých doporučení se řídit při zřizování vedení pro prozatimní elektrické zařízení (PEZ) na staveništích? Mohu použít holé vodiče nebo musí být vedení izolované? Musí být ochrana před nebezpečným dotykem zvýšená nebo stačí dodržet stejnou jako používáme běžně? Jaké jsou vzdálenosti ochranných pásem podle napětí? Není přívodní vedení vysokého napětí nad okolím příliš nízko? Hovoří předpisy o ochraně přívodních vedení před poškozením vozidly?

Instalujeme odbočky od hlavního domovního vedení

Jakým způsobem se instaluje přívod k výtahům? Jaká jsou pravidla označení takovéhoto vedení? Do kterých ČSN nahlédnout pro více podrobností? Nač pamatovat u odboček k elektroměrům z hlavního domovního vedení? Jak chápete text: "Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům musí být provedeny a uloženy tak, aby byl znemožněn nedovolený odběr"? V jiném dokumentu je uvedeno nikoliv znemožněn, ale pouze ztížen. Opravdu může elektrikář znemožnit černý odběr?

KNIHA: Elektrické přípojky ...

Vydavatelství IN-EL představilo druhé aktualizované vydání této publikace, kterou připravil Václav Macháček. Popisuje do podrobností problematiku připojování odběrných míst včetně požadavků rozvodů za přípojkovou skříní. Obsah knihy je sestaven z mnoha souvisejících dokumentů, zákonů, nařízení, norem a vyhlášek. A které otázky zaujaly mé kolegy? Víte, co vše je považováno za černou přípojku? Jakým způsobem se vypočítá náhrada škody černého odběru?

Časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů

Dotazy na vyzdívání přípojkových pilířů a skříní se stále objevují. Přesto že bylo popsáno mnoho papíru, některé základní informace se stále nedostávají ke správným očím. Proto si krátce zopakujme: Co může být jednou z příčin zatékání do skříní? Proč je doporučování výztuh a jaké mají využití ve skutečnosti? Jaký je správný postup při zakrývání sloupku zeminou? Nač má vliv nedodržení správného postupu zapískování koncovkového dílu nad úroveň terénu?

Jak připojujeme vodiče přípojek

Čím se k holým vodičům venkovního vedení připojují vodiče přípojek? Podle čeho se volí velikost svorek? Jak se řeší spoje AL a Cu? Lze použít i nerozebíratelný (lisovaný) spoj? V kterém případě se nemusí použít při dotahování spoje momentový klíč? Kolik znáte způsobů připojení vodičů přípojek? Která norma obsahuje doporučení pro volbu metod omezujících teplotu svorek v provozu? Lze odbočování vodičů provádět pomocí izolovaných propichovacích svorek?

Co víte o přípojkách ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů?

Přesto, že se dnes domovní přípojky realizují převážně kabelem a uložené v zemi, přes to stále existují připojení ze sloupu v různých provedeních. Základní požadavky na závěsné kabely a izolované vodiče jsou popisovány různými předpisy, podnikovými normami, energetiky nebo ČSN. Co se považuje za součásti vedení a co ne? Jaké jsou přednosti přípojek provedených závěsným kabelem? Účelem nejkratších vzdáleností od budov je zamezit, aby se kterákoliv část lidského těla nebo jakéhokoliv objektu, u kterých se to dá v přiměřené míře předpokládat, přiblížila k vedení bez možnosti ...

Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn

Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy připojují nejčastěji? Nač vše brát zřetel při volbě přívodního kabelu? Kde nalezneme bližší podrobnosti pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů?

Nač myslet při zřizování přípojek nn

Víte, čeho elektrická přípojka zřízená po nabytí účinnosti zákona č. 458/2000Sb nebyla součástí? Distribuční nebo elektrizační soustavy? K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.? Přípojková skříň je místem, v němž se odběrné elektrické zařízení zákazníka připojuje na zařízení provozovatele distribuční soustavy a zároveň i místem jištění celého odběrného elektrického zařízení. Toto jištění slouží zejména k lokalizaci poruch vzniklých v odběrném zařízení (v prvé řadě k ...

Stavební "Antoníček" může být velký "Antonín"

Dnes máme na programu pořádný průvanový ventilátor. Do železničního tunelu se pěšky obvykle nevydáváme. Při představě, že se potkáme s vlakem, naskakuje husí kůže všem. Ale protože ventilátor v provozu s příkonem 55kW v nějakém kadeřnictví jen tak nepotkáme, neváhali jsme. Jiné boty, reflexní vesta, ochranná přilba a hurá do díry ...

O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie

Zopakujme si: Kam se připojuje odběrné místo? Koho je dodavatel elektřiny povinnen připojit? Jaká kritéria musí splňovat? Koho označujeme za dodavatele elektrické energie? ... hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní domovní kabelová skříň, se umisťuje na ...

Hlavní části elektroinstalace v bytových a administrativních objektech

Co vše se skrývá za pojmem odběrné zařízení? Jak se dále dělí přívodní vedení? Co označujeme za stoupací vedení? Podle kterých proměnných se navrhuje systém hlavního domovního vedení? Jak je to s přípojkou u elektrických zařízení důležitých při evakuaci osob? Jak se řeší ochranný vodič PE v sítích bez vyvedeného středního vodiče N? Jak se často realizuje hlavní domovní vedení?

Rozvody za elektroměrem stručně

Jak se dělí rozvody elektroinstalace v občanské výstavbě? Nač myslet při použití spotřebičů ve vícefázových instalacích? Kudy má procházet přívodní vedení od elektroměru do bytu? Přečtěte si odpovědi na tyto časté otázky zde ...

Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení ČEZ

René Čumpelík z ČEZ Měření hovořil o připojovacích podmínkách pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí a jejich užití v praxi. Co vše zaznělo? Co řeší připojovací podmínky? Pro koho jsou připojovací podmínky. Povinnosti plynoucí z připojovacích podmínek. Legislativní závaznost. Pro jaká odběrová místa. Požadované podmínky pro HDS. Hlavní domovní vedení. Odbočky k elektroměrům. Elektroměrový rozvaděč. Veřejná přístupnost elektroměrových rozvaděčů. Vybavení elektroměrového rozvaděče. Přepěťové ochrany. Místo v elektroměrovém rozvaděči. Hlavní jistič. Provedení vodičů. Značení vodičů návlečkami. Přímé měření ...

Měřicí zařízení pro přímé měření

Podmínky pro připojení měřicích zařízení u odběratelů jsou u různých dodavatelů různé, viz článek níže. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek a pracovní jednání byla zahájena ...

Shody a rozdíly v technických podmínkách pro připojení měřících zařízení pro měření typu C

Množství spotřebované elektrické energie se musí měřit, to je jasné. Ale je vám jasné, jaký typ měření máte u svého bytu? Je to typ A, B či C? Co se rozumí zajišťováním měření elektřiny? Kde najdu veřejný dokument stanovující podmínky pro osazení měření typu C?

Přípojky a podniková norma PRE

Kromě všeobecných technických norem si může distributor určit či upřesnit další požadavky. Jedná se o podnikové předpisy, v tomto případě PRE. Upřesňují se tam požadavky na přijímače HDO, proudové transformátory, zámky, na vodič PEN, jistič před elektroměrem a podobně ...

KURIOZITY: Jak vytížit vysokozdvižnou plošinu

Speciální nová přípojka v Mariánských Horách se může pochlubit nevídaným krytím a především skvělou dostupností majitele, uživatele a plátce odběrného místa. Možná se však jedná pouze o pokus oživit jinak šedivou a smutnou ulici.

KOPP: Ochranné pouzdro vidlice a zásuvky

Již se vám stalo, že jste potřebovali spojit dvě prodloužení přímo pod širým nebem? Myslím si, že se nejedná o nic neobvyklého. Podobných případů můžeme nalézt hodně. A jaké bývá časté řešení?

Kudy vedením do objektu

Zvedněme na ulici hlavu a podívejme se jak si lidé zkrášlí svůj příbytek přívodním vedením. Někdo namítne "co na tom"? Pouze jsem se zamyslel jak si někdo postaví pěkné obydlí ale něco to kazí.......

Kdo hradí náklady na nn přípojku?

Požádal jsem o zřízení přípojky nízkého napětí k mému pozemku, na kterém se bude stavět. Prosím o objasnění jak je to s úhradou nákladů.

Kdo hradí náklady na nn přípojku?

Požádal jsem o zřízení přípojky nízkého napětí k mému pozemku, na kterém se bude stavět. Prosím o objasnění jak je to s úhradou nákladů.

Přípojné místo....

Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení (připojovací podmínky) v oblasti distribuční soustavy provozované Západočeskou energetikou a.s.

Zaseklý elektroměr ve vysokém tarifu

Možná nikoho nenapadne pochybovat o přijímači HDO, ovšem je to stroj a stroj se může porouchat. Když se například zasekne v jedné ze sazeb, co dělat?

Opravná manžeta

Obrázkový příběh jak snadno dojde k úrazu kabelu. Pokud si necháváte smluvně provádět výkopové práce, ještě to neznamená, že jako investor cizími dělníky zaviněnou škodu nezaplatíte...

Mlýn a rekonstrukce elektro

Zážitek z dovolené. Jsou instalace, kterých není možno si nepovšimnout! Objekt určený pro podnikání, pro pronajímání, skoro hotel či ubytovna.... Co s tím?

Jak se vměstnat do sazby? (1.)

Plánujete stavbu domu? Nemáte plyn? Budete topit elektrikou? Pak vás bude určitě zajímat velikost jističe před elektroměrem. Za tuto hodnotu platíte "stálý měsíční plat", tedy jakýsi paušál, v kterém bohužel nemáte žádné kWh v ceně jako třeba u hovorného volné minuty. Jak se vměstnat do stávající sazby, třeba když není změna ve vaší moci?

Brouk Pytlík svářečem.

Jak se na vesnici pohotově zapojí cokoliv.... Má elektrikář právo zasahovat do rozhodování druhých svobodných a dospělých lidí? Nebo je elektrikářskou povinností zachránit svět před nebezpečně šikovnými "brouko-pytlíko-kutily"?

Požadavky na elektrické rozvody (1.)

Znáte požadavky, které má splňovat elektrický rozvod? Které normy je třeba znát? Jistí se světelné zdroje zvlášť? Jaké mají být zásuvky ve dvou napěťových soustavách? Jakými způsoby se provádí rozvody pro osvětlení schodišť, nástupišť, výtahů chodeb?

Elektrické přípojky (1.)

Znáte rozdělení elektrických přípojek podle způsobu zhotovení? A podle napětí? Co vše patří mezi přípojkové skříně? Dle kterých ČSN se provádí výběr izolace?

Co je to elektrická přípojka?

Můžete mi prosím vysvětlit co je prosím výraz domovní přípojka? Kdo přípojku platí, komu patří a kdo dělá údržbu?

Z jedné přípojky dvě?

Co máme připojit k žádosti o povolení k zřízení samostatné el. přípojky při zřízení prodejny z bytu (rodinného domku na prodejnu, jedná se o syna majitelky nemovitosti) resp. jaké průvodní listiny k žádosti při povolení zřízení samostatných hodin pro podnikatele, jedná se o převedení části.

Přípojky

Diskuse na toto téma

Máte k tématu co říct? Pošlete nám váš názor!
reklama
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933