Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Události
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
19.06.2024
ZLÍN - DEHN: Seminář IP ILPC
Zlín, INTERHOTEL Zlín, náměstí Práce 2512,
19.06.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
20.06.2024
PRAHA - Control4 certifikační školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
25.06.2024
PRAHA - Control4 certifikační školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
26.06.2024
PRAHA - Control4 certifikační školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
27.06.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
23.07.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
24.07.2024
PRAHA - KNX školení
Praha, V Olšinách 2300/75,
25.07.2024
OSTRAVA - KNX BASIC školení
Ostrava, VŠB TUO, 17. listopadu 15,
22.08.2024
OSTRAVA - KNX BASIC školení
Ostrava, VŠB TUO, 17. listopadu 15,
23.08.2024
PRAHA - DEHN: Seminář IP ILPC
Praha, SOŠ Jarov, Učňovská 100/1,
11.09.2024
BRNO - KNX školení
Brno, Kaštanová,
17.09.2024
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DEHN: Seminář IP ILPC
České Budějovice, Dům techniky, Plzeňská 2311/2a ,
17.09.2024
Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod » Téma týdne » Bezpečnost

Téma týdne číslo 37
>>> Bezpečnost <<<


Výběr článku z archívu portálu na toto téma. (Sledujte prosím datum vydání!)

Elektrotechnik pracuje ve výškách

Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu zabezpečení pracoviště a pravidelným školením riziko podobných úrazů výrazně snížilo, ale podle některých "heroes" to není "cool"! .

Rostoucí náklady na požární bezpečnost budov v Česku

Projektanti budou muset zahrnout nové požadavky na požární zabezpečení již ve fázi návrhu. Budou potřeba detailnější plány a dokumentace, aby bylo zajištěno splnění všech požárních norem. Montážní práce budou časově náročnější a nákladnější. Budou muset být vyvinuty nové postupy a protokoly pro revize, které zahrnou specifické požadavky na požární bezpečnost. Vzhledem k vyšším požadavkům na požární bezpečnost může být potřeba častější údržba a kontroly elektroinstalačních systémů.

Jak správně a bezpečně pracujeme s nástroji a nářadím

Koho kdy samotného napadlo, jaké preventivní opatření by elektromontéři a elektroúdržbáři měli provádět, aby předešli úrazům při používání ručního nářadí? Asi nikdy a nikoho, tedy vyjma bezpečáka. Ten naopak přesně ví, jaké příčiny nejčastěji vedou k úrazům při používání ručního nářadí a jak je lze identifikovat. Samozřejmě zkušený pracovník, ten který toho již mnoho zničil, třeba ví, jaké konkrétní škody mohou nastat, pokud se používají šroubováky jako páčidla nebo sekáče. A o žebřících na nestabilním terénu nebo v blízkosti nedobře zajištěných dveří ani nemluvě. Zde malý seznam toho, čeho je dobré si všímat ...

SOLIDTEAM: Pracovní úrazy v ČR 2023

Miroslav Záloha připomíná definici pracovního úrazu. Zapomíná se, že zaměstnavatel má povinnost objasnit příčinu a okolnosti pracovního úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech. Dozvídáme se, ve kterých odvětvích vznikají pracovní úrazy nejčastěji. A zajímavý pohled je na dlouhodobé statistiky, které ukazují, kdy k nim dochází a kdo je tou nejohroženější skupinou. S podrobnostmi se seznamte zde!

Řád prohlídek, údržby a revizi SUIP asi nepřehlédne!

Inspektoři státního úřadu práce se rádi zaměřují na řád prohlídek, údržby a revizí, říká Miroslav Záloha. Zajímá je obsah, seznam podkladů, lhůty revizí, způsob činností, údržby, způsob evidence odstraněných závad. A provozní dokumentace! Kontroly jsou namátkové, inspektor si vybírá, určitá předtucha, intuice ... O čem mluvil? ... důležitost řádu prohlídek, údržby a revize ... význam provozní dokumentace ... důraz na shodu s aktuální právní úpravou a bezpečným provozem ... doporučení pro provozovatele ... zmínka o stanovení lhůt ... Více zde!

Trpká zkušenost elektromontéra po pádu ze žebříku

Kdo stál na žebříku opravující výškové elektrické zařízení, když se stala nehoda? Byl to Jan K., který se vždy držel bezpečnostních předpisů. Co se stalo, když do žebříku někdo nečekaně udeřil? Spadl Jan a utrpěl vážné zranění, které ho poslalo do nemocnice. Jak dlouho musel Jan zůstat v nemocnici kvůli svým zraněním? Bylo to tři týdny plné bolesti a nejistoty. Když bylo šetření úrazu zahájeno, proč komise rozhodla, že Jan nedostatečně zajistil své pracoviště? Bylo to nespravedlivé rozhodnutí vzhledem k Janově známé opatrnosti a pečlivosti. I přes pozdější přiznání viníka, zůstalo rozhodnutí komise nezměněno a Jan byl ponechán bez nároku na odškodnění. Tento tragický příběh odhaluje komplikovanost systému řešení pracovních úrazů a význam správného zajištění a vzájemné důvěry na pracovišti.

Pohled důchodce na novodobý smeták kovových špón

Jaký nástroj připomínal sci-fi, když se jeho bývalý pracovník vrátil do dílny? Byl to smeták! Jaké práce usnadňoval tento smeták mladým technikům v dílně? Co museli dělat pracovníci dříve, když bylo vše ruční a nebezpečné? Je pravda, že starší generace snila o nástroji, který by ulehčil práci s kovovými odpady? Jaký pocit měl bývalý pracovník, když viděl moderní techniku v akci? Přinesl pokrok ve výrobě rozvaděčů nástroje zvyšující efektivitu a bezpečnost? Co symbolizuje takový smeták pro dnešní generaci techniků?

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v různých prostorách

Připojování a používání elektrických spotřebičů vyžaduje zvýšenou opatrnost, zejména v domácnostech, kde prostředí nemusí být vždy ideálně nevodivé, jako např. v kuchyních s vlhkými povrchy. Normy ČSN 332000-4-41 ed. 3 doporučují použití proudových chráničů (RCD) s jmenovitým reziduálním pracovním proudem do 30mA pro AC zásuvky do 32A a pro mobilní zařízení určená pro venkovní použití. Tyto chrániče se používají k ochraně před úrazem elektrickým proudem ve vnitřních prostorech, jako jsou koupelny, a také v prostředích, kde se manipuluje s elektrickým nářadím. Chrániče s nižšími hodnotami mohou být citlivější na provozní unikající proudy, což může vést k častému vypínání. V průmyslu a na staveništích je také důležité zajistit ochranu elektrických spotřebičů proudovými chrániči. Pro specifické prostředí, jako jsou ...

SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období

Záznam jedné z oblíbených preventivních přednášek pracovníka Státního úřadu inspekce práce Miroslava Zálohy, vedoucího oddělení VTZ a stavebnictví OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Opět si připravil krátká shrnutí všeho, co v souvislosti s jeho zaměřením inspektora není zcela jasné. V tomto videozáznamu uslyšíte mnoho z často diskutovaných témat. Například souvislosti s revizní čiností, provozováním VTZ, udržováním si platných dokladů a také možné příčiny udělování pokut a jejich výše ...

Rozbor pracovních úrazů v druhém pololetí 2022

Na 63. konferenci SOLID Team ve Šternberku přednášel Miroslav Záloha rozbor fatálních pracovních úrazů. Velice poučná přednáška a zvláště pro dlouholeté praktiky, kteří činnost provádí již rutinně a některé bezpečnostní prvky vynechávají. Možná to zní strašidelně, ovšem není lepšího varování, než se poučit z předchozích chyb a selhání svých kolegů. A víte jaká je nejvíce ohrožující pracovní pomůcka elektrikáře? I na to zde dává pracovník OIP odpověď!

Hašení pod napětím. Elektromobily nám byl čert dlužen ...

Přestože montáž elektroinstalace je něco jiného než hašení a dokonce naše činnost má požáru správným návrhem a instalací předcházet, přesto všechno bychom měli mít představu o hašení. A třeba i o hašení pod napětím. Co je to trojúhelník hoření? Není nad přednášku bývalého elektrikáře, dnes hasiče, který objasňuje některé skryté neznámé v případě požárů. Tušíte třeba, kde je dnes povolený halonový způsob hašení? Ekologicky nepřijatelný přístroj má stále svá vybraná místa. Poslechněte si tuto přednášku, dozvíte se třeba i to, co když použijete nevhodné hasivo! ... evidentně lektor hasičů není uživatel elektromobilu a s největší pravděpodobností z ryze pracovních zkušeností ani nebude.

Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce

Dozorový orgán je důležitou složkou bezpečné práce. Ať již nabírá jakoukoliv konotaci, bez tohoto kontrolního prvku by to fungovalo nepředvídatelně. Dozorových institucí existuje více. V tomto sdělení se zaměřujeme na báňskou správu a obecnou inspekci práce. Máte představu, kterou svou činností spadáte pod který dozor? Opravdu? Hranice není snadné deklarovat a je vhodné znát limitující skutečnosti, které o tom rozhodují. Pokud pracujete výlučně v nadzemních objektech bytového, administrativního charakteru, pak asi nemusíte mít obavu, že by kontrolu prováděl jiný úřad než OIP. Následující přednáška popisuje pohled pracovníka Českého báňského úřadu včetně smrtelných nehod ...

Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?

Tradiční český výrobce z Kolína dodává na trh několik úložných systémů. V souvislosti s ČSN 73 0895 se vyžaduje u kabelů schopnost odolávat podmínkám požáru bez zkratu či přerušení toku elektrického proudu po stanovenou dobu. KOPOS vyrábí požárně odolné systémy dle příslušných norem a předpisů. Kabelové žlaby Jupiter KZ s tloušťkou plechu 1,5mm a kabelové lávky KL s příčkami ve vzdálenosti 150mm. Samostatné kabelové příchytky 67xx, Omega příchytky, Dobrman příchytky a skupinové držáky SD 2, které jsou dle normy montovány po maximálně 300mm. Komentář produktového specialisty sledujte zde ...

EH# Jaký byl pohled na bezpečnost práce v osmdesátých létech

Pohled na bezpečnost práce má několik pohledů. Extrémní administrativní, extrémní spotřebitelský a mnoho různých provozních. Jinými slovy, úředník sedící v teplé kanceláři klidně nechá vystrojit pracovníka měřícího napětí v zásuvce bezpečnostní přilbou, ochrannými brýlemi a dielektrickými rukavicemi. Co kdyby náhodou ... Spotřebitel naopak nemá často ponětí, co mu hrozí. A tak se spoléháme na kritický pohled samotného profesionála. Ten dokáže vyhodnotit míru rizika přímo na místě samém. Nebo se pletu?

OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS

Dalším produktovým segmentem OBO jsou protipožární systémy. Schopnost vytvořit návrh a následně jej realizovat na stavbě vyžaduje mnoho informací a souvislostí. Jaká je funkce protipožárních stěn? K čemu jsou systémy přepážek, maltové přepážky, měkké přepážky, pěnové materiály, obalové trubky a poduškové přepážky? Co je úniková a záchranná cesta? Jak se provádí instalace do únikových cest? Co je to montáž nad podhledem? Jaké jsou k dispozici protipožární kanály, kabelové bandáže? Kde je zapotřebí zachování funkčnosti? Základní informace a další zdroje odkud lze čerpat se dozvíte v tomto článku ...

Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse

Digitální reprint původního díla českého legendárního elektrotechnika Václava Honyse. Bezpečnostní pravidla při práci na elektrických zařízeních stojí sice na stále stejném principu, ovšem podání takové problematiky se liší podle autora. Václav Honys byl pro jednu z elektrikářských generací otcem školitelem. Svými analogickými příběhy dokázal upoutat většinu posluchačů, protože vycházel ze své skutečné praxe. Pohledem na obsah této publikace je zřejmé, že se podobný sloh jen tak opakovat nebude.

#EH: Dávné požadavky na provoz elektrických zařízení (v roce 1987)

Připomeňme si dobu nedávno minulou a na požadavky na provoz elektrických zařízení a instalací. Na základě čeho byly organizace povinny zajišťovat revize, zkoušky, prohlídky a v jakých lhůtách? Některá fakta by se měla stále opakovat. Jak to bylo s elektrickým zařízením, užívaným nepravidelně? Začtěme se do následujících řádků a připomeňme si dávné zásady bezpečnosti. Jak dalece se liší od těch dnešních? Jak dalece dnes v praxi skutečně přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky? Tím, že čteme normy nebo časopisy?

xC FAQ#10 Jak je u xComfortu provedeno zabezpečení proti nabourání do systému?

Začíná stále více platit to, že používáme stále více elektronických nástrojů a každý z nich podstupuje určitou míru zranitelnosti. Pokud systém neudržujeme, jednoho dne se objeví nějakou formou "modrá smrt". Co vše obsahuje řízenou elektroniku? Co vše se může pokazit? Co vše je připojeno do dalšího systému? Co je vlastně s čím propojeno? To jsou otázky, které koncový uživatel zpravidla vůbec neřeší. A co takový systém, řídící celý dům? Jak je pravděpodobné, že šikovný zlomyslný soused v zimě vypne topení a zapojí klimatizace na 5°C? Nemá xComfort nějakou skrytou Achillovu patu?

REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020

Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!

Katalog: Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS 2020

Požárně odolné úložné systémy mohou být pro někoho možná noční můrou, ovšem celá problematika není zase tak složitá. V minulosti se koneckonců pořádalo bezpočet školení a seminářů na toto téma. Pro ty, kterým jsou normové a nenormové alternativy jasné, bude blízký i tento katalog kolínského výrobce KOPOS. Kromě jiného se zde dozvíme také co je to zinkochromát, sendzimir, nerez AISI 304, GEOMET, jak se produkty chrání žárově zinkovaným ponorem, lakováním nebo třeba dosažení vysoké odolnosti pomocí elektrolyticky zinkovaných výrobků.

Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech

Používat elektrickou energii tak, aby nám sloužila, nikoliv škodila, se snažíme již od nepaměti. K tomu účelu vychází stále více technických norem, abychom do aplikace elektroinstalačních materiálu aktuálně vkládali prvky, které vytvoří zařízení bezpečné provozu. Pojďme se na bezpečnostní prvky podívat. Všimněte si že, u bezšroubového řešení, kdy není klasický šroubový kontakt potřeba, je vždy překryt krytkou. A to jak na přívodu, tak vývodu, kde ale zůstaly měřící body pro zkoušečku ...

Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20

Jste postaveni před řešení protipožární ochrany nějakého objektu? Jaké jsou vaše znalosti s možnostmi použití přepážek, instalací v únikových cestách, protipožárních kanálů, bandáží? Slyšeli jste o normových a nenormových konstrukcích? Protipožární ochrana vyžaduje technické znalosti návrhu, ale také znalost dostupných materiálů k její realizaci. Přestože tento technický sešit pojednává o sortimentu, dozvíte se něco i z teorie, například co je úniková a záchranná cesta ... a také semináře OBO BSS ... využijte informace z první ruky a projděte si rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se tématu systémů protipožární ochrany ...

K&V TIP#12: Která zabezpečovací technika by neměla chybět u nikoho doma?

Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...

Krabice OBO FireBox, řada T

Není elektroinstalační krabice jako krabice. I tento prvek se dá nazvat v případě požáru důležitým článkem řetězu, který potřebujeme po určitou dobu celistvý. Namítnete, že se s takovými prostředími nesetkáváte? Shromaždiště osob nalezneme na mnoha místech a vyhnout se mu je prakticky nemožné. Před sebou mám útlou brožuru renomovaného výrobce, který kromě dalších prvků protipožární problematiky řeší i krabice se zachováním funkčnosti. Podívejme se krátce oč kráčí ...

HAGER point#7: Hlídač varné desky VHX200

Hager představuje zařízení pro klid a bezpečí. Víte, že v roce 2015 vzniklo celkem 612 požárů, které byly způsobeny nedbalostí při vaření? Pořízením tohoto hlídače varné desky si zajistíte včasné varování a reakci na problém odehrávající se na elektrické varné desce. Například odložení utěrky na rozpálenou ploténku, odsunutí hrnce z prostoru topného článku ... Hlídá teplotu na varné desce, kdy dokáže zabránit například vznícení oleje ...

HAGER point#6: Kouřové hlásiče

Proč instalovat hlásiče kouře? Jaké existují varianty a následné možnosti? Jak je to se zárukou přístroje a baterie? Dá se baterie vyměňovat? Co je to Q label? Jak zjistím, že kouřový hlásič funguje jak má? Potřebuji k hlásičům nějakou požární ústřednu nebo hlásiče spojovat s centrálním pultem PO? Nebude hlásič reagovat na kouř z krbu nebo kuchyně? Pokud máme více hlásičů a budou všechny houkat, jak zjistím kde vlastně hoří?

DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205

Dovedete si představit jak hasič kontroluje, zda nehasí vodou nějakou část pod napětím? Pod vysokým napětím? Pokud jsme byli přítomní požáru, tak jsme na vlastní oči viděli, že jde často o vteřiny a taková chyba, že by někdo pokropil vysoké napětí hasící vodou může samotnou událost jen zhoršit. Zkoušečka přítomnosti vysokého napětí, o kterém se zmiňuje tento článek s videospotem, pomůže nejen hasičům ...

Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!

Německý výrobce DEHN+SÖHNE je známý jako výrobce komponent ochran proti blesku a přepětí. Ne všichni však ví, že je navíc předním výrobcem ochranných pomůcek pro práci pod napětím. My, jako elektrikáři si přítomnost napětí na zařízení kontrolujeme automaticky a bez problémů. Jak se prověřuje bezpečnost při nenadálých situacích jako jsou požáry nebo živelné pohromy si moc nedokážeme představit. Ovšem je jasné, že za takových okolností se spoléháme na jiné osoby, zařízení nebo přístroje.

Náš pohled na kouřové hlásiče HAGER

Tento německý výrobce má ve své nabídce několik typů kouřových hlásičů, které jsou svými funkcemi a provedením velice pozoruhodnou alternativou. S přístroji označenými písmenem Q nabízí garantovanou jistotu na deset let! Ve zmiňované jistotě nemáme uvažovat dokonce ani falešné poplachy. Zjednodušeně lze obchodní záměr Hageru sdělit asi takto. Hlavní konkurenční výhodou má být tradiční německá kvalita překračující zákonem stanovené minimum, které lze koupit v každé "trafice" ...

RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozvaděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozvaděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnost dosažena v mnoha aplikacích, a to pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozvaděčové skříně.

Bezpečnost práce při zkušebním provozu prototypů strojních zařízení

Většina firem v průběhu času modernizuje či rozšiřuje své strojové vybavení za účelem zkvalitnění či zrychlení výroby nebo také v případě, kdy chce začít s výrobou zcela nového výrobku. V tomto článku se budeme zabývat případy, kdy firma pořizuje zařízení tzv. "na míru", u kterého požaduje specifické parametry s ohledem na své výrobní potřeby, a také jedním případem, kdy výrobce testoval prototyp zařízení. Nebudeme se tedy nyní zabývat standardními, sériově vyráběnými a dodávanými strojními zařízeními, jejichž instalace a zkušební provoz však také nesou mnohá rizika.

Nebezpečí požáru vlivem vadného elektrického kontaktu - část 1

Zkušenosti při zkoumání příčin požárů v elektrotechnických zařízeních ukazují, že velký podíl na nich mají vadná elektrická spojení. Spojení vodičů a dalších částí elektrotechnických zařízení představují důležitou a nezanedbatelnou součást elektrických obvodů. Často nestačí jen jednoduše "dotáhnout" šrouby svorek. Odborní specialisté používají za tímto účelem speciální nářadí a vědí, jak na to.

Vyšetřování příčiny požáru #4

Víte, jak se při vyšetřování příčiny požáru určuje ohnisko nebo průběh šíření plamenů? Co znamenají pojmy jako flashover nebo backdraft? A co se děje, když hoří v uzavřeném prostoru? O tom přednášeli Petr Michut a Ondřej Sanža Šafránek z Technického ústavu požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky. Postup při vyšetřování objasnili na konkrétním příkladu šetření požáru v sedmipatrovém skladu ve Zlíně. Jaké zařízení tento požár způsobilo? To se dozvíte v tomto článku s videoklipem.

Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti

Jaké jsou nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách inspektorátu práce? S jakými chybami se inspektoři setkávají u pracovních postupů, hromosvodů nebo prodlužovacích šňůr? O tom přednášel inspektor Radomír Kočíb z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. V přednášce se také dozvíte, v jakých předpisech mají být zapracovány ochranné pomůcky nebo co přesně znamená spojení "udržování ve vhodném stavu".

Vyšetřování příčin požárů #3

Vyšetřování příčiny vzplanutí domu či bytu nemusí být mnohdy snadné. Své o tom ví člen Unie soudních znalců Petr Michut z Technického ústavu požární ochrany, který se spolu s týmem specialistů zaměřuje na zjišťování příčin vzniku požárů v souvislosti s elektřinou. Jak postupují soudní znalci při vyšetřování, prozradil ve své přednášce na dvou příkladech z praxe: požáru nového luxusního bytu v Praze a požáru sedmipatrového skladiště ve Zlíně. Co tyto požáry způsobilo? To se dozvíte v tomto článku s videoklipem.

Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech podle ČSN 73 0848

Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí elektrické energie v objektu a tím zajištěn bezpečný zásah jednotek požární ochrany. Co říká norma ČSN 73 0848 o kabelových trasách pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP? Jaký dokument platí pro zdolávání požárů elektrických zařízení a rozvodů jednotkami požární ochrany? Jaká je bezpečná vzdálenost a minimální tlak na proudnici při hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400V? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v článku Zdeňka Hoška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Dodávka elektrické energie podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0848

Jak má být řešena dodávka elektrické energie u elektrických rozvodů zajišťujících funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení? Za jakých podmínek se požárně posuzují elektrická zařízení, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu? Jaké jsou typy UPS a na jakém principu fungují? Odpovědi na otázky a další informace k tématu se dozvíte v článku Zdeňka Hoška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru

Jak se postupuje při vypínání elektrického proudu v bytové výstavbě při zasažení části nebo celého objektu požárem? Kdo může provádět odpojení hlavního domovního vedení od sítě? Jak se správně provádí hašení požáru s ohledem na elektrické zařízení? To se dozvíte v tomto článku.

HL SYSTEM: Katalog Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008

Projektujete stavby, u kterých se klade důraz na požární bezpečnost a ohniodolné úložné systémy? Na trhu znám několik řešení, ale stále kontroluji možné alternativy. Nyní mám před sebou úzký sešit společnosti HL system. Certifikáty vydané Pavusem jsou zobrazeny na zadní, osmé straně. Z podrobných informací jsou k dispozici kód, rozměry, váha, balení, cena a fotografie. Sledujte tuto stručnou recenzi.

Blokování chrániče stejnosměrným proudem

Jak lze využít zablokování chráničů pomocí stejnosměrného proudu k měření impedance poruchové smyčky? Jak pracují přístroje pro blokování chráničů? A jaké podmínky je nezbytné splnit, aby proces zablokování proběhl správně? Odpovědi na otázky a další informace naleznete v další části textu Leoše Koupého o měření impedance poruchové smyčky.

Požární bezpečnost elektrických zařízení

Jaká vyhláška stanovuje podrobné technické podmínky požární ochrany staveb a v nich instalovaných elektrických rozvodů a zařízení? Jaké normy se vztahují k požární ochraně elektrických zařízení? A která norma stanovuje pravidla pro požární bezpečnost kabelových rozvodů? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v další části textu Zdeňka Hoška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením

Jakou prevenční povinnost mají fyzické osoby podle ustanovení § 2900 občanského zákoníku? Co musí podle předpisů dodržovat právnické osoby a podnikající fyzické osoby při užívání nebo provozování elektrických zařízení? A jaké povinnosti jsou jim uloženy při provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím? To se dozvíte v článku Zdeňka Hošky z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Požární ochrana a požární bezpečnost staveb

Znáte předpisy pro požární ochranu staveb? Víte, jaké zákony a vyhlášky stanovují pravidla pro požární bezpečnost? Jaké požadavky musí splňovat elektrický rozvod? A na jaké normy se právní předpisy odvolávají? To se dozvíte v článku Zdeňka Hoška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Používání proudových chráničů v části 7 souboru norem ČSN 33 2000

Proudové chrániče jsou přístroje, které jsou považovány za ideální ochranné prvky pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. Jaké je jejich využití podle aktuálních norem? Jaké typy chráničů se používají v konkrétních případech? Jaké normy platí pro elektrické instalace nízkého napětí v prostorech, jako jsou divadla, restaurace, školy či krytá parkoviště? Odpovědi na otázky naleznete v článku Karla Dvořáčka.

Typy ochran pro elektrické sítě, jejich výběr a realizace #1

Ochrana v elektrických sítích s Františkem Kosmákem. Vyhodnocení vnějších vlivů. Problémy u fotovoltaických elektráren. Co je to elektrická stanice. Rozdělení sítí, správné názvosloví. Jak správně studovat normu. Ochrana před atmosférickou elektřinou. Ochranné jiskřiště. Normy o vnějších vlivech. Instalace nad AC 1kV. Co je to třídící znak ...

FireBox T - evoluce v zachování funkčnosti

Potřebujete vyřešit spojení kabelů v elektroinstalaci se zachováním funkčnosti při požáru? Zde se nabízí jisté řešení. Krabice FireBox série T mají všechny přednosti běžné kabelové odbočné krabice z termoplastického materiálu. Tímto typem požárně odolných krabic lze řešit silová i datová vedení. Jsou testovány Pavusem na všechny potřebné normové parametry. Seznamte se s jejich základnimi přednostmi v tomto článku ...

OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti

Zachování funkčnosti elektrických zařízení za požáru dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. v platném znění tvoří dnes nedílnou součást požadavků na téměř veškeré budovy s výskytem většího množství osob. Jen díky funkčnosti nouzového osvětlení, požární ventilace, poplašných systémů nebo ovládání nouzových východů v nich lze totiž zajistit předpokládanou využitelnost únikových a zásahových cest, tolik potřebných v krizových situacích.

Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014

Vlastimil Volejník popisuje na AMPERforu zásadní novinky českého výrobce KOPOS Kolín. Co vše se dozvíte? Proč se na jednom protipožárním systému dělá více zkoušek. Výhody skupinového držáku SD2. Problémy se zavíkováním kabelových tras. Zkoušky jednotlivých částí kabelových tras. Katalog protipožárních systémů. Odpovědi sledujte v tomto článku prostřednictví videozáznamu se stopáží ...

Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #4

Co jsou pojmy CENTRAL a TOTAL STOP? Proč není možné vést kabel s požární funkčností vedle obyčejného CYKY? Proč má jaderná elektrárna tři lávky místo jedné? Proč instalovat podélné přepážky? Jaké je požárně bezpečnostní řešení tunelů? Provádí se zkoušky požárně bezpečnostních zařízení tunelů pozemních komunikací a kontrola požární bezpečnosti tunelů – výkon osoby odborně způsobilé v PO? O jednotlivých tématech se dozvíte v jednotlivých dílech přednášky.

Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací

Předpisy PO nám blíže specifikují, co lze spatřovat za pojmem požární bezpečnosti stavebních objektů. Jedná se o schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku. Požadované vlastnosti stavebního objektu se prokazují již ve fázi projektového řešení splněním požadavků stavebně technických předpisů PO.

Požární bezpečnost staveb a instalací

Ustanovení z hlediska požární bezpečnosti obsahuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. s odkazem na prováděcí vyhlášky a zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění. Požadavky na elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon jsou řešeny v prováděcích vyhláškách a požadovaném obsahu dokumentace. V prvé řadě se jedná o vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V §34 Připojení staveb k distribučním ...

Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy

Společnost Eaton nabízí ucelený sortiment přístrojů pro funkční bezpečnost u strojů a strojních zařízení. Cílem těchto prvků je snížit riziko ohrožení na co nejnižší úroveň dle platných bezpečnostních norem ČSN EN ISO 13849-1 příp. ČSN EN 62061 popisujících bezpečnostní části ovládacích systémů. Uvedené normy používají různé způsoby klasifikace a definice bezpečnostních tříd a uplatňují se v závislosti na technologii, kategorizaci rizik a struktuře systému.

Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)

Bezpečnost vždy byla a bude na prvním místě. Dnes nahlédneme pod pokličku požární bezpečnosti zařízení (PBZ) a to až v 19 bodech. Jaké zařízení je požárně bezpečné? Jak je to se silovými požárně bezpečnostními zařízeními? Co znamenají používané názvy a značky v této problematice?

Jak instalovat a nevyhořet

Přestože se zabýváme dimenzováním a jištěním, stále se objevují zprávy, kdy se uvádí příčina požáru závadou na instalaci. Všichni víme, že nejde o instalaci, ale o špatné používání elektrických spotřebičů. Proto, abychom my sami měli jistotu, opakujeme si předpisy, zásady a terminologii této problematiky stále znovu a znovu.

Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti

Předpisů souvisejících s projektováním elektrické instalace z hlediska požární bezpečnosti je mnoho. Požární ochrana spadá do kompetence ministerstva vnitra, proto jsou vydávány právě tímto úřadem. Na co si tedy dát pozor? Jak musí být stavba navržena, aby splňovala bezpečnost? Jaké jsou požadavky na kabelové trasy?

Moderní způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem a před požárem pomocí proudových chráničů s opětným zapnutím

Předmětem tohoto příspěvku jsou důsledky intenzivní elektrizace, které se projevují jako nežádoucí unikající proudy a přepětí, které jsme nuceni v praxi maximálně eliminovat. Více se dočtete zde ...

SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb

Poslechněte si záznam odborné přednášky z infodnů Schrack Technik. Co se dozvíte? Právní předpisy k oblasti požární bezpečnost staveb. Základní projekční předpisy. Normy řešící požární bezpečnost staveb. Změny v ČSN 73 0802. Požadavky pro napájení pro požárně bezpečnostní zařízení. Požadavky na volně vedené rozvody. ČSN 73 0848 Kabelové rozvody. ČSN 73 0810. Požadavky při rekonstrukcích ve starých nebo panelových domech. Přednáší Zuzana Heinzová. Můžete využít časové stopáže pod videozáznamem.

Přednáška: Základné bezpečnostné kritéria ochrany života a zdraví

Podívejte se na slovenskou přednášku o bezpečnostích kritériích! Přednáší přední slovenský odborník magistr Martin Hermann. Body, o kterých se dozvíte víc: bezpečnost, bezpečnostné systémy, prehlad legislatívy SR a technických noriem v oblasti bezpečnosti, ďalšie súvisiace predpisy, technické normy, ochrana zariadenia, pripojenie elektrického zaradiadenia stroja k zdroju elektrickej energie, ekvipotenciálne pospájanie, riadiace obvody a riadiace funkcie ...

Jak tedy postupovat v oblasti ověřování a kontrol strojních zařízení?

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění upravuje provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v obecné podobě. Tento zákon také předepisuje, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech.

Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?

Z výčtu (některých) povinností vyplývá, že pro provozovatele nemůže být v žádném případě dostačující "revize elektrického zařízení pracovního stroje podle ČSN EN 60204-1 ed. 2", tak jak je v současné době ve většině případů předkládána. Musí zde existovat ještě další posouzení na strojní zařízení pro oblasti hydrauliky, pneumatiky, kontroly krytů atd. Nemůžeme říci, že vysokotlaký olej, nebo vzduch je méně nebezpečný než elektřina použitá na stroji. Vždyť ve většině případů ...

O účincích proudu na lidský organismus

Víte, jak reaguje lidské tělo vlivem průchodu proudu? Při jaké hodnotě proud pocítíme? Víte, že při 10mA už nemusíte držený předmět pustit? Impedance lidského těla má převážně charakter činného odporu. Malý podíl kapacit je obvykle zanedbatelný. Velikost odporu přitom závisí na dráze proudu lidským tělem. Hodnota impedance kůže naproti tomu závisí na řadě vnějších činitelů. Těmi jsou napětí, kmitočet, doba průchodu proudu a ...

PROMAT: Požárně bezpečnostní zařízení

Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...

Základ ochrany před úrazem elektrickým proudem

Každý elektrikář v praxi má zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. Málokdo z těch, kteří na elektrických zařízeních aktivně pracují neřekne, že si jednou "nesáhl" ... Víte, která norma hovoří o základních požadavcích z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem? A víte, jaké je zhruba uspořádání norem a ostatních dokumentů pro ochranu před úrazem elektrickým proudem?

O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti

Jak je řešeno elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon v prováděcích vyhláškách a požadavcích na dokumentaci? Pro instalace a rozvody energií v budovách jsou důležité požadavky na bezpečnost některých prvků, víte o jaké? Proberme si problematiku elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti ...

Instalace v hořlavých podkladech a na nich

Tuto problematiku řeší ČSN 33 2312 z roku 1985. Ovšem s postupem doby a novými technologiemi doznala norma změn, viz. např. uplatnění proudových chráničů i v ochraně před požáry. Některé základní údaje je tedy třeba stále respektovat a jiné zas přizpůsobit novým skutečnostem ...

Požární bezpečnost kabelových rozvodů

Víte jak je řešena problematika kabelových rozvodů ohledně požární bezpečnosti podle ČSN 73 0848? Jaké jsou požadavky této normy, z čeho vychází a kde nelezneme prostor pro její využití v praxi? Přibližme si tuto normu, která je zaměřena na požární bezpečnost staveb a podmínky pro úspěšný hasební zákrok ...

K praktickému provedení elektrického zařízení staveb

Principem požární ochrany je vytváření a rozvíjení podmínek pro účinnou ochranu. K dosažení tohoto cíle byly právními předpisy stanoveny povinnosti státních orgánů, právnických i fyzických osob. Také je řešena i oblast výrobků určených k zabudování do staveb. Projděme si související informace ...

Zabezpečení fotovoltaických elektráren

Proč je potřebné zabezpečit fotovoltaické elektrárny, kým je vyžadováno a jaké jsou požadavky na úroveň zabezpečení? Víte které způsoby zabezpečení jsou v dnešní době dostupné? Na koho se obrátit ohledně bezpečnostního posouzení objektu a projektové dokumentace a jaká jsou kritéria?

Legislativa k požární prevenci – bezpečnosti zařízení

Máte potíže s orientací v zákonech, předpisech, normách souvisejících s požární prevencí? Pokud si nevíte rady s legislativou a potřebujete informace z této oblasti, pak pro vás máme seznam dokumentů, které tvoří základní právní rámec pro ochranu životů, zdraví a majetku z hlediska požární prevence ...

Kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Jaké jsou požadavky na kabelové trasy, určené pro napájení PBZ? Co nám říká třída funkčnosti kabelové trasy a značení použitých kabelů? Znáte potřebné normy a zkušební předpisy?

Vypínání energie při požárech a mimořádných událostech

Co je potřeba, k zajištění bezpečného vypnutí elektrické energie v objektu? K čemu slouží vypínací prvky CENTRAL STOP, TOTAL STOP a co musí splňovat? A jak je to se zachováním dodávky elektrické energie pro PBZ?

Připojení EPS (elektrické požární signalizace)

Kontrolované EPS nesignalizovalo, výstupy pro ovládaná zařízení nebyly monitorovány proti zkratu a přerušení. Neadekvátním zásahem do požární ústředny byl porušen Zákon č.22/1997Sb. §13. Zařízení neodpovídalo ČSN EN 12094-1 čl.4.13 a ČSN 342710 čl.15 Dá se vůbec považovat za požární signalizaci?

KOPOS: Katalog systémů se zachováním funkčnosti při požáru

Některé z nás oslovuje řešení systémů, které odolají při požárech po stanovené časy. Při výběru z možných ukládacích kabelových systémů se počítá i s českým výrobcem KOPOS Kolín. Pro použití těchto systémů je potřebné, aby výrobce nejen tyto systémy uváděl v katalozích, ale také podpořil trh odbornými semináři a kvalifikovanými poradci.

Spotřebiče jako výrobky i jako předměty každodenního užívání

Co ukládá nová technická norma ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání? Jaké je označení el. spotřebičů, jež se považují za bezpečné? Víte, z jakého zákona vycházejí platné předpisy pro zajišťování jejich bezpečnosti?

Odpovědnost osob ověřujících spotřebiče včetně nářadí během jejich provozování

Jak je to s uplatňováním zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích nařízení? Jsou zkoušky za účelem ověření elektrické bezpečnosti spotřebičů v konpetenci revizních techniků, nebo stačí osoba s elektrotechnickou kvalifikací?

Zásahy jednotek požární ochrany v kabelových rozvodech

Co říká norma ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody? Víte, pro jaké prostory musí být zpracována dokumentace zdolávání požárů a co vše má obsahovat? Jaké jsou stanovené podmínky pro bezpečnost zasahujících hasičů? Které protipožární prvky nesmějí chybět? ...

ABBAS: Zabezpečení fotovoltaických zařízení

Jak si ochránit fotovoltaické systémy před poškozováním vandalismem či rozkrádáním? Vyplatí se střežit je profesionálními systémy? FVE představují nemalé finanční hodnoty a společnost ABBAS vám může pomoci s ochranou těchto investic ...

Praktická aplikace energocenter

UPS neřeší jen výpadek napájení z rozvodné sítě, ale i výpadky způsobené poruchou ve vnitřní instalaci. Víte, že UPS může též kompenzovat účinník a nebo pracovat jako špičkový zdroj? Využili byste u složitých objektů služeb systémových integrátorů?

Zapezpečení nepřetržité dodávky elektrické energie

Podívejme se na zabezpečení nepřetržité dodávky elektrické energie obecněji. Co to je Národní kritická infrastruktura? Co mají jednotlivé oblasti této infrastruktury společného? Je to dodávka elektrické energie. Proč musíme provést strukturální analýzu spotřebičů při projektu instalace budovy? A co z ní vyplyne?

FOR Elektro 2009: JABLOTRON ALARMS - Zabezpečovací systém OASIS

Přemýšlíte nad zabezpečením? Je libo fotku narušitele na mobil? Co takhle systém který nabídne možnost dílčí i kompletní ochrany, zároveň vám usnadní život převzetím některých funkcí doma a ještě třeba oznámí příchod dětí ze školy?

Hlavní změny připravované v ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2130 je platnou normou od roku 1983. Její stáří znamená značnou zastaralost některých požadavků a hlavně odkazů na další elektrotechnické normy. Nová norma by mohla být k dispozici v pololetí 2009 a budou do ní promítnuty i požadavky požární ochrany a bezpečnost staveb.

LPE: Úvod do tématu "Elektrická instalace silových požárně bezpečnostních zařízení"

Co je to požárně bezpečnostní zařízení (PBZ? Jaké druhy těchto zařízení známe? Co považujeme za vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení? Jak se napájí rozvaděče předřazené těmto zařízením? Požadavky na elektrickou instalaci silových požárně bezpečnostních zařízení nenajdeme jen v elektrotechnických normách, ale i v normách stavebních či ve stavebních vyhláškách a zákonech. Prvních šest bodů 1 až 6 dle níže uvedené osnovy viz zde ...

Stále tajemné zóny ČSN 33 2000-7-702 ed.2

Jak jsou definovány jednotlivé zóny u bazénu a jiných nádrží, jako jsou třeba fontány či brodítka? Najdu u fontány zónu 2? Jaké jsou dovolené ochrany a naopak, jaké ochrany nesmíme použít? Odpovědi najdeme v ČSN 33 2000-7-702 ed.2 ...

HROBAŘ: Dobrá rada k založení požáru

Požárů není nikdy dost a protože jsou dny v zimě krátké, můžeme si je prodloužit o nějaký ten večerní požár. Sejdeme se u vatry, pokecáme, zavzpomínáme a bude nám dobře. Nedávno jsme odstrojovali stromeček, to by člověk nevěřil, kolik užitečného materiálů pro založení požáru zbývá ...

O příloze NC - Úraz elektrickým proudem

Víme, jaký proud, ať už střídavý nebo stejnosměrný, ještě snese lidské tělo? Jaká je mez vnímání a jaká mez už může zabránit uvolnění svalstva? A negativní účinky na lidský organismus vznikají od jaké velikosti proudů? ...

Čtyři doklady pro kolaudaci v případě PBZ

Požadavky na elektrickou instalaci silových požárně bezpečnostních zařízení nenajdeme jen v elektrotechnických normách, ale i v normách stavebních či ve stavebních vyhláškách a zákonech. Dle 246/2001 Sb. Zásady pro jeho projektování, montáž a uvedení do provozu je třeba, aby při kolaudaci byly předloženy tyto 4 doklady ...

Selektivita přístrojů zapojených za sebou

Abych nemusel vybíhat v deštivé noci k elektroměru a zapínat vypadlý jistič, co mi pomůže? Je to selektivita jistících prvků, která má zajistit, aby vypnul jen nejbližší jistič před místem poruchy. Dá se dodržet selektivita při přetížení? A jak to je při zkratu? Postačí jen proudové odstupňování a nebo je třeba časového zpoždění?

Hledáme možné riziko

Motto: "Lepší předcházet, než léčit. Nejen o rizicích, o jejich vyhledávání a minimalizování. Také druhy osobních ochranných prostředků, jakož i pracovních pomůcek. Neméně důležitý je i místní provozní předpis. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP ... A co vy, opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?

O čem je NV 101/2005Sb.?

Vláda se stará nejen o politiku, ale i o naši bezpečnost. NV 101/2005 Sb. hovoří o obecných požadavcích na pracoviště, ale i o požadavcích na elektroinstalaci, na nedokončenou instalaci, na instalaci ohrožující život nebo zdraví osob ...

Výroba rozvaděčů a rozvodnic a zákon 22/97Sb.

Rozvaděče a rozvodnice jsou stále částí odborné veřejnosti chápány spíše jako volně sestavitelné stavebnice než jako výrobky podléhající podobným zákonitostem. Přitom i rozvaděč neodborně sestavený z originálních dílů může být nebezpečný ...

Hlavní zásady pro umísťování rozváděčů a rozvodnic v souvislosti s požární bezpečnosti objektů

Co to je za zkratku CHÚC? Najdeme to v citované „stavební“ normě. I tam se vyskytují požadavky nejen na stavební prvky ale i na provedení elektrické instalace. Na příklad mohu použít na CHÚC kabely CYKY? A jak na rozváděče umístěné v CHÚC?

#EH: Víte, komu vděčíme za kulturní pracovní podmínky?

... elektrifikaci! Koukněme se v době svátků na střípek naší historie, který pomůže uvědomit vyslovené propagandistické smyšlenosti minulých dob. Pamětníci si porovnají vzpomínky, mladíci se vyvarují obdobného ... Hlavně, že už víme, komu za to vděčíme! :-)

Údržba

Elektrické zařízení je třeba také udržovat a občas něco vyměnit. Pár příkladů jako výměna pojistek a světelných zdrojů zde. Co udělat, když práci nestihnu a musím ji přerušit? Co je potřeba provést po skončení údržbářských prací? Poučte se zde ...

Požární bezpečnost - obecné zhodnocení

Čím se má nebezpečí požáru omezovat? Jak musí být utěsněny otvory, kterými prochází vedení? Jak je to s použitím těsnícího materiálu v blízkosti dilatace? Které prostředky nelze použít k utěsnění prostupů stavebními prvky? Pro některé kabelové rozvody se vyžaduje zachování provozuschopnosti za mimořádných podmínek, tedy příkladně i při ...

Požární ucpávky

Znáte definici požární ucpávky? Co vše má ucpávka za úkol zajišťovat? ... byly vyvinuty takové materiály těsnění, které dokáží nejen vyplnit určený prostor a reagovat na termodynamické změny, ale dokáží reagovat i na změny izolace v důsledku jejího ohoření. Je využíváno efektu ...

Závěrem k požární bezpečnosti

V které normě jsou obsažena důležitá ustanovení? Co musí prostupy rozvodů vykazovat kromě toho, že mají zamezovat šíření požáru? K jakým změnám ve stupňů hořlavosti došlo v souvislosti se zrušením ČSN 73 0823 a ČSN 73 0862?

Požární přepážky

Které druhy přepážek používaných v souvislosti s ukládáním vedení znáte? Víte z čeho se jednotlivé možnosti skládají? V kterých případech se obvykle používá kombinace typů přepážek? Jakou mají návaznost požární přepážky na zákon č. 22/1997 Sb.?

Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče

Staráte se o bezpečnost jiných? Chcete aby vás volali zákazníci k opakovaným servisním a kontrolním zásahům? K tomuto účelu existuje stylová samolepka určená pro umístění na místo, kde uživatel pravděpodobně vždy skončí ...

Prvky ke zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Co je základním požadavkem u požárních uzávěrů? Podle které normy se provádí posuzování těsnosti prostupů? Umíte přesně definovat pojmy "těsnění" a "prostup kabelů"? Co kromě jiného zahrnují konstrukce uzavírající otvory při prostupech instalačních obvodů?

Označování požárně bezpečnostních vlastností

Jak se označuje vyjádření mezního stavu celistvosti, kriterium nosnosti konstrukce, vyjádření mezního stavu izolační schopnosti, vyjádření mezního stavu omezení tepelné radiace, odolnost proti proniku kouře, trvání stability kouřových přepážek?

K základním pojmům požární bezpečnosti

Co se rozumí výrazem požár? Jak se dělí stavby z hlediska požární bezpečnosti? Do kterých kategorií lze zařadit požární úseky? Které z konstrukcí lze považovat za požárně dělící? ... je možno jmenovat vodní clony, požární izolace, požární prosklené konstrukce, požární podhledy a předěly ...

Požární bezpečnost staveb

Jak se dělí technická, provozní a organizační opatření požární bezpečnosti? Elektrické zařízení v objektech mají vazbu na oba druhy opatření a z toho by mělo vycházet jeho řešení v konkrétních podmínkách. Pochopitelně prioritní činností v této oblasti je prevence a předcházení požárům. Nesmíme však ...

Statistické informace o požárech

Kolik požárů vzniklo v ČR za 9 měsíců? Jaké byly přímé škody? Kolik při požárech bylo usmrceno lidí? Kolik zachránily jednotky požární ochrany majetku? Tušíte jaké jsou nejčastější příčiny a kolik z nich je úmyslné zapálení?

1947: V Mexiku se na to dívají jinak

... v jiných zemích se mnohdy postupuje podle pravidla, že občan má právo na sebevraždu a je jeho záležitostí, vybere-li si za nástroj elektrickou instalaci nebo spotřebič. Solidnímu elektrikáři vstávají někdy vlasy hrůzou nad instalačním materiálem ...

Co to jsou požární hlásiče a jaké druhy existují?

Jaké se v praxi používají pro lokalizaci zahoření? Jaká je jejich dostupnost, trvanlivost, cena, kdo klientům namontuje? V hlásiči se spustí zvukový alarm. Přerušovaný signál o síle 85dB je velmi nepříjemný a spící organizmus spolehlivě upozorní na nebezpečí. Přístroj je napájený z 9V baterie, která se dodává spolu s hlásičem, a je tedy nezávislý na ...

Doplňková ochrana

V jaké síti musí být provedena doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči 30mA? ...z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou ...

Principy ochrany před úrazem elektrickým proudem

Kterým souborem ČSN je řešeno rozpracování požadavků na ochranu před úrazem elektrickým proudem? V čem spočívá základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem? Které prostředky základní ochrany dnešní norma rozeznává?

Princip ochrany automatickým odpojením

Kde jsou stanoveny doby odpojení, za kterou musí být případná porucha odpojena? Ochranné pospojování je zajištěno ochranným vodičem, automatické odpojení ochranným prvkem, který vyhodnocuje poruchový stav. To, že ochranný vodič zajišťující ochranné pospojování prochází ochranným prvkem, neznamená, že tímto prvkem může být přerušen ...

Zařazení elektrického zařízení do třídy ochrany

Jak se odlišují jednotlivé tříd ochran 0. I. II. III.? Co upřesňuje zásady podle ČSN EN 61140 ed. 2, které platí pro provedení elektrických zařízení? Která část normy specifikuje základní požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem? Jaké se uplatňuje nejběžnější ochranné opatření v případě elektrických instalacích?

Síť IT - podmínky ochrany

Které všechny přístroje mohou být použity pro monitorování, hlídání a ochranu? Co vyznačuje smyčka vyznačená čerchovanou čarou? V kterých případech musí být použit hlídač izolačního stavu? Umíte vyjmenovat podmínky které musí být splněny podmínky pro automatické odpojení v případě výskytu druhé poruchy na jiném živém vodiči?

Doplňková ochrana

Co vše lze považovat za doplňkovou ochranu? Co vše musí zahrnovat doplňující ochranné pospojování? Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek. Jestliže existují pochybnosti o účinnosti ...

Síť TN – charakteristiky ochrany

Celistvost uzemnění instalace závisí na spolehlivosti a účinnosti spojení vodičů PEN nebo PE se zemí ... Jak má být velký odpor uzemnění sítě? V kterých případech může jediný vodič sloužit zároveň jako ochranný i jako nulový vodič? Zkratový proud prochází ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy a odtud ochranným vodičem ke zdroji. Jak se zajistí odpojení zařízení s poruchou?

Představení ochran před ÚEP dle nové ČSN 33 2000-4-41

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007. Víte na jakých informacích je založena nová norma? Zásadní věcí, které je třeba si všimnout nejprve, je to, že nová norma předepisuje požadavky pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, které se týkají výhradně elektrických instalací ...

SCHRACK: Požární bezpečnost stavebních objektů

Požární bezpečnost stavebních objektů je schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku. Prokazuje se již ve fázi projektového řešení ...

Síť TT – podmínky ochrany

V kterém případě musí být všechny neživé části spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který je pro všechny tyto neživé části společný? Které všechny části musí být uzemněny? Které podmínky musí být splněny pokud je pro ochranu při poruše použit proudový chránič?

Další ochranná opatření v ČSN332000-4-41

Která další ochranná opatření řeší příloha normy? V jakém smyslu se používá termín „ochrana základní“? Prostředky doplňkové ochrany uplatňované jako součást ochranných opatření, jako jsou automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace a elektrické oddělení, zajišťují ochranu před úrazem elektrickým proudem v případech, kdy je ...

Elektrické oddělení

Čím vším je tato základní ochrana zajištěna? Kromě případu, kdy je instalace pod dozorem, musí být toto opatření omezeno na jeden spotřebič napájený z jednoho neuzemněného zdroje s ... Podívejte se na princip této ochrany.

K mezím dovolených dotykových napětí a proudů

Vzpomínáte si na pevné meze napětí a proudů, které nás, v případě dotyku živých částí mohou ohrozit? Až do konce roku 1995 jsme se za normálních podmínek nemuseli bát dotýkat se padesáti voltů ... Protože elektrotechnická veřejnost určitý přehled vyžaduje, je do ČSN 33 2000-4-41:2007 zařazena příloha NC, která uvádí základní definice z hlediska ...

Ochrana automatickým odpojením

V které normě budeme hledat podmínky při ochraně automatickým odpojením? Definujte čemu musí vyhovovat impedance smyčky. Kdy je zaručeno splnění podmínky? Další podmínky se vztahují k otázce větších hodnot této impedance a odporu pospojování.

Dvojitá nebo zesílená izolace

Která značka vyznačuje na zařízení dvojitou nebo zesílenou izolaci? Která zařízení se mohou doplnit přídavnou izolací až v průběhu výstavby (montáže elektrické instalace)? Kromě případu, kdy tento způsob ochrany je jako jediný uplatněn v celé instalaci, musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení ...

Funkční malé napětí

Která opatření musíme přijmou, pokud se z funkčních důvodů používá napětí, které není vyšší než AC 50V nebo DC 120V, přičemž však nejsou splněny požadavky článku 414 týkající se SELV a PELV, a pokud SELV a PELV nejsou zapotřebí, pak aby byla zajištěna základní ochrana i ochrana při poruše?

Staňte se pány času!

Staňte se pány času!

Podmínky uzemnění v síti TN

Kde nalezneme podmínky pro uzemňování v sítích TN? Jako například odpor uzemnění nulového bodu, hodnota celkového odporu uzemnění sítě, není třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 20m, rozmístění zemničů v síti... Co již v nové normě nenajdeme a kde to hledat?

Ochrana malým napětím SELV a PELV - požadavky ochrany

Dokážete definovat vše, co vyžaduje toto ochranné opatření? Dále jsou definovány požadavky na zdroje a obvody pro SELV a PELV. Zdrojem mohou být i určité elektronické přístroje, u nichž napětí na výstupních svorkách ani v případě vnitřní poruchy nepřekročí ...

Opatření pro ochranu před požárem v zemědělství

Které normě musí vyhovovat elektrická topidla? Jaká jsou pravidla pro instalaci sálavých topidel? Nač pamatovat v místech, kde je nebezpečí iniciace požáru? Rozsah platnosti a předmět ČSN 33 2000-7-705. Základní informace nové normy nahrazující ČSN 33 2000-7-705 z dubna 1995

Společné požadavky na projektování ...

... montáž a kontrolu provozuschopnosti PBZ a hasicích přístrojů... další prohlášení, které je nutno při uvádění PBZ do provozu a při kolaudaci mít! Znovu připomínám, že se jedná i o běžně instalované a dříve přehlížené nouzové osvětlení ... co říká Vyhláška č. 246 "O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru " ...

Projektování požárně bezpečnostních zařízení

Kdo se považuje za výrobce v případě, že je vyhrazené požární bezpečnostní zařízení tvořeno hlavními funkčními komponenty 2 a více různých výrobců? ... co říká Vyhláška č. 246 "O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru " ...

Svařování je výnosné zaměstnání ...

... i v Číně. Svářečů, obzvlášť dobrých mnoho není. Nedivme se některým kuriózním situacím, ke kterým dochází pokud je někdo v tísni ... Zasmějeme se tomu především tehdy, když si nedovedeme představit sami sebe v podobné situaci ..

KNIHA: Bezpečnost elektrických zařízení

Kniha je tedy určena všem těm, kteří navrhují, vyrábí, schvalují nebo třeba také dováží elektrická zařízení. Ten, kdo zabezpečuje svou činnost jistě pátrá po všech dostupných informacích, jak se vyvarovat všem možným nedostatkům. Tento zájemce nalezne mnoho hledaných odpovědí právě v této knize ...

Požadavky vyplývající ze zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb.

Co jsou to druhy požárně bezpečnostních zařízení? Kdo stanovuje podmínky a lhůty zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení? Do jakých kategorií se člení provozované činnosti v návaznosti na požární nebezpečí? Dozvíte se více o požárních prostupech.

K zákonu o dalších podmínkách BOZP – zákon č. 309/2006 Sb.

Kdo zajišťuje plnění úkolů v prevenci rizik? Z čeho vychází Předpoklady pro získání odborné způsobilosti fyzické osoby? Již jste slyšeli o podmínkách pro udělení akreditace pro provádění zkoušek?

K novému Zákoníku práce – zákon č.262/2006 Sb.

Kdo nebo co ukládá povinnost zajistit zaměstnancům školení k zajištění BOZP? Co to znamená, že je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění?

STRO.M: Bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky, které se nabízí jsou vyrobeny ze zahraničních samolepících fóliií, barvou odolávající povětrnostním vlivům (voda, slunce, mráz) a dále některým znečišťujícím látkám (olej, nafta, benzín), s vyjímkou nitroředidel. Jsou odolné proti otěru a stálobarevné více než 5let.

Ochrana malým napětím SELV a PELV

Je elektrické oddělení obvodu základní ochranou? Kdy musí být elektrické oddělení obvodu omezeno na jeden spotřebič napájený z jednoho neuzemněného zdroje s jednoduchým oddělením?

Automatická odpojování při poruchách

Čím se zajišťují požadavky na ochrany automatickým odpojením? U čeho musí být provedena doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči? Na čem závisí celistvost uzemnění instalace? Při poruše, tj. průrazu napětí ze živé na neživou část, dojde vlastně ke zkratu. Zkratový proud prochází ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy a odtud ochranným vodičem ke zdroji. Aby bylo zajištěno odpojení zařízení s poruchou, musí ...

Požadavky na napájení zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů

Požadavky na napájení PBZ, Stanovení funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – systémů – v případě požáru ... V rámci zpracování (podrobnější) dokumentace pro vybavování objektů požárně bezpečnostním zařízením napájeným el. energií, zejména požárními ventilátory a dalších PBZ, se trvale naráží na problém navržení a docílení funkčnosti ...

Požáry vzniklé působení elektrické energie

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém ...

Zařízení protipožárního zabezpečení staveb

Pro maximální omezení rizika vzniku šíření požáru, zabránění ztrátám na životech a zdraví osob a pro potřeby účinného protipožárního zásahu jsou ve stavebních objektech zařizovány ...

Posudek stavu instalace po požáru

Pokud nemáte představu o zprávě elektroinstalace po požáru, nyní máte možnost se seznámit s tímto hodnocením. V jednotlivých pasážích vidíte stavy instalace, které v mnohých případech jsou běžné i bez požáru! Opravdu musí hořet aby někdo provedl rekonstrukci?

Pravidla pro elektrotechniku ... Ochranné stínění, samočinné odpojení od zdroje ...

... prakticky se předpokládá, že obvod, v němž se porucha vyskytla a v němž je uplatněno ochranné pospojování, je bezprostředně od napájení odpojen. (Součástí ochranného pospojování se přitom rozumí i připojení neživých částí k ochrannému vodiči. I ten se považuje za součást ochranného pospojování.) Takže ...

Pravidla pro elektrotechniku - ochrana před úrazem elektrickým proudem (2.)

Obvykle platí, že proud procházející lidským tělem nesmí být větší než 0,5mA pro střídavý a 2mA pro stejnosměrný proud. Uvedené hodnoty je možno také orientačně brát jako výchozí pro stanovení izolačních odporů.

Pravidla pro elektrotechniku - ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.)

Jak jistě všichni víme, užívání elektrických zařízení je spojeno s nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Před tímto úrazem je tedy třeba se bránit a chránit. Ochrana, to znamená ochranná opatření, je zajišťována různými prostředky.

Požárně bezpečnostní zařízení (2.)

Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, zabezpečuje osoba, která montáž provedla provedení funkčních zkoušek. Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení musí obsahovat následující údaje ...

Požárně bezpečnostní zařízení (1.)

Víte který předpis ukládá povinnosti na úseku požárně bezpečnostních zařízení? Druhy požárně bezpečnostních zařízení. Seznamte se také se základními pojmy. (Požárně bezpečnostní zařízení, vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení, průvodní dokumentace, ....)

SMS, střežení a ovládání objektů pomocí mobilu sms

Pokud vás zajímají principy, použití GSM pagerů a alarmů, pak tato kniha bude určitě zajímavým zdrojem informací. Naleznete zde návody a použití některých systémů....

Stav elektrického zařízení a naše §.

Kdo donutí k údržbě, bezpečnosti a prevencí rizik majitele bytových domů? Chodbové rozvaděče někdo úmyslně zapálil a po vyhoření všech těchto rozvaděčů byla provedena generální oprava společných prostor.

Příčiny požárů způsobené elektrickým zařízením

Případy požárů způsobených přímo nebo nepřímo od elektrického zařízení vyžadují se zabývat jejich příčinami vzniku a opatřeními, která jim má zabránit. Častou příčinou požárů v elektrických zařízeních bývají nesprávně používané, špatně namontované nebo vadné elektrické přístroje a spotřebiče. Podílejí se na tom obzvlášť.....

Osvětlování a požární bezpečnost (3.)

Povrchová teplota žárovek je schopna iniciovat požár velké části hořlavých a snadno zápalných materiálů. Ze statistik je možno jmenovat instalaci do nábytku, do stropních podhledů ze dřeva a různých plastů..... Problematika osvětlování a svítidel z hlediska požární bezpečnosti.

Tabulky Beta.S Olomouc

Po špatných zkušenostech s některými předchozími výrobci tabulek jsme nyní objevili dalšího dodavatele, který má také bohatý sortiment různých návěstí, varování, příkazových tabulek. A navíc má k dispozici svůj e-shop!

Vstupní instruktáž BOZP a elektrická bezpečnost. (2.)

Dokončení. Příklad vstupní instruktáže bezpečnosti práce. Práva a povinnosti zaměstnanců. Co je zaměstnanec povinen? Konkrétnější zásady bezpečnosti práce a bezpečného chování při práci a na pracovišti.

Vstupní instruktáž BOZP a elektrická bezpečnost. (1.)

Kdo ukládá povinnost realizovat vstupní školení bezpečnosti práce? Které znáte způsoby realizace školení BOZP při nástupu zaměstnance do práce? Podívejte se na příklad obsahu vstupního školení!

Bezpečnost práce nade vše!

Protože nám všem jde zajisté u jakékoliv činnosti především o bezpečnost. Zde uveřejněné dokumenty prokazují, že nejsme sami. Chápeme náročnost i příbuzných odvětví....

Předpisy o zacházení s elektrickým zařízením

Znáte své povinnosti? Jak se dělí obsluha el. zařízení? Znáte bezpečná napětí živých a neživých částí, proti zemi? Co víte o požární bezpečnosti při instalaci a používání tepelných spotřebičů? Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými ČSN 34 3108.

Dětská pojistka (bezpečnostní clonka)

Čemu se říká dětská pojistka? K čemu slouží? Taková dětská pojistka zamezí jinak velmi blízké tragédii. Jste připraveni?

UVEX má především chránit

Značka UVEX, kterou určitě znáte, protože ji u nás proslavily především lyžařské brýle. Ovšem tento výrobce toho vyrábí podstatně více!

Automatická detekce vzniku požáru - 2.díl

- dokončení minulého příspěvku.

Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?

Z bezpečnostních, ekonomických a hospodářských důvodů je nutné některé objekty střežit proti požáru a eliminovat tak ztráty na životech, zdraví a majetku. Jedním ze způsobů včasné detekce vzniku požáru je elektrická požární signalizace. Jak ale tento systém pozná, že začíná hořet?

Chcete vyhořet? Žádný problém...

Pokud máte pocit, že jste vy a vaši příbuzní v odborném bezpečí, zkontrolujte všechny jejich spotřebiče!

Bezpečnost

Diskuse na toto téma

Máte k tématu co říct? Pošlete nám váš názor!
Příbuzná klíčová slova
požární přepážky, 309/2006, izolace, tn, it, požární odolnost, požáry, výtahy, technologie budov, inteligentní instalace, energie, ups, kamery, detektor, kamera, ezs, přetížení, selektivita, zkrat, jistič, 33 1600, bezdrátový, výstavy, zákoník práce, 262/2006, přístroje do rozvaděčů, fotovoltaika, odpovědná osoba, zkoušečka, 73 0848, rozvaděče, ochrana před bleskem, ochrana polohou, ochrana proti zkratu, ochrana, ochrana doplňková, ochranný prostor, ochranná opatření, 246/2001, 33 2000-5-52, nářadí, 73 0810, eps, vypnutý, vedoucí práce, mn, clonka, pomůcky, pracovní činnost, místní předpisy, nebezpečí, práce pod napětím, pomůcky pracovní, práce, riziko, 133/1985, zóny, bazény, 22/1997, zařízení, kopos 10, zdroje, generátor, porucha, kompenzace, beznapěťový stav, tt, selv, pelv, úrazy, zkoušky, proud, 33 2312, nouzové osvětlení, 73 0802, krabice, příčiny, 061008, odpojení, pracoviště, kuriozity, 33 2030, 34 3108, osvětlovní a požární bezpčnost, oddělení obvodu, 33 2000-4-41, světelné instalace, zásuvka, komunikace, vnější vlivy, 33 2130, kladení vedení, schrack 08, schrack 07, 33 2000-6-61, 33 1310, 33 1500, zákony, legislativa, 194/22 NZ, ibp, 250/2021, proudový chránič nutnost použití, proudový chránič poruchy, poruchový proud, proudový chránič principy, proud dotykový,
reklama
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933