Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.08.2020 TIP na katalog osvětlení venkovních prostor. Theben ve svém portfoliu nabízí reflektory s LED světelným zdrojem a různé senzory pohybu s jednoduchou montáží a ovládáním. Přístroje cílí k úspoře energie, zvýšení komfortu uživatele a bezpečnosti objektů. Ale také naleznete například nepřímé osvětlení domovních fasád, náladová osvětlení zahrady, domovních dveří nebo teras. Jednotlivé typy svítidel, jejich funkce a ...
14.08.2020 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV. Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o ...
12.08.2020 Největší svítící šperk na světě používá kabely LAPP. Česká sklářská společnost vytvořila pro tichomořský hotel největší svíticí šperk na světě. Monumentální svítidlo ve tvaru dvou vlnících se draků váží 40 tun a každý z nich je dlouhý 32 metrů. Jejich těla pokrylo 2,5 milionu křišťálů. Broušené kameny jsou také podsvícené programovatelnými LED moduly, které jsou řízeny a napájeny ...
12.08.2020 COMPAS: Digitální továrna v praxi! Vlastimil Braun popisuje jak se uvádí do života principy Průmyslu 4.0. Společnost COMPAS automatizace nabízí vlastní řešení digitalizace výrobních procesů, založené na integraci podnikových systémů ERP - MES - automatizace technologií. V oboru průmyslové automatizace kompletní řešení elektrozařízení, řídicích systémů, čidel a akčních členů od analýzy přes ...
11.08.2020 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ: malé provedení, velký účinek! Nové kompaktní tlačítko nouzového zastavení řady RMQ v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a jedinečné konstrukční provedení. Bezpečnější díky podsvícení! Podsvícený prstenec po celém obvodu tlačítka může v závislosti na oblasti použití plnit širokou škálu funkcí. Ať už slouží jako signalizace stisknutí ...
10.08.2020 Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I/O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon. Pro různé aplikace jsou zapotřebí různé ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Každý systém který něco řídí má nějaké reset tlačítko. Pokud má jít o nadnárodní kybernetický systém řídící ekonomiku a má být na něm závislých miliony lidí, pak by se na záchrannou bezpečností alternativu mělo myslet také. Ale kdo, čím jak? Tedy tak ...
 • Zaklínadlo AFDD nemusí být velkou neznámou. Tedy pokud máme šanci se dozvědět ucelené informace a nikoliv útržky názorů nebo článků časopisů. Naštěstí výrobci přístrojů poskytují svým produktům takový informační servis, že nemáme problém potřebné ...
Nacházíte se zde: Úvod » Oblasti

Témata z alespoň jedné oblasti

Zkušebnictví

Zařazení třídy ochrany

 • 16.02.2007
Zařazení třídy ochrany
K tomu, jak má být elektrické zařízení připojeno v elektrické instalaci slouží, jeho zařazení do některé ze tříd ochrany. Zásady podle ČSN EN 61140 ed.2, které platí pro provedení elektrických zařízení jsou upřesněny technickými normami výrobků. Přitom se v elektrických instalacích jako nejběžnější ochranné opatření uplatňuje ochrana automatickým odpojením od zdroje. Proto se požadavky normy zaměřují především na ochranu automatickým odpojením ...

LPE: Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem – revize ČSN 33 2000-4-41

 • 16.01.2007
LPE: Zásady pro navrhování ochran před úrazem elektrickým proudem – revize ČSN 33 2000-4-41
V rámci IEC byla zpracovaná norma IEC 60364-4-41:2005. Tato norma byla schválená i pro uplatnění v rámci Evropy jako evropský harmonizační dokument HD, který je nutno zavést do soustavy národních norem jednotlivých evropských zemí, tedy v ČR jako normu ČSN. Nová mezinárodní norma je nově uspořádaná, možno říci že logičtěji a účelněji než předchozí dvě vydání. Byla z ní, na základě zkušeností, vypuštěna ustanovení týkající se nebezpečí v elektrických instalacích vyplývající ze zavlečení nebezpečného ...

LPE: Kabelové rozvody na požárně bezpečnostní zařízení a požadavky na třídu funkčnosti dle ZP č. 27/2006 (4/5)

 • 21.12.2006
LPE: Kabelové rozvody na požárně bezpečnostní zařízení a požadavky na třídu funkčnosti dle ZP č. 27/2006 (4/5)
Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postupy 1kW směsný plamen, umístění zkoušeného vzorku, přiložení plamene, poloha plamene, vyhodnocení výsledků zkoušek, ... Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Svítivý plamen ...

LPE: Kabelové rozvody na požárně bezpečnostní zařízení a požadavky na třídu funkčnosti dle ZP č. 27/2006 (1/5)

 • 24.11.2006
LPE: Kabelové rozvody na požárně bezpečnostní zařízení a požadavky na třídu funkčnosti dle ZP č. 27/2006 (1/5)
Budování nových prostor často zodpovědnější přístup k řešení požární bezpečnosti. Škody způsobené požáry, které většinou po jejich poruše nebo havárii následují, dosahují mnohamiliónové hodnoty. Jedním z prvních opatření byl vývoj kabelů z PVC izolací a pláštěm se zvýšenou odolností proti šíření požáru. Víte kde se umísťují dílčí požární přepážky? Víte jaká preventivní opatření se provádějí pro snížení nebezpečí vzniku požáru?

LPE: Zásady a požadavky nových zákonů pro projekci, realizaci stavby a revize elektrických zařízení (3/3)

 • 9.11.2006
LPE: Zásady a požadavky nových zákonů pro projekci, realizaci stavby a revize elektrických zařízení (3/3)
Způsob zapojení musí vylučovat napětí na přístupných kontaktech vidlice. Tímto požadavkem je myšlen i zákaz montáže vidlic na obou koncích šňůry. Na jednu vidlici smí být připojen jen jediný pohyblivý přívod. Totéž platí i pro nástrčky a pohyblivé zásuvky. Šňůry musí být v místě připojení spolehlivě odlehčeny od tahu a zajištěny proti ...

LPE: Pravidla pro elektrotechniku v roce 2006 (8/8)

 • 30.08.2006
LPE: Pravidla pro elektrotechniku v roce 2006 (8/8)
... zvláštními případy ochranného vodiče jsou vodiče se sdruženou funkcí (písmenové značení PEN). Jedná se o současné využití ochranného vodiče (PE) jako vodiče pracovního – středního vodiče (N). Vzhledem k tomu, že u vodiče se sdruženou funkcí je důležitější funkce ochranná, značí se i tento vodič(Conductor) Neizolovaný drát z materiálu, který obsahuje velké množství volných (vodivých) elektronů a je proto vhodný pro vedení elektrického proudu ...

Problémy při revizích spotřebičů

 • 24.03.2006
Problémy při revizích spotřebičů
Revize elektrických spotřebičů v provozu podle ČSN 331610. Má však provádění revizí podle uvedené normy vůbec smysl? Vždyť v domácnostech se po celém světě používají miliardy nejrůznějších el. spotřebičů, aniž by byly za celou dobu svého života revidovány. Přitom mi není známo, že by četnost úrazů nebo úmrtí způsobených těmito spotřebiči byla vysoká.

ÚVAHA: Podnikající revizní technik

 • 30.11.2005
ÚVAHA: Podnikající revizní technik
KLIMŠA: Pokud se zamyslíme nad termínem "podnikající revizní technik", už to nám nahání hrůzu. Střet zájmu nezávislosti, zákazník, dodavatel, výběrové řízení, zakázka na revize, výsledky ... Podívejte se na mou drobnou úvahu na toto téma ...

TEST: Zkoušeli jsme indukční detektor 200EP

 • 13.06.2005
TEST: Zkoušeli jsme indukční detektor 200EP
Nejste spokojení při identifikaci žil a kabelů s obyčejnou obvodovkou? My jsme testovali indukční detektor! Stručný popis tohoto přístroje včetně krátkého videa pro přihlášené čtenáře.

Měřicí přístroj pro měření zemních odporů a zemničů PU 193.

 • 6.04.2005
Měřicí přístroj pro měření zemních odporů a zemničů PU 193.
V letošním roce dodala Metra Blansko a.s. na trh nové měřidlo pro měření zemních odporů a uzemnění pod názvem PU 193. Konstrukce měřidla plně vyhovuje normě ČSN EN 61557 – 5 – zemní odpory.

Požadavky na zkoušečky napětí

 • 21.01.2005
Požadavky na zkoušečky napětí
... informace pro odbornou veřejnost o požadavcích kladených na přístroje z nejrozšířenějších - zkoušečky napětí, případně jako vodítko při výběru přístroje ... Která norma klasifikuje zkoušečky?

Revize (15.) .... Dokumentace potřebná k provedení revize

 • 21.01.2005
Revize (15.) .... Dokumentace potřebná k provedení revize
Kde jsou přesně vyjmenovány doklady nutné k provedení revize? Podle které normy návody výrobců k montáži a použití některých elektrických předmětů použitých v instalaci?

Revize (14.) .... Požadavky na postup revize

 • 20.01.2005
Revize (14.) .... Požadavky na postup revize
V kterých normách jsou obsaženy požadavky na revize? V jakém pořadí se obvykle provádí revize elektrického zařízení? Které podrobnosti je třeba uvést ve smlouvě?

Revize (13.) .... Bezpečnost při revizi

 • 19.01.2005
Revize (13.) .... Bezpečnost při revizi
Kdo je odpovědný za dodržování veškerých požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví, které při revizi přicházejí v úvahu? Revizní technik? Investor? Nebo jde o jinou zainteresovanou osobu?

Revize (12.) .... Postup revize

 • 18.01.2005
Revize (12.) .... Postup revize
U revizí elektrické instalace je nutno předpokládat, že elektrické předměty byly před uvedením na trh řádně vyzkoušeny. To je sice možno předpokládat, když je na předmětu označení CE, ale zkušený revizní technika je radši ...
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933