Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Oddíly

Obsah této příručky popisuje funkce systémového modulu a přístrojů systému ABB-free@home. Co o této systémové instalaci víte? Snímač i akční člen tvoří jeden přístroj, jsou již přednastaveny z výroby, není třeba je konfigurovat. Instalace je velmi podobná konvenčnímu způsobu instalace 230V. A výhody tohoto způsobu instalace? Nižší cena na kanál u vícenásobných akčních členů. Snadná instalace snímačů, protože v elektroinstalační krabici je pouze sběrnicové vedení. Uživatelské rozhraní systémového modulu spustíte například pomocí PC s připojením LAN nebo WLAN a nainstalovaným internetovým prohlížečem.

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na jejich bezpečném a spolehlivém fungování závisí celá řada energetických a výrobních systémů. Při poškození potrubí vznikají vysoké náklady na opravu a rovněž může dojít k ohrožení osob, majetku či životního prostředí. Při projektování, stavbě a provozu potrubních systémů je nesmírně důležité posoudit stávající i případná budoucí rizika. Nejdůležitějším opatřením pro zachování funkčnosti potrubí uloženého v zemi a jeho bezpečného provozu je ochrana před korozí. Dalším zdrojem možného ohrožení jsou externí faktory jako úder blesku či vysokonapěťová zařízení v blízkosti vedení potrubí. Tento článek si klade za cíl navrhnout řešení pro ochranu potrubí v případě negativního ovlivnění bleskem a přepětím.

Víme, že se kvalita kompenzace udává účiníkem cos φ. To je poměr činného a zdánlivého výkonu. Snaha je o docílení ideálního stavu cos φ=1. Odběratelé jsou za účiník nižší než 0,95 penalizováni. Co tedy s jalovinou? Jalovou energií je nazývána proto, že energii do této impedance vloženou nelze nikterak zužitkovat, ale přesto se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Při tomto přenosu však vznikají na jednotlivých prvcích přenosových a distribučních sítí ztráty, které jsou ve formě tepla uvolňovány do okolí. Pokud není kompenzace zrovna denním chlebem, další souvislosti poskytuje tato kniha ...

Na stole se mi objevil výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022. Jde o praktickou pomůcku pro lepší rozhodování v pestré paletě výráběných řad vypínačů a zásuvek renomované německé značky. Co zmiňovaný vějíř obsahuje? K čemu přesně je tato pomůcka určená? A k čemu je tedy pak standardní katalog? Pro koho je určen a pro koho nikoliv? Kam zmizela řada vypínačů a zásuvek berker Palazzo? Kde vějíř vypínačů a zásuvek získáme? Seznamte se s podrobnostmi této výběrové vychytávky v této krátké recenzi ...

Co obsahuje tradičně silný katalog renomovaného výrobce? Instalační (miniaturní) jističe, proudové chrániče, AFDD obloukové ochrany, příslušenství instalačních přístrojů a také rychlý přehled výrobků. Zajímalo mne však, co se z katalogu skutečně dozvím. S jakými informacemi a v jakých detailech můžeme počítat? Takovému vyšetřování podrobuji vše z technických podkladů, sesbíraných za několik posledních let. Některé totiž pouze zabírají místo. Jak vidím využitelnost tohoto materiálu popisuji krátce zde!

Katalog modulárních jističů a chráničů ABB

Co obsahuje tradičně silný katalog renomovaného výrobce? Instalační (miniaturní) jističe, proudové ......

LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A

Při výrobě a ověření výkonových rozvaděčů se výrobce většinou neobejde bez náročných a drahých ......

Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022

Na stole se mi objevil výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022. Jde o praktickou pomůcku pro ......

Osobní nástroje

Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, zvláště u bytových domů. Vytvořit si novou elektroinstalaci ve svém bytě může, v závislosti na ...

Elektrika na sklonku roku 2021

31.12.2021
Elektrika na sklonku roku 2021
Máme za sebou další podivně covidový rok. Událo se mnoho změn, o některých víme, jiné nám možná budou navždy skryty. Jak víme, koronavirus nebyl jedinou katastrofou, nečekané události se rojily jako houby po dešti. Když se řešilo tornádo, současně vznikala krize materiálu a ještě nikdo neměl ponětí o pádu Bohemia Energy. A na sklonku roku, třeba už jen pohledem na rostoucí ceny prakticky všeho, je každému jasné, že to, co jsme ušetřili dlouhodobým neutrácením, přijde vniveč tak, jak tak. Jediné co nám zbylo, je to, co jsme dělali pro sebe navzájem nezištně. Co bude dál?
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik

Oblečení pro elektrikáře

30.12.2021
Oblečení pro elektrikáře
Zda je, či není důležité, aby elektrikář byl vzhledně oblečen, je neustále diskutované téma bez jednoznačného závěru. Proč si pořizovat pracovní oblečení, kdy a kam? A když už, jak má být dalece praktické a módní? Jako bych slyšel kolegy, "co to řešíš, není to jedno?". Myslím, že to jedno není. Záleží na situaci. Elektromontér někde v průmyslovém objektu zapojující pohon a elektroinstalatér v rodinném domě, pod dohledem paní domu ... na každou z obou situací se patrně oblečeme jinak. A co nám tedy někteří výrobci nabízí?
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik

KNIHA: Provozní měření v elektrotechnice

28.12.2021
KNIHA: Provozní měření v elektrotechnice
Podívejme se na další užitečnou knihu z archívu IN-EL. Tentokrát o činnosti, která je prakticky od elektrotechnika neoddělitelná. Samozřejmě ne každý elektrotechnik musí být automaticky zdatný ve všech zde uvedených metodách a výpočtech, ovšem je více než praktické vědět třeba to, co ostatní možná znají. Začítám se do knihy, která vyšla ještě pod hlavičkou společnosti STRO.M v roce 1996. Tehdy se autoři publikace pozastavovali nad významem analogových měřicích přístrojů. Ty dnes, po takové době, známe zpravidla od sběratelů ...
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik

Druhy norem #2 podle profesora Vladimíra Lista v roce 1930

26.12.2021
Druhy norem #2 podle profesora Vladimíra Lista v roce 1930
Sledujte druhou část předválečného dělení norem. V době počátků normalizace. Před sto lety nebyly k dispozici komunikační možnosti jako dnes a tak výměna zkušeností probíhala za zcela jiných okolností. Rozdělit tak velké množství informací do smysluplných částí nemohlo být vůbec snadné. V předchozí části byla zmínka o normách jednotek, výrazů, konstant a rozměru. Normami jakosti byly i normy výkonnosti a normy třídící. Které druhy norem byly označovány za zvláštní důležité odrůdy tohoto druhu? Co si dnes představit pod normou usancí? A co druhy norem podle rozsahu látky ...

Vliv světové války na normalizaci

25.12.2021
Vliv světové války na normalizaci
Bez nadsázky lze tvrdit, že vedlejším účinkem války byl nějaký vynález. Znepřátelené strany měl podstatně vyšší motivaci než za míru konkurenční subjekty. Za války šlo o víc. Ale nemusí jít vždy nutně přímo o střelbu palných zbraní. Podívejme se na nouzový stav a řádění koronaviru. Jak tato skutečnost změnila uvažování lidí a kolik technologií se najednou objevilo. Pokud se tedy začteme do tohoto "stoletého sdělení", pak při troše fantazie nalezneme hned několik paralel a opakujících se dějů, neřkuli přímo dejavuee. Tehdy ještě netušil nikdo, jaká zvěrstva bude o pár roků páchat Hitler a vlastně ani my netušíme co bude od teď za tři měsíce ...
-B- 30 denní zóna dostupných diskusí

Vznik a podstata normalisace (1930)

24.12.2021
Vznik a podstata normalisace (1930)
Určitě stojí za povšimnutí, jak někteří technici, ba i spotřebitelé nazírají na vydané platné normy. Ve volném překladu to lze nazvat na "vzhlížení k nevyžádaným nařízením vyšší moci". Snad to nepřeženu, pokud budu tvrdit, že každý, průměrně vzdělaný technik ví, jaký je rozdíl mezi technickou normou a zákonem státu. Obě dvě platformy vznikají za určitým cílem a postupem času se vyvíjí. Abychom pochopili princip norem, není žádoucí číst norem o něco více, tak se princip nedozvíme. Vraťme se o jedno století dříve, do doby, kdy byla normalizace v plenkách. Tehdy existovala elektrotechnická soudržnost, vlastenecká a oborová hrdost ... V tomto článku se vánočně zamýšlím nad dnešní dobou a tím, co se to děje ...
-B- 30 denní zóna dostupných diskusí

Media Kabelové nosné systémy KOPOS

23.12.2021
Kabelové nosné systémy KOPOS
Reportážní pohled na nosné systémy kamerou a mikrofonem! Ptali jsme se ... Mezi jakými konstrukcemi kabelových nosných systémů KOPOS si lze vybrat? Jaký je konstrukční rozdíl mezi kanály Jupiter a Mars? Kdy zvolit do projektu kanály Mars a kdy Jupiter? Kdy je vhodnější zvolit raději drátěný žlab před plným? K čemu je typické využití kabelových lávek a proč? Je u drátěného žlabu, z hlediska EMC, kovová přepážka dostatečná? Který ze systémů lze instalovat na největší délku bez výložníků? Lze po instalovaných trasách Jupiter nebo Mars chodit?

Katalog svítidel OSMONT 2021

22.12.2021
Katalog svítidel OSMONT 2021
Krátký pohled na katalog českého producenta svítidel s třicetiletou tradicí a širokým výrobním programem. Co vše na jeho stránkách objevíme? Každá kapitola popisuje charakteristiku svítidla. Dozvíme se například typ závěsu, typ stínidla a jeho ukotvení, barevnost závěsů, typ montáže, možnosti světelných zdrojů a také podrobnosti výbavy svítidla. Oranžové pozadí svítidel není zrovna lákadlem pro oči investorů. Ovšem na druhou stranu ... Chtít tento katalog papírový nebo mi stačí pouze pdf?
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik

63. Mezinárodní strojírenský veletrh se v roce 2022 zkracuje na 4 dny

21.12.2021
63. Mezinárodní strojírenský veletrh se v roce 2022 zkracuje na 4 dny
Během letošního ročníku MSV se diskutovalo o prodloužení živého vysílání Digitální stage 2.1 ze čtyřech dnů na pět. Šest týdnů po skončení došlo k rozhodnutí, že se naopak zkrátí doba celého veletrhu. Proč takové rozhodnutí? A co konání souvisejících veletrhů? Co na to říkají vystavovatelé a co návštěvníci? Možná se to zdá nepravděpodobné, ale zkrácení veletržní události může být ku prospěchu celé události ...
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik

Media IDEAL útočí místo tradičními ořechy, tak páčkovými svorkami

20.12.2021
IDEAL útočí místo tradičními ořechy, tak páčkovými svorkami
Spojování vodičů je jádrem činnosti elektrotechnika. Na kvalitním spoji závisí funkce finálního celku. Toto jsou fakta platná po celé planetě Zemi, přesto však se ke spojování vodičů v různých koutech zeměkoule používají různé způsoby. Globalizace a digitalizace však zvyky jako železné košile pomalu rozpouští jako kyselina a nové generace elektrikářů na spojování vodičů pohlíží jinými požadavky. Česko si hoví s věnečky, Evropa s Wagosvorkami, Amerika s ořechy IDEAL. Ale jak dlouho? Nevytlačí bezšroubové technologie kromě šroubových spojů také stáčecí konektory?
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik

Druhy norem podle profesora Vladimíra Lista v roce 1930

18.12.2021
Druhy norem podle profesora Vladimíra Lista v roce 1930
Změnu myšlení dnešního člověka, ať prů­myslníka či dělníka, obchodníka či technika charakterisuje převrat, jaký prodělává klasické heslo „laissez faire, laissez passer“ proti názorům nedávno skalopevným. Před jednou generací byla ještě svoboda obchodu a podnikání — tabu. Dnes nejosvicenější národní hospodáři, nejbystřejší politikové, geniální hlavy průmyslu i obchodu, nejmocnějši vůdci děl­nictva prohlásili, že toto heslo patří do starého haraburdí! Tyto hlavy chápou ohromný národohospodářský, politický, technický, civilisační a kulturní význam kartelů, trustů a monopolů, ať státních či soukromých ...
-B- 30 denní zóna dostupných diskusí
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
-B- 30 denní zóna dostupných diskusí

Katalog kleští KNIPEX

17.12.2021
Katalog kleští KNIPEX
Nářadí této značky má v České republice opravdu jméno. Za dob komunistického režimu ten, kdo vlastnil nářadí této značky ve své montážní brašně, byl patřičně hrdý. Při srovnání tehdy dostupných socialistických alternativ bylo nářadí KNIPEX představitelem toho, s čím se dá seriózně pracovat. Po otevření trhu se situace změnila. Značek přibylo. Dávná kvalita se transformovala do některých značek, obchodujících se v hobbymarketech. A co KNIPEX? Kdo jej v Česku prodává? Kdo jej zastupuje? Jakou má dnes kvalitu?
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
« Leden 2022 »
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
11.01.2022
13:00-14:30 Eaton On-line Tour - Přehled PLC a dotykových panelů
20.01.2022
09:00-14:30 ZDIBY - HAGER: Seznámení s KNX easy a základy programování
25.01.2022
13:00-14:30 Eaton On-line Tour - Typově ověřené rozváděče xEnergy Light do 1600 A
29.01.2022
08:45-12:00 PLZEŇ - Valná hromada cechu plzeňského kraje
Události
PLZEŇ - Valná hromada cechu plzeňského kraje
Plzeň, Areál SOUE - pavilon 8, Vejprnická 56,
29.01.2022
ZDIBY - HAGER: Seznámení s KNX easy a základy programování
Zdiby, Hager Electro s.r.o., Pražská 238,
9.02.2022
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
 
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933