Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Zpověď příštipkáře


Document Actions
Článek
Ne všichni jsou ochotni přiznat to, co dělají tajně. Ovšem pokud alespoň konzultují svou činnost s odborníky, tak částečně minimalizují rizika. Odborníci by měli v každém případě poradit, aby snad sami nezemřeli vlivem špatné elektroinstalace příštipkářem!
Jan Lojkásek, Michal Kříž, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 5.09.2002
reklama

Pod dohledem staršího elektrikáře jsem na začátku 90.let provedl kompletní elektroinstalaci v novostavbě rodinném domku (v majetku naší rodiny), jejíž součástí byl i rozvaděč. Elektroinstalace prošla revizí, ale v revizní zprávě se objevilo: Rozvaděč nemá štítek výrobce. Postupem času jsem prováděl úpravy elektroinstalace dalších objektů ve vlastnictví naší rodiny, navíc i pár známým, včetně zřízení nových nebo rekonstrukce původních rozvaděčů. (Pokud proběhla revize, opět nebyl štítek -> závada.)

Moje kvalifikace: 
Z člověka, který musí padesatku udělat proto, aby mohl opravovat počítače, a před zkouškami se všechno naučí nazpaměť aniž by tomu rozuměl, se soustavným studiem (snad) ze mě stává elektrotechnik - elektrikář.

Svědci (snad) o tom množství literatury, které jsem pořídil z IN-EL, pravidelně sleduji nejen vaši Elektriku.cz, ... Všechny své "výtvory" jsem po sobe kontroloval a "ve světle nových vědomostí" jsem provedl drobné úpravy, kupodivu docela málo.

Rád bych se zastavil u poslední akce, na které ještě pracuji. Jedna se o výměnu pres 30 let starých hlinikových rozvodů (v rodinném domku, kde bydlí rodiče), které postupně nahrazuji měděnými. Rozvaděč (pertinaxová deska, na kterou byly zhora přišroubované jističe, veškeré spoje byly zespoda - při opravách se deska musela vyklonit - skvělá věc v kombinaci s hliníkovými vodici) jsem zrenovoval tak, že do stávající skříně jsem namontoval konstrukci nesoucí DIN listy a staré jističe nahradil novými. A když jsem to chtěl zrevidovat, bylo to (revizákem) odmítnuto s tím, že není projekt, rozvaděč zase nebude mít štítek, a že nás do revize nic nenutí.

Jsem si vědom toho, ze vlastně provádím práce, na které nemám kvalifikaci - návrh nových rozvodu, v podstatě se jedna o projekční práci. (Před započetím práce si vše naplánuji a nakreslím, žádná improvizace !) Ano, jsem ten příštipkář, které v článku z 4.7.2001 kritizuje Milan Bureš. Ale když porovnám to, co vzniká, s původním stavem (opotřebované hliníkové rozvody, vodice v krabicích spojené skroucením, ...), objektivně snad lze vidět moji činnost pozitivně.

V součastně době se touto činnosti zabývám výhradně ve volném čase. Rozhodně na mě neplatí to, co bylo v článku "Všechno zvládnu sám". Naopak, někdy, když vidím výsledky práce profesionálních elektrikářů, nebo od nich slyším různé historky, říkám si, ze pracuji lépe, než někteří, který se tím živí, protože mám dost času udělat to pečlivě. Bezpečnost elektroinstalace je pro mě na 1. místě.

Časem bych rád pracoval jako živnostník. Nebude problém pracovat podle projektu, jediné, co mě trápí je výroba rozvaděčů..

Koupil jsem si příručku "Výroba a montáž rozvaděčů nn" od IN-EL. Velikosti rozvaděčů, které mám v úmyslu montovat, se v ní nezabývají (domovní a bytové rozvody - prefabrikované skříně, jističe, hřebínky, ...). Kde má člověk sehnat informace, o (ne)dostupnosti norem vám psát nemusím. člověk ani není schopen zjistit, kterou normou se má v konkrétním případě řídit.

Mám to chápat tak, že člověk/firma je bud oprávněn vyrábět všechny velikosti rozvaděčů, nebo nic? Opravdu nechci montovat rozvaděče na vyšší napětí než 230/400, ani na 100 A a výše. Je možné získat cosi jako autorizaci na malé rozvaděče?

Zároveň chápu, že spousta kvalifikovaných firem je bez zakázek, které jim bereme my, příštipkáři. Ale je třeba si uvědomit, ze např. moji rodiče by si nikdy rekonstrukci elektroinstalace neobjednali. Proč, když jim všechno funguje. Takže rekonstrukce probíhá za jejich mírného odporu tak, že za své peníze nakoupím materiál a vše udělám (včetně nepořádku).

Samozřejmě, někteří "domácí kutilové" nemají zájem o provádění kvalitní práce, ale určitě se najde větší skupina těch, kteří (jako já) chtějí dělat kvalitní práci. Pomůžete nám?

Děkuji vám předem za odpověď a prosím vás o zachování mé anonymity.


ODPOVĚĎ

Vážený pane,
skutečně Vám věříme, že odvádíte v oblasti elektrických instalací nn dosti kvalitní práci. Je možné, že v mnohém ohledu to bude práce kvalitnější než mnohých kvalifikovaných elektrikářů, kteří se touto prací živí. Jistě jste se mnohému, za dobu, kdy provádíte rekonstrukce starších instalací i montáže instalací nových, naučil.

Jan Lojkásek

Chvályhodné je, že sledujete odbornou literaturu a své znalosti si dále rozšiřujete. Nepodceňujte, prosím, ani otázku své přípravy na "padesátku". I když vlastnímu složení této zkoušky nepřikládáte velkou váhu, jistě jste ji "nedostal" zadarmo. Předpokládáme, že alespoň základní znalosti v oblasti elektrotechniky Vám zabraňují ohrozit při činnosti na elektrickém zařízení bezpečnost svou, někoho jiného nebo okolí. Řada nabytých vědomostí ve Vás natrvalo zůstala a stala se základem pro Váš další rozvoj.
Nejste tedy osobou bez elektrotechnické kvalifikace, ale jste osobou v elektrotechnice alespoň znalou. To znamená, že při řádném prostudování příslušných podkladů můžete provádět i jednoduché elektrické instalace. I když jste možná přesvědčen, že jste elektrické instalace montoval samostatně, nedomníváme se, že tomu bylo úplně tak. První jste prováděl pod ohledem staršího elektrikáře a u těch dalších, předpokládáme, že jste vzal v úvahu, i když neoficiálně sdělené, názory zkušených revizních techniků. Taková výměna zkušeností a názorů je vždy velmi užitečná. V podstatě jste intuitivně postupoval tak, jak to vyžaduje i norma pro práce na elektrických zařízeních, tj. ČSN 34 3100. Práci na elektrickém zařízení smí osoba znalá provádět sama, nikoliv však samostatně.
Další je otázka projektu elektrické instalace. Od projektantů obecně, a tím také od projektantů elektro, je na základě právních předpisů (zákon č. 360/1992 Sb.) vyžadována stále vyšší úroveň znalosti. Tyto znalosti se nezískají jen odborným studiem, ale i dlouholetou praxí. V případě projektu nejde jen o to, jak vést rozvody, ale i o řádné dimenzování vodičů, správnou volbu jisticích prvků a další záležitosti s tím spojené. I když i tyto otázky jsou v případě jednoduchých elektrických domovních instalací značně zjednodušené, musí si projektant být vědom zásad, ze kterých projekt vychází.
Vám může být vodítkem provedení původní instalace, přesto však je třeba mít na poměti, že požadavky na elektrický rozvod se podstatně změnily. Vzrostly výkony připojovaných spotřebičů i nároky na počty obvodů.
Zasekat a upevnit instalační krabice, nainstalovat kabely a vodiče, správně je zakončit v krabicích, případně je i zapojit, vyžaduje především zručnost. Pokud je kvalitně provedená dokumentace a člověk v ní umí "číst", není to až tak složité a náročné. To by mohl dělat i pracovník poučený bez elektrotechnického vzdělání, pokud při své práci nepříjde do styku s elektrickým zařízením pod napětím nebo pokud se nepohybuje a nemanipuluje v blízkosti zařízení pod napětím. Až potud lze bez výhrady souhlasit s tím, že takové práce nemusí provádět elektrikář.
Elektrikář, zejména pokud chce pracovat samostatně nebo dokonce řídit další pracovníky, ten už musí mít vyšší stupeň odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ten totiž odpovídá jak za svou práci, tak za práci svých kolegů. A ten musí vědět nejen jak co udělat, ale také proč. Proto nevěříme, že se na "padesátku" všechno naučíte, aniž byste tomu rozuměl. To, jsme přesvědčeni, by bylo "zgruntu" špatně.

Ing.Michal Kříž

Reviznímu technikovi se prosím nedivte, že má připomínky. On to totiž má, takříkajíc, "v popisu práce". Když se na zrevidovaném zařízení něco stane, pak první, na koho se obátí poškozený, ne-li přímo policie nebo státní zástupce, je právě revizní technik. A jedině on může v konkrétním případě posoudit, co a jak může bezpečnost jím zrevidovaného zařízení ovlivnit (může to být i tak "banální" záležitost, jakou je Vámi zmiňovaný projekt nebo štítek na rozváděči).
Kterou normou se řídit? Právě to Vám má dát kvalifikace. Základní skupiny norem zůstávají po léta stejné, i když jsou podle toho, jak jde technický vývoj v dané oblasti, revidovány. Pro rozváděče nn platí soubor ČSN EN 60439 (35 7107).
Pro výrobu rozváděčů nn je třeba získat oprávnění od místně příslušné pobočky Institutu technické inspekce (podle vyhlášky č. 20/1979 Sb. v platném znění). Při jejich výrobě je nutno se řídit platnými právními předpisy a normami. Právní předpis, který je nutno respektovat je nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (informace o něm je na iiSEL). Zejména je nutno zajistit zkoušky, ať už sériově nebo kusově vyráběných rozváděčů, u autorizované osoby.
Nemyslíme si, že důraz na dodržování určitých zásad pro legální provádění montáží, oprav, údržby a revizí elektrických zařízení, stejně tak jako pro výrobu rozváděčů, je špatné. Naopak, elektrická zařízení stále ještě patří podle zákona č. 174/1968 Sb. mezi tzv. vyhrazená technická zařízení. Tato zařízení obecně, tedy nejen elektrická, znamenají zvýšenou míru rizika při jejich používání především laiky. Proto jsou a zřejmě i zůstanou požadavky na odbornou způsobilost jak fyzických osob, tak i právnických a podnikajících fyzických osob, které provádějí jejich montáž, opravy, údržbu, revize, ale i projekty, dost přísné. Smyslem toho určitě není zachovat monopol na tyto činnosti určité skupině živnostníků nebo firem, ale zajistit podmínky pro bezpečný, zdraví a hmotný majetek neohrožující provoz těchto zařízení.

Pokud máte jiný názor, můžete reagovat v níže uvedené diskuzi.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Digitalizace dle prognóz mění svět. Tzv. analogová anonymita se tiše vytrácí a i přes všechny snahy o ochranu dat jsme kompetentními orgány snadno vystopovatelní. A to již ať se nám to líbí, či nikoliv. Zkusme se na tento nezvratně rozrůstající "matrix" podívat z pohledu pro nás užitečného. Pokud jsem podnikající subjekt, ne vždy mám možnost přezkoumání bonity svého odběratele. A také ne všechny zakázky lze provést zálohovými platbami, hotovostní, nebo on-line platbou. A právě pro situace, kdy se pouštíte do nového, riskantního, nebo jen neznámého podniku se hodí tato nová služba. Vyzkoušejte si ji zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Hlavním důvodem vývoje nového typu krabice byl zájem zákazníků o zásuvku pro instalaci na omítku, ale bez krycího víčka. To v některých prostorách není z hlediska požadavků na ochranu před vniknutím cizích předmětů a vody nutné ...
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933