Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 160
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Zkratové proudy a vypínací schopnost jisticích přístrojů


Document Actions
Zkratové proudy a vypínací schopnost jisticích přístrojů
Znáte definici zkratu? Kdy přesně k němu dochází? Co vše zkrat způsobí? Jakých hodnot může zkrat dosahovat? Jaké rozeznáváme druhy zkratů? O které dva druhy zkratů se zajímáme při návrzích elektroinstalace? Která nejnepříznivější varianta zkratu může nastat? V závislosti na velikosti impedance smyčky poruchového proudu musíme uvažovat i s malými zkratovými proudy a čas odpojení poruchy může být i značně dlouhý. Po tuto dobu se na neživých částech vyskytuje nebezpečné napětí a naším úkolem je navrhnout řešení pro včasné ...
František Štěpán, ze dne: 17.01.2014
reklama


Dojde-li ke spojení dvou vodičů s různým napětím, hovoříme o zkratu.
Zkratem v síti tedy rozumíme elektromagnetický přechodný děj, který vznikne náhlým zmenšením impedance mezi fázovými vodiči případně mezi fází a středním nebo ochranným vodičem. Příčinou chybného vodivého spojení může být chybná manipulace, mechanické poškození izolace, poškození kabelu při zemních pracích apod., její přirozené znehodnocování např. vlhkostí nebo je důsledkem zvýšeného namáhání při spínacích pochodech.

Zkrat způsobující zmenšení impedance
má za následek okamžité zvětšení proudu na mnohonásobek normálního provozního proudu, jehož hodnota závisí na napětí a impedanci. Zkratový proud dosahuje hodnot v rozmezí tisíců až desetitisíců ampér a svými dynamickými (silovými) a tepelnými účinky ohrožuje všechny prvky instalace a elektrizační soustavy, kterými protéká.

Podle způsobu zatěžování jednotlivých vodičů třífázové soustavy při zkratech (resp. jejího zdroje) rozeznáváme zkraty symetrické, neboli souměrné (třífázové, případně třífázové zemní) a zkraty nesouměrné (dvoufázový, dvoufázový zemní, jednofázový) jak je naznačeno obrázcích.


Pro větší náhled kliknout!

Při návrhu instalace se vždy zajímáme o dva krajní případy a to o tzv. maximální zkratový proud (třífázový symetrický zkrat) a minimální zkratový proud (jednofázový zemní zkrat).

Z hlediska dimenzování elektrických sítí na maximální zkratový proud nás proto zajímá nejnepříznivější případ, který může nastat a tím je 3-fázový symetrický zkrat, při kterém vzniká největší zkratový proud. Jeho průběh a hodnoty jsou určující pro správnou volbu jisticího přístroje z pohledu jeho vypínací schopnosti (Icu, Ics, Icm pro výkonové jističe, Icn pro malé jističe a pojistky). Opačným případem, který je důležitý z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem, je 1-fázový zemní zkrat s velkou impedancí smyčky poruchového proudu.

V závislosti na velikosti impedance smyčky poruchového proudu musíme uvažovat i s malými zkratovými proudy a čas odpojení poruchy může být i značně dlouhý. Po tuto dobu se na neživých částech vyskytuje nebezpečné napětí a naším úkolem je navrhnout řešení pro včasné odpojení poruchy. V tomto případě vybíráme takové řešení, které zajistí krátké vypínací časy (Ivyp) a hledisko vypínací schopnosti jisticích přístrojů není kritické.


Článek je ukázkou sborníku L.P. Elektro č.61
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku zde!Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte tedy už, k čemu dochází?
Podělte se s námi v níže uvedeném diskusním tématu!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Praktické montážní drobnosti ... katalog plný malých prvků, které montáž zařízení minimálně ulehčují. Jde o zboží, kterým obchodník závratný obrat zřejmě nedosáhne, na druhou stranu je katalog VBS oblíbeným čtivem mnoha elektrikářů na montážích. Možná to nevíte, ale právě tento typ sortimentu kdysi proslavil značku OBO BETTERMANN. První myšlenkou totiž bylo usnadnění realizace rozvodů tak, aby bylo možné ušetřeným časem dosáhnout klientovi lepšího servisu. V této části se dozvíte, které montážní pilíře obsahuje katalog označený jako VBS ...
Co obsahuje tradičně silný katalog renomovaného výrobce? Instalační (miniaturní) jističe, proudové chrániče, AFDD obloukové ochrany, příslušenství instalačních přístrojů a také rychlý přehled výrobků. Zajímalo mne však, co se z katalogu skutečně dozvím. S jakými informacemi a v jakých detailech můžeme počítat? Takovému vyšetřování podrobuji vše z technických podkladů, sesbíraných za několik posledních let. Některé totiž pouze zabírají místo. Jak vidím využitelnost tohoto materiálu popisuji krátce zde!
Rychlopohled na základní technický sešit pojednávající o přehledu i detailech nově vyráběných kompaktních jističích 3VA v orlických elektrotechnických závodech pod značkou Siemens. Obsah je rozčleněn do šesti základních logických celků. Kompaktní jističe 3VA, představení kompaktních jističů 3VA, kompaktní jističe 3VA do 1kA, příslušenství 3VA do 1kA, kompaktní jističe 3VA27 do 1,6kA, náhrady a převodní tabulky, slovník pojmů a význam zkratek. Stručný komentář s odkazy a videozáznamem premiéry naleznete zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933