Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 991
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • V posledních desetiletích se veřejnost s normalizací tak nějak "nemusí". Příčinou je absolutní nepochopení principu normalizace. Nejčastější, slušně řečeno, hoax, je tvrzení, že si to "upekli ti nahoře". Číst můžeme všichni. Stejně tak i navštěvovat ...

Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?


Document Actions
Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
Další pokračování legendárního DEHNventilu je zde! Neumartský výrobce ochran před bleskem a přepětím uvádí další vylepšený typ svodiče se souhrnným bleskovým proudem 100kA, vlny 10/350 a se schopností eliminace následného proudu 100kA. Chcete vědět jak tento nový model funguje? Seznamte se s technologií RAC a jednotlivými fázemi při práci tohoto ochranného přístroje! Tento článek srovnává technologii jiskřiště RAC a varistoru. A na závěr autor popisuje všechny výhody DEHNventilu M2!
Autorský článek, Komerční sdělení, ze dne: 15.09.2021
Historie svodičů přepětí produktové řady DEHNventil

Za dobu 67 let byly u firmy DEHN vyvinuty a vyrobeny již čtyři generace svodičů bleskových proudů produktové řady DEHNventil:
 • Úplně první svodič přepětí na světě byl vyroben v roce 1954 pod názvem J250. Tento svodič byl na bázi varistoru.
 • DEHNventil VGA se stal v 90. letech symbolem technického pokroku v ochraně před bleskem a přepětím. V dané době byl prvním svodičem přepětí na světě, který byl schopný svádět bleskové proudy až 100kA (8/80ps). • DEHNventil 2 byl první svodič bleskových proudů 100kA s tvarem vlny 10/350 a technologií jiskřiště RADAX-Flow. Ta byla založena na spolupráci hlavního a pomocného jiskřiště, přičemž „srdcem“ svodiče byla monitorovací jednotka, která vyhodnocovala energetickou úroveň příchozího impulsu přepětí.
 • DEHNventil M se lišil od DEHNventilu 2 pouze modulárním výsuvným provedením. Jinak tvar vlny bleskového proudu 10/350, souhrnný proud 100kA a technologie jiskřiště RADAX-Flow zůstaly stejné.
 • DEHNventil M2 je užší a výkonnější svodič se souhrnným bleskovým proudem 100kA, vlny 10/350 a se schopností eliminace následného proudu 100kA. Má pouze jeden výsuvný modul s technologií jiskřiště RAC.
 

DEHNventil M2

DEHNventil M2 je kombinovaný svodič bleskových proudů SPD typu 1+2+3, který chrání elektrická a elektronická zařízení před účinky blesku a přepětí. Na rozdíl od předchozího modelu DEHNventilu je tato řada v provedení jednoho výsuvného modulu s kontaktem dálkové signalizace. Souhrnný bleskový proud svodiče je 100kA, vlny 10/350.
Jeho další výhodou oproti předchozí verzi je vyšší hodnota eliminace následného síťového proudu, a to až do hodnoty 100kA eff, a extrémně nízká zbytková energie díky integrované RAC technologii jiskřiště.

Šířka DEHNventil M2 dosahuje pouhých čtyř konstrukčních modulových jednotek. Více místa v rozvaděči znamená jednodušší instalaci, rezervní místo pro budoucí instalaci, např. jisticích prvků, nebo možnost výběru menší skříně.


Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNventil M2Provedení kompaktního výsuvného jednomodulového svodiče přepětí umožňuje zúžit výrobní řadu z 10 typů na pouhých 5.


Technologie jiskřiště RAC

RAC = Rapid Arc Control, rychlá elimi-nace oblouku: Technologie jiskřiště - ohrani¬čení následného proudu a ochrana koncových přístrojů. Díky technologii jiskřiště s technologií RAC je dosaženo rychlé eliminace elektrického oblouku a přitom je zajištěna minimální zbytková energie, což je velice výhodné z hlediska zatížení elektronických součástí. Tím se zvýší životnost těchto přístrojů. Energetická koordinace s koncovým přístrojem je zajištěna do 10m. V praxi to znamená, že není potřeba žádné další přepěťové ochrany mezi tímto svodičem a elektronickým přístrojem. Provedení svodiče SPD typu 1+2+3. Průběh zhášení oblouku technologií RAC ve zhášení komoře

Fáze 1:
Zapálení
Rychlá odezva a rychlé svedení zajistí, že zbytková energie je omezena na minimum. Ve fázi 1 vzniká oblouk v oblasti zapalování elektrody. Tato technologie automaticky, spolehlivě a rychle detekuje blesk nebo přepětí a spustí proces jeho zhašení, když je zapálen. I ty nejvyšší bleskové proudy jsou bezpečně svedeny. Použitá technologie RAC zároveň zajišťuje nejnižší možnou zbytkovou energii, což znamená, že navazující systémy a koncová zařízení jsou spolehlivě chráněny od prvního impulsu. Rychlá doba odezvy snižuje zatížení jiskřiště, a tím výrazně prodlužuje jeho životnost.

Fáze 2:
Generování zotaveného napětí
Napětí oblouku a zotavené napětí se dále zvyšují. Ve fázi 2 je oblouk přiváděn do zhášecí komory a měl by být co nejrychleji přerušen.

Možnosti uhašení obloukem jsou:
- proud je přerušen, např. předřazenou pojistkou,
- nebo bude na oblouku generováno napětí vyšší než síťové napětí.

Problém je v tom, že bezprostředně před zhášecí komorou není zotavené napětí ještě dostatečně vysoké pro nutné omezení násled¬ného síťového proudu nebo uhašení oblouku.
 

Fáze 3:
Proces uhašení
Rychlé uhašení zajišťuje nejnižší možnou zátěž předřazených pojistek. Ve fázi 3 je elektrický oblouk rozdělen na několik malých dílčích oblouků. Kvůli vysokému počtu dílčích oblouků se napětí oblouku prudce zvyšuje. To znamená, že napětí oblouku je vyšší než síťové napětí. Následný síťový proud je výrazně omezen a rychle přerušen. Toto extrémně rychlé přerušení zajišťuje, že předřazené jištění je vystaveno pouze minimálnímu namáhání.
Srovnání technologií jiskřiště RAC a varistoru

Technologie jiskřiště RAC
U svodiče s touto technologií teče největší energie jiskřištěm s technologií RAC a jen po velmi krátký čas proteče koncovým přístrojem minimální zbytek energie.

Pro větší náhled kliknout!
Průběh energie bleskového proudu pomocí technologie RAC
Legenda:
-    Plocha pod modrou křivkou je energie bleskového proudu.
-    Plocha pod červenou křivkou je energie, která proteče koncovým přístrojem.Technologie varistoru
Při technologii varistoru protéká přepěťovou ochranou nebo kombinací svodičů menší část energie. V tomto případě je koncové zařízení zatíženo výrazně vyšší zbytkovou energií a po delší časové období.

 
Pro větší náhled kliknout!
Průběh energie bleskového proudu pomocí technologie varistoru

Legenda:
-    Plocha pod modrou křivkou je energie bleskového proudu.
-    Plocha pod červenou křivkou je energie, která proteče koncovým přístrojem.Technická dataVýhody DEHNventilu M2
 • Technologie jiskřiště RAC zajistí funkci vlnolamu bleskového proudu, tzn., že jen po velmi krátký čas proteče koncovým přístrojem minimální zbytek energie blesku nebo přepětí
 • Ochrana citlivých elektronických zařízení
 • Šetření následně instalovaných svodičů přepětí SPD typu 2 nebo typu 3 vůči energetickému namáhání
 • Prodloužení životnosti koncových přístrojů
 • Díky konstrukční šířce čtyř modulových jednotek šetří kombinovaný svodič 50% místa ve srovnání s předchozím modelem a zařízeními běžně dostupnými na trhu. Tím je vytvořen prostor pro další komponenty
 • Praktická je výměna modulu, protože se ovládá jen jednou rukou. Díky zásuvnému modulu s pružinou je výměna rychlá, bezpečná a úsporná. Možnost zrcadlového upevnění popisku dovolí rovněž instalaci s otočením o 180°

 
POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si zažádat o papírovou verzi katalogu
svodičů přepětí DEHN

NÍŽE UVEDENÝM FORMULÁŘEM!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... je to svodič bleskových proudů a přepětí, který proti předchozí generaci si v rozvaděči vystačí s polovičním prostorem a zároveň i když má teda poloviční velikost, tak má stejné parametry jako předchozí generace. Kouzlo spočívá v tom, že je použité na každý póĺ speciální jiskřiště s RAC (Rapid Arc Control) technologií. Jde o technologii, která dokáže následný proud, který teče je zkratem v jiskřišti, nejen rychle zapalovat ale samozřejmě i rychle zhášet. Tím zabezpečuje vysokou ochranu pro koncové spotřebiče protože ta ochranná úroveň je do 1,5kV. Zároveň tento svodič ...
Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na jejich bezpečném a spolehlivém fungování závisí celá řada energetických a výrobních systémů. Při poškození potrubí vznikají vysoké náklady na opravu a rovněž může dojít k ohrožení osob, majetku či životního prostředí. Při projektování, stavbě a provozu potrubních systémů je nesmírně důležité posoudit stávající i případná budoucí rizika. Nejdůležitějším opatřením pro zachování funkčnosti potrubí uloženého v zemi a jeho bezpečného provozu je ochrana před korozí. Dalším zdrojem možného ohrožení jsou externí faktory jako úder blesku či vysokonapěťová zařízení v blízkosti vedení potrubí. Tento článek si klade za cíl navrhnout řešení pro ochranu potrubí v případě negativního ovlivnění bleskem a přepětím.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933