Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech


Document Actions
Článek
Jak mají být uspořádány zásuvkové vývody na všech místech pro pacienty? Jaká je klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory? A jaké všeobecné požadavky platí pro bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2? Odpovědi na otázky a další informace k tématu naleznete v tomto článku.
Autorský článek, ze dne: 23.01.2015
reklama

Zásuvkové obvody:
Zásuvkové obvody zdravotnické IT sítě ve zdravotnických prostorech skupiny 2

Na každém místě pro pacienty, například u čela lůžka, musí být zásuvkové vývody uspořádány následovně:
 • musí být instalovány minimálně dva samostatné zásuvkové obvody, nebo
 • každá zásuvka musí být samostatně jištěna před nadproudem,
Jsou-li ve stejném zdravotnickém prostoru obvody napájeny z jiných sítí (TN-S, nebo TT), pak zásuvky napájené zdravotnickou sítí IT nesmí být spínatelné a musí buď:
 • mít takovou konstrukci, která zabraňuje jejich použití v jiných sítích (použitím nezáměnných vidlic a zásuvek), nebo
 • být zřetelně a trvanlivě označeny.

Zásuvky chráněné proudovými chrániči (RCDs)
Pro každý zásuvkový obvod chráněný proudovým chráničem (RCD) se jmenovitým vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA musí být věnována pozornost maximálnímu počtu zásuvek chráněných RCD.

Zařízení pro bezpečnostní účely:
Zdroje
Velmi důležité jsou informace uvedeny v příloze A, kde se uvádí „Klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory (DO)“.
 • Třída 0 (bez přerušení) Napájení zajištěno automaticky bez přerušení
 • Třída 0,15 (velmi krátké přerušení) Napájení zajištěno automaticky do 0,15s
 • Třída 0,5 (krátké přerušení) Napájení zajištěno automaticky do 0,5s
 • Třída 5 (normální přerušení) Napájení zajištěno automaticky do 5s
 • Třída 15 (střední přerušení) Napájení zajištěno automaticky do 15s
 • Třída > 15 (dlouhé přerušení) Napájení zajištěno automaticky za více než 15s

Všeobecné požadavky na bezpečnostní zdroje pro zdravotnické prostory skupiny 1 a 2
Pro zdravotnické prostory musí být instalován bezpečnostní zdroj elektrické energie, který při závadě základního napájení, po určený časový interval a v předem stanovené době přepnutí zajistí napájení pro zařízení po stanovenou dobu (do 0,5s včetně, do 15s včetně, nad 15s).

Při poklesu napětí v centrálním hlavním rozvaděči v jedné nebo více fázích o více než 10% jmenovité hodnoty musí automaticky převzít napájení bezpečnostní zdroj. Přepnutí napájení má být provedeno se zpožděním, aby se vyloučila nežádoucí automatické znovuzapojení jistících prvků (krátkodobé přerušení). Je nutné připomenout, že elektrický obvod zajišťující napájení hlavního rozvaděče budovy se považuje za bezpečnostní obvod.

Zásuvky připojené k bezpečnostním obvodům musí být snadno identifikovatelné.

Poznámka: Bohužel na rozdíl od ČSN 33 2140 (příloha 2), není v této normě stanoveno značení zásuvkových vývodů v místnostech pro lékařské účely, a proto doporučujeme zavedené značení i nadále používat, ale v provozní a technické dokumentaci musí být přesně vyznačeno, jaká barva je přesně určena pro jaký obvod.


Autoři: Ing. Jiří Sluka, inspektor EZ, ZZ TIČR, pobočka Ústí n. L.
Ing. Vladimír Macháček, inspektor ZZ, EZ TIČR, pobočka Ústí n. L.Toto je ukázka sborníku L.P.Elektro číslo 72 (zde)
 Pro členy BENEFIT clubu LPE je k dispozici celé znění sborníku (zde)!
 
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933