Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PLC NEXT převede ...

Digitalizace hýbe světem. Stále se však zapomíná na potřebu programátorů. ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.11.2019 TIP na produkty průmyslového značení v nebezpečných oblastech. Embosovací systém z nerezové oceli M-BOSS Lite. Tiskový systém M-BOSS. Štítky z nerezové oceli Hellermark. Ochranné laminování proti agresivním chemikáliím, vysokým teplotám nebo UV záření. U průmyslového značení se dnes v pracovních procesech stávají kriticky důležitými parametry trvanlivost a snadná manipulace. Vývoj produktů obvykle ...
18.11.2019 Česká automobilka chystá útok v podobě několika elektromobilů. ŠKODA AUTO se účastní 2.ročníku specializovaného odborného veletrhu, konaného v Praze v Letňanech, kde vystaví své aktuální iV modely. Veřejnost si může prohlédnout model Citigoe iV, Superb iV a také ikonický Vision iV. Na své expozici také představí projekty BeRider, Citimove a elektrická kola společně s projektem We Love Cycling. Domácí...
15.11.2019 Máme pro vás dálniční známku na rok 2020. K nákupu balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect nyní získáte i dálniční známku na rok 2020. Stačí u partnerského velkoobchodu zakoupit akční balení bezšroubových přístrojů, ve kterém je ukryt voucher s unikátním číselným kódem. Dálniční známku si následně objednáte na webových stránkách hager.cz. Zjistěte, ...
14.11.2019 Kompaktní jističe Ex9M6 s elektronickým monitorováním chráněného obvodu. Novinkou v nabídce NOARK je řada kompaktních jističů Ex9M6, určená zejména pro aplikace v distribuční síti. Chrání elektrická zařízení před přetížením a zkratem. Hlavní výhodou těchto jističů je použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, na rozdíl od termomagnetického principu používaného mnoha ostatními výrobci. Tato technologie přináší ...
13.11.2019 ABB navrhla "chytrý" stadion. ABB byla oslovena, aby proměnila Generali Arenu, postavenou v roce 1925, na "chytrý" stadion s využitím nejmodernějších prvků a také efektivním využitím distribuce energie. Cílem je zvýšit intuitivní ovládání celé sítě a přizpůsobit se potřebám současných návštěvníků. Řešení vzájemně datově propojených a ovladatelných zařízení je součástí standardní nabídky ABB napříč odvětvími ...
12.11.2019 TIP na hmoždinku DUOPOWER. Kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a únosnost v plných a děrovaných materiálech. Samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace. Hmoždinka dává montérovi pocit dobře odvedené práce. Při montáži cítíte, jak hmoždinka "dobře táhne" a že ve stěně bezvadně drží. Díky zubatým pojistkám proti ...
11.11.2019 Řešení instalace a automatizace osvětlení pomocí systému WAGO. Dům sportu L&T v německém Osnabrücku nabízí surfařský simulátor pro indoor surfing, fitness studio, pravidelné sportovní akce a související komplexní služby pro zákazníky. Ústřední roli v tomto centru sehrává koncepce osvětlení. Atmosféru dokonale přizpůsobenou potřebám L&T vytváří přibližně 4,5 tisíce LED svítidel ovládaných procesorovými moduly WAGO. Jádro ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 117
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Každý silnoproudař je tak nějak změřený na svou hladinu napětí a slaboproudým spektrem často opovrhuje. Ovšem stejně jako v minulosti, i dnes v době digitalizace a internetu věcí je nutné senzory ovlivňující chod různých zařízení chránit. Které ...
  • Konečně první důvod, proč mít k §9 ještě autonomní §6. Petr prozrazuje, na časový rozdíl mezi pravidelným pětiletým přezkoušením na TIČR a tříletým přezkoušením podle vyhl.50. Ovšem pětileté přezkušování na TIČR je přece otázkou poslední doby. A jak ...

Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?


Document Actions
Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.08.2011
reklama

 

Žijeme ve století triumfů elektrotechniky, ve století, kdy pro nás pracují miliony nejrozmanitějších elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Splnila se prorocká slova největšího ruského vědce Michaila Vasiljeviče Lomonosova, že přijde doba, kdy elektřina poskytne lidstvu veliké dobrodiní. Tato smělá věštba se musila splnit, jelikož ji vyřkl nikoli snad snílek, nýbrž veliký vědec, jenž ve svých pracích předstihl vědu své doby o mnoho, ba někdy o celá století.

Lomonosov vystihl, že podstatou blesku je elektřina, a správnost svého předpokladu potvrdil nezvratnými pokusy, když směle svedl "nebeský oheň" do své laboratoře. Těchto pokusů účastnil se jeho přítel akademik Richman, veliký vědec a vynálezce prvního přístroje k měření elektřiny. Richman byl při jednom z pokusů bleskem usmrcen. Lomonosov pokračoval sám v díle, jež započal se svým druhem, a v roce 1763 ve své práci "pojednání o vzdušných úkazech, pocházejících z elektrické síly" vyložil svou theorii o původu atmosférické elektřiny.


Richmanův elektrometr, první přístroj na měření elektřiny.

"Za příčinu tohoto úkazu jsem pokládal klesání horní studené atmosféry při příchodu velkých mrazů", píše vědec a vysvětluje vznik atmosférické elektřiny jako výsledek vzájemného tření částeček "zmrzlých par", přenášených klesajícími a stoupajícími vzdušnými proudy.

Aby mohla být zmíněná práce uveřejněna, musil Lomonosov svést tuhý boj s nevědomým cizincem Schuhmacherem, tajemníkem Akademie, který zakázal uveřejnění tohoto díla. Veliký vědec vnikl hluboko do tajemství elektřiny a vytvořil svou theorii polární záře, tvrdil, že tyto úkazy nejsou ničím jiným než elektrickými výboji v nejvyšších vrstvách atmosféry.

Lomonosov, aby podepřel tuto svou theorii pokusně, dokázal, že v zředěném plynu může vzniknout světlo vlivem elektřiny, ze skleněné koule vyčerpal vzduch, zelektrisoval kouli třením a přivedl k záření zředěný plyn, uzavřený v kouli. Byl to první elektrický plynový výboj, uměle vyvolaný člověkem. Jak nyní víme, vzniká toto záření následkem nárazů elektronů, jež se vlivem elektřiny rychle pohybují, na atomy zředěného plynu.

Výzkumy plynového výboje vedly k výsledkům, jež byly svým významem mimořádné. Duté trubice pomohly objevit elektrony a Roentgenovy paprsky. Plynových výbojů používáme nyní v kathodových trubicích, v radiových lampách, nových světelných zdrojích atd.

Lomonosov dokončil v r. 1756 svou knihu "Theorie elektřiny vypracované matematickou methodou", v níž podal Souhrn svých theoreticky podepřených výzkumů v oboru elektřiny. V této knize objasňuje ruský vědec svou theorii elektrických úkazů a dovozuje, že elektřina i světlo jsou procesy vlnění. Toto geniální Lomonosovovo předvídání společné podstaty elektrických i světelných jevů je jedním Z nezvratných základů nynější fysiky.

Znamenitými přínosy obohatil vědu o elektřině petrohradský akademik T. Epinus, mladý současník Lomonosovův.
Jemu patří objev elektrostatické indukce, zakládající se na tom, že těleso nabité elektřinou elektrisuje jiné těleso, jež s ním není v dotyku, a že tudíž působí na dálku. 

Tímto objevem Epinus jako první ukázal cestu k theoretickému vysvětlení pokusně zjištěného úkazu elektrostatické indukce. Na principu elektrostatické indukce zakládá se mnoho elektrických zařízení a přístrojů: elektrostatické stroje, elektrofory, kondensátory atd. Vědec sám uskutečnil na základě svého objevu dva znamenité vynálezy: elektrofor, neobyčejně jednoduchý přístroj k získání statické elektřiny, a kondensátor, přístroj k hromadění elektrických nábojů.

Na Západě se dosud přiznává věhlas vynálezce těchto přístrojů nezaslouženě Voltovi. V Epinusův elektrofor měl významnou úlohu v době vzniku vědy o elektřině, sloužil věrně badatelům a byl nepostradatelným přístrojem v každé fysikální laboratoři na celém světě. I nyní, v době rozkvětu elektrotechniky, využívá se principu sloužícího za základ elektroforu, a to při konstrukci velikých generátorů, dávajících napětí o milionech voltů.

 
Principu Epinusova elektroforu se využívá při konstrukcí obrovských generátorů.

Druhý Epinusův vynález - kondensátor - je nezbytnou součástí radiopřijímačů a vysílacích stanic a telefonních a telegrafních přístrojů, slouží při přenosu elektrické energie, působí v elektroautomatických zařízeních.

Ve vědeckém odkazu Epinusově je ještě jedna pozoruhodná práce: objev tepelné elektřiny - elektrisace některých krystalů vlivem tepla. Tyto práce ruského akademika byly prvním krokem na cestě v oblasti tepelné elektřiny, nyní neobyčejně vyspělé. V nynější době slouží inženýrům a vědcům desítky přístrojů založených na schopnosti tepla vyrábět elektřinu.

Práce Lomonosova a jeho spolupracovníků vytvořily tak základ vědy o elektřině. Genius Lomonosovův osvětlil jako zářivý maják cestu budoucím badatelům. Ruští vědci nacházeli v jeho pracích zdroj nových tvůrčích objevů. Velká říjnová revoluce zahájila novou epochu v rozvoji elektrotechniky. Vůdcové sovětského lidu V. I. Lenin a I. V. Stalin učinili elektrifikaci základem hospodářské obnovy mladé republiky, základem růstu její hospodářské síly. První národohospodářský plán byl plán GOELRO, který určoval mohutnou elektrifikaci země.

Jedině Sovětský plánující socialistický stát může v plné míře využít veliké síly elektřiny. Sovětská elektrotechnika, plně podporovaná lidem a stranou Leninovou a Stalinovou, neuvěřitelně rozkvetla a obohatila se množstvím objevů a vynálezů. Sovětští vědci vepsali slavné stránky do letopisů elektřiny, v jejichž každé kapitole září ruská myšlenka, ruský genius.

Tento článek je ukázkou z knihy: VYPRÁVĚNÍ O RUSKÝCH VYNÁLEZCÍCH A OBJEVITELÍCH, z roku 1955.

 

Co myslíte vy? Kde je pravda?

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Podívejme se na katalog pojednávající o produktech ochrany před bleskem a přepětím předního evropského výrobce. Ovšem výrobce, který svým produktům poskytuje velice dobrou technickou podporu. Nejen hromosvodáři, ale všichni, co navrhují ochranu před přepětím se vybavují informacemi, které umožňují správná rozhodnutí. Kromě toho jde snad o jediného výrobce modulových přístrojů, který si dává záležet i na designu provedení! Co vše tento technický sešit obsahuje?
Jste postaveni před řešení protipožární ochrany nějakého objektu? Jaké jsou vaše znalosti s možnostmi použití přepážek, instalací v únikových cestách, protipožárních kanálů, bandáží? Slyšeli jste o normových a nenormových konstrukcích? Protipožární ochrana vyžaduje technické znalosti návrhu, ale také znalost dostupných materiálů k její realizaci. Přestože tento technický sešit pojednává o sortimentu, dozvíte se něco i z teorie, například co je úniková a záchranná cesta ... a také semináře OBO BSS ... využijte informace z první ruky a projděte si rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se tématu systémů protipožární ochrany ...
V následujícím záznamu Leoš Blažek popisuje svou představu o digitalizačním procesu ve společnosti RITTAL. Vysvětluje, proč je tento proces klíčový. Digitalizace není pouze o možnosti sdílení dat, ale také o možnosti využití různých softwarových aplikací. Ty uživatel ocení zejména v případě různých specifických úprav nakupovaných produktů. Tím se logicky zkracuje zadávací proces a i v takové malé výseči přináší digitalizace přidanou hodnotu. V dalších návaznostech se pak využívá již jednou použitých dat pro další plánování výroby a přichází další úspory ...
Kabelové stoupačky nás zažilo hodně a o upevňování kabelových příchytek sonap ani nemluvě. Jako vedoucí stavby či montér nemusíme uvažovat nad mnoha souvislostmi jako projektant. Ten navrhuje trasu a způsoby uložení. Na základě technických znalostí, doporučovaných normativ a také dostupného zbožíznalství dává montážním skupinám do rukou projekt. A díky takovému se může montér soustředit především na řemeslné provedení. Potkali jste někdy na stavbě realizátora kabelové trasy, který by přemýšlel nad tím, co se bude dít, pokud se právě instalovaná část kabelového vedení ocitne v plamenech požáru? Asi ne. A přece na takovou možnost někdo myslí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933