Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

LIVE ABB: O ...

O stykačích řady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
6.07.2020 V Galerii Vaňkovka Brno byly instalovány nové nabíjecí stanice. Jedná se o první instalace sloupků SICHARGE v České republice. SICHARGE, který disponuje dvěma výstupy 22kW, je ideálním řešením pro dobíjení elektromobilů na městských veřejných parkovištích a v nákupních centrech. Dobíjecí sloupek disponuje dvěma zásuvkami evropského dobíjecího standardu Type2. Ovládání sloupku je intuitivní a ...
5.07.2020 Pokud budeme chvíli věštit budoucnost, budeme si zvykat na kyberpolicii stále častěji? Při představě, že se svou digitální identitou odhalíme kdekoliv na veřejnosti, pak se může snadno stát, že jen odskočíme do obchodu a už se nemusíme vrátit. MAC adresa telefonu se detektivům spáruje s některým případem! ...
4.07.2020 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL. Základem jsou dvě produktové série DC1 a DA1, které dokáží pokrýt oblasti od jednoduchých až po vysoce komplexních aplikací jak pro sériovou výrobu ve strojírenství tak i mimo ni. Před náročnými okolními vlivy jsou nové frekvenční měniče chráněny vysokým stupněm krytí IP66 a díky zvýšené ochraně lakováním PCB desky jsou měniče DA1 vhodné též pro použití v prostředí s ...
1.07.2020 Společnost vybavující laboratoře vyvinula generátor ozonu VirBuster. Generátor ozonu VirBuster 10000A je vybaven analogovým časováním se zobrazením zbývajícího času. Díky velkému výkonu a silnému oxidačnímu účinku O3 ničí viry, bakterie, kvasinky, plísně a jejich spóry. Při delším působení likvidují také hmyz a další parazity. Výhodou je i dokonalé odstranění pachů, jako je například zápach kouře z cigaret, hniloba nebo ...
30.06.2020 TIP na elektrikářskou pásku Scotch Super 33+. Jde o profesionální izolační PVC pásku. Je odolná vůči odírání, vlhkosti, zásadám, kyselinám, měděnce a lze ji použít za různých povětrnostních podmínek. Páska je určena jako primární elektroizolace pro všechny vodiče a kabelové spoje až do napětí 600V a teploty 105°C. Tento profesionální produkt kombinací elastického podkladu a velmi účinného lepidla ...
29.06.2020 Největší solární projekt vznikne v USA. Trumpova kancelář schválila největší projekt solární energie v historii USA. Rozhodnutí je pro mnohé překvapením, vzhledem k dřívějším prohlášením o množství dodané energie a ceně fotovoltaických technologií. Solární park Gemini za miliardu dolarů od společnosti Solar Partners, bude umístěn v poušti severně od Las Vegas v Nevadě. Park zabere ...
28.06.2020 Podcast IP007# DT#2 O digitalizaci AUTO ŠKODA s Lukášem Kousalem. O digitalizaci bylo popsáno mnoho stránek. Zkusme se podívat na tento nekonečný novodobý proces trošku jinak. Nejznámějším vzorem je výroba škodovek v Mladé Boleslavi. Legendární, národní výrobce vozidel je motivační rozlehlou výrobní ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1041
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Svítidla s vlastním napájením a svítidla pro decentralizované a centrální napájení. Problematika nouzového osvětlení, respektive systémy napájení opravdu nejsou jasné všem, co s nouzovým osvětlením přichází do styku. Tento katalog popisuje portfólio ...
  • Programování, nic pro elektrikáře? Ano i ne. I elektrikáři jsou různí. Někdo jede ze setrvačnosti celá léta, jiný je zkoumavý badatel, který svou práci neustále zdokonaluje. A právě pro tuto druhou skupinu specialistů Phoenix Contact vytvořil sérii ...

Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?


Document Actions
Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.08.2011
reklama

 

Žijeme ve století triumfů elektrotechniky, ve století, kdy pro nás pracují miliony nejrozmanitějších elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Splnila se prorocká slova největšího ruského vědce Michaila Vasiljeviče Lomonosova, že přijde doba, kdy elektřina poskytne lidstvu veliké dobrodiní. Tato smělá věštba se musila splnit, jelikož ji vyřkl nikoli snad snílek, nýbrž veliký vědec, jenž ve svých pracích předstihl vědu své doby o mnoho, ba někdy o celá století.

Lomonosov vystihl, že podstatou blesku je elektřina, a správnost svého předpokladu potvrdil nezvratnými pokusy, když směle svedl "nebeský oheň" do své laboratoře. Těchto pokusů účastnil se jeho přítel akademik Richman, veliký vědec a vynálezce prvního přístroje k měření elektřiny. Richman byl při jednom z pokusů bleskem usmrcen. Lomonosov pokračoval sám v díle, jež započal se svým druhem, a v roce 1763 ve své práci "pojednání o vzdušných úkazech, pocházejících z elektrické síly" vyložil svou theorii o původu atmosférické elektřiny.


Richmanův elektrometr, první přístroj na měření elektřiny.

"Za příčinu tohoto úkazu jsem pokládal klesání horní studené atmosféry při příchodu velkých mrazů", píše vědec a vysvětluje vznik atmosférické elektřiny jako výsledek vzájemného tření částeček "zmrzlých par", přenášených klesajícími a stoupajícími vzdušnými proudy.

Aby mohla být zmíněná práce uveřejněna, musil Lomonosov svést tuhý boj s nevědomým cizincem Schuhmacherem, tajemníkem Akademie, který zakázal uveřejnění tohoto díla. Veliký vědec vnikl hluboko do tajemství elektřiny a vytvořil svou theorii polární záře, tvrdil, že tyto úkazy nejsou ničím jiným než elektrickými výboji v nejvyšších vrstvách atmosféry.

Lomonosov, aby podepřel tuto svou theorii pokusně, dokázal, že v zředěném plynu může vzniknout světlo vlivem elektřiny, ze skleněné koule vyčerpal vzduch, zelektrisoval kouli třením a přivedl k záření zředěný plyn, uzavřený v kouli. Byl to první elektrický plynový výboj, uměle vyvolaný člověkem. Jak nyní víme, vzniká toto záření následkem nárazů elektronů, jež se vlivem elektřiny rychle pohybují, na atomy zředěného plynu.

Výzkumy plynového výboje vedly k výsledkům, jež byly svým významem mimořádné. Duté trubice pomohly objevit elektrony a Roentgenovy paprsky. Plynových výbojů používáme nyní v kathodových trubicích, v radiových lampách, nových světelných zdrojích atd.

Lomonosov dokončil v r. 1756 svou knihu "Theorie elektřiny vypracované matematickou methodou", v níž podal Souhrn svých theoreticky podepřených výzkumů v oboru elektřiny. V této knize objasňuje ruský vědec svou theorii elektrických úkazů a dovozuje, že elektřina i světlo jsou procesy vlnění. Toto geniální Lomonosovovo předvídání společné podstaty elektrických i světelných jevů je jedním Z nezvratných základů nynější fysiky.

Znamenitými přínosy obohatil vědu o elektřině petrohradský akademik T. Epinus, mladý současník Lomonosovův.
Jemu patří objev elektrostatické indukce, zakládající se na tom, že těleso nabité elektřinou elektrisuje jiné těleso, jež s ním není v dotyku, a že tudíž působí na dálku. 

Tímto objevem Epinus jako první ukázal cestu k theoretickému vysvětlení pokusně zjištěného úkazu elektrostatické indukce. Na principu elektrostatické indukce zakládá se mnoho elektrických zařízení a přístrojů: elektrostatické stroje, elektrofory, kondensátory atd. Vědec sám uskutečnil na základě svého objevu dva znamenité vynálezy: elektrofor, neobyčejně jednoduchý přístroj k získání statické elektřiny, a kondensátor, přístroj k hromadění elektrických nábojů.

Na Západě se dosud přiznává věhlas vynálezce těchto přístrojů nezaslouženě Voltovi. V Epinusův elektrofor měl významnou úlohu v době vzniku vědy o elektřině, sloužil věrně badatelům a byl nepostradatelným přístrojem v každé fysikální laboratoři na celém světě. I nyní, v době rozkvětu elektrotechniky, využívá se principu sloužícího za základ elektroforu, a to při konstrukci velikých generátorů, dávajících napětí o milionech voltů.

 
Principu Epinusova elektroforu se využívá při konstrukcí obrovských generátorů.

Druhý Epinusův vynález - kondensátor - je nezbytnou součástí radiopřijímačů a vysílacích stanic a telefonních a telegrafních přístrojů, slouží při přenosu elektrické energie, působí v elektroautomatických zařízeních.

Ve vědeckém odkazu Epinusově je ještě jedna pozoruhodná práce: objev tepelné elektřiny - elektrisace některých krystalů vlivem tepla. Tyto práce ruského akademika byly prvním krokem na cestě v oblasti tepelné elektřiny, nyní neobyčejně vyspělé. V nynější době slouží inženýrům a vědcům desítky přístrojů založených na schopnosti tepla vyrábět elektřinu.

Práce Lomonosova a jeho spolupracovníků vytvořily tak základ vědy o elektřině. Genius Lomonosovův osvětlil jako zářivý maják cestu budoucím badatelům. Ruští vědci nacházeli v jeho pracích zdroj nových tvůrčích objevů. Velká říjnová revoluce zahájila novou epochu v rozvoji elektrotechniky. Vůdcové sovětského lidu V. I. Lenin a I. V. Stalin učinili elektrifikaci základem hospodářské obnovy mladé republiky, základem růstu její hospodářské síly. První národohospodářský plán byl plán GOELRO, který určoval mohutnou elektrifikaci země.

Jedině Sovětský plánující socialistický stát může v plné míře využít veliké síly elektřiny. Sovětská elektrotechnika, plně podporovaná lidem a stranou Leninovou a Stalinovou, neuvěřitelně rozkvetla a obohatila se množstvím objevů a vynálezů. Sovětští vědci vepsali slavné stránky do letopisů elektřiny, v jejichž každé kapitole září ruská myšlenka, ruský genius.

Tento článek je ukázkou z knihy: VYPRÁVĚNÍ O RUSKÝCH VYNÁLEZCÍCH A OBJEVITELÍCH, z roku 1955.

 

Co myslíte vy? Kde je pravda?

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933