Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

HMV: Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?


Document Actions
HMV: Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 12.08.2011
reklama

 

Žijeme ve století triumfů elektrotechniky, ve století, kdy pro nás pracují miliony nejrozmanitějších elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Splnila se prorocká slova největšího ruského vědce Michaila Vasiljeviče Lomonosova, že přijde doba, kdy elektřina poskytne lidstvu veliké dobrodiní. Tato smělá věštba se musila splnit, jelikož ji vyřkl nikoli snad snílek, nýbrž veliký vědec, jenž ve svých pracích předstihl vědu své doby o mnoho, ba někdy o celá století.

Lomonosov vystihl, že podstatou blesku je elektřina, a správnost svého předpokladu potvrdil nezvratnými pokusy, když směle svedl "nebeský oheň" do své laboratoře. Těchto pokusů účastnil se jeho přítel akademik Richman, veliký vědec a vynálezce prvního přístroje k měření elektřiny. Richman byl při jednom z pokusů bleskem usmrcen. Lomonosov pokračoval sám v díle, jež započal se svým druhem, a v roce 1763 ve své práci "pojednání o vzdušných úkazech, pocházejících z elektrické síly" vyložil svou theorii o původu atmosférické elektřiny.


Richmanův elektrometr, první přístroj na měření elektřiny.

"Za příčinu tohoto úkazu jsem pokládal klesání horní studené atmosféry při příchodu velkých mrazů", píše vědec a vysvětluje vznik atmosférické elektřiny jako výsledek vzájemného tření částeček "zmrzlých par", přenášených klesajícími a stoupajícími vzdušnými proudy.

Aby mohla být zmíněná práce uveřejněna, musil Lomonosov svést tuhý boj s nevědomým cizincem Schuhmacherem, tajemníkem Akademie, který zakázal uveřejnění tohoto díla. Veliký vědec vnikl hluboko do tajemství elektřiny a vytvořil svou theorii polární záře, tvrdil, že tyto úkazy nejsou ničím jiným než elektrickými výboji v nejvyšších vrstvách atmosféry.

Lomonosov, aby podepřel tuto svou theorii pokusně, dokázal, že v zředěném plynu může vzniknout světlo vlivem elektřiny, ze skleněné koule vyčerpal vzduch, zelektrisoval kouli třením a přivedl k záření zředěný plyn, uzavřený v kouli. Byl to první elektrický plynový výboj, uměle vyvolaný člověkem. Jak nyní víme, vzniká toto záření následkem nárazů elektronů, jež se vlivem elektřiny rychle pohybují, na atomy zředěného plynu.

Výzkumy plynového výboje vedly k výsledkům, jež byly svým významem mimořádné. Duté trubice pomohly objevit elektrony a Roentgenovy paprsky. Plynových výbojů používáme nyní v kathodových trubicích, v radiových lampách, nových světelných zdrojích atd.

Lomonosov dokončil v r. 1756 svou knihu "Theorie elektřiny vypracované matematickou methodou", v níž podal Souhrn svých theoreticky podepřených výzkumů v oboru elektřiny. V této knize objasňuje ruský vědec svou theorii elektrických úkazů a dovozuje, že elektřina i světlo jsou procesy vlnění. Toto geniální Lomonosovovo předvídání společné podstaty elektrických i světelných jevů je jedním Z nezvratných základů nynější fysiky.

Znamenitými přínosy obohatil vědu o elektřině petrohradský akademik T. Epinus, mladý současník Lomonosovův.
Jemu patří objev elektrostatické indukce, zakládající se na tom, že těleso nabité elektřinou elektrisuje jiné těleso, jež s ním není v dotyku, a že tudíž působí na dálku. 

Tímto objevem Epinus jako první ukázal cestu k theoretickému vysvětlení pokusně zjištěného úkazu elektrostatické indukce. Na principu elektrostatické indukce zakládá se mnoho elektrických zařízení a přístrojů: elektrostatické stroje, elektrofory, kondensátory atd. Vědec sám uskutečnil na základě svého objevu dva znamenité vynálezy: elektrofor, neobyčejně jednoduchý přístroj k získání statické elektřiny, a kondensátor, přístroj k hromadění elektrických nábojů.

Na Západě se dosud přiznává věhlas vynálezce těchto přístrojů nezaslouženě Voltovi. V Epinusův elektrofor měl významnou úlohu v době vzniku vědy o elektřině, sloužil věrně badatelům a byl nepostradatelným přístrojem v každé fysikální laboratoři na celém světě. I nyní, v době rozkvětu elektrotechniky, využívá se principu sloužícího za základ elektroforu, a to při konstrukci velikých generátorů, dávajících napětí o milionech voltů.

 
Principu Epinusova elektroforu se využívá při konstrukcí obrovských generátorů.

Druhý Epinusův vynález - kondensátor - je nezbytnou součástí radiopřijímačů a vysílacích stanic a telefonních a telegrafních přístrojů, slouží při přenosu elektrické energie, působí v elektroautomatických zařízeních.

Ve vědeckém odkazu Epinusově je ještě jedna pozoruhodná práce: objev tepelné elektřiny - elektrisace některých krystalů vlivem tepla. Tyto práce ruského akademika byly prvním krokem na cestě v oblasti tepelné elektřiny, nyní neobyčejně vyspělé. V nynější době slouží inženýrům a vědcům desítky přístrojů založených na schopnosti tepla vyrábět elektřinu.

Práce Lomonosova a jeho spolupracovníků vytvořily tak základ vědy o elektřině. Genius Lomonosovův osvětlil jako zářivý maják cestu budoucím badatelům. Ruští vědci nacházeli v jeho pracích zdroj nových tvůrčích objevů. Velká říjnová revoluce zahájila novou epochu v rozvoji elektrotechniky. Vůdcové sovětského lidu V. I. Lenin a I. V. Stalin učinili elektrifikaci základem hospodářské obnovy mladé republiky, základem růstu její hospodářské síly. První národohospodářský plán byl plán GOELRO, který určoval mohutnou elektrifikaci země.

Jedině Sovětský plánující socialistický stát může v plné míře využít veliké síly elektřiny. Sovětská elektrotechnika, plně podporovaná lidem a stranou Leninovou a Stalinovou, neuvěřitelně rozkvetla a obohatila se množstvím objevů a vynálezů. Sovětští vědci vepsali slavné stránky do letopisů elektřiny, v jejichž každé kapitole září ruská myšlenka, ruský genius.

Tento článek je ukázkou z knihy: VYPRÁVĚNÍ O RUSKÝCH VYNÁLEZCÍCH A OBJEVITELÍCH, z roku 1955.

 

Co myslíte vy? Kde je pravda?

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Informační materiál popisuje prvky k ochraně proti blesku a přepětí. Téma komentuje Jiří Burant, produktový specialista českého OBO. V nabídce této značky nacházíme komplexní sortiment výrobků pro vnější a vnitřní ochranu. SPD pro svod bleskových proudů i dalších druhů impulsních přepětí. Svorkovnice a další výrobky pro vyrovnání potenciálů ve vnitřním i venkovním prostředí. Prvky pro klasická i izolovaná jímací zařízení a svody. Vysokonapěťové izolované svodové vodiče isCon. Materiál pro uzemňovací systémy. A nechybí ani potřebná podpora projektování ...
Dalším produktovým segmentem OBO jsou protipožární systémy. Schopnost vytvořit návrh a následně jej realizovat na stavbě vyžaduje mnoho informací a souvislostí. Jaká je funkce protipožárních stěn? K čemu jsou systémy přepážek, maltové přepážky, měkké přepážky, pěnové materiály, obalové trubky a poduškové přepážky? Co je úniková a záchranná cesta? Jak se provádí instalace do únikových cest? Co je to montáž nad podhledem? Jaké jsou k dispozici protipožární kanály, kabelové bandáže? Kde je zapotřebí zachování funkčnosti? Základní informace a další zdroje odkud lze čerpat se dozvíte v tomto článku ...
Co obsahuje tradičně silný katalog renomovaného výrobce? Instalační (miniaturní) jističe, proudové chrániče, AFDD obloukové ochrany, příslušenství instalačních přístrojů a také rychlý přehled výrobků. Zajímalo mne však, co se z katalogu skutečně dozvím. S jakými informacemi a v jakých detailech můžeme počítat? Takovému vyšetřování podrobuji vše z technických podkladů, sesbíraných za několik posledních let. Některé totiž pouze zabírají místo. Jak vidím využitelnost tohoto materiálu popisuji krátce zde!
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933