Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ELKOV: Mobilní ...

Velkoobchod v prodeji elektroinstačního materiálů má více funkcí než pouze ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.08.2019 Soutěž skupiny ČEZ zvýšila návštěvnost Dlouhých strání. Cestovatelská soutěž Léto s krajinou Skupiny ČEZ, při níž lidé navštěvují energeticky nebo architektonicky zajímavé vodní elektrárny, zvýšila počet návštěvníků vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Jen v červnu, kdy soutěž začala, vzrostl počet návštěvníků elektrárny a horní nádrže o 9 procent na 11.400 lidí. Soutěž probíhá až do konce srpna. Její ...
22.08.2019 TIP na prostorový omezovač maximální teploty. Používá se pro zajištění před tepelným přetížením určitého prostoru. Disponuje teplotním rozsahem -40°C až 60°C, v krytí IP65. Tento legendární prvek průmyslové automatizace známe z elektroinstalací mnoha výrobních provozů. Kde jste tento omezovač viděli nasazený nejčastěji vy? Jakým jiným senzorem byste nahradili tento omezovač? Tedy by to tedy bylo technicky možné a ...
21.08.2019 Robot YuMi umožňuje nepřetržité testování bankomatů. Švýcarská společnost Abrantix AG, která dodává platební software, využila robota ABB YuMi pro testování běžných operací s bankomatem, jako je například vložení karty, zadání kódu PIN, a odebrání či vložení bankovek, tak, jak to běžně dělají lidé. Rozsah testování je tak vyčerpávající, že robot YuMi se v souladu se svým programem dokonce ...
20.08.2019 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat. Směrovače jsou navrženy pro provoz ve spojení s portálem myREX24 V2. Kompletní parametrizace a vzdálená údržba se provádí prostřednictvím portálu. Kromě vzdálené údržby mohou routery REX 250 číst také data z PLC, vizualizovat a generovat alarmy. Pro vzdálenou údržbu a přenos dat používá průmyslový směrovač šifrovaný tunel VPN založený na ...
19.08.2019 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem. Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou ...
16.08.2019 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření. Jednocestný senzor řady HG-T pracuje s pásovým laserovým paprskem o výšce 10mm pro měření plochy, například pro kontrolu okraje hrany. Řada je dodávána se dvěma různými snímacími hlavicemi, které se liší pouze rozměry. Tenký typ je o 10mm užší než standardní typ a dobře zapadá do strojů s velmi omezeným prostorem. Funkce vyrovnání paprsku výrazně zjednodušuje a ...
15.08.2019 Kde nalezne uplatnění multifunkční analyzátor sítě pro nn i vn? Je navržen pro monitorování elektrických parametrů třífázových i jednofázových sítí nn a vn. Design přístroje je postaven na 16 bitovém mikroprocesoru, krerý zaručuje přesné měření se vzorkováním 128 vzorků na periodu v každé fázi. Dle normy EN 50160 jsou napětí a proudy měřeny kontinuálně každou periodu a ve všech fázích. Přístroj může být volitelně vybaven rozhraním RS485. Lze tak ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 105
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále se hovoří o digitalizaci, ovšem málokdo dokáže definovat všechny oblasti ve který se tyto technologické změny projevují nejvíce. Pokud hovoříme naopak o revizích, tak tam se metody ověřování v zásadě tolik neliší. To, co je stále vychytanější je ...
  • Pro někoho je půjčovna nářadí naprosto běžná služba jako například knihovna. Pro jiného jde o drahý a zbytečný servis bez kterého se určitě obejde. Žádná jediná, svatá pravda jako obvykle neexistuje. Využití půjčovny je výsledkem rozhodnutí. To ...

V50# §13 Kdysi organizace věděla na jakém druhu a napětí člověk pracoval, říká Jiří Sajner


Document Actions
V50# §13 Kdysi organizace věděla na jakém druhu a napětí člověk pracoval, říká Jiří Sajner
Jiřího Sajnera, odborníka, který byl u zrodu vyhlášky padesát jsme se ptali na problematiku zápočtu potřebné praxe. Všimněme si, že se přihlíželo ke skutečnosti na jakém typu zařízení a napětí byla potvrzovaná praxe. To dnes prakticky již neexistuje, i když se nedá vyloučit, že by přezkušující komise u přezkoušení nemohla žádat potvrzení skutečné praxe na konkrétním zařízení a napětí! Ptali jsme se, jak se v prvopočátku vzniku vyhlášky padesát uvažovaly potřebné délky praxe. Chtěli jsme také vědět, proč se dosaženým vyšším teoretickým vzděláním zkracuje požadovaná skutečná praktická zkušenost.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 17.01.2019
reklama
Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...

Jiřího Sajnera, odborníka, který byl u zrodu vyhlášky padesát jsme se ptali na problematiku zápočtu potřebné praxe
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
To se stávalo většinou když člověk odcházel z organizace. Organizace věděla, že člověk vykonává činnost na elektrickém zařízení. Jestliže odcházel z organizace, tak aby měl potvrzenou dobu praxe, tak organizace vydávala dokument. Jak dlouho a na jakém elektrickém zařízení činnost vykonával. Potvrzovala mu délku skutečně vykonané praxe ve vztahu k zařízení.

Všimněme si, že se přihlíželo ke skutečnosti na jakém typu zařízení a napětí byla potvrzovaná praxe. To dnes prakticky již neexistuje.
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
Já při své činnosti nejdřív ČKD, pak jako šéf technického provozu na Interhotelu Panorama, tak jsem vždycky od lidí vyžadoval, abych měl dokument, že charakter činnosti a zařízení je totožný s tím, co bude vykonávat v dané organizaci, tak se doba praxe počítala. Důležité je si uvědomit, jaká doba praxe je požadována pro paragraf 6, 7 a vyšší.

Jak se v prvopočátku vzniku vyhlášky padesát uvažovaly potřebné délky praxe, vysvětluje Jiří Sajner zde.
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
My, když jsme rozhodovali o tom, jakou délku praxe budeme mít v příloze vyhlášky 50, tak jsme vycházeli z vyhlášky 95 pro kategorii lidí OSVČ a řízení činnosti. To byla tzv. dílčí montážní 95 a ucelená 95. Ucelená 95 pro řízení provozu, nebo dodavatelskou činnost. Z těchto základních dokumentů jsme po velkých diskuzích a promýšlení k jakým elektrickým zařízením se to vztahuje jsme došli ke konsenzu doby požadované praxe. Nejnižší kategorie, která vyžaduje odborné vzdělání, znamená pracovník znalý, to je člověk, který přišel ze školy a je vyučený.

Mylný názor byl, že člověk co se vyučil, nebo přišel z průmyslové školy, z vysoké školy, že ho lze založit do hodnotné způsobilosti do paragrafu 5. jako pracovníka znalého. To byl veliký omyl. V době, kdy jsme zpracovávali vyhlášku, nám přišel dopis z Ministerstva školství, abychom lidi, kteří ukončí školu s výborným prospěchem, že by byli rovnou uznáváni. Tak jsme jim vysvětlili, že nechápou to, za co jsou zodpovědní ti, kteří člověka přijmou do pracovně právního vztahu a v tom okamžiku začínají platit pravidla, která jsou ve vyhlášce nastavená.

Člověk, co tam přijde, tak organizace rozhodne o jeho způsobu zaškolení a době zaškolení. Doba může trvat různě dlouho, měsíc, dva, půl roku i rok, získávání praxe. Tento člověk, teprve poté, co organizace sezná, že je dostatečně připraven spustí ověřování znalostí. Teprve poté, až proběhne ověření, tím způsobem, který je deklarován ve vyhlášce, po stvrzení a podepsání dokumentu o zápisu o zkoušce, který podepíše zkoušený, od toho okamžiku je způsobilý vykonávat činnosti, které byly předpisy dovoleny pracovníku znalému.  Od tohoto okamžiku člověk začíná nabývat čas pro uznání doby praxe pro vyšší odborné stupně.

Chtěli jsme také vědět, proč se dosaženým vyšším teoretickým vzděláním zkracuje požadovaná skutečná praktická zkušenost.
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
Když došlo k situaci, že v roce 2010 se udělala úprava zákona 174 a z toho vyplynuly povinnosti pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo vyhlášku o odborné způsobilosti, tak to samozřejmě nezůstalo ležet jen tak. Ale začal být tlak na to, aby se záležitost o odborné způsobilosti, protože byl ataky, že vyhláška už má nějaká léta, že by potřebovala znovelizovat, tak Hospodářská komora České republiky vyvolala jednání s Ministerstvem práce sociálních věcí, s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, s profesními svazy jednání a na úrovni náměstků bylo dohodnuto, že bude sestavena prostřednictvím Hospodářské komory expertní skupina, která by připravila a prošla by stávající vyhlášku a připravila návrh nové vyhlášky. Na to expertní skupina složena z 5 odborníků, já byl přizván také, začala na tom pracovat.
Připravila první návrh a k otázce, kterou jste říkal, se řešila i požadovaná doba odborné praxe. Vycházelo se z toho, že doba pokročila a možná nebude třeba trvat na tak dlouhé době praxe, ale že rozhodující budou znalosti konkrétního adepta. Tato vyhláška se propracovávala a projednávala s MPSV, s příslušnými dalšími orgány a také s Ministerstvem školství, které dostalo za úkol vypracovat přílohu k vyhlášce o uznávání odborných znalostí, které se považují za elektrotechnické. Mezitím zpětně vyšla vyhláška, která řešila speciální profese… uvažovalo se i o otázkách takových profesí, které vyloženě nevyžadují odborné vzdělání v klasickém smyslu slova, ale lidé projdou speciálním výukovým programem a na základě toho by mohli vykonávat činnost úzce na to zaměřenou.

Opraváři ledniček, topenáři… pokud se týká doby praxe, tak činnost expertní skupiny předpokládala, že se pečlivě projdou stávající přílohy vyhlášky, které vyžadovali povinné penzum v roce praxe s tím, že se doba zkrátí také. V návrhu, kterém byl expertní komisí zpracovaný se doby požadované praxe zkracovaly. Vyhláška bohužel nedošla konci.Více podrobností o §13 vyhlášky 50/1978 Sb. (text, výklad, stažení, další odborníky) naleznete zde!


POKUD MÁTE KONSTRUKTIVNÍ PŘIPOMÍNKU
K TÉMATU §13,
PŘIDEJTE JI DO NÍŽE UVEDENÉ DISKUSE! 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
Z různých tiskových zpráv se můžete dozvědět o chystané novince, Digitální továrně 2.0. Samotný název v mnohých evokuje všechno možné, jen ne to, co se ve skutečnosti chystá. Protože i redakce portálu Elektrika.cz se podílí na stavbě této nové myšlenky, pokusíme se přinést něco z pod pokličky vývojové kuchyně. Jako prvního jsme u výškové budovy BVV oslovili Zdeňka Havelku, hlavního myšlenkového vůdce Digitální továrny 2.0 ...
Všichni jsme zasypáni novinkami ze všech možných zdrojů. Ale pouze některých si všimneme podrobněji. Víte které? Ty, které nám projdou rukama. Ty, které si sami vyzkoušíme. A tak nakonec z toho obrovského množství nových vychytávek se k samotným praktikům dostává pouze několik z mnoha. Letos jsme na Elektrické spojce zkoušeli několik avízovaných vylepšení naživo. Formou hry, soutěže. Oč šlo a jaký byl závěr? Soutěžilo se o rychlejší zapojení vodičů do přístrojů se správným utažením spoje. Závěr si udělal ze svého výkonu každý účastník sám ...
Semináře výrobce rozvaděčových přístrojů z Orlických hor se každoročně objevují v deseti městech České republiky a ve čtyřech městech na Slovensku. Letos byly stavebními základy přednášek čtyři informační bloky. Ovšem jak mnozí víme, proč přicházíme osobně, není to, co se dá přenést po internetu. Jde o setkání tváři v tvář s produktovými specialisty, obchodníky, ale také přáteli a kamarády, kteří se seminářů také účastní. Elektrika.cz se seminářů účastní téměř pravidelně již několik let a letos s novinkou!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933