Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

JSS: O seriálu Jak ...

Není snad událost, na které by si někdo nestěžoval, že stará ČSN 34 1390 ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.04.2019 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela? Kontaktní jednotky řady EROUND byly doplněny o provedení s připojením vodičů technologií „push-in“. Obecně postačuje jednoduché zasunutí vodiče s krimpovací koncovkou do klecové pružiny a následné vyjmutí po stisknutí uvolňovacího prvku na těle jednotky. Horní (na panel) nebo spodní (na základnu) montáž kontaktních jednotek. Současná nabídka kombinací ...
17.04.2019 Bezdrátová regulace vytápění budov. Pro stávající budovy je ideálním řešením bezdrátový systém IQRC, jenž umožňuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou instalaci i na klasické radiátory bez nutnosti stavebních úprav. Díky zónové regulaci se ušetří desítky procent na topných nákladech. Bezdrátový systém dokáže ovládat i více než 1.000 koncových zařízení. Díky ...
16.04.2019 TIP na nový model vestavného svítidla MODUS E. Výrobce uvádí: Nadstandardně vysoká účinnost až 163 lm/W. Nízké UGR pro zrakovou pohodu i při dlouhodobé expozici. Minimální váha pro maximální montážní komfort. Zároveň je výroba díky nízké spotřebě materiálu velmi šetrná k životnímu prostředí. Možnost výroby senzorem osazeného svítidla levnější než běžný LED panel. Možnost rozličných ...
15.04.2019 Zveme Vás na technické školení, připravené ve spolupráci se vzdělávací agenturou L.P. Elektro. Přednášky se zaměří na výběr vhodného řešení, praktické příklady řešení, výběr přístrojů. Kontrolu po dokončení, měření izolačního stavu. Bezšroubové spoje quickconnect. Praktické sestavení rozváděčů s použitím bezšroubových přístrojů quickconnect a bezšroubových PE/N svorkovnic quickconnect a měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností ...
12.04.2019 Potřebujete blokovat zařízení při detekci objektu? Existují optoelektronické snímače W16. Jde o úspěšný produkt pro detekci objektů. Snadná a jednotná obsluha pomocí optického zobrazení kvality na pouzdru nebo komfortně prostřednictvím systému IO-Link. Usnadnění při nastavení světelného paprsku na odrazku, na přijímač nebo na objekt díky dobře viditelnému světelnému bodu PinPoint LED v ...
11.04.2019 Multifunkční montážní sada RITTAL. Nemáte nářadí? Žádný problém: Kluzné lišty pro montážní desku mohou být namontovány bez použití nářadí. Není k dispozici nikdo, kdo by pomohl? Žádný problém: Příchytka pod horním rámem montážní desky zajišťuje montážní desku během montáže jednou osobou až do finálního upevnění šroubem. Chcete namontovat montážní desku o 20mm hlouběji? Žádný problém: stačí ...
10.04.2019 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací. Kabel společnosti allkabel je určen pro venkovní použití, kde je požadavek na UV stabilitu. Jde především o propojení venkovních a vnitřních zařízení, jako čidla nebo řídící a regulační jednotky. Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům elektromagnetického pole. Tento typ kabelu je možné použít jako alternativu kabelu JQTQ. Kabel je navrhnut ....
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 31
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále více lidí, kteří přemýšlí o rekonstrukci či stavbě domu nebo bytu, uvažuje o přípravě nebo přímo realizaci takzvaného chytrého domu. Mezi mnoha možnostmi, jak vybavit svůj dům tak, aby snesl název „chytrý“ a který by reflektoval moderní ...

V50# §13 Kdysi organizace věděla na jakém druhu a napětí člověk pracoval, říká Jiří Sajner


Document Actions
V50# §13 Kdysi organizace věděla na jakém druhu a napětí člověk pracoval, říká Jiří Sajner
Jiřího Sajnera, odborníka, který byl u zrodu vyhlášky padesát jsme se ptali na problematiku zápočtu potřebné praxe. Všimněme si, že se přihlíželo ke skutečnosti na jakém typu zařízení a napětí byla potvrzovaná praxe. To dnes prakticky již neexistuje, i když se nedá vyloučit, že by přezkušující komise u přezkoušení nemohla žádat potvrzení skutečné praxe na konkrétním zařízení a napětí! Ptali jsme se, jak se v prvopočátku vzniku vyhlášky padesát uvažovaly potřebné délky praxe. Chtěli jsme také vědět, proč se dosaženým vyšším teoretickým vzděláním zkracuje požadovaná skutečná praktická zkušenost.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 17.01.2019
reklama




Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...

Jiřího Sajnera, odborníka, který byl u zrodu vyhlášky padesát jsme se ptali na problematiku zápočtu potřebné praxe
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
To se stávalo většinou když člověk odcházel z organizace. Organizace věděla, že člověk vykonává činnost na elektrickém zařízení. Jestliže odcházel z organizace, tak aby měl potvrzenou dobu praxe, tak organizace vydávala dokument. Jak dlouho a na jakém elektrickém zařízení činnost vykonával. Potvrzovala mu délku skutečně vykonané praxe ve vztahu k zařízení.

Všimněme si, že se přihlíželo ke skutečnosti na jakém typu zařízení a napětí byla potvrzovaná praxe. To dnes prakticky již neexistuje.
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
Já při své činnosti nejdřív ČKD, pak jako šéf technického provozu na Interhotelu Panorama, tak jsem vždycky od lidí vyžadoval, abych měl dokument, že charakter činnosti a zařízení je totožný s tím, co bude vykonávat v dané organizaci, tak se doba praxe počítala. Důležité je si uvědomit, jaká doba praxe je požadována pro paragraf 6, 7 a vyšší.

Jak se v prvopočátku vzniku vyhlášky padesát uvažovaly potřebné délky praxe, vysvětluje Jiří Sajner zde.
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
My, když jsme rozhodovali o tom, jakou délku praxe budeme mít v příloze vyhlášky 50, tak jsme vycházeli z vyhlášky 95 pro kategorii lidí OSVČ a řízení činnosti. To byla tzv. dílčí montážní 95 a ucelená 95. Ucelená 95 pro řízení provozu, nebo dodavatelskou činnost. Z těchto základních dokumentů jsme po velkých diskuzích a promýšlení k jakým elektrickým zařízením se to vztahuje jsme došli ke konsenzu doby požadované praxe. Nejnižší kategorie, která vyžaduje odborné vzdělání, znamená pracovník znalý, to je člověk, který přišel ze školy a je vyučený.

Mylný názor byl, že člověk co se vyučil, nebo přišel z průmyslové školy, z vysoké školy, že ho lze založit do hodnotné způsobilosti do paragrafu 5. jako pracovníka znalého. To byl veliký omyl. V době, kdy jsme zpracovávali vyhlášku, nám přišel dopis z Ministerstva školství, abychom lidi, kteří ukončí školu s výborným prospěchem, že by byli rovnou uznáváni. Tak jsme jim vysvětlili, že nechápou to, za co jsou zodpovědní ti, kteří člověka přijmou do pracovně právního vztahu a v tom okamžiku začínají platit pravidla, která jsou ve vyhlášce nastavená.

Člověk, co tam přijde, tak organizace rozhodne o jeho způsobu zaškolení a době zaškolení. Doba může trvat různě dlouho, měsíc, dva, půl roku i rok, získávání praxe. Tento člověk, teprve poté, co organizace sezná, že je dostatečně připraven spustí ověřování znalostí. Teprve poté, až proběhne ověření, tím způsobem, který je deklarován ve vyhlášce, po stvrzení a podepsání dokumentu o zápisu o zkoušce, který podepíše zkoušený, od toho okamžiku je způsobilý vykonávat činnosti, které byly předpisy dovoleny pracovníku znalému.  Od tohoto okamžiku člověk začíná nabývat čas pro uznání doby praxe pro vyšší odborné stupně.

Chtěli jsme také vědět, proč se dosaženým vyšším teoretickým vzděláním zkracuje požadovaná skutečná praktická zkušenost.
Jiří Sajner, bývalý pracovník odborného dozoru, Praha
Když došlo k situaci, že v roce 2010 se udělala úprava zákona 174 a z toho vyplynuly povinnosti pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo vyhlášku o odborné způsobilosti, tak to samozřejmě nezůstalo ležet jen tak. Ale začal být tlak na to, aby se záležitost o odborné způsobilosti, protože byl ataky, že vyhláška už má nějaká léta, že by potřebovala znovelizovat, tak Hospodářská komora České republiky vyvolala jednání s Ministerstvem práce sociálních věcí, s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, s profesními svazy jednání a na úrovni náměstků bylo dohodnuto, že bude sestavena prostřednictvím Hospodářské komory expertní skupina, která by připravila a prošla by stávající vyhlášku a připravila návrh nové vyhlášky. Na to expertní skupina složena z 5 odborníků, já byl přizván také, začala na tom pracovat.
Připravila první návrh a k otázce, kterou jste říkal, se řešila i požadovaná doba odborné praxe. Vycházelo se z toho, že doba pokročila a možná nebude třeba trvat na tak dlouhé době praxe, ale že rozhodující budou znalosti konkrétního adepta. Tato vyhláška se propracovávala a projednávala s MPSV, s příslušnými dalšími orgány a také s Ministerstvem školství, které dostalo za úkol vypracovat přílohu k vyhlášce o uznávání odborných znalostí, které se považují za elektrotechnické. Mezitím zpětně vyšla vyhláška, která řešila speciální profese… uvažovalo se i o otázkách takových profesí, které vyloženě nevyžadují odborné vzdělání v klasickém smyslu slova, ale lidé projdou speciálním výukovým programem a na základě toho by mohli vykonávat činnost úzce na to zaměřenou.

Opraváři ledniček, topenáři… pokud se týká doby praxe, tak činnost expertní skupiny předpokládala, že se pečlivě projdou stávající přílohy vyhlášky, které vyžadovali povinné penzum v roce praxe s tím, že se doba zkrátí také. V návrhu, kterém byl expertní komisí zpracovaný se doby požadované praxe zkracovaly. Vyhláška bohužel nedošla konci.



Více podrobností o §13 vyhlášky 50/1978 Sb. (text, výklad, stažení, další odborníky) naleznete zde!


POKUD MÁTE KONSTRUKTIVNÍ PŘIPOMÍNKU
K TÉMATU §13,
PŘIDEJTE JI DO NÍŽE UVEDENÉ DISKUSE!



 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ



FIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933