Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

UN2: Lhůty revizí a ČSN 33 1500


Document Actions
UN2: Lhůty revizí a ČSN 33 1500
Která zařízení a předměty se mají revidovat dle normy ČSN 33 1500? Seznamte se se stručným přehledem lhůt pravidelných revizí. Podle čeho se volí ochranné a pracovní prostředky potřebné při provádění revize? Uplatnění norem pro revize elektrického zařízení a ochranu před bleskem v praxi.
Filip Horáček, ze dne: 18.06.2008
reklama

Problematika lhůt revizí uvedených v technické normě, tedy dobrovolném dokumentu, bude s největší pravděpodobností převedena po navrhované změně zákona o bezpečnosti do právního předpisu shodně s řešením v oblasti resortu dopravy a státní báňské správy.

Pro úplnost si uveďme současný stav (zjednodušená forma, přesné definice a odkazy jsou v ČSN 33 1500 a Z2,4 uvedené normy, dále v ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 62305-3):

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů:

Druh prostředí podle
dříve platných ČSN
Třídy vnějších vlivů dle
ČSN 33 2000-3
Lhůta revizí
(roky)
základní, normální normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC
až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5
5
studené, horké, vlhké,zvýšená korozní agresivita, nehořlavý prach,
biolog.škůdci
přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
venkovní, pod přístřeškem vně budovy může být AB2,3, AB6,7,8, AD3,4,5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2,3, AN2,3, AS1,2,3 + ostatní vlivy podle konkrétní situace 4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

umístění elektrického zařízení využití a konstrukce
budovy
revizní lhůty
(roky)
prostory určené pro shromažďování
více než 200
osob BD3, BD4 (zároveň BA1) 2
zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být BD2) 5
rekreační střediska, školky, hotely,
jiná ubytovací zařízení
BD4, BA2 3
objekty z hořlavého materiálu C2,3 CA2  2
pojízdné a převozné prostředky    1

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech dle ČSN 33 2000-6:

objekt, prostor oddíl ČSN 33 2000 lhůta revize (roky)
prostor s vanou nebo sprchou,
umývací prostory
701 3
plavecké bazény nebo fontány 702 1
místnosti se saunovými kamny 703 3
staveniště a demolice 704 0,5
zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
omezené vodivé prostory 706 3
zařízení pro zpracování dat 707 5
parkovací místa karavanů v kempech 708 1
venkovní osvětlení 714 4

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:

ochranná úroveň vizuální kontrola celková revize
I, II 1rok 2 roky
III, IV 2 roky 4roky

Pro tak zvané kritické systémy ochrany před bleskem, za které jsou považovány (mimo jiné), systémy vystavené silnému mechanickému namáhání, platí roční interval revize. U výbušných prostorů je určen pro revizi šestiměsíční interval.

Už z názvu ČSN 33 2000-6 vyplývá, že se jedná o normu, která řeší elektrické instalace nízkého napětí. V souladu s ČSN IEC 60050-826 se jedná o sestavu vzájemně spojených elektrických předmětů (zařízení), mající koordinované charakteristiky sloužící k plnění jednoho nebo několika úkolů. Definici bylo nutno zdůraznit, abychom zařízení nebo předměty, kterých se tato definici netýká revidovali dle normy ČSN 33 1500 s přihlédnutím na technické normy, případně požadavky výrobců. Ale přesto, pokud není stanoveno jinak, je uvedená norma dobrým vodítkem.

Dále je třeba si uvědomit požadavky bezpečnostního charakteru, které je nutno při revizi respektovat, aby nedošlo k ohrožení osob, užitkových zvířat nebo majetku. Mimo jiné je nutno respektovat zásady stanovené ČSN EN 50110-1 ed.2. Už z tohoto pohledu je nutno po prostudování dostupných podkladů (průvodní dokumentace, návody výrobců, předchozí revizní zpráva, záznamy o údržbě atd.) vyřešit otázku způsobu provádění revize a to v součinnosti s osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Zejména stanovit způsob provádění revize, a to, zda bude revizi provádět revizní technik sám (jednoduché zařízení s nímž je revizní technik seznámen) nebo za účasti doprovodného pracovníka, který má za úkol zajistit pouze orientaci v prostorách nebo i spolupráci při revizi.
V obou případech je nutno vyhodnotit odbornou způsobilost doprovodného pracovníka a otázku právní odpovědnosti pro případ vzniku mimořádné události. Dále je nutno v předstihu řešit odpovědnost za škodu, která by při provádění zkoušek, v rámci revize, mohla na majetku vzniknout. Podle druhu prostoru, v němž se elektrické zařízení nachází, je nutno rovněž řešit ochranné a pracovní prostředky potřebné při provádění revize. Varianta je dvojí. Buď revizní technik prostředky vlastní nebo je jimi pro příslušnou revizi vybaven majitelem případně provozovatelem revidovaného zařízení. Tento výčet není samozřejmě vyčerpávající, revizní technik musí ctít celou řadu dalších právních předpisů i technických norem.


Důležité odkazy
Celou přednášku naleznete ve sborníku č.27. Více zde ...
Termíny přednášek tohoto autora naleznete zde.
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Když jsem se před mnoha léty dozvěděl o novém klubu odborníků na ochranu před bleskem a přepětím, nenapadlo mne, že se v budoucnu z takové události stane tak jedinečný zdroj praktických událostí. Během každého roku navštívím desítky odborných seminářů, mám možnost srovnání různých úrovní, způsobů a obsahu předkládaných sdělení. Přes to, že jsem sám frekventantem, závěr by měli činit jiní. Ovšem jiní zase nemají tolik co k porovnání, co já. Proto se pokusím odkrýt některé jiné úhly pohledu a sdělte si své zkušenosti mezi sebou v níže otevřeném diskusním tématu ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále význam celkové ochrany budov před účinky bleskových proudů a ostatních přepětí transientního charakteru ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933